geldt garantie tweedehandswagen bij doorverkoop?

Bart Vissers
Berichten: 1566
Juridisch actief: Nee

Re: geldt garantie tweedehandswagen bij doorverkoop?

#31 , 1 jaar 2 weken geleden (11 mar 2018 12:28)

Als voorsmaakje:

C. Caufmann, De nieuwe wet op de consumentenkoop, TPR 2005, 836.

enz.
De rechtsleer lijkt hierover inderdaad verdeeld.

Luik (7e k.) nr. 2008/RG/1083, 5 november 2009 combineert de vordering tov de rechtstreekse verkoper met een rechtstreekse vordering tov de producent, maar dit laatste dan op basis van het gemene kooprecht (en niet de consumentenkoop).

Eenzelfde vaststelling m.b.t. Kh. Dendermonde 1 maart 2012, RABG 2013, afl. 10, 648.

Ik vond geen rechtspraak die bevestigt noch weerlegt dat de consument zich kan beroepen op de consumentenverkoop ten aanzien van verkopers van de rechtstreekse verkoper.
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
The Oscars
Berichten: 230
Juridisch actief: Nee

#32 , 1 jaar 1 week geleden (11 mar 2018 18:06)

Als voorsmaakje:

C. Caufmann, De nieuwe wet op de consumentenkoop, TPR 2005, 836.

enz.
De rechtsleer lijkt hierover inderdaad verdeeld.

Luik (7e k.) nr. 2008/RG/1083, 5 november 2009 combineert de vordering tov de rechtstreekse verkoper met een rechtstreekse vordering tov de producent, maar dit laatste dan op basis van het gemene kooprecht (en niet de consumentenkoop).

Eenzelfde vaststelling m.b.t. Kh. Dendermonde 1 maart 2012, RABG 2013, afl. 10, 648.

Ik vond geen rechtspraak die bevestigt noch weerlegt dat de consument zich kan beroepen op de consumentenverkoop ten aanzien van verkopers van de rechtstreekse verkoper.
Ik wel. :wink:

Nog eentje: garantie overdraagbaar: J. Stuyck, Bijzondere overeenkomsten en economisch recht,

Er komen er nog, hoor.

LeenW
Berichten: 7960

#33 , 1 jaar 1 week geleden (11 mar 2018 18:43)

Ter info: verwijzingen naar (gepubliceerde) vonnissen zijn nuttiger dan artikels in de vakliteratuur, we zitten hier op een forum waar weinig professionelen met gevulde boekenkasten zitten. :wink:

Reclame

The Oscars
Berichten: 230
Juridisch actief: Nee

#34 , 1 jaar 1 week geleden (11 mar 2018 19:01)

Ter info: verwijzingen naar (gepubliceerde) vonnissen zijn nuttiger dan artikels in de vakliteratuur, we zitten hier op een forum waar weinig professionelen met gevulde boekenkasten zitten. :wink:
Is genoteerd, Leen :wink:

The Oscars
Berichten: 230
Juridisch actief: Nee

#35 , 1 jaar 1 week geleden (13 mar 2018 13:56)

Uw "argumentatie" is een complete lege doos.
Dat is absoluut niet uitgesloten.
Maar dan toch graag enigszins juridisch onderbouwd weerleggen.

Om alle twijfels hieromtrent weg te nemen, ziehier:

"Bedingen die bepalen dat een consument die het goed overkoopt van de oorspronkelijke koper (eveneens consument), zich niet kan beroepen op de wettelijke garantie (verboden). "

Bron: COB, 27 februari 2013, p. 7.

Bij deze heb ik uw tegenargumenten juridisch ontzenuwt. :wink:

The Oscars
Berichten: 230
Juridisch actief: Nee

#36 , 1 jaar 1 week geleden (13 mar 2018 14:28)

Nu nog wachten op de reactie van Traxio. Ik ben benieuwd naar hun antwoord.

Bart Vissers
Berichten: 1566
Juridisch actief: Nee

#37 , 1 jaar 1 week geleden (13 mar 2018 14:58)

Uw "argumentatie" is een complete lege doos.
Dat is absoluut niet uitgesloten.
Maar dan toch graag enigszins juridisch onderbouwd weerleggen.

