Terugvorderen vervoersonkosten

jandewilde1990
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

Terugvorderen vervoersonkosten

#1 , 7 maand 6 dagen geleden (10 jan 2019 19:29)

Beste,

Mijn vriendin verkeert in volgende situatie. Als bediende is ze werkzaam aan de stad Brussel, en ze krijgt haar treinkosten terugbetaald zoals dat door wet bepaald is (2/3 ten laste werkgever). Vanaf april 2018 heeft ze bevallingsverlof opgenomen, gevolgd door ouderschapsverlof. Dit alles had ze tijdig aangevraagd bij haar overste (deze aanvraag zelf staat niet ter discussie). Nu vraagt de centrale hr dienst van de stad Brussel haar om de terugbetaling van haar treinabonnement voor de periode waarin ze op bevallings / ouderschapsverlof was. Nochtans is zij op haar eigen dienst perfect in orde met haar aanvraag. Is het dan aan haar om te weten wie er in de centrale hr dienst over zulke zaken gaat, en deze persoon afzonderlijk op de hoogte te brengen van haar werkonderbreking? Zelf zou ik denken dat je moeilijk op de hoogte kan zijn van de verdeling van de verantwoordelijkheden over de verschillende interne diensten waar je verder nooit mee in contact treedt. Mag zij er niet van uit gaan dat dit vanuit haar eigen dienst doorgegeven wordt aan degenen die met die info moeten verder werken? Kan u me op weg naar een mogelijke rechtsgrond waarop ze zich kan beroepen?

Met vriendelijke dank,
Jdw

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#2 , 7 maand 5 dagen geleden (11 jan 2019 11:44)

Wat staat er in het arbedisreglement of de mobiliteitspolicy wat dit betreft?

Het lijkt me trouwens ook niet meer dan normaal dat uw vriendin geen tussenkomst in de vervoerskosten krijgt, als ze ook effectief geen vervoerskosten maakt, niet? Als uw vriendin €0 treinkosten maakt, en de werkgever komt daar in tussen voor 2/3e, dan is dit ook €0. Als de werkgever toch een bepaald bedrag betaald heeft voor een periode waar uw vriendin geen vervoerskosten had, denk ik dat ze dit onterecht uitbetaalde bedrag mogen terugeisen.

Je zou enkel kunnen zeggen dat ze het bedrag niet hadden moeten uitbetalen in de eerste plaats, maar dit geeft uw vriendin niet het recht dit geld zomaar te houden. Ik denk dus dat ze dit best terugbetaald zoals gevraagd, want uiteindelijk is het een uitbetaling waar ze geen recht op heeft.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

jandewilde1990
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#3 , 7 maand 5 dagen geleden (11 jan 2019 12:24)

Beste,

Bedankt voor uw antwoord. De werkgever is tussengekomen bij de aankoop van het abonnement op basis van de derdebetalersregeling. Zij heeft een deel aan de NMBS betaald, en de stad Brussel ook. In de periode waarin ze bevallingsverlof en ouderschapsverlof opgenomen heeft, maakte ze geen gebruik van het abonnement, en dit had dus perfect kunnen geschorst worden. Maar haar wordt verweten deze info niet gecommuniceerd te hebben, terwijl ze nochtans het vereiste administratieve traject voor de verloven gevolgd heeft. De centrale administratie van de stad Brussel beschikte dus maw over de informatie, maar blijkbaar is deze intern onvoldoende gecommuniceerd. Op de interne administratieve organisatie heeft mijn vriendin natuurlijk geen zicht. Hoe kan je dan weten (en verweten worden) dat je informatie die je duidelijk communiceert (en zoals gesteld, de procedure is volledig correct verlopen) nog eens extra zou moeten communiceren aan persoon x ? Behoudens een bepaling in het arbeidsreglement (quod non) kan ik me moeilijk voorstellen dat een dergelijke verplichting op de werknemers zou rusten. Een verplichting die hen dus in het beste geval slechts post factum gecommuniceerd wordt.

Alvast bedankt voor verdere input !
Jdw

Reclame

de reden
Berichten: 2595
Juridisch actief: Nee

#4 , 7 maand 5 dagen geleden (11 jan 2019 14:17)Je zou enkel kunnen zeggen dat ze het bedrag niet hadden moeten uitbetalen in de eerste plaats, maar dit geeft uw vriendin niet het recht dit geld zomaar te houden. Ik denk dus dat ze dit best terugbetaald zoals gevraagd, want uiteindelijk is het een uitbetaling waar ze geen recht op heeft.
inderdaad, kunnen zich beroepen op art 1376 burgerlijk wetboek
Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#5 , 7 maand 5 dagen geleden (11 jan 2019 14:56)

In de periode waarin ze bevallingsverlof en ouderschapsverlof opgenomen heeft, maakte ze geen gebruik van het abonnement, en dit had dus perfect kunnen geschorst worden.
Waarom heeft ze haar abonnement dan niet tijdelijk laten stopzetten tijdens die periode? Voor zover ik weet kan je dit laten doen bij de NMBS en krijg je dan een groot deel van uw geld terug (voor de niet gereden dagen). Ik denk niet dat het aan de werkgever is om het abonnement van de werknmer op te zeggen of tijdelijk te laten stopzetten.

De tussenkomst van de werkgever (al dan niet via het derdebetalersysteem) dient als tussenkomst voor het vervoer van en naar het werk. Als de werknemer een abonnement afsluit tijdens een periode dat deze niet werkt, denk ik niet dat je mag verwachten dat de werkgever in dat abonnement tussenkomt. Het is in mijn ogen dan ook aan de werknemer om het abonnement te laten stopzetten als hij of zij dit niet nodig heeft tijdens die periode. Maar als de werknemer meent dat hij of zij dit abonnement wel nog wenst om eventueel privé-verplaatsingen te maken, kan dit uiteraard ook, maar dan zonder tussenkomst van de werkgever.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Terug naar “Andere”