Economisch werkloos en toegestane afwezigheid

Fien1234
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

Economisch werkloos en toegestane afwezigheid

#1 , 5 maand 3 weken geleden (22 aug 2019 17:58)

Ik werk bij ISS, en doe het onderhoud in een school. Bij de aanwerving werd mij gezegd dat ik in de schoolvakanties economisch werkloos zou zijn en dus een vergoeding van de rva krijg.
Nu bij de grote vakantie heb ik mijn rooster ingediend bij de rva maar ISS heeft dus andere gegevens doorgestuurd. Zij hebben mij van 1 tot 12 juli economisch werkloos gezet en de andere twee weken toegestane afwezigheid. Voor augustus zou dat hetzelfde worden. Zij zeggen mij iets van een cao in de onderneming en collectieve sluiting. Volgens mijn vakbond kan toegestane afwezigheid enkel als ik dat aangevraagd heb en ondertekend zou hebben...

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Blaatpraat
Berichten: 3058

#2 , 5 maand 3 weken geleden (22 aug 2019 22:22)

Daarvoor heb je inderdaad een vakbond.
Laat hun dat afhandelen dus.

Marcus Aurelius
Berichten: 1357
Juridisch actief: Nee

#3 , 5 maand 3 weken geleden (23 aug 2019 10:48)

De vakbond is inderdaad een uitbetalingsinstelling werkloosheidsuitkeringen en zij kunnen u best inlichten over uw rechten.

Als achtergrondinformatie, de meest recente info van de RVA:

TW tijdens de schoolvakanties

Werknemers in dienst van een school of van een VZW verbonden aan een school
Vraag
Kan onderhoudspersoneel of een chauffeur in dienst van een school tijdens de schoolvakanties tijdelijk werkloos gesteld worden wegens werkgebrek op grond van economische oorzaken?
Antwoord
Artikel 55,1° van het KB stelt dat geen uitkeringen kunnen worden toegekend voor de werkdagen waarop gewoonlijk niet gewerkt wordt ingevolge de gebruiken in de sector, zolang de werknemer door een arbeidsovereenkomst verbonden blijft.
Schoolvakanties zijn gebruikelijke periodes van inactiviteit in het onderwijs. Bijgevolg kunnen deze werknemers tijdens de schoolvakanties niet tijdelijk werkloos gesteld worden wegens werkgebrek.
Ook met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt geen rekening gehouden, behalve indien de werkonderbreking meer bedraagt dan 30 dagen. Indien de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt, kunnen zij eventueel gedurende de grote vakantie uitkeringen aanvragen als volledig werklozen.

Werknemers in dienst van een externe firma tewerkgesteld in een school
Vraag
Kunnen werknemers in dienst van een externe firma (bijv. onderhoudsfirma of vervoeronderneming) tewerkgesteld in een school, tijdens de schoolvakanties tijdelijk werkloos gesteld worden op grond van werkgebrek wegens economische oorzaken?
Antwoord
Het recht op uitkeringen is afhankelijk van meerdere bepalingen.
Artikel 55,1° van het KB wordt in principe niet toegepast t.a.v. werknemers die verbonden zijn met een werkgever behorend tot een sector die geen gebruikelijke inactiviteitsperiode kent (bv. personenvervoer, onderhoudssector), zelfs indien de werknemer tewerkgesteld wordt in een school.
Artikel 51 van de WAO impliceert dat er sprake moet zijn van werkgebrek wegens economische oorzaken. Werkloosheid ingevolge een periode van schoolvakantie is op zich geen werkloosheid die te wijten is aan economische oorzaken.
Zoekt de werkgever echter ook andere opdrachten voor de vakantieperiode, dan kan de werkloosheid in de vakantie het gevolg zijn van een economische reden (met name het feit dat onvoldoende klanten gevonden werden tijdens de vakantieperiode), en kunnen de werknemers tijdelijk werkloos gesteld worden wegens economische oorzaken.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Reclame

Terug naar “Andere”