Om alle twijfels hieromtrent weg te nemen, ziehier:

"Bedingen die bepalen dat een consument die het goed overkoopt van de oorspronkelijke koper (eveneens consument), zich niet kan beroepen op de wettelijke garantie (verboden). "

Bron: COB, 27 februari 2013, p. 7.

Bij deze heb ik uw tegenargumenten juridisch ontzenuwt. :wink:
Die was ik al tegengekomen.
Bizarre is dat de COB net die stelling niet staaft met een voetnoot naar rechtspraak (of rechtsleer).
Ze laat maw in het ongewisse op welke rechtsgrond ze zich zelf baseert.
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

The Oscars
Berichten: 230
Juridisch actief: Nee

#38 , 1 jaar 1 week geleden (13 mar 2018 17:14)

Dat is absoluut niet uitgesloten.
Maar dan toch graag enigszins juridisch onderbouwd weerleggen.

Om alle twijfels hieromtrent weg te nemen, ziehier:

"Bedingen die bepalen dat een consument die het goed overkoopt van de oorspronkelijke koper (eveneens consument), zich niet kan beroepen op de wettelijke garantie (verboden). "

Bron: COB, 27 februari 2013, p. 7.

Bij deze heb ik uw tegenargumenten juridisch ontzenuwt. :wink:
Die was ik al tegengekomen.
Bizarre is dat de COB net die stelling niet staaft met een voetnoot naar rechtspraak (of rechtsleer).
Ze laat maw in het ongewisse op welke rechtsgrond ze zich zelf baseert.
Gebasseerd op artikel VI.83, 14° WER.

Lees ook:

Het is geen klant! U denkt wellicht: “Die man heeft hier nog nooit iets gekocht, moet ik daar mijn Latijn gaan in steken en hem dezelfde service geven als aan de klanten die hier al hun elektro kopen?”. Het feit dat hij geen klant is bij u, is hier van geen belang. Dezelfde regels zijn immers van kracht en u moet aan de nieuwe eigenaar dus dezelfde garantie bieden als aan de oorspronkelijke koper.
Kunt u daarvan afwijken? Neen, de wettelijke garantie is nl. niet aan de klant gekoppeld, maar wel aan het product. Dit betekent dat als het product overgaat naar een nieuwe eigenaar, de garantie automatisch ook mee overgaat.
Tip. De garantietermijn blijft wel doorlopen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Het is dus niet zo dat er door de ‘doorverkoop’ een nieuwe garantietermijn van twee jaar begint te lopen. Kijk dus na aan de hand van bv. het kasticket, de factuur of de datum die ingevuld is op het garantiebewijs of de garantietermijn nog niet verstreken is.

https://ondernemingsdatabank.indicator. ... 80/related

The Oscars
Berichten: 230
Juridisch actief: Nee

#39 , 1 jaar 1 week geleden (13 mar 2018 18:23)

Het wordt dus dringend tijd dat TS eens flink aan de oren van de garagist gaat trekken om de herstelling van zijn wagen te verkrijgen. :)

Bart Vissers
Berichten: 1566
Juridisch actief: Nee

#40 , 1 jaar 1 week geleden (14 mar 2018 01:04)Om alle twijfels hieromtrent weg te nemen, ziehier:

"Bedingen die bepalen dat een consument die het goed overkoopt van de oorspronkelijke koper (eveneens consument), zich niet kan beroepen op de wettelijke garantie (verboden). "

Bron: COB, 27 februari 2013, p. 7.

Bij deze heb ik uw tegenargumenten juridisch ontzenuwt. :wink:
Die was ik al tegengekomen.
Bizarre is dat de COB net die stelling niet staaft met een voetnoot naar rechtspraak (of rechtsleer).
Ze laat maw in het ongewisse op welke rechtsgrond ze zich zelf baseert.
Gebasseerd op artikel VI.83, 14° WER.
Sorry, maar art. VI.83, 14º WER zegt niet waarom de vrijwaringsplicht voor gebrek aan overeenstemming overdraagbaar is naar een particuliere klant van een particuliere klant.
Het zegt enkel dat - ALS de vrijwaringsplicht overdraagbaar is - dit tevens een onrechtmatig beding uitmaakt.
Art. 1615 BW zou wél een rechtsgrond kunnen uitmaken voor deze overdraagbaarheid.
Waar er in de rechtsleer verschillende interpretaties lijken te zijn: gelden tav een particuliere klant van een particuliere klant de regels van consumentenkoop of de gemeenrechtelijke vrijwaringsplicht.

