geldt garantie tweedehandswagen bij doorverkoop?

The Oscars
Berichten: 230
Juridisch actief: Nee

Re: geldt garantie tweedehandswagen bij doorverkoop?

#16 , 1 jaar 1 week geleden (10 mar 2018 10:58)

"Bedingen die bepalen dat de waarborg niet overdraagbaar is, en niet toegepast wordt bij verandering van eigenaar, kunnen een onrechtmatige inperking van de rechten van de consument tot gevolg hebben. "

Bron: Commissie voor Onrechtmatige Bedingen

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Bart Vissers
Berichten: 1566
Juridisch actief: Nee

#17 , 1 jaar 1 week geleden (10 mar 2018 11:07)

Waar staat er dat dit een verborgen gebrek is ?
Nergens staat dit.
Er staat wel "Als het gaat om een verborgen gebrek..."
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

denlowie
Berichten: 12656
Juridisch actief: Nee

#18 , 1 jaar 1 week geleden (10 mar 2018 11:09)

Art. 1649septies BW zegt gewoon dat de verkoper garantie met geven aan de koper waarmee hij een overeenkomst heeft. Daaruit leid ik niet af dat dit automatisch ook geldt voor een wederverkoop waarvoor de garage en de nieuwe eigenaar geen enkele overeenkomst hebben

.
Volgens The Oscars is zelfs de garage sector niet op de hoogte en interpreteert deze tekst dan ook totaal verkeerd

Art. 1649septies. § 1. Elke garantie is bindend voor diegene die haar biedt volgens de in het garantiebewijs en de daarmee samenhangende reclame vastgestelde voorwaarden.

Ik ben geen jurist maar heb er toch bedenkingen bij wat The Oscars schrijft
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Reclame

The Oscars
Berichten: 230
Juridisch actief: Nee

#19 , 1 jaar 1 week geleden (10 mar 2018 11:10)

Wederom:

"Bedingen die bepalen dat de waarborg niet overdraagbaar is, en niet toegepast wordt bij verandering van eigenaar, kunnen een onrechtmatige inperking van de rechten van de consument tot gevolg hebben. "

Bron: Commissie voor Onrechtmatige Bedingen - FOD Economie

The Oscars
Berichten: 230
Juridisch actief: Nee

#20 , 1 jaar 1 week geleden (10 mar 2018 11:59)

Dus, mijn advies aan TS is de volgende: aan de oren van de onderneming trekken en hem er op wijzen dat hij ten aanzien van u zijn garantieverplichting moet voldoen op basis van voornoemde wetsartikel. Dat u anders klacht zult indienen bij de Economische inspectie met mogelijks fikse geldboete tot gevolg wegens misleidende handelspraktijken.

The Oscars
Berichten: 230
Juridisch actief: Nee

#21 , 1 jaar 1 week geleden (10 mar 2018 12:32)

Art. 1649septies BW zegt gewoon dat de verkoper garantie met geven aan de koper waarmee hij een overeenkomst heeft. Daaruit leid ik niet af dat dit automatisch ook geldt voor een wederverkoop waarvoor de garage en de nieuwe eigenaar geen enkele overeenkomst hebben

.
Volgens The Oscars is zelfs de garage sector niet op de hoogte en interpreteert deze tekst dan ook totaal verkeerd

Art. 1649septies. § 1. Elke garantie is bindend voor diegene die haar biedt volgens de in het garantiebewijs en de daarmee samenhangende reclame vastgestelde voorwaarden.

Ik ben geen jurist maar heb er toch bedenkingen bij wat The Oscars schrijft
Heb ik uw bedenkingen ten overstaan van mij kunnen wegnemen aan de hand van onderstaand argument? :wink: Lees:

"Bedingen die bepalen dat de waarborg niet overdraagbaar is, en niet toegepast wordt bij verandering van eigenaar, kunnen een onrechtmatige inperking van de rechten van de consument tot gevolg hebben. "

Bron: Commissie voor Onrechtmatige Bedingen - FOD Economie

The Oscars
Berichten: 230
Juridisch actief: Nee

#22 , 1 jaar 1 week geleden (10 mar 2018 12:57)

Eerstdaags zal ik via e-mail contact opnemen met Traxio (in CC naar FOD Economie) en hen confronteren met mijn argumenten. Eens zien wat ze daarop te zeggen hebben.

denlowie
Berichten: 12656
Juridisch actief: Nee

#23 , 1 jaar 1 week geleden (10 mar 2018 14:41)

Eerstdaags zal ik via e-mail contact opnemen met Traxio (in CC naar FOD Economie) en hen confronteren met mijn argumenten. Eens zien wat ze daarop te zeggen hebben.
Dit vind ik een goede zaak, en laat het ons zeker weten.

