Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Bob83
Topic Starter
Berichten: 1
Reputation: 0
Juridisch actief: Nee

Koper laat na auto af te halen na verkoopsovereenkomst

#1 , 1 jaar 5 maand geleden (29 dec 2016 21:04)

Ik verkocht als particulier een auto. Bij de verkoop vd wagen betaalde de koper een voorschot van 200euro, het resterende bedrag ging hij betalen bij het afhalen van de wagen. In eerste instanstantie ging hij de dag nadien om de wagen komen maar hij verplaatst op zijn initiatief de afspraak naar de dag daarna.
Op de nieuwe afspraak kwam de koper niet opdagen. Nadien contacteerde ik hem telefonisch en hij bleef de afspraak voor het ophalen vd wagen uitstellen.
Nadien bleef ik hem telefonisch en via sms contacteren maar kreeg op zijn gsm nr geen gehoor meer.
Ik weet verder geen raad meer omdat ik enkel beschik over zijn gsm nr. Tussen eerste afspraak en nu zitten al 15 dagen.
Graag had ik willen weten of ik de wagen opnieuw te koop mag aanbieden?
Alvast bedankt voor jullie advies

Bart Vissers
Berichten: 1503
Reputation: 17
Juridisch actief: Nee

#2 , 1 jaar 5 maand geleden (29 dec 2016 21:20)

Een ingebrekestelling moet in principe via een deurwaardersexploot maar rechtsleer en rechtspraak aanvaarden intussen duidelijk alternatieven en leggen geen vormvoorschriften meer op.
In die zin heb je het voordeel dat sms een geschrift vormt dat je kan bewijzen dat het verzonden is (en evt. zelfs dat het toegekomen is en/of gelezen is).
Ik zou hem nog een redelijke termijn van een week geven via sms, waarin je duidelijk meldt dat dit een ingebrekestelling is en dat je na die datum ervan uitgaat dat de koper van zijn koopbelofte afziet en hij dan geen enkel recht met betrekking tot de verkoopbelofte kan laten gelden. Vermeld ook duidelijk je identiteit en adres en dat alle communicatie minstens ook schriftelijk dient te verlopen, zodat hij nadien geen enkel argument heeft.

Overeenkomstig art. 1590 BW m.b.t. de koop: "Indien bij de verkoopbelofte handgeld is gegeven, is ieder van de contractanten vrij van de verkoopbelofte af te zien. Hij die het handgeld heeft gegeven, door het te laten houden. En hij die het handgeld heeft ontvangen, door het dubbel terug te geven."

Na nu al twee weken, lijkt de redelijke termijn van de belofte al behoorlijk naar zijn einde te gaan.
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

Franciscus
Berichten: 30799
Reputation: 35

#3 , 1 jaar 5 maand geleden (29 dec 2016 21:26)

Dus geen verkoopovereenkomst waar zijn naam en adres opstaat?
U kan wat nog als enigste kan een sms sturen waarin u hem termijn van 10 dagen de tijd geeft om het voertuig te komen ophalen. Bepaal in die termijn wel de ophaalmomenten Of dat u anders ervanuitgaat dat dart 1590 burgerlijk wetboek van toepassing is en hij afstand doet van het contract (en u het handgeld laat behouden).

Artikel 1582. Koop is een overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt om een zaak te leveren, en de andere om daarvoor een prijs te betalen.
Hij kan bij authentieke of bij onderhandse akte worden aangegaan.

Art. 1583. Hij is tussen partijen voltrokken, en de koper verkrijgt van rechtswege de eigendom ten aanzien van de verkoper, zodra er overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs, hoewel de zaak nog niet geleverd en de prijs nog niet betaald is.

Art. 1584. Koop kan worden aangegaan hetzij eenvoudig, hetzij onder een opschortende of onder een ontbindende voorwaarde.
Hij kan ook twee of meer alternatieve zaken tot voorwerp hebben.
In al die gevallen worden de gevolgen van de koop geregeld naar de algemene beginselen van de overeenkomsten.

Art. 1585. Wanneer koopwaren niet bij de hoop, maar bij het gewicht, het getal of de maat verkocht zijn, is de koop nog niet voltrokken, in die zin dat het risico van de verkochte zaken voor de verkoper blijft totdat zij zijn gewogen, geteld of gemeten; maar de koper kan ofwel de levering ervan eisen, ofwel, in geval van niet-uitvoering van de verbintenis, schadevergoeding, indien daartoe grond bestaat.

Art. 1586. Wanneer echter de koopwaren bij de hoop verkocht zijn, is de koop voltrokken, hoewel de koopwaren nog niet zijn gewogen, geteld of gemeten.

Art. 1587. Ten aanzien van wijn, olie en andere zaken die men gewoon is te proeven alvorens ze te kopen, is er geen koop zolang de koper die niet heeft geproefd en aanvaard.

Art. 1588. Koop op proef wordt altijd vermoed te zijn aangegaan onder een opschortende voorwaarde.

Art. 1589. Verkoopbelofte geldt als koop, wanneer er wederzijdse toestemming van de partijen is omtrent de zaak en omtrent de prijs.

Art. 1590. Indien bij de verkoopbelofte handgeld is gegeven, is ieder van de contractanten vrij van de verkoopbelofte af te zien :
Hij die het handgeld heeft gegeven, door het te laten behouden.
En hij die het handgeld heeft ontvangen, door het dubbel terug te geven.

Van mij kreeg je 3 dagen langer tijd - de feestdagen en zo :D

Reclame

sloeberken
Berichten: 10301
Reputation: 0
Locatie: Erpe Mere

#4 , 1 jaar 5 maand geleden (29 dec 2016 22:21)

Is er een getekende kwitantie opgemaakt voor het voorschot.
Kennis is nog geen wijsheid, dit komt door de jaren.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Consumenten Koop”