Tweedehands auto gekocht, fout in verkoopsovereenkomst

Moriquen
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

Tweedehands auto gekocht, fout in verkoopsovereenkomst

#1 , 11 maand 1 week geleden (10 aug 2018 12:49)

Wij hebben vorige week een tweedehands auto gekocht. De bedoeling was om een goedkope wagen te kopen om daarmee te kunnen leren rijden. We hadden ons oog laten vallen op een auto die volgens de verkoper uit 1992 was, waardoor we deze zouden kunnen inschrijven als oldtimer. In de handgeschreven overeenkomst staat dus ook dat de auto van bouwjaar 1992 is. Nu hebben we echter ontdekt (wanneer we de auto wilden inschrijven als oldtimer) dat de auto niet van '92 is, maar wel van '97 is. Dit verandert de hele situatie. De auto kan dus niet meer ingeschreven worden als oldtimer, waardoor de kosten voor ons natuurlijk een stuk hoger worden.

De verkoper dreigde na één telefoontje al direct met vredegerecht en dergelijke toestanden, wat voor ons echt wel overdreven lijkt. Wij willen graag tot een overeenkomst komen, want de auto is niet wat zij zeiden en kan dus door ons niet gebruikt worden zoals wij wensen.

Het lijkt me dat ze zich juridisch gezien op dun ijs bevinden, dus wilde ik hier even snel wat informatie proberen verkrijgen.

Alvast bedankt!

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
mjers
Berichten: 1770

#2 , 11 maand 1 week geleden (10 aug 2018 13:16)

De verkoper dreigde met het vredegerecht?
Lijkt mij de omgekeerde wereld, hij is namelijk onwettig bezig. Jullie gaan naar het vredegerecht moeten stappen om de verkoop ongedaan te maken en eventueel een schadevergoeding te eisen. zie artikel 1645 & 1648 hieronder.

Als hij weigert mee te werken uiteraard.


Jullie hadden een overeenkomst om een bepaald goed te kopen tegen een bepaalde prijs. Als jullie onmogelijk dit gebrek voor de overeenkomst hadden kunnen ontdekken dan is die hele overeenkomst nietig en kunnen jullie ontbinding eisen. Bepaald in het burgerlijk wetboek art 1582 en volgende.

Afhankelijk van de aankoopprijs zal dit het vredegerecht worden of de rechtbank van eerste aanleg.


"""""""
Art. 1641. De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.

Art. 1644. In het geval van de artikelen 1641 en 1643, heeft de koper de keus om ofwel de zaak terug te geven en zich de prijs te doen terugbetalen, ofwel de zaak te behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen, welk gedeelte door deskundigen zal worden bepaald.

Art. 1645. _ Indien de verkoper de gebreken van de zaak gekend heeft, is hij niet alleen gehouden tot teruggave van de prijs die hij ervoor ontvangen heeft, maar bovendien tot vergoeding van alle schade aan de koper.

Art. 1646. Indien de verkoper de gebreken van de zaak niet gekend heeft, is hij slechts gehouden tot teruggave van de prijs, en tot vergoeding aan de koper van de door de koop veroorzaakte kosten.

Art. 1648. De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een korte tijd, al naar de aard van de koopvernietigende gebreken en de gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is.
"""""

Sirkii
Berichten: 3225

#3 , 11 maand 1 week geleden (10 aug 2018 16:40)

Ook een auto van 1992 kan je nog niet als oldtimer inschrijven. Sinds 1 juli 2017 is het oldtimerstatuut veranderd van 25 jaar naar 30 jaar en er komt een regelmatige oldtimerkeuring.

De auto is misschien van bouwjaar 1992 doch werd pas de eerste keer ingeschreven in 1997 zodat hij pas in 2027 oud genoeg zal zijn voor het oldtimerstatuut.

Of je gebonden bent aan de aankoop zal dus afhangen wat wat er (schriftelijk) afgesproken is. Zie reactie hierboven.

Reclame

denlowie
Berichten: 13872
Juridisch actief: Nee

#4 , 11 maand 1 week geleden (10 aug 2018 16:43)

U weet toch dat voor O timmers, speciale regels zijn !!


Toch zijn er enkele duidelijk gedefinieerde beperkingen. Nog steeds blijven oldtimers uitgesloten van bepaalde toepassingen:
• commercieel en professioneel gebruik;
• woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer;
• bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer;
• gebruik als werktuig of werkmiddel, alsook voor interventieopdrachten.

Om alle misverstanden te vermijden, werden extra definities toegevoegd aan het KB 15.03.1968 :
• commercieel gebruik verwijst naar elk gebruik dat mikt op zakelijk of persoonlijk financieel gewin;
• professioneel gebruik: elk gebruik ten behoeve van de beroepsuitoefening of de bedrijfsvoering;
• woon-werkverkeer: de verplaatsing van en naar de plaats van tewerkstelling;
• woon-schoolverkeer: de verplaatsing van en naar een onderwijsinstelling door studerenden.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Sirkii
Berichten: 3225

#5 , 11 maand 1 week geleden (10 aug 2018 19:04)

Ook een auto van 1992 kan je nog niet als oldtimer inschrijven. Sinds 1 juli 2017 is het oldtimerstatuut veranderd van 25 jaar naar 30 jaar en er komt een regelmatige oldtimerkeuring.
Correctie: auto s ingeschreven voor t eerst na 20 mei 1993 kunnen pas na 30 jaar genieten van het oldtimerstatuut doch moeten tot hun 30 jaarlijks naar de keuring. (Nieuwe regels traden in werking op 2018). Met een eerste inschrijving in 2002 had het dus gekund als ik de regels correct interpreteer.

aceke
Berichten: 76

#6 , 11 maand 1 week geleden (12 aug 2018 12:36)

heb je de papieren niet gecontroleerd bij aankoop? daar staat datum 1ste inschrijving toch op?

Terug naar “Consumenten Koop”