Weigering Loopbaanonderbreking ouderschapsverlof

WendyWendy
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

Weigering Loopbaanonderbreking ouderschapsverlof

#1 , 18 sep 2018 13:24

Mijn man vroeg in Januari 2018 loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof aan vanaf 01/04/18 4/5 voor 1 jaar en half.
Zijn werk weigerde dit per brief en ze gingen het ofwel 6 maand uitstellen of niet laten doorgaan. Nu zien we dat het op 1 oktober ook niet toegestaan is. Hij is helaas niet alleen. Nu kreeg hij een mail van zijn personeelsdienst om een afspraak om er eens over te praten. Afspraak op 08/10. Blijkbaar moet bij dat gesprek 3 man zitten. De vakbond heeft is er nu wel mee bezig. Mijn man is het grondig beu. Weten niet meer wat te doen. Kunnen jullie ons iets aanraden. Ik vind het al pesterijen van de werkgever tegen over het personeel.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Didymus
Berichten: 1975

#2 , 18 sep 2018 14:05

Ouderschapsverlof kan niet worden geweigerd, hoogstens uitgesteld. Als de werkgever niet wil toegeven zullen jullie zich tot de arbeidsrechtbank moeten richten om dit af te dwingen.
"sowieso" schrijf je zo.

WendyWendy
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#3 , 18 sep 2018 15:04

Ze reageren niet eens op brieven van advocaten leggen de wet naast zich neer. Bezorgen de mensen hun documenten niet tijdig van die die het wel kregen voor hun premie van de RVA. En zo is er een hele waslijst daar denk dat ze nu met 45 mensen zijn in dat geval.

Reclame

denlowie
Berichten: 15265
Juridisch actief: Nee

#4 , 18 sep 2018 16:28

denk dat ze nu met 45 mensen zijn in dat geval.
Dan zet me dit ook eens aan het denken.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#5 , 13 okt 2018 15:39

Beste,
Het ouderschap kan u niet geweigerd worden indien u aan de voorwaarden voldoet.

Wat is de maximumduur van het ouderschapsverlof?
De maximumduur voor het ouderschapsverlof wordt hieronder vermeld:
Volledig ouderschapsverlof
Het volledig ouderschapsverlof kan bekomen worden gedurende een periode van maximum 4 maanden.
Deze 4 maanden kunnen opgesplitst kunnen worden in periodes van 1 maand of een veelvoud (1, 2, 3 of 4 maanden).
Het halftijds ouderschapsverlof
Het halftijds ouderschapsverlof kan bekomen worden gedurende een periode van maximum 8 maanden.
Deze 8 maanden kunnen opgesplitst worden in periodes van 2 maanden of een veelvoud (2, 4, 6 of 8 maanden).
Het 1/5 ouderschapsverlof
Het 1/5 ouderschapsverlof kan bekomen worden gedurende een periode van maximum 20 maanden.
Deze 20 maanden kunnen worden opgesplitst in periodes van 5 maanden of een veelvoud (5, 10, 15 of 20 maanden).
Indien u deel uitmaakt van de privésector
Uw werkgever kan, binnen de maand die volgt op de schriftelijke kennisgeving, het begin van het ouderschapsverlof uitstellen omwille van de goede werking van de dienst. Toch zal het ouderschapsverlof ingaan ten laatste 6 maanden na de datum waarop de werkgever gebruik heeft gemaakt van zijn recht op uitstel.
Bij de geboorte van een kind
Het recht op ouderschapsverlof wordt u toegekend, zolang het kind de leeftijd van 12 jaar niet heeft bereikt op de ingangsdatum van het verlof.
Bij de adoptie van een kind
Het recht op ouderschapsverlof wordt u toegekend gedurende een periode die loopt vanaf de inschrijving van het kind als lid van het gezin in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente waar u uw verblijfplaats hebt en dit, zolang het kind de leeftijd van 12 jaar niet bereikt heeft op de ingangsdatum van het verlof.
Indien uw kind een fysieke of mentale ongeschiktheid vertoont van minstens 66%
wordt het recht op ouderschapsverlof u toegekend zolang het kind de leeftijd van 21 jaar niet heeft bereikt op de ingangsdatum van het verlof. Dit recht wordt u eveneens toegekend indien uw kind aan een aandoening leidt die voor gevolg heeft dat minstens 4 punten worden toegekend in pijler I van de medisch-sociale schaal in de zin van de reglementering van de kinderbijslag.
Het recht op ouderschapsverlof wordt u toegekend indien u in de loop van de 15 maanden die aan de aanvraag voorafgaan gedurende 12 maanden (niet noodzakelijk opeenvolgend) door een arbeidsovereenkomst met uw werkgever verbonden was.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige
met pensioen.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Terug naar “Andere”