Controlearts gemist

Hademo
Topic Starter
Berichten: 17

Controlearts gemist

#1 , 7 maand 2 weken geleden (01 jul 2019 13:13)

Beste,


Wegens een hevige reactie op zonneallergie mocht ik van de dokter gedurende 2 dagen niet gaan werken, gezien ik op het werk verplicht gesloten veiligheidsschoenen dien te dragen. Dit was door opgezwollen voeten en hevige uitslag niet mogelijk (heb hier ook foto's van met datum en tijd).

Van de dokter mocht ik wel de woning verlaten.
Op vrijdag ben ik dan ook op familiebezoek geweest gedurende enkele uurtjes, in de late namiddag.

Zondag merk ik op dat aan de voordeur (dewelke wij nooit gebruiken, gezien wij langs de woning met de auto door rijden tot achteraan alwaar wij de achterdeur gebruiken) een briefje plakt met de tekst: 'dringend bericht in uw brievenbus.'

Bleek dat de controlearts vrijdag omstreeks 14u00 zich aan onze woning heeft aangeboden. Doch waren wij niet thuis.
Op het document staat vervolgens dat ik mij in zijn praktijk dien aan te bieden, dezelfde dag, omstreeks 17u00. (3 uur later).

Ik ben ongeveer weg geweest van 14u00 - 16u00. Zoals de meeste mensen heb ik 's ochtends in de brievenbus gekeken, doch het hele weekend niet meer, gezien er normaal geen post komt in het weekend.

Mijn werkgever meldt mij vandaag dat ik voor de 2 dagen afwezigheid geen loon zal ontvangen.
Kan dit zo maar?!

Ik heb mij niet bewust onttrokken aan een controle, ik heb zelfs meteen de zondag, bij het zien van het bericht, betreffende arts opgebeld. Uiteraard geen gehoor gekregen op een zondag...

Kan ik hier nog iets aan veranderen?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
LeenW
Berichten: 8972

#2 , 7 maand 2 weken geleden (01 jul 2019 13:17)

U wordt geacht uw brievenbus voldoende te checken. Controlearts zal altijd via brievenbus berichtje achterlaten (deze heeft ijverig nog iets op uw deur geplakt ook), dus enkel rekening houden met uren van de facteur is m.i. onvoldoende.

U kunt altijd nog op gesprek gaan bij uw werkgever om de situatie uit te leggen, maar ik kan in dit geval er begrip voor opbrengen als hij van mening is dat u niet genoeg hebt gedaan om een medische controle mogelijk te maken.

Blaatpraat
Berichten: 3058

#3 , 7 maand 2 weken geleden (01 jul 2019 13:20)

Een briefje waarop er staat dat je op een bepaald uur verwacht wordt voor een controle, is niet geldig.
Voor hetzelfde geld lag u op dat moment te slapen (van 14 tot 17 bijvoorbeeld).

U bent verplicht om uw brievenbus maar 1x te checken, dus kon dit ook om 22u gedaan hebben.

Reclame

Hademo
Topic Starter
Berichten: 17

#4 , 7 maand 2 weken geleden (01 jul 2019 13:29)

Ik ben ook van mening dat men bereikbaar moet zijn en men er alles aan moet doen om een controle plaats te laten vinden.

Maar een klein stickertje op de voordeur, geplakt omstreeks 14u00 op een vrijdag valt helaas niet op tegen een deur die men niet gebruikt.
Tevens een briefje in de bus met de vraag mij slechts 3 uur later aan te bieden in de praktijk lijkt mij heel onlogisch.

Word men dan geacht elk uur in zijn brievenbus te kijken bij ziekte? Zeker wanneer men de woonst had verlaten.

3 uur tussen het initiële bezoek thuis en het tijdstip dat ik mij zelf moet aanbieden vind ik bijzonder kort. Als ze u dan telefonisch bereiken is het een andere kwestie, maar dit is ook niet het geval.

