CSR opzeggen

Huurder4444
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

Re: CSR opzeggen

#16 , 5 maand 4 dagen geleden (07 jul 2019 05:09)

Beste,
denlowie

Zal ik zeker dan deze week werk van maken, maar vindt het gewoon belachelijk dat ik zou vast zitten tot september.
Terwijl ik nu er door kan zijn en er dus dan niet plots omdat ik deze in september opzeg de extra kosten bijkomen tot september..

En het zag er eerst niet naar uit dat ik weer aan het werk ging gaan de komende maanden en als je inkomsten dan bijna gelijk zijn aan je vaste kosten dan zou het enkel meer en meer geworden zijn. En als je dan nog eens een belachelijke uitspraak krijgt voor 250€ alimentatie te betalen dan was het nu of het gat alleen groter laten worden.
+ heb ik voor het beroep op deze zaak een gewone advocaat geraadpleegd dus geen prodeo, zat nog niet in CSR toen. En vertelde mijn schuldbemiddelaar mij nu dat ik naar een prodeo moet gaan voor te verschijnen in september dat ze geen kosten nu voor een advocaat erbij neemt, wat weer totaal van de pot is gerukt. Ik weet uit ervaring dat je niet met een prodeo moet verschijnen. Ik zeg niet dat deze hun werk niet kennen of doen. Maar ik zou nu graag een deftige uitspraak hebben!
Maar danku voor de informatie en zal zeker deze week enkele telefoons of desnoods een advocaat contacteren die mij het snelst hierbij kan helpen.

Mvg

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Fons54
Berichten: 372

#17 , 4 maand 3 weken geleden (15 jul 2019 12:03)

Beste,
denlowie

Zal ik zeker dan deze week werk van maken, maar vindt het gewoon belachelijk dat ik zou vast zitten tot september.
Terwijl ik nu er door kan zijn en er dus dan niet plots omdat ik deze in september opzeg de extra kosten bijkomen tot september..

En het zag er eerst niet naar uit dat ik weer aan het werk ging gaan de komende maanden en als je inkomsten dan bijna gelijk zijn aan je vaste kosten dan zou het enkel meer en meer geworden zijn. En als je dan nog eens een belachelijke uitspraak krijgt voor 250€ alimentatie te betalen dan was het nu of het gat alleen groter laten worden.
+ heb ik voor het beroep op deze zaak een gewone advocaat geraadpleegd dus geen prodeo, zat nog niet in CSR toen. En vertelde mijn schuldbemiddelaar mij nu dat ik naar een prodeo moet gaan voor te verschijnen in september dat ze geen kosten nu voor een advocaat erbij neemt, wat weer totaal van de pot is gerukt. Ik weet uit ervaring dat je niet met een prodeo moet verschijnen. Ik zeg niet dat deze hun werk niet kennen of doen. Maar ik zou nu graag een deftige uitspraak hebben!
Maar danku voor de informatie en zal zeker deze week enkele telefoons of desnoods een advocaat contacteren die mij het snelst hierbij kan helpen.

Mvg
Geef je ons een update?

Marcus Aurelius
Berichten: 1110
Juridisch actief: Nee

#18 , 4 maand 3 weken geleden (15 jul 2019 12:49)

Wat zijn de gevolgen van een collectieve schuldenregeling?
Collectieve schuldenregeling
Een werknemer die niet in staat is om, op duur­zame wijze, zijn opeisbare of nog te vervallen schulden te betalen, kan, voor zover hij niet kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkstelligd, bij de arbeidsrechtbank een verzoek tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling indienen[1].

Kort samengevat komt een collectieve schuldenregeling erop neer dat een schuldbemiddelaar wordt aangesteld die het beschikbaar gedeelte van het inkomen van de schuldenaar zal bepalen. Het gaat hier om wat van de inkomsten overblijft na aftrek van de normale lasten, zoals huur, water- en elektriciteitsverbruik, eten,… De schuldbemiddelaar stelt vervolgens een aanzuiveringsrege­ling op met alle schuldeisers van de schuldenaar en bepaalt welk deel van het beschikbaar gedeelte hij maandelijks aan elk van hen kan betalen.