In de wet op de flexi jobs staan ook dingen tegen de wet zoals het loon dat minder is dan het minimum loon.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

j.demoor
Berichten: 10362

#24 , 1 jaar 1 week geleden (10 mar 2018 15:44)

"Bedingen die bepalen dat de waarborg niet overdraagbaar is, en niet toegepast wordt bij verandering van eigenaar, kunnen een onrechtmatige inperking van de rechten van de consument tot gevolg hebben. "

'niet overdraagbaar zijn' verschilt van 'niet van rechtswege overgedragen zijn aan de koper van de oorspronkelijke koper'. In de oorspronkelijke verkoop kon bedongen zijn dat de garantie de koopwaar volgt.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Bart Vissers
Berichten: 1566
Juridisch actief: Nee

#25 , 1 jaar 1 week geleden (10 mar 2018 18:27)

Art. 1649septies BW zegt gewoon dat de verkoper garantie met geven aan de koper waarmee hij een overeenkomst heeft. Daaruit leid ik niet af dat dit automatisch ook geldt voor een wederverkoop waarvoor de garage en de nieuwe eigenaar geen enkele overeenkomst hebben.
Is ook mijn lezing.
De garantie is wel degelijk overdraagbaar (ten aanzien van elke koper), zie: artikel 1649septies, paragraaf 1: Elke garantie is bindend voor diegene die haar biedt volgens de in het garantiebewijs en de daarmee samenhangende reclame vastgestelde voorwaarden.
Art. 1649septies BW gaat over de aanvullende verbintenissen (commerciële garantie) die de verkoper kan bieden. Die staat op zich los van de wettelijke rechten bij gebrek aan overeenstemming (maar mag dit wettelijk recht natuurlijk niet uithollen - zie art. 1649septies, §2, eerste lid BW). "Garantie" wordt gedefinieerd in art. 1649bis, §2, 5º BW.

Er zijn maw 3 uitgangspunten:
(1) De wettelijke garantie als consument (art. 1649bis e.v. BW) geldt enkel tov de eindverkoper (R. Steenot en S. Dejonghe, Handboek consumentenbescherming en handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007, 521) en kan hier niet ingeroepen worden.

(2) De gemeenrechtelijke vrijwaring tegen verborgen gebreken (art. 1641 BW) is inroepbaar tov de (laatste) verkoper, mits het om een verborgen gebrek ging dat in de kiem aanwezig was bij verkoop, én de vordering spoedig gebeurde. Hier verwacht de wetgever snel handelen na vaststelling. De kans - zoals hierboven ook al beschreven - is relatief beperkt en het bewijs is risicovol (want duur en uitkomst onzeker).
Bovendien behoort de kosteloze herstelling of kosteloze vervanging NIET tot de remedies die via deze weg kunnen verkregen worden; enkel prijsvermindering of ontbinding overeenkomst.

(3) De (commerciële) garantie die de verkoper van de verkoper gegeven zou hebben aan jouw verkoper. Deze garantie kan beschouwd worden als een toebehoren (accessorium) van het goed. Hierdoor kan de oorspronkelijke verkoper ook rechtstreeks aangesproken worden. Deze garantie kan ook contractueel beperkt worden (zodat ze niet overdraagbaar is). Hier hangt het dus af van de formulering. De verstrekker van de garantie is vrij om de inhoud van de garantie te bepalen (I. Samoy, Commerciële garanties en het dwingend karakter van de nieuwe regels in S. Stijns en J. Stuyck (eds.), Het nieuwe kooprecht: De wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 108.)

Slotsom: de mogelijkheden zijn beperkt en het risico bestaat dat je dit enkel via gerechtelijke weg kan nastreven, met het risico voor alle kosten op te draaien.
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

The Oscars
Berichten: 230
Juridisch actief: Nee

#26 , 1 jaar 1 week geleden (10 mar 2018 21:56)

Eerstdaags zal ik via e-mail contact opnemen met Traxio (in CC naar FOD Economie) en hen confronteren met mijn argumenten. Eens zien wat ze daarop te zeggen hebben.
Dit vind ik een goede zaak, en laat het ons zeker weten.