Een gesprek met de werkgever heb ik reeds gehad, vandaar dat ik weet dat ik geen loon zal krijgen voor de 2 afwezigheidsdagen.

father b
Berichten: 1050
Juridisch actief: Nee

#5 , 7 maand 2 weken geleden (01 jul 2019 14:12)

Volgens mij heeft de controle arts volledig correct gehandeld.
Het kan zelfs zijn dat in de CAO van de firma vermeld staat dat indien men ziek is en het huis mag verlaten, tussen bepaalde uren moet aanwezig zijn voor mogelijke controle. Max. 4 aaneengesloten uren bv. 10u tot 14 u
om een mogelijke controle mogelijk te maken.

Normale mensen betreden hun huis toch langs de voordeur toch zeker binnen 3 dagen ?

U vermeldt opgezwollen voeten en erge uitslag van hevige zon allergie. Maar u bent wel in staat om uren naar familie te gaan ?? In de late namiddag en de controle arts is daar geweest om 14 u = vroege namiddag.

Volgens mij gaat u die 2 dagen loon verliezen.

denlowie
Berichten: 14964
Juridisch actief: Nee

#6 , 7 maand 2 weken geleden (01 jul 2019 15:53)

In veel arbeidscontracten worden nu de uren vermeld dat je thuis moet zijn voor controle, bij mijn zoon is dit van 12:00 uur tot 17:00 uur .
Geen controle betekent geen gewaarborgd loon .
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#7 , 7 maand 2 weken geleden (01 jul 2019 16:47)

Je mist het bezoek van de controlearts. Kan je werkgever je gewaarborgd loon inhouden?
3 november 2017
Uittreksel Ons Recht.

Vraag van de maand
Als je als werknemer ziek wordt en een medisch getuigschrift voorlegt, wil dat niet zeggen dat je automatisch recht hebt op het gewaarborgd loon. De werkgever mag namelijk de waarachtigheid van de arbeidsongeschiktheid laten controleren door een arts naar zijn keuze.
De werknemer moet alle noodzakelijke maatregelen nemen om een controle mogelijk te maken. Staat de controlearts voor een gesloten deur? Dan zal hij of zij een uitnodiging in de bus stoppen om zo snel mogelijk een afspraak vast te leggen in de praktijk. Een werknemer kan niet weigeren om de controlearts te ontvangen of zich door deze persoon te laten onderzoeken.
De werknemer moet zich ook willen aanbieden op het privékabinet van de controlearts, behalve als de behandelende arts vindt dat de werknemer niet gezond genoeg is om zich te verplaatsen. Verplaatsingskosten die worden gemaakt om bij de controlearts langs te gaan, moeten worden vergoed door de werkgever.
Als een werknemer ziek wordt, moet hij niet alleen een medisch attest voorleggen maar ook aan de werkgever melden waar hij tijdens de hele ziekteperiode verblijft; zo wordt een eventueel bezoek van de controlearts mogelijk gemaakt.
Beschikbaarheidsplicht
Maar wat als je niet thuis bent én als je niet op tijd naar de praktijk van de controlearts kan gaan? Een cao of een arbeidsreglement kan de verplichting opleggen om gedurende een ‘dagdeel’ beschikbaar te zijn voor een controlebezoek aan huis, eventueel op een andere verblijfplaats die wordt meegedeeld aan de werkgever. Er kunnen wel wettelijke redenen zijn om niet thuis of op de aangegeven verblijfplaats te zijn. Zijn die er niet, dan kan de afwezigheid worden beschouwd als het zich onttrekken aan de controle. Voor de werknemer is het dus belangrijk te weten of er iets is geregeld over een ‘beschikbaarheidsplicht’ in verband met een bezoek van de controlearts.
Verder heeft de werkgever de mogelijkheid om de werknemer uit te nodigen voor een controle zolang de arbeidsongeschiktheid duurt. Een controle kan soms ook gebeuren op een zon- of feestdag, als die valt onder het medisch attest.
Gevolgen of sancties
De werknemer kan zich om een geldige reden aan de controle onttrekken, bijvoorbeeld wegens een opname in het ziekenhuis of een bezoek aan de behandelende arts. Als die geldige reden ontbreekt, riskeert hij geen gewaarborgd loon te ontvangen voor de dagen van ongeschiktheid die aan de controle voorafgaan. De werknemer die zijn woning mag verlaten tijdens de arbeidsongeschiktheid is dus best heel voorzichtig en moet er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de wettelijk voorziene medische controle kan plaatsvinden.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Hademo
Topic Starter
Berichten: 17

#8 , 7 maand 2 weken geleden (02 jul 2019 06:21)

Volgens mij heeft de controle arts volledig correct gehandeld.
Het kan zelfs zijn dat in de CAO van de firma vermeld staat dat indien men ziek is en het huis mag verlaten, tussen bepaalde uren moet aanwezig zijn voor mogelijke controle. Max. 4 aaneengesloten uren bv. 10u tot 14 u
om een mogelijke controle mogelijk te maken.

