Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
jannejef
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

retentierecht

#1 , 1 jaar 2 weken geleden (29 sep 2017 21:40)

In januari 2016 deelden wij de uitbater van de camping mee dat wij de staanplaats zouden opzeggen en de caravan verkopen. Wij stelden de vraag welke procedure wij dienden te volgen wat indien wij caravan verkopen met overname van staanplaats en zonder overname van staanplaats + vraag tot correctie van het staangeld 2016 daar wij verkopen. Hierop krijgen wij een aangepaste factuur met mogelijkheid om te betalen in drie termijnen. In februari verkopen wij de caravan. Koper wenst niet de staanplaats over te nemen. Samen met de koper wenden wij ons tot de administratie van de camping en bezorgen wij een exemplaar van de verkoopovereenkomst. Voor administratie was alles in orde en mocht koper verder gaan tot het leegmaken van de inboedel. Enkele dagen later wordt de koper geweigerd de camping te betreden. De uitbater roept retentierecht in. Daar wij de volledige factuur niet hadden betaald, mocht de koper de activiteiten niet verder zetten. De uitbater haalt naar zijn administratie uit dat hij niet op de hoogte is van een overname en dat koper voor hetzelfde een dief was. Hier is dus duidelijk een gebrek aan communicatie tussen administratie en uitbater. Wij worden geïnformeerd dat koper de activiteiten niet mag verder zetten zonder dat het volledige bedrag vereffend is. Om de koper de activiteiten te laten verder zetten gaan wij dan ook dezelfde dag over tot volledige betaling. Wij sturen een copij van de betaling door naar uitbater en uitbater bevestigt dat koper mag verder werken. Daags nadien wordt hij opnieuw toegang tot de camping geweigerd omdat de betaling nog niet op rekening van uitbater stond. Uitbater beroept zich op retentierecht. Waar haalt eigenaar na het bevestigen van betalingsmodaliteiten het recht op retentierecht? De koper informeerde ons niet dat hij de activiteiten niet mocht verder zetten. Wij zijn er dus van uitgegaan dat koper kon verder werken. In juli kregen wij een schrijven van uitbater dat caravan nog niet weggehaald werd. Hierop namen wij contact met koper. Koper weigerde nog de caravan te verwijderen na weigering betreding caravan. Had de uitbater het retentierecht niet ingeroepen en koper niet tegengehouden, had de caravan van de camping reeds verwijderd geweest. Nu vertikt de koper om deze weg te halen. Wij worden door de uitbater verantwoordelijk gesteld en in januari van dit jaar ontvingen wij een ingebrekestelling van advokaat om de caravan te verwijderen. Wij hebben gereageerd naar advocaat tegenpartij met melding dat wij niet akkoord waren daar uitbater retentierecht in het leven riep terwijl er betalingsmodaliteiten waren. Sinds ons antwoord mochten wij van tegenpartij geen reactie meer ontvangen. Vorige week kregen wij een dagvaarding en moeten volgende week voor de vrederechter verschijnen. Mag uitbater retentierecht in het leven roepen als er betalingsmodaliteiten zijn en koper de toegang tot camping weigeren? Heeft advocaat 8 maanden na ingebrekestelling recht om ons te dagvaarden? Is er na ingebrekestelling geen termijn voorzien om sneller te reageren? In dagvaarding spreekt tegenpartij over een minnelijke invordering? Mag tegenpartij minnelijke invordering inroepen als er geen schulden zijn? Bij overeenkomst tussen uitbater en eigenaar caravan in 2009 waren wij geen koppel. Ikzelf heb nooit geen overeenkomst dus met eigenaar aangegaan. Ik heb pas mijn echtgenoot ontmoet in 2010. In welke mate mag hij mij dagvaarden als persoon die in 2009 totaal niets afwist van een staanplaats en een caravan?

Franciscus
Berichten: 31887

#2 , 1 jaar 2 weken geleden (29 sep 2017 22:11)

Hebt u al eens uw contract gelezen toe u daar een staanplaats huurde en caravan plaatste?
Vermoedelijk zal daar wel een antwoord instaan.