We gaan niet in het kader van deze fiche niet in detail in op de procedure van de collectieve schuldenregeling, maar wel op bepaalde gevolgen ervan voor de werkgever van de schuldenaar.

Wat met het loon van de werknemer?
Zolang de collectieve schuldenregeling loopt, mag de werknemer niet langer zelf zijn loon ontvangen. De werkgever dient dit dan ook te storten op een door de schuldbemiddelaar daartoe geopende rekening.

Wat met (lopende) beslagen en overdrachten?
Er moet hierbij een onderscheid gemaakt worden tussen schulden gemaakt voor de start van de collectieve schuldenregeling en schulden die nadien gemaakt worden.

Bestaande schulden
De collectieve schuldenregeling doet een toestand van samenloop ontstaan tussen de schuldeisers van de schuldenaar[2]. De schuldeisers kunnen geen beslag of overdracht meer uitoefenen en alle reeds lopende loonoverdrachten en beslagen worden geschorst tot het einde of de herroeping van de collectieve schuldenregeling.

De werkgever mag het loon dan ook niet meer deels doorstorten naar de werknemer en deels naar de schuldeiser/gerechtsdeurwaarder. Hij dient alles naar de schuldbemiddelaar te storten en deze zal het geld beetje bij beetje via de aanzuiveringsregeling aan de schuldeisers bezorgen.

Komt er na het opstellen van de aanzuiveringsregeling nog een nieuwe schuldeiser (met een reeds bestaande schuld) op de proppen, dan dient de aanzuiveringsregeling te worden aangepast.

Nieuwe schulden
De collectieve schuldenregeling heeft enkel betrekking op de op dat moment bestaande schulden. Schulden die nadien ontstaan zijn, zijn zogenaamde boedelschulden en deze zijn niet onderworpen aan de samenloop. Voor deze schulden geldt de schorsingsregel niet en deze nieuwe schuldeisers kunnen dus zonder problemen een beslag of loonoverdracht uitvoeren.

Wordt de werkgever met een dergelijk beslag of een dergelijke loonoverdracht geconfronteerd, dan dient hij deze uit te voeren volgens de regels die hoger in deze fiche uitgelegd zijn. Wat na het beslag of de overdracht nog van het loon overblijft, dient hij aan de schuldbemiddelaar te storten.

Opgelet! De collectieve schuldenregeling heeft voor gevolg dat het vermogen van de schuldenaar/werknemer onbeschikbaar wordt. Gaat hij toch nieuwe schulden aan tijdens de periode van collectieve schuldenregeling, dan is de kans groot dat de collectieve schuldenregeling herroepen wordt.


[1] Om in aanmerking te komen voor een collectieve schuldenregeling moet het gaan om een natuurlijke persoon met woonplaats in België, die geen koopman is in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel.

[2] Artikel 1675/7 §3 Gerechtelijk Wetboek stelt wel dat de schuldenaar zijn onderhoudsschulden/alimentatie (behalve de achterstallen) nog steeds bij voorrang mag betalen, ook al benadeelt dit de andere schuldeisers in de samenloop.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01-01-2019
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Reclame

denlowie
Berichten: 14684
Juridisch actief: Nee

#19 , 4 maand 3 weken geleden (15 jul 2019 14:41)


[1] Om in aanmerking te komen voor een collectieve schuldenregeling moet het gaan om een natuurlijke persoon met woonplaats in België, die geen koopman is in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel.
Even update

Wet boek van koophandel bestaat zo goed als niet meer enkel nog wat van de zeevaart.
Dit is nu het wetboek van economisch recht

En een koopman is nu een onderneming geworden .
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Marcus Aurelius
Berichten: 1110
Juridisch actief: Nee

#20 , 4 maand 3 weken geleden (15 jul 2019 14:58)

Klopt. Ik heb een eenvoudige tekst gebruikt die een degelijke uitleg geeft, omwille van het feit dat er de laatste weken zoveel vragen met soms de gekste antwoorden komen. Het is dan ook de inhoud die telt. Bedankt voor de aanvulling.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Terug naar “Krediet en Schuldbemiddeling”