Normale mensen betreden hun huis toch langs de voordeur toch zeker binnen 3 dagen ?

U vermeldt opgezwollen voeten en erge uitslag van hevige zon allergie. Maar u bent wel in staat om uren naar familie te gaan ?? In de late namiddag en de controle arts is daar geweest om 14 u = vroege namiddag.

Volgens mij gaat u die 2 dagen loon verliezen.
Uiteraard al nagekeken. Er staat niets vermeld dat ik tussen bepaalde uren thuis dien te blijven bij ziekte.

Tevens zijn er volgens mij veel "normale mensen", zoals u omschrijft, die weinig tot geen gebruik maken van hun voordeur.
Om de situatie misschien voor u te schetsen, al heeft dit totaal niets met de kwestie te maken;
- Onze voordeur komt meteen uit aan de straatzijde, geen voortuin of parkeerplaats o.i.d.
- Onze oprit richting garage en achterdeur is gelegen links van de woning, uit het zicht van de voordeur, bijgevolg heb je geen zicht op de voordeur bij het op-en afrijden van de oprit.
- De voordeur wordt enkel geopend indien er volk aanbelt of we de brievenbus leeg maken.

Mij lijkt het dus normaal dat de voordeur niet gebruikt wordt in het weekend, gezien men dan geen post verwacht.
En binnen de 3 dagen is de voordeur zeker en vast gebruikt, vrijdagochtend, voor het legen van de brievenbus, zoals u in de oorspronkelijke post had kunnen lezen.

En over uw opmerkingen betreffende het familiebezoek. Als u even de oorspronkelijke post grondiger had gelezen was u ook wat wijzer geworden. Ik vermeld dat ik wel wou gaan werken maar niet mocht van de dokter gezien ik op mijn werk veiligheidsschoenen moet dragen, dewelke nefast zijn voor de zwelling en het genezingsproces zou vertragen.
"Uren" (lees, 2 uur - vermeld in de oorspronkelijke post), naar familie gaan, is dus met deze aandoening zeker geen probleem.
Ik kan dit namelijk met open schoenen en tijdens het bezoek heb ik dan ook mijn schoenen uit kunnen doen en mee in de zetel kunnen zitten met ijs op mijn voeten, zoals voorgeschreven door mijn huisarts :wink:

Aan alle anderen, bedankt voor de nuttige antwoorden.
Ik ga het ook nog eens bespreken met de vakbond, gezien er niets duidelijk in het reglement staat over thuis te blijven gedurende ziekte.

Ik herhaal dat ik het logisch vind dat men zich bereikbaar moet opstellen voor controle.
Maar ik blijf het straf vinden dat wanneer men de dokter vrijdagnamiddag mist (en ook zijn papiertje om dezelfde dag, 3 uurtjes later, u bij zijn praktijk aan te bieden), dat de werkgever kan zeggen dat u onterecht afwezig was.
De controlearts heeft zijn job niet kunnen vervullen, namelijk het nagaan of iemand WEL of NIET ziek is, of medisch in staat om te gaan werken. In mijn ogen blijven de vaststellingen van mijn huisarts, de dag voordien (donderdag) dan toch geldig?
Misschien verlies ik mijn 2 dagen loon dan wel, daar is het mij ook al niet meer volledig om te doen.
Ik vind het gewoon straf dat iets als dit mogelijk is.

puttemanp
Berichten: 549

#9 , 7 maand 2 weken geleden (02 jul 2019 07:27)

Mocht je eens weten, en en spreek ik uit m'n ervaring als werkgever, hoeveel ziektebriefjes er binnenkomen op donderdag/vrijdag en maandag 'toevallig' als er een weekend met heel mooi weer aangekondigd wordt...
Pas op, ik zeg niet dat dit bij jou het geval is, maar het is wel de harde realiteit.

