CAO32bis

lohabra
Topic Starter
Berichten: 948

CAO32bis

#1 , 6 maand 3 weken geleden (27 jul 2019 16:31)

Aan allen,

Onlangs is mijn toenmalige werkgever overgenomen door een sectorgenoot.
Pas na véél mitsen en maren, kregen wij (het voltallige personeel van de toenmalige werkgever) een addendum aan ons arbeidscontract.
Hierin verklaarde onze huidige werkgever, de werknemer over te nemen, met inachtname van CAO32bis.

Nu hebben wij zéér recentelijk een jaarvergadering mogen (moeten) bijwonen.
Hier werden de geldende afspraken en voorwaarden bij de nieuwe werkgever uit de doeken gedaan.

Het voltallige personeel heeft deze zgn. afspraken per mail ontvangen.
Een aantal van deze afspraken zijn duidelijk nadeliger dan de voorwaarden die wij bij de vorige werkgever hadden.
Ik heb de directie van mijn huidige werkgever dan ook per mail gevraagd of die zgn. afspraken in een CAO staan.
En zo ja, om mij die CAO dan ook schriftelijk over te maken (mits inachtname van CAO32bis).

Het heeft zowat een week geduurd voordat ik antwoord kreeg.
Het antwoord luidde laconiek
"U heeft de afspraken per mail ontvangen van de personeelsverantwoordelijk op datum X"
Dat was dus duidelijk de vraag niet.

Ik heb daarop een mailtje gestuurd,
"Dat was de vraag niet.
Ik vroeg of die afspraken die wij op datum x van personeelsverantwoordelijke per mail kregen, in een CAO staan.
En zo ja, om die CAO schriftelijk te verkrijgen, mits inachtname van CAO32bis".


Tot op heden, is het zo dat niemand van de toenmalige collega's die CAO op papier ontvangen heeft.
Zelfs niet na diverse mondelinge, en schriftelijke vragen.

Ook bij de vakbonden, lijkt de zaak -om begrijpelijke redenen- zéér gevoelig te liggen.
Enerzijds, omdat de werkgever (net als vele sectorgenoten) door woelige wateren vaart
en er zelfs collega's zijn die nu tot 180 minuren (jawel !) hebben
En er dus voor jobverlies gevreesd wordt.
En deels ook, omdat er in de syndicale afvaardiging ondermeer zelfs iemand is, die manager B2B is
(ik heb dus lichte bedenkingen bij diens strategische rol)

Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de nieuwe werkgever zich nu vooral tijd probeert te kopen.

Mijn concrete vragen :

1)
Is de werkgever wettelijk gezien verplicht om die CAO schriftelijk op papier over te maken ?
Ik bedoel hiermee de door WG/WN gedateerde en ondertekende versie,
en niet de door de werkgever gecensureerde versie daarvan (waarmee de WG mij nu zoet probeert te houden).
Het gaat om een bedrijf met ondernemingsraad
(maar ook via de vakbond, vakbondsmandatarissen geraakt maar niemand aan die CAO)

2)
Welke stappen zetten wij best, om onze rechten te vrijwaren ?
Concreet : hoe verweren wij ons het beste tegen een CAO die de werkgever angstvallig voor ons verborgen houdt ?

3)
Heeft de werkgever een manier om CAO32bis te omzeilen ?
En zo ja, hoe dekken wij ons daar het beste tegen in ?

Bvb stilzwijgend aanvaarden, ..... tijd rekken ......
Is een CAO, waarvan wij (alle collega's van het overgenomen bedrijf) tegenstelbaar ? Of kunnen wij claimen dat we niet gebonden zijn door een CAO waarvan de werkgever tot op heden met alle mogelijke middelen vertikt er ons inzage in te geven.
The pessimist complains about the wind
The optimist expects it to change
The realist adjusts the sails

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Marcus Aurelius
Berichten: 1357
Juridisch actief: Nee

#2 , 6 maand 3 weken geleden (27 jul 2019 16:53)

------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

lohabra
Topic Starter
Berichten: 948

#3 , 6 maand 3 weken geleden (27 jul 2019 23:23)

Bedankt alvast.

