Gewaarborgdloon interim

Kattengek
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

Gewaarborgdloon interim

#1 , 09 jun 2019 06:20

Ik heb een korte maar duidelijke vraag: je hebt recht op gewaarborgd loon tijdens interim arbeid na 30 dagen. 30 kalenderdagen of 30 werkdagen?

Dank

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
denlowie
Berichten: 15270
Juridisch actief: Nee

#2 , 09 jun 2019 08:01

In de wte op de arbeidsovereenkomsten word er nergens gesproken over 30 dagen.

Wanneer de arbeider nog geen maand anciënniteit heeft in de onderneming, heeft hij evenwel geen recht op gewaarborgd loon en moet hij zich tot zijn ziekenfonds wenden om uitkeringen te krijgen voor de dagen arbeidsongeschiktheid.

De maand anciënniteit wordt bekeken per kalendermaand

Dit wil zeggen van de 1ste van de maand tot de 30ste of 31ste van die maand of van bijvoorbeeld de 10 de van een maand tot de 11 de van de volgende maand.

art:52
Het recht op loon gaat in wanneer de werkman zonder onderbreking gedurende ten minste één maand in dienst van dezelfde onderneming is gebleven.
Wanneer de werkman die anciënniteit bereikt tijdens (de periode van gewaarborgd loon), kan hij op het eerste lid bedoelde loon aanspraak maken voor de overblijvende dagen.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#3 , 09 jun 2019 08:13

Afhankelijk van je anciënniteit bij het uitzendkantoor, de resterende duur van de overeenkomst, je statuut (arbeider, bediende of jobstudent), de duur van de ziekte en het moment van de eerste ziektedag, heb je al dan niet recht op gewaarborgd loon dat betaald wordt door het uitzendkantoor. Daarnaast heb je ook recht op een uitkering van het ziekenfonds of een aanvullende vergoeding ten laste van het uitzendkantoor boven op de uitkering van het ziekenfonds. Jobstudenten die als uitzendkracht werken (volgens het stelsel van verlaagde RSZ-bijdrage) hebben geen recht op een uitkering van het ziekenfonds.
Als je uitzendcontract net afgelopen is, en je hebt een anciënniteit van 65 werkdagen of meer als uitzendkracht en je wordt ziek de eerste werkdag na het einde van dit uitzendcontract, heb je gedurende één week recht op een aanvullende toeslag bovenop de uitkering van je ziekenfonds, betaald door het uitzendkantoor. Om dit recht te kunnen genieten, moet je onmiddellijk het uitzendkantoor verwittigen en hen een medisch getuigschrift bezorgen. Voorwaarde voor deze toeslag bovenop de ziekte-uitkering, is een anciënniteit van 65 dagen als uitzendkracht bij hetzelfde uitzendkantoor en dezelfde gebruiker, en dit voor aanvang van je ziekteperiode
Voor wat de periode van gewaarborgd loon betreft, wordt er gesproken over KALENDERdagen.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Reclame

de reden
Berichten: 2916
Juridisch actief: Nee

#4 , 09 jun 2019 08:45De maand anciënniteit wordt bekeken per kalendermaand

bijvoorbeeld de 10 de van een maand tot de 11 de van de volgende maand.

10/10/1967
Art. 54. Een in maanden of in jaren bepaalde termijn wordt gerekend van de
zoveelste tot de dag vóór de zoveelste.
Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden

denlowie
Berichten: 15270
Juridisch actief: Nee

#5 , 09 jun 2019 09:05


Voor wat de periode van gewaarborgd loon betreft, wordt er gesproken over KALENDERdagen.
Wanneer de uitzendkracht minstens 1 maand anciënniteit heeft, heeft hij recht op gewaarborgd loon ten laste van het uitzendbureau en maximum tot het einde van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.

de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid beëindigd zijn tijdens een periode van gewaarborgd loon. De ziekte moet met andere woorden verder duren na het einde van de overeenkomst;
de anciënniteit van de uitzendkracht bedraagt minstens 1 maand bij hetzelfde uitzendbureau en bij dezelfde gebruiker;

Men spreekt nergens van dagen .