De wet voorziet de mogelijkheid voor de werkgever een controlearts te sturen. De sanctie bij het missen van de controlearts is het verlies van het gewaarborgd loon tot de controle mogelijk gemaakt is. Dit is dan ook de enige stok die de werkgever achter de deur heeft om fraude met ziektebriefjes in te dijken.

In jouw geval heeft de controlearts zelfs wat meer initiatief getoont dan eigenlijk nodig is: een briefje op de voordeur gehangen. Hij had even goed gewoon z'n standaardformuliertje in de brievenbus kunnen droppen.

De vakbond kan hier niets aan veranderen.

Laat het een les zijn voor de toekomst: check bij ziekte minstens 2x/dag je brievenbus.

P.

PS: zo heb ik eens een werknemer gehad die een briefje binnengebracht heeft voor 3 weken, en dit vanaf donderdag. Op vrijdag heb ik een controlearts gestuurd. De werknemer was niet thuis, en is nooit op de afspraak bij de controlearts geweest. Pas na 2 weken heeft ze zich aangeboden. Bleek dat dame in kwestie op zaterdag op verlof vertrokken is (neen, er was geen verlofaanvraag gedaan). Resultaat: 2 weken gewaarborgd loon verloren, en resultaat van de controle was arbeidsgeschikt.

denlowie
Berichten: 14964
Juridisch actief: Nee

#10 , 7 maand 2 weken geleden (02 jul 2019 07:46)

Klinkt zeer bekend in de oren .
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

father b
Berichten: 1050
Juridisch actief: Nee

#11 , 7 maand 2 weken geleden (02 jul 2019 18:38)

Volgens mij heeft de controle arts volledig correct gehandeld.
Het kan zelfs zijn dat in de CAO van de firma vermeld staat dat indien men ziek is en het huis mag verlaten, tussen bepaalde uren moet aanwezig zijn voor mogelijke controle. Max. 4 aaneengesloten uren bv. 10u tot 14 u
om een mogelijke controle mogelijk te maken.

Normale mensen betreden hun huis toch langs de voordeur toch zeker binnen 3 dagen ?

U vermeldt opgezwollen voeten en erge uitslag van hevige zon allergie. Maar u bent wel in staat om uren naar familie te gaan ?? In de late namiddag en de controle arts is daar geweest om 14 u = vroege namiddag.

Volgens mij gaat u die 2 dagen loon verliezen.
Uiteraard al nagekeken. Er staat niets vermeld dat ik tussen bepaalde uren thuis dien te blijven bij ziekte.

Tevens zijn er volgens mij veel "normale mensen", zoals u omschrijft, die weinig tot geen gebruik maken van hun voordeur.
Om de situatie misschien voor u te schetsen, al heeft dit totaal niets met de kwestie te maken;
- Onze voordeur komt meteen uit aan de straatzijde, geen voortuin of parkeerplaats o.i.d.
- Onze oprit richting garage en achterdeur is gelegen links van de woning, uit het zicht van de voordeur, bijgevolg heb je geen zicht op de voordeur bij het op-en afrijden van de oprit.
- De voordeur wordt enkel geopend indien er volk aanbelt of we de brievenbus leeg maken.

Mij lijkt het dus normaal dat de voordeur niet gebruikt wordt in het weekend, gezien men dan geen post verwacht.
En binnen de 3 dagen is de voordeur zeker en vast gebruikt, vrijdagochtend, voor het legen van de brievenbus, zoals u in de oorspronkelijke post had kunnen lezen.

En over uw opmerkingen betreffende het familiebezoek. Als u even de oorspronkelijke post grondiger had gelezen was u ook wat wijzer geworden. Ik vermeld dat ik wel wou gaan werken maar niet mocht van de dokter gezien ik op mijn werk veiligheidsschoenen moet dragen, dewelke nefast zijn voor de zwelling en het genezingsproces zou vertragen.
"Uren" (lees, 2 uur - vermeld in de oorspronkelijke post), naar familie gaan, is dus met deze aandoening zeker geen probleem.
Ik kan dit namelijk met open schoenen en tijdens het bezoek heb ik dan ook mijn schoenen uit kunnen doen en mee in de zetel kunnen zitten met ijs op mijn voeten, zoals voorgeschreven door mijn huisarts :wink:

Aan alle anderen, bedankt voor de nuttige antwoorden.
Ik ga het ook nog eens bespreken met de vakbond, gezien er niets duidelijk in het reglement staat over thuis te blijven gedurende ziekte.

