schuld alleen op mij verhaalbaar???

lijntje
Topic Starter
Berichten: 13

schuld alleen op mij verhaalbaar???

#1 , 04 aug 2008 21:08

beste,

10 jaar geleden hebben ik en mijn ondertussen ex-man een kredietopening gedaan van 2.430,92 euro bij ing. een 5tal jaar geleden zijn wij onder schuldbemiddeling geweest en heeft dit ook in het staatsblad gestaan zodat degene waar we schulden bij hadden dit konden weten. al de schulden die er waren en voor diegene die gereageerd hadden zijn dan ook betaald. ing heeft toen niet gereageerd op die schuldbemiddeling en daarvoor eigenlijk ook nooit bij de wanbetaling. tijdens de afhandeling van de schuldbemiddeling zijn wij ook in het echt gescheiden. mijn ex heeft toen enkele maanden later eens een brief gekregen van fiducre die blijkbaar de schuld van ing heeft over genomen met de vraag tot een terugbetaling. hij heeft toen het advies gehad om zolang het niet aangetekend verstuurd is niet te reageren en heeft dat ook niet gedaan. ook ik heb enkele brieven van hun gehad om te betalen maar nooit aangetekend. nu krijg ik wel een brief van de gerechtsdeurwaarder om binnen de 8 dagen te betalen of ze steken het in proces. mijn ex heeft deze brief niet gekregen. kunnen zij die som zomaar op mij alleen verhalen terwijl we toch ook onder schuldbemiddeling hebben gezeten en zij nooit hebben gereageerd?? eigenlijk zouden ze dan sowiso toch de intresten niet mogen aanrekenen??? en kunnen ze dit na al die tijd nog wel terugvragen en is het de moeite om hiervoor een advocaat in te schakelen en zo nog meer kosten te betalen? hoop dat jullie me richtlijnen en advies kunnen geven
alvast bedankt

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
lijntje
Topic Starter
Berichten: 13

#2 , 04 aug 2008 21:41

net een deftige telefoon gedaan met mijn ex. de volgende gegevens zijn dus dat die krediet van 2000 is en bij mijn weten verjaren de intresten normaal gezien toch na 5 jaar. wat ook blijkt is dat mijn ex vandaag ook een brief van een gerechtsdeurwaarder heeft gekregen maar wel niet van de zelfde als de mijne. het kapitaal komt overeen met dat van mij maar de intresten en aanmaningskosten zijn wel verschillend zodat de eindsom voor te betalen dus ook verschillend zijn. dit is toch totaal niet correct? ze vragen aan ons beiden de volledige som en niet bv ieder de helft dus als we beide zouden betalen hebben ze het dubbel. ook lijkt dit me op gesjoemel of zie ik dat verkeerd? beide brieven zijn niet aangetekend verstuurd ook

citroentje
Berichten: 228
Locatie: oostkamp

#3 , 05 aug 2008 06:23

Verjaring gebeurt: Voor schuldvorderingen : principieel 10 jaar.
Dus ze zijn zo slim geweest tegen dat het ging verjaren om terug u te verwittigen van deze schuld.Steeds de laatste brief dat je krijg tellen ze terug die jaren er bij.
Niet slim van u ex na het krijgen van dit eerste papier om niet te reageren.Wie het advies gaf om daar niet op te reageren is ook de slimste niet.Had hij kontakt opgenomen gingen er nu geen hopen onkosten bijkomen,maar ja daar is het nu te laat voor.
Waarom hebben jullie in de tijd niet doorvermeld dat je nog een schuld had bij ing,dan was die op de lijst gekomen om terug te betalen.Heb je al kontakt gehad met die schuldbemiddelaar van die tijd ergens moet je toch papieren hebben wat er allemaal moest terugbetaald worden en wie de schuldeisers waren.

Denk dat er maar één oplossing is en samen werken en kontakt opnemen met die twee deurwaarders om dit te regelen,natuurlijk kunnen ze niet allebei het volledige saldo van jullie opeisen.
Zou in jullie plaats een afbetalingsplan voorstellen om dit bedrag terug te betalen.
Vind het wel raar dat die niet in u schuldbemiddeling zat en dat je kort na je schuldbemiddeling nooit iets er van gehoort heb dan nu bijna 10 jaar later.
Wat je ook doet ik zou toch eens bij die schuldbemiddeling informeren,normaal nemen die al de schulden onder de loep,of is er daar iets verkeerd gegaan wat mij onmogelijk lijkt.Wat je ook kan doen is een uittreksel opvragen bij de nationale bank als deze schuld nog openstaat moet die daar ook vermeld staan.
succes