In de wet op de flexi jobs staan ook dingen tegen de wet zoals het loon dat minder is dan het minimum loon.
Zodra ik daarover bericht krijg, breng u daarvan op de hoogte.

Nog een prettig weekend.

The Oscars
Berichten: 230
Juridisch actief: Nee

#27 , 1 jaar 1 week geleden (11 mar 2018 01:51)

Art. 1649septies BW zegt gewoon dat de verkoper garantie met geven aan de koper waarmee hij een overeenkomst heeft. Daaruit leid ik niet af dat dit automatisch ook geldt voor een wederverkoop waarvoor de garage en de nieuwe eigenaar geen enkele overeenkomst hebben.
Is ook mijn lezing.
De garantie is wel degelijk overdraagbaar (ten aanzien van elke koper), zie: artikel 1649septies, paragraaf 1: Elke garantie is bindend voor diegene die haar biedt volgens de in het garantiebewijs en de daarmee samenhangende reclame vastgestelde voorwaarden.
Art. 1649septies BW gaat over de aanvullende verbintenissen (commerciële garantie) die de verkoper kan bieden. Die staat op zich los van de wettelijke rechten bij gebrek aan overeenstemming (maar mag dit wettelijk recht natuurlijk niet uithollen - zie art. 1649septies, §2, eerste lid BW). "Garantie" wordt gedefinieerd in art. 1649bis, §2, 5º BW.

Er zijn maw 3 uitgangspunten:
(1) De wettelijke garantie als consument (art. 1649bis e.v. BW) geldt enkel tov de eindverkoper (R. Steenot en S. Dejonghe, Handboek consumentenbescherming en handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007, 521) en kan hier niet ingeroepen worden.

(2) De gemeenrechtelijke vrijwaring tegen verborgen gebreken (art. 1641 BW) is inroepbaar tov de (laatste) verkoper, mits het om een verborgen gebrek ging dat in de kiem aanwezig was bij verkoop, én de vordering spoedig gebeurde. Hier verwacht de wetgever snel handelen na vaststelling. De kans - zoals hierboven ook al beschreven - is relatief beperkt en het bewijs is risicovol (want duur en uitkomst onzeker).
Bovendien behoort de kosteloze herstelling of kosteloze vervanging NIET tot de remedies die via deze weg kunnen verkregen worden; enkel prijsvermindering of ontbinding overeenkomst.

(3) De (commerciële) garantie die de verkoper van de verkoper gegeven zou hebben aan jouw verkoper. Deze garantie kan beschouwd worden als een toebehoren (accessorium) van het goed. Hierdoor kan de oorspronkelijke verkoper ook rechtstreeks aangesproken worden. Deze garantie kan ook contractueel beperkt worden (zodat ze niet overdraagbaar is). Hier hangt het dus af van de formulering. De verstrekker van de garantie is vrij om de inhoud van de garantie te bepalen (I. Samoy, Commerciële garanties en het dwingend karakter van de nieuwe regels in S. Stijns en J. Stuyck (eds.), Het nieuwe kooprecht: De wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 108.)

Slotsom: de mogelijkheden zijn beperkt en het risico bestaat dat je dit enkel via gerechtelijke weg kan nastreven, met het risico voor alle kosten op te draaien.
Uw "argumentatie" is een complete lege doos.

Bart Vissers
Berichten: 1566
Juridisch actief: Nee

#28 , 1 jaar 1 week geleden (11 mar 2018 01:58)

Uw "argumentatie" is een complete lege doos.
Dat is absoluut niet uitgesloten.
Maar dan toch graag enigszins juridisch onderbouwd weerleggen.
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

The Oscars
Berichten: 230
Juridisch actief: Nee

#29 , 1 jaar 1 week geleden (11 mar 2018 09:52)

Als voorsmaakje:

C. Caufmann, De nieuwe wet op de consumentenkoop, TPR 2005, 836.

enz.

The Oscars
Berichten: 230
Juridisch actief: Nee

#30 , 1 jaar 1 week geleden (11 mar 2018 10:10)

Er bestaat ook rechtspraak over, hoor.

Maar ik ga eerst de reactie van Traxio afwachten, daarop zal ik mijn opmerkingen formuleren en hier meedelen.

Terug naar “Consumenten Koop”