Nu hier en daar wat witruimte en meer alinea's en spaties zou de leesbaarheid van de tekst ten goede komen.

jannejef
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#3 , 1 jaar 2 weken geleden (30 sep 2017 09:05)

Art.19 – De verhuurder-uitbater kan nooit verplicht worden een bezitter van een openluchtrecreatief verblijf tegen zijn wil te aanvaarden. Geen vervreemding, zelfs niet ten kosteloze titel, of overdracht van het openluchtrecreatief verblijf, mag plaatsvinden zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de verhuurder-uitbater. De verhuurder-uitbater heeft steeds het recht om aan zijn toestemming bepaalde voorwaarden te verbinden. Bij gebrek aan dergelijke toestemming is de verkoop of overdracht van het openlucht creatief verblijf aan de verhuurder-uitbater niet tegenstelbaar en worden de ondertekenaars van huidige overeenkomst nog steeds als de huurders aanzien. Bij het overlijden van de huurders wordt de huidige overeenkomst beëindigd. In elk geval moet aan de verkoops-of overdrachtsovereenkomst van het openlucht creatief verblijf één exemplaar van het huishoudelijk reglement worden gehecht. Beiden moeten voor akkoord door de kopers ondertekend en overhandigd worden aan de verhuurder-uitbater. De weigering bij eventuele verkoop of overdracht vanwege de verhuurder-uitbaters bij eventuele verkoop of overdracht van het openluchtrecreatief verblijf moet niet gemotiveerd zijn. Elke inbreuk op dit artikel heeft de onmiddellijke verbreking van huidige overeenkomst tot gevolg.

Hier is geen sprake van retentierecht. Wij hebben uitbater gevraagd onze factuur aan te passen omwille van verkoop.
Wij krijgen een aangepaste factuur met betalingsmodaliteiten (betalen in 3 X)
De wet zegt dat retentierecht vervalt als er betalingsmodaliteiten zijn.
Toch roept hij retentierecht in en houdt hij koper tegen.
Heeft hij dit recht nadat hij een aangepaste factuur voor verkoop doorstuurt met betalingsmodaliteiten?

Reclame

sloeberken
Berichten: 10301
Locatie: Erpe Mere

#4 , 1 jaar 2 weken geleden (30 sep 2017 10:12)

Ben jij wel partij in deze zaak, u caravan is verkocht.
De koper zal de uitbater in gebreke moeten stellen.
Kennis is nog geen wijsheid, dit komt door de jaren.

jannejef
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#5 , 1 jaar 2 weken geleden (30 sep 2017 14:09)

Wij hebben de dagvaarding ontvangen.
Indertijd hebben wij verkoopsovereenkomst overhandigt aan uitbater en dienden wij nog enkel schriftelijk opzeggen hetgeen wij ook gedaan hebben per aangetekende zending.
Nu beweert uitbater dat hij geen contractuele verbintenis heeft met koper en wenst dus koper ook niet aan te spreken.
De koper had de intentie de caravan weg te halen tot wanneer hij toegang ontzegt werd door uitbater.
Uitbater beroepte zich op retentierecht terwijl er betalingsmodaliteiten waren dus mocht hij volgens mij dit retentierecht niet toepassen.
Wij werden op de hoogte gesteld dat koper niet verder mocht ontruimen en hebben dus onmiddellijk het totaal bedrag overgeschreven.
We kregen onmiddellijk een schrijven van uitbater dat koper dag nadien mocht verder werken terwijl koper dag nadien opnieuw verboden werd het terrein te betreden.

jannejef
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#6 , 1 jaar 2 weken geleden (30 sep 2017 14:11)

Ook dagvaarding werd al foutief opgemaakt want ik word opgeroepen als gedaagde in het dossier terwijl ik in 2009 bij ondertekening van de overeenkomst mijn echtgenoot nog niet kende en dus totaal niet betrokken was bij overeenkomst.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Consumenten Koop”