Collectieve sluiting voor pas afgestudeerden

ProUS852
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

Collectieve sluiting voor pas afgestudeerden

#1 , 1 maand 4 dagen geleden (18 aug 2019 12:54)

Hallo iedereen

Ik ben pas afgestudeerd, ik voldoe aan de voorwaarde om volgend jaar recht te hebben op jeugdvakantie.

Maar het bedrijf was deze vrijdag collectief gesloten (brugdag), en zal tijdens kerstmis ook een volle week collectief sluiten. Heb ik nu recht op een werkloosheidsuitkering of niet? Ik heb mijn beroepsinschakelingstijd van 1 jaar nog niet gelopen omdat ik pas ben afgestudeerd en direct een contract van onbepaalde duur heb gekregen.

Ik werk als bediende in een kantoor met een bachelor diploma.

Ik ben 2 weken geleden begonnen, ik werk in een 40 urenweek dus ik kan enkele ADV dagen inzetten maar ik kom 2-3 dagen tekort (inclusief deze vrijdag die ik niet heb kunnen dekken met ADV).

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
de reden
Berichten: 2634
Juridisch actief: Nee

#2 , 1 maand 1 dag geleden (21 aug 2019 15:42)Ik ben pas afgestudeerd, ik voldoe aan de voorwaarde om volgend jaar recht te hebben op jeugdvakantie.

Maar het bedrijf was deze vrijdag collectief gesloten (brugdag), en zal tijdens kerstmis ook een volle week collectief sluiten. Heb ik nu recht op een werkloosheidsuitkering of niet?
op een week betaald verlof
kb 28 juni 1971
HOOFDSTUK IIIbis. [1 De aanvullende vakantie aan het begin of bij de hervatting van de activiteit]1
----------
Art. 17bis.[1 Per periode van drie maanden activiteit [2 gedurende de periode van begin of van hervatting van een activiteit]2, kan de werknemer aanspraak maken op een week aanvullende vakantie vanaf de laatste week van de betreffende periode van drie maanden. De werknemer heeft recht op een bedrag gelijk aan zijn normale loon tijdens deze week vakantie. Het vakantiegeld, toegekend aan het begin of bij de hervatting van de activiteit, wordt gefinancierd door een aftrek, uitgevoerd op het gedeelte van het wettelijk vakantiegeld dat niet overeenstemt met het normale loon voor de vakantiedagen. De Koning bepaalt wanneer de aftrek gebeurt, het bedrag en de duur ervan.
Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden

Reclame

Terug naar “Andere”