Wat betekent dit nu voor ons concreet aub ?
The pessimist complains about the wind
The optimist expects it to change
The realist adjusts the sails

Reclame

Marcus Aurelius
Berichten: 1357
Juridisch actief: Nee

#4 , 6 maand 3 weken geleden (28 jul 2019 06:59)

Vraag onder welke CAO jullie vallen. De CAO's zijn via het B.S. en zo perfect te raadplegen. Zo kan u zien wat minimum is voorzien in deze CAO. Kijk ook eens welke arbeids- en loonvoorwaarden voorzien zijn bij de collega's uit het andere bedrijf. Er wordt een CAO afgesloten per sector. Je kan niet van je werkgever verlangen dat hij een onderscheid maakt tussen zijn werknemers. Vergeet één zaak niet, jullie werden overgenomen door het nieuwe bedrijf, jullie waren niet verplicht om over te gaan.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

father b
Berichten: 1050
Juridisch actief: Nee

#5 , 6 maand 3 weken geleden (28 jul 2019 10:39)

In uw geval bij overname komt er een nieuwe werkgever. De wetgeving CAO 32bis voorziet in dit geval dat de overnemen in principe verplicht is om het personeel over te nemen.
In geval van zulke overdracht is het personeel extra beschermd.
Al het personeel met een arbeidsovereenkomst wordt automatisch mee overgenomen. Er is dan ook geen sprake van nieuwe arbeidscontracten. Er kan wel een bijlage bij de arbeidsovereenkomst gevoegd worden waarin de bestaande voorwaarden gerespecteerd worden.

De overnemer is verplicht hen over te nemen aan minstens dezelfde voorwaarden als die vastliggen in de bestaande arbeidsovereenkomsten. Groeps- en hospitalisatieverzekeringen moet hij niet overnemen.

De overnemer mag de overgenomen mensen niet ontslaan wegens overname. Enkel voor dringende redenen en herstructurering.

De werknemers kunnen wel zelf ontslag nemen.


Uw huidige werkgever kan u wel nog ontslaan maar niet met een reden als overname.


Toch maar eens voorleggen aan de vakbonden ( liefst de hogere geplaatsten, niet diegene die afgevaardigde zijn in het bedrijf ( dikwijls andere belangen en drijfweren ).


Zie ook Indicator 16.04.2010

de reden
Berichten: 2759
Juridisch actief: Nee

#6 , 6 maand 3 weken geleden (28 jul 2019 12:26)

Is de werkgever wettelijk gezien verplicht om die CAO schriftelijk op papier over te maken ?[/b]

(maar ook via de vakbond, vakbondsmandatarissen geraakt maar niemand aan die CAO)
u kan kopie van de cao vragen aan de inspectie van de sociale wetten, vakbond moet een kopie hebben daar ze deze mee ondertekend hebben
Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden

de reden
Berichten: 2759
Juridisch actief: Nee

#7 , 6 maand 3 weken geleden (28 jul 2019 12:29)

De CAO's zijn via het B.S. en zo perfect te raadplegen.
ook voor niet bekrachtigde bedrijfs cao's?
Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden

de reden
Berichten: 2759
Juridisch actief: Nee

#8 , 6 maand 3 weken geleden (28 jul 2019 12:34)


Al het personeel met een arbeidsovereenkomst wordt automatisch mee overgenomen. Er is dan ook geen sprake van nieuwe arbeidscontracten. Er kan wel een bijlage bij de arbeidsovereenkomst gevoegd worden waarin de bestaande voorwaarden gerespecteerd worden.
een cao integreert automatisch in de arbeidsovereenkomst.
Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden

Terug naar “Andere”