Defecte Televisie - verborgen gebrek stelsel?

Sunz
Topic Starter
Berichten: 11
Juridisch actief: Nee

Defecte Televisie - verborgen gebrek stelsel?

#1 , 07 nov 2019 12:26

Beste,

Op 26-12-2016 heb ik een LG tv aangekocht bij in een webshop/winkel in NL.

Een jaar nadien was er een overhittingvlek in het beeld. Contact opgenomen met webshop die een service aanvraag indiende bij een reparatiebedrijf. Reparatiebedrijf heeft het scherm 2x vervangen (1ste vervangscherm was DOA, 2de was ok).

Nu toont het scherm opnieuw vlekken in beeld, wss weer ten gevolge van een overhittingsprobleem. Enkel het scherm vervangen gaat dit probleem nooit kunnen verhelpen.

De 2 jaar garantie is inmiddels om. Daarom heb ik de webshop aangeschreven dat ik graag beroep op het stelsel van verborgen gebreken.

Zonder mijn weten voerden zij opnieuw een service aanvraag in terwijl ik natuurlijk op voorhand wist dat dit buiten de garantieperiode valt.

Het reparatiebedrijf stelt dat de minimum kost voor een buiten garantie diagnose aan huis bedraagt € 95 inclusief BTW voor voorrij- en voorbereidingskosten.

Het defect lijkt mij vrij duidelijk waardoor een diagnose aan huis niet noodzakelijk lijkt en adhv van foto's kreeg ik dit antwoord terug

Voor het opstellen van een gedetailleerde prijsopgave is heel wat opzoekwerk nodig en vragen wij u om de administratieve kost van 36.3 euro op voorhand te voldoen.

Van de webshop kreeg ik dit antwoord terug:

Het toestel is aangeschaft op 26-12-2016 wettelijk gezien heeft u garantie tot 26-12-2018.

De reparatiebedrijf zijn door LG geautoriseerd en wordt er vanuit hen verwacht dat zij 100% uw toestel herstellen.

U toestel valt dus buiten garantie, maar valt wel binnen de economische levensduur van de tv, LG houd hiermee rekening mee en stelt een prijsopgave aan de hand van deze levensduur.

Het merk is pas na 3 x herstel verplicht om het toestel te crediteren, die kansen moeten wij hen helaas wel geven.


Ik ben van mening dat die kosten niet voor mij zijn, De TV is nog geen 3 jaar oud en al 2x hersteld. Is het aan de webshop of aan LG om mij ofwel gedeeltelijk/compleet terug te betalen of een evenwaardig Tv-toestel te voorzien?

Bij voorbaat dank

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Sirkii
Berichten: 3962

#2 , 07 nov 2019 13:11

Principe “verborgen gebrek” is hier niet van toepassing. Garantie is voorbij. Dit wordt traantjes drogen en een nieuwe aanschaffen.Hoogstens kan je nog hopen op goodwill - bv kortingsbon.

meeboo
Berichten: 1388

#3 , 07 nov 2019 13:14

garantie telt vanaf moment aankoop. Dus als u nadien binnen garantie een ander toestel krijgt blijft de garantieperiode van het eerste toestel gelden. is du inderdaad buiten garantie en zijn alle kosten ten uwer laste

Reclame

Sunz
Topic Starter
Berichten: 11
Juridisch actief: Nee

#4 , 07 nov 2019 14:49

Kan ik de koop niet ontbinden op basis van non-conformiteit?


Ghentian
Berichten: 765
Juridisch actief: Ja

#6 , 07 nov 2019 15:40

Waarom zou de regeling inzake verborgen gebreken niet van toepassing zijn?

Het klopt dat de bescherming die geboden wordt door het consumentenrecht geen toepassing meer vindt omdat de termijn van 2 jaar verstreken is. De lex specialis is met andere woorden geen optie.

Dus vallen we terug op de gemeenrechtelijke regels van de koop, waaronder de regeling inzake verborgen gebreken in art. 1641 B.W. en volgende.

"Art. 1641. De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht."

Op basis van uw relaas lijkt het me duidelijk dat uw TV behept is met een verborgen gebrek, zijnde overhitting met schade tot gevolg. Het feit dat zij aanhalen dat uw TV bijlange niet de economische levensduur haalt, treedt dit standpunt bij - samen met de nodige herstellingen tot dusver. Dit gebrek kon u redelijkerwijs niet zelf vaststellen. De verkoper moet er dus in principe voor instaan.

' Art. 1648. De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een korte tijd, al naar de aard van de koopvernietigende gebreken en de gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is."

De korte tijd gaat niet in vanaf de koop, maar vanaf het moment u ontdekt dat er sprake is van een gebrek. Nu kan het m.i. twee kanten opgaan: je zou kunnen stellen dat bij de eerste reparatie dit verborgen gebrek aan de oppervlakte is gekomen. Omdat het telkens hetzelfde probleem is, blijkt echter wel duidelijk dat het niet verholpen is (en laat de verkoper nu fijntjes stellen dat van de hersteller verwacht wordt dat het product voor 100% hersteld wordt - dat klopt dus niet). Dat vormt ook een basis om hen op aan te spreken. Je kan natuurlijk ook stellen dat het gebrek nu pas écht aan de oppervlakte komt, nu er een duidelijk patroon duidelijk wordt waarbij het vervangen van het scherm niet de oplossing is maar slechts symptoombestrijding. In dat geval kan u de vordering nog instellen. Dit gaat over het processuele.

Inhoudelijk: concreet moet u aantonen dat het gebrek aanwezig was voor verkoop, dat het ernstig is en dat het verborgen was. Ernstig is geen probleem, de andere twee zijn mogelijk maar vormen geen zekerheid.

En dat brengt ons natuurlijk tot de economische vraag: of het dat wel allemaal waard is - zeker wanneer u besluit om dit in rechte te gaan afdwingen. De outcome is onzeker en het kan u gewoon extra veel geld kosten.

Concluderend: bovenstaand advies is m.i. juridisch niet correct, maar vanuit praktisch oogpunt valt er iets voor te zeggen.
Een blote eigenaar heeft geen vruchtgebruik; een naakte eigenaar geen kleren.

Sunz
Topic Starter
Berichten: 11
Juridisch actief: Nee

#7 , 07 nov 2019 15:58

Is het namelijk niet zo dat:

Voorwaarden ontbinden koopovereenkomst

U kunt de koopovereenkomst ontbinden:

als u de verkoper de tijd heeft gegeven om het product te repareren of vervangen, en het probleem is niet opgelost;
als de verkoper het product niet kan of wil repareren of vervangen binnen een bepaalde tijd;
als u het product een paar keer heeft laten repareren, en het werkt nog steeds niet goed;
als het product een grote fout heeft en de verkoper lost het probleem niet op.

Ik kom reeds in aanmerking voor 2 van deze punten.
Ik wacht eerst af of er een tegenactie komt van de verkoper in de vorm van bijv; kortingsbon, evenwaardig vervangtoestel,...
Zo hier geen gehoor aan gegeven wordt zal ik de koop ontbinden.
Als ik het goed heb is dagvaarden niet eens meer nodig --> https://e-justice.europa.eu/content_sma ... ?init=true

Als je in België woont en in Nederland de TV hebt gekocht kun je gebruik maken van de Europese small claims regeling.

meeboo
Berichten: 1388

#8 , 08 nov 2019 13:36

veel succes, pas op dat het niet duurder uitvalt dan de tv kostte

Terug naar “Consumenten Koop”