Bron: securex + wet op de arbeidsovereenkomsten .

https://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwFic ... PyuIv7godU
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

jefke007
Berichten: 1597

#6 , 09 jun 2019 09:21

Er is een verschil tussen het RECHT op gewaarborgd loon ( voorwaarde 1 MAAND in dienst )
en de PERIODE dat er gewaarborgd loon wordt betaald ( dat is wel over een periode van 30 kalenderdagen )

In Belgie mag men het niet te gemakkelijk maken.

denlowie
Berichten: 15270
Juridisch actief: Nee

#7 , 09 jun 2019 09:47

Dus de vraag van TS was: je hebt recht op gewaarborgd loon tijdens interim arbeid na 30 dagen. 30 kalenderdagen of 30 werkdagen?

antwoord is 1 maand.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Kattengek
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#8 , 09 jun 2019 11:57

Dus......is het nu 30 werkdagen of 30 kalenderdagen 🤔🤔🤔🤔 al de uitleg daarrond ken ik maar dit is iets dat ik nergens terug vind.

jefke007
Berichten: 1597

#9 , 09 jun 2019 12:45

het antwoord op je vraag is

"Dus de vraag van TS was: je hebt recht op gewaarborgd loon tijdens interim arbeid na 30 dagen. 30 kalenderdagen of 30 werkdagen?

antwoord is 1 maand."


(interimkantoren zijn meestal wel vindingrijk genoeg om de wetgeving te omzeilen )

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#10 , 09 jun 2019 13:00

De anciënniteit telt men in werkdagen en het gewaarborgd loon in kalenderdagen.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

jefke007
Berichten: 1597

#11 , 09 jun 2019 17:28

"art:52
Het recht op loon gaat in wanneer de werkman zonder onderbreking gedurende ten minste één maand in dienst van dezelfde onderneming is gebleven."


Een maand wordt niet in kalenderdagen uitgedrukt.

mava105
Berichten: 19405
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#12 , 09 jun 2019 19:47

1 maand zijn minder dan 30 werkdagen

denlowie
Berichten: 15270
Juridisch actief: Nee

#13 , 09 jun 2019 19:54

1 maand zijn minder dan 30 werkdagen
De wet op het interim en de wet op de arbeidsovereenkomsten zeggen 1 maand, en er word NIET over werkdagen of kalender dagen geschreven
je begint op 15 de te werken wel dan moet je tot net voor de 16 de van de volgende maand gewerkt hebben. .
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Kattengek
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#14 , 10 jun 2019 11:18

1 maand zijn minder dan 30 werkdagen
De wet op het interim en de wet op de arbeidsovereenkomsten zeggen 1 maand, en er word NIET over werkdagen of kalender dagen geschreven
je begint op 15 de te werken wel dan moet je tot net voor de 16 de van de volgende maand gewerkt hebben. .
Wel ik werkte van 15/4 onafgebroken tot 15/5 (toen brak ik men voet) en had een contract tot 17/5. Interim zegt geen gewaarborgd loon. Het gaat maar over 2 dagen maar ze kunnen zeggen wat ze willen.

denlowie
Berichten: 15270
Juridisch actief: Nee

#15 , 10 jun 2019 11:50

Op 17/05 viel je op ziekenbond, het was dus maar voor 2 dagen gewaarborgd loon.

Als je contract voorbij is, valt ook je gewaarborgd loon weg en krijg je in de plaats een uitkering van het ziekenfonds.

Daarbovenop krijg je gedurende 30 dagen (geteld vanaf de eerste ziektedag) van het uitzendkantoor een toeslag die ervoor zorgt dat je je nettoloon behoudt.

Die toeslag krijg je echter alleen als je niet alleen een maand anciënniteit hebt bij hetzelfde uitzendkantoor, maar ook bij dezelfde gebruiker.


Het is dikwijls miserie met interims !

Ga naar je vakbond, die zullen je helpen
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Terug naar “Andere”