Ik herhaal dat ik het logisch vind dat men zich bereikbaar moet opstellen voor controle.
Maar ik blijf het straf vinden dat wanneer men de dokter vrijdagnamiddag mist (en ook zijn papiertje om dezelfde dag, 3 uurtjes later, u bij zijn praktijk aan te bieden), dat de werkgever kan zeggen dat u onterecht afwezig was.
De controlearts heeft zijn job niet kunnen vervullen, namelijk het nagaan of iemand WEL of NIET ziek is, of medisch in staat om te gaan werken. In mijn ogen blijven de vaststellingen van mijn huisarts, de dag voordien (donderdag) dan toch geldig?
Misschien verlies ik mijn 2 dagen loon dan wel, daar is het mij ook al niet meer volledig om te doen.
Ik vind het gewoon straf dat iets als dit mogelijk is.
Beste Hademo,

Is geen persoonlijke aanval op u. Ik ga uit van een neutraal standpunt. Ik heb veel ervaring ( gezien ook een deel van mijn taak personeelsdienst, ziekte, afwezigheden en verloven betrof ... ). Ik kan u verhalen vertellen waarvan u van achterover valt. Wij hadden vroeger een vertegenwoordiger die nooit een deurbel aan de voordeur had, zijn brievenbus lag vooraan in voortuin in de gracht.
Zoals ook reacties na de mijne ( hetzelfde laten uitschijnen ). Het zijn enkel nuchtere vaststellingen ( die u terecht of onterecht ) aangerekend worden.
Of u inderdaan rechtvaardig of onrechtvaardig behandeld werd; kan uit de topic niet opgemaakt worden.
Indien uw onrecht is aangedaan; vind ik het spijtig en moet u de 2 dagen betaald krijgen. In de toekomst u beter indekken.
En de opmerkingen die ik maakte, kunnen en zouden ook door de werkgever, controle dokter ... kunnen gemaakt worden.

de reden
Berichten: 2759
Juridisch actief: Nee

#12 , 7 maand 2 weken geleden (02 jul 2019 18:48)Uiteraard al nagekeken. Er staat niets vermeld dat ik tussen bepaalde uren thuis dien te blijven bij ziekte.

zelf al is er een beschikbaarheidsperiode vastgelegd, dan nog mag uw werkgever u alle dagen laten controleren van 7 → 20u
u wordt geacht uw brievenbus te controleren telkens je uw woning hebt verlaten
Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden

mava105
Berichten: 18796
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#13 , 7 maand 2 weken geleden (02 jul 2019 20:19)

Kon die controlearts rieken dat jij de voordeur niet gebruikte? Indien die deur door niemand gebruikt wordt hang er dan een plaatje op dat ze achterom moeten gaan, en hang daar dan ook een brievenbus.

jefke007
Berichten: 1575

#14 , 7 maand 2 weken geleden (02 jul 2019 22:06)

bij ons op het werk is er eens iemand geweest die al haar reizen die ze tijdens haar ziekte maakte uitgebreid op facebook zette.
Het is haar wel zuur opgebroken zodra de werkgever dat zag.


Ik vraag mij af of iemand die zelden ziek is en dan voor een korte periode, of ze daar wel de moeite voor willen doen om een controlearts te sturen

denlowie
Berichten: 14964
Juridisch actief: Nee

#15 , 7 maand 2 weken geleden (03 jul 2019 07:48)

Ik heb NOOIT een controle arts gestuurd, mijn personeel als deze echt ziek waren dan waren ze ook ziek, ,en soms kreeg men een week, en na 3 dagen waren ze al terug.

Vroegen ze verlof dan zorgde ik dat ze dit ook kon nemen .

De liefde moet langs twee kanten komen, maar tegenwoordig is het een één richtings verkeer :lol:
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Terug naar “Andere”