Pagina 1 van 1

Nachtwerk

Geplaatst: 02 jul 2019 11:35
door MagnaCarta
Momenteel werk ik als bediende 12 uur per dag, 7 dagen op 7 in het buitenland (EU). Mijn collega en ik werken volgens shiften van 12h-00h en 00h-12, zodat er steeds iemand aanwezig is om het werk op te volgen.

Na anderhalve week in de nachtshift vraag ik mezelf af welke rechten ik heb bij nachtwerk. Is hier duidelijke Belgische of Europese wetgeving over, ivm extra vergoeding of rusttijden ed.? Want ik vind het nogal vreemd dat men voor de nachtshift eenzelfde verloning en verlof krijgt tegenover veel van mijn collega's die enkel overdag werken...

Bedankt.

Re: Nachtwerk

Geplaatst: 02 jul 2019 12:38
door father b
Persoonlijke mening : hangt vanaf van uw arbeidsovereenkomst. De verloning tegenover de werkuren.
Werkuren voorzien in arbeidscontract en is de wedde in overeenstemming met geleverd werk.

Re: Nachtwerk

Geplaatst: 02 jul 2019 12:46
door denlowie
U werkt onder de voorwaarden van het land waar je te werkgestel bent.

In Belgie is dit meestal 10% voor de uren tussen 22:00 uur en 5:00 uur.

Maar kan verschillen en dit volgens hun P.C.

Re: Nachtwerk

Geplaatst: 02 jul 2019 13:02
door father b
U werkt onder de voorwaarden van het land waar je te werkgestel bent.

In Belgie is dit meestal 10% voor de uren tussen 22:00 uur en 5:00 uur.

Maar kan verschillen en dit volgens hun P.C.
Absoluut.
Hangt zeker af van het afgesloten contract : welke uren staan er oorspronkelijk in en tegen welke verloning.
Gewoonlijk zijn voor zulke jobs de wedden navenant en contractueel. Elk EU land past nog altijd zijn eigen regels toe.
En voor zulke contracten worden speciale voorwaarden afgesloten.

Re: Nachtwerk

Geplaatst: 02 jul 2019 13:40
door Mathieu Rutten
zie richtlijn 20038/88/EG

https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 32003L0088. De arbeidstijdenregeling van het land waar men werkt geldt, ook in geval van detachering.

Re: Nachtwerk

Geplaatst: 02 jul 2019 14:02
door father b
zie richtlijn 20038/88/EG

https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 32003L0088. De arbeidstijdenregeling van het land waar men werkt geldt, ook in geval van detachering.
Mathieu, bedankt voor deze info; is heel interessant. Prima.

Re: Nachtwerk

Geplaatst: 02 jul 2019 14:47
door denlowie
Deze EU verordening is geen antwoord op de vraag die TS zich stelt, maar een antwoord wat is nachtwerk.

De vraag was duidelijk
ivm extra vergoeding of rusttijden ed.? Want ik vind het nogal vreemd dat men voor de nachtshift eenzelfde verloning en verlof krijgt tegenover veel van mijn collega's die enkel overdag werken.
En over de verloning heeft de EU niks te zien momenteel is enkel het land waar men werkt die dit bepaalt in een CAO.

Re: Nachtwerk

Geplaatst: 02 jul 2019 15:42
door father b
Deze EU verordening is geen antwoord op de vraag die TS zich stelt, maar een antwoord wat is nachtwerk.

De vraag was duidelijk
ivm extra vergoeding of rusttijden ed.? Want ik vind het nogal vreemd dat men voor de nachtshift eenzelfde verloning en verlof krijgt tegenover veel van mijn collega's die enkel overdag werken.
En over de verloning heeft de EU niks te zien momenteel is enkel het land waar men werkt die dit bepaalt in een CAO.
Lowie, Ik bedoel dat het een heel interessante verwijzing is; of het topic gelinkt is dat laat ik in het midden. maar als instrument prima.

EU regels en EU toepassingen dat is nog wat anders. Momenteel worden EU regels niet overal toegepast, zelfs met de voeten getreden
Hetzelfde als de EU normen. Weet het van Belgen die naar andere EU landen verhuizen = veel goedkoper en zonder poespas.

Re: Nachtwerk

Geplaatst: 02 jul 2019 16:13
door Mathieu Rutten
Is hier duidelijke Belgische of Europese wetgeving over?

De richtlijn waar ik naar verwijs ligt aan de basis van deze problematiek en is wel degelijk een antwoord op de vraag van betrokkene.

U weet net zoals de eerste de beste, dat lonen contractueel vastgelegd worden tussen de twee partijen, nl. de werkgever en de werknemer. Er zijn uiteraard regels op bedrijfsniveau of sectorieel. Laat ons niet vergeten dat betrokkene weliswaar spreekt van buitenland, maar niet van welk land.

Ik kon dan ook enkel maar verwijzen naar de Europese richtlijn.

Als jij het beter weet, you have the floor.

Thieu Rutten

Re: Nachtwerk

Geplaatst: 02 jul 2019 16:25
door denlowie
En 7/7 werken aan 12 uur .

Er is ook een wezenlijk groot verschil tussen arbeidsduur en arbeidstijd, ook hier zeer veel uit een lopende vormen via hun CAO.

Re: Nachtwerk

Geplaatst: 02 jul 2019 16:56
door Mathieu Rutten
Ik ben me wel degelijk bewust van het verschil tussen arbeidsduur en arbeidstijd. Als je de tekst van de TS leest en je leest de verordening, dan besef je dat huur zowel sprake is van arbeidsduur als arbeidstijd.
Ik verwijs in deze ook naar het HvJ, C-518/15, Arrest Matzak.

Ik denk dat dit een goede omschrijving is.

Wat is arbeidsduur? Algemeen beginsel De arbeidsduur is de tijd gedurende dewelke de werknemer ter beschikking van de werkgever staat. Ter beschikking van de werkgever staan, betekent dat men steeds klaar is om in te gaan op de verzoeken of bevelen van de werkgever. De aanwezigheid op de arbeidsplaats betekent niet automatisch dat men ter beschikking van de werkgever staat. "Aanwezigheid op de arbeidsplaats" mag niet worden verward met "arbeidstijd". Zo vormen bijvoorbeeld de rusttijden en de verplaatsingstijden woonplaats-arbeidsplaats geen arbeidstijd, want tijdens deze periode is de werknemer niet aan het werk. Omgekeerd worden sommige activiteiten gelijkgesteld met arbeidstijd: bijvoorbeeld de tijd dat de werknemer een opleiding volgt die door de werkgever wordt georganiseerd of informatie van de werkgever krijgt, de tijd waarin hij zetelt in de overlegorganen van de onderneming (ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk)

Misschien kan T.S. zijn vraag meer concretiseren? Wat zijn echte juridische vraag is? En vooral in welk land hij werkt en waar hij woont. Mogelijk dat hij zijn vraag op een ander forum moet stellen.

Thieu Rutten.