Reclame

Lex
Berichten: 3149
Locatie: N51° 13.797' E004° 26.612'

#4 , 05 aug 2008 12:36

beste,

10 jaar geleden hebben ik en mijn ondertussen ex-man een kredietopening gedaan van 2.430,92 euro bij ing....nu krijg ik wel een brief van de gerechtsdeurwaarder om binnen de 8 dagen te betalen of ze steken het in proces.
Verjaring gebeurt: Voor schuldvorderingen : principieel 10 jaar.
Scorpioen, 22 april 2008,3.55pm "De verjaringstermijn van tien jaar is in werking getreden op 27 juli 1998. Op 27 juli 2008 verjaart je vordering."

Zie de volledige discussie: http://www.juridischforum.be/forum/viewtopic.php?t=9472

lijntje
Topic Starter
Berichten: 13

#5 , 05 aug 2008 16:28

nou ik heb een uittreksel van de nationale bank en sta volledig clean daarop, dus ook geen enkele vermelding van die lening. bij de schuldbemiddeling is die lening daar nooit op geweest, er waren er nl veel en omdat we nooit ervoor enige berichtgeving gehad hadden van toenmalig bbl qua wanbetaling erop is er toen ook niet op gedacht dat die schuld er ook nog was. daarom heeft dit destijds in het staatsblad gestaan zodat eventuele vergeten schuldeisers dit kunnen lezen en hun schuld kunnen opvorderen ( zonder de intresten) zij hebben dit blijkbaar niet gedaan want ze staan ook niet vermeld op de lijst die ik heb liggen van de toenmalige schulden anders was het toen ook betaald geweest gelijk de overige. ga vanavond in elk geval een advocaat opbellen want koosjer lijkt me dit toch niet helemaal, heb zelfs het gevoel dat ze gewoon proberen om die schuld bij één van ons te verhalen maar niet bepaald via de officiele weg zoals het moet.ben zelfs te weten gekomen dat ze zelfs die intresten niet mogen aanrekenen omdat wij in schuldbemiddeling hebben gezeten en zij toen nagelaten hebben om te reageren om te betalen zodat die intresten automatisch vervallen omdat we die nl ook niet zouden betalen onder schuldbemiddeling.

j.demoor
Berichten: 10360

#6 , 06 aug 2008 12:05

“Art.1675/9.§ 1. Uiterlijk drie dagen na de uitspraak van de beschikking van toelaatbaarheid moet de griffier deze bij gerechtsbrief ter kennis brengen van :...2° de schuldeisers...§ 2. De aangifte van schuldvordering moet uiterlijk een maand na toezending van de beschikking van toelaatbaarheid bij de schuldbemiddelaar worden verricht...§ 3. Indien een schuldeiser niet binnen de in § 2, eerste lid bedoelde termijn, aangifte van schuldvordering doet, brengt de schuldbemiddelaar hem bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs ervan op de hoogte dat hij over een laatste termijn van vijftien dagen beschikt, te rekenen van ontvangst van deze brief, om alsnog die aangifte te doen. Indien de aangifte niet binnen die termijn gedaan wordt, wordt de betrokken schuldeiser geacht afstand te doen van zijn schuldvordering.In dat geval verliest de schuldeiser zijn recht om zich te verhalen op de schuldenaar...”(Gerechtelijk Wetboek).

Onderzoek dus vooraf of uw schuldeiser al dan niet afstand deed van zijn schuldvordering.

Stuur hem kopie van het bewijs indien dit wel het geval is.

Indien dit niet het geval is dan geldt “Art.2262bis,§1.Alle persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien jaren...”(B.W.=Burgerlijk Wetboek).

“Art.2244.Een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, vormen burgerlijke stuiting.”(B.W.).

Dit bevel tot betaling moet uitgaan van een gerechtsdeurwaarder.

Indien er geen verjaring is dan is de kredietopening een schuld waarvoor geldt : “Art.1440.Elk der echtgenoten staat met al zijn goederen in voor de gemeenschappelijke schulden die overblijven na verdeling...Art.1441.Voor zover in de akte van verdeling niet anders is bepaald, kan de echtgenoot die na de verdeling een gemeenschappelijke schuld betaalt, de helft van hetgeen hij betaald heeft, op de andere echtgenoot verhalen."(B.W.).

Ga volledigheidshalve naar (Belgische wetgeving) onder Belgisch Staatsblad in http://just.fgov.be/ . Klik voor WetBOEKEN in de balk achter ’Juridische aard’.Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten.

Terug naar “Krediet en Schuldbemiddeling”