De bronnen die je aangeeft, lijken het eerste te ondersteunen. Ik heb zelf geen uitgebreid bronnenonderzoek gedaan. De COB instructies hebben alvast een hoge gezagswaarde (maar vormen geen bindende bron van recht).
Sterker zou zijn als dit in gezaghebbende of meerderheidsrechtspraak ook bevestigd werd. Het zou alleszins niet onredelijk zijn: ik zie geen reden waarom een professionele verkoper zou ontslagen moeten worden van zijn vrijwaringsplicht voor gebrek aan overeenstemming als het goed binnen de gedekte periode overgaat naar een nieuwe eigenaar.
De Europese Richtlijn noch de omgezette regelgeving van de Consumentenkoop op zich regelen deze problematiek echter, zodat op het nationale gemene recht moet worden teruggevallen.

TS heeft alvast kapstokken waarmee hij een beroep kan doen op de kosteloze herstelling door de garagist.
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

The Oscars
Berichten: 230
Juridisch actief: Nee

#41 , 1 jaar 1 week geleden (14 mar 2018 11:08)

Is nochtans waarop ze zich baseren (Thans artikel 83, 14° WER):
:

Bedingen die de wettelijke garantie verminderen (art. 74, 14°, W.M.P.C.) – 25
Veel van de onderzochte voorwaarden hebben het in een aparte bepaling over de wettelijke garantie. De Commissie herhaalt dat de betrokken bepalingen, soms in samenlezing met de bepalingen inzake de naverkoopdienst en de herstellingsvoorwaarden, vaak de indruk wekken dat:
- De consument moet betalen om zich te beroepen op de wettelijke garantie, door een tabel met bestekkosten per product op te nemen;
- De consument zich rechtstreeks tot de fabrikant moet wenden, doordat de verkoper in zijn rubriek naverkoopdienst rechtstreeks doorverwijst naar de fabrikanten per product, en in een expliciete opsomming van de betrokken fabrikanten, met opname van hun telefoonnummer voorziet;
- Het in alle gevallen contractueel beperken van de garantie voor ‘displayproducten’ of toonzaalmodellen tot één jaar.
Het gebrek aan overeenstemming moet beoordeeld worden op het moment van de overeenkomst. Op dat moment dient een goed de kwaliteit te bieden die door de verkoper beloofd is of die de gemiddelde consument redelijkerwijze kan verwachten (zie de opsomming van art. 1649ter, § 1, B.W.).
Het automatisch beschouwen van ‘displayproducten’ als tweedehands, doet naar de mening van de Commissie afbreuk aan de ‘redelijke verwachtingen’ van de consument. Niettemin weet de consument, of dient hij redelijkerwijze te weten, dat de kans reëel is dat producten die gedurende een bepaalde periode tentoongesteld werden, niet ‘onaangetast’ kunnen zijn.
- Bepalen dat de wettelijke waarborg niet overdraagbaar is.


Aangezien de garantie kleeft aan het goed, onafhankelijk is van de klant en conform artikel VI.83, 14° WER de wettelijke waarborg niet mag worden opgeheven/verminderd, rechtvaardigt dit mijn conclusie, namelijk: dat de garantie blijft behouden bij overdracht van het product.

The Oscars
Berichten: 230
Juridisch actief: Nee

#42 , 1 jaar 1 week geleden (14 mar 2018 14:12)

Zeer raar dat men dit in de garage wereld niet weet !

Zoals TRAXIO http://www.zichtopuwautogarantie.be/go. ... .nlbe.html

Die schrijven "De garantie bestaat alleen tussen de verkoper en de koper. Ze kan niet overgedragen worden aan een nieuwe koper als het voertuig doorverkocht wordt.
Traxio heeft de folder Hebt u een goed zicht op uw garantie op hun website inmiddels aangepast. Hun stelling dat de garantie niet overdraagbaar is, hebben ze er namelijk uit verwijderd. :wink:

Terug naar “Consumenten Koop”