Zwanger en werkend met dienstncheques

Ikram
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

Zwanger en werkend met dienstncheques

#1 , 03 jun 2019 09:56

Geachte. Ik ben zwanger en wist het niet krijg ook maandelijks gewoon mijn menstruatie. Maar ben wel erg misselijk en vaak duizelig. Tot vorig week ben ik zelfs flauw gevallen en ben toen naar de dokter geweest ze heeft mijn bloed getrokken en toen bleek dat ik zwanger was. Ik werk als poetsvrouw. Mijn vraag is tot wanneer ben ik verplicht om te werken als poetsvrouw?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Wil je een analyse van jouw juridische situatie? Jureca staat voor je klaar. Bestel eenvoudig online en bespaar. All-in prijs €125. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
denlowie
Berichten: 15117
Juridisch actief: Nee

#2 , 03 jun 2019 10:02

Normaal heeft men recht op 15 weken (meerling = 17 weken)

Je bent sowieso minimum 9 weken na de bevalling verplicht van op nemen

Je mag dus maximum 6 weken opnemen vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en je moet minimum 1 week voor die datum thuisblijven...

Kuisvrouw zijn is geen speciale reden om thuis te blijven, zwanger zijn is wettelijk geen ziekte.

In de zorg is dit wel een reden om thuis te blijven .
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#3 , 03 jun 2019 10:10

Eerst en vooral wil ik toch wel duidelijk stellen dat er niet is bepaald tot wanneer u verplicht bent te werken in geval van zwangerschap. U kan immers om allerlei redenen buiten uw wil verplicht zijn om eerder te stoppen met werken, gezondheidsredenen, profylactisch, andere......

Moederschapsverlof voor werknemers
Als u gaat bevallen, dan hebt u recht op 15 weken moederschapsverlof. Het moederschapsverlof bestaat uit twee delen:

Voor de geboorte ('zwangerschapsverlof'): maximaal 6 weken (waarvan 1 week verplicht te nemen)
Na de geboorte ('bevallingsrust' of 'bevallingsverlof'): minimaal 9 weken (verplicht te nemen).
Eén week voor de vermoedelijke bevallingsdatum mag u niet meer gaan werken. De overige weken (prenataal) zwangerschapsverlof (maximaal 5 weken dus) mag u overdragen naar de (postnatale) bevallingsrust. Daardoor kan het postnatale verlof maximaal 14 weken bedragen. De postnatale rust kan bovendien verlengd worden met de duur dat het pasgeboren kind nog in het ziekenhuis opgenomen blijft na de eerste 7 dagen vanaf de geboorte (maximaal 24 weken).

Als u een meerling verwacht, dan duurt het moederschapsverlof 17 weken, maar dat kan verlengd worden tot 19 weken.

Voor de geboorte (zwangerschapsverlof): maximaal 8 weken (waarvan 1 week verplicht te nemen)
Na de geboorte (bevallingsrust of bevallingsverlof): minimaal 9 weken (verplicht te nemen).
Informeer u grondig over uw rechten en plichten bij de personeelsdienst van uw werkgever, bij uw vakbond of bij uw ziekenfonds.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Reclame

de reden
Berichten: 2796
Juridisch actief: Nee

#4 , 03 jun 2019 12:55

Geachte. Ik ben zwanger en wist het niet krijg ook maandelijks gewoon mijn menstruatie. Maar ben wel erg misselijk en vaak duizelig. Tot vorig week ben ik zelfs flauw gevallen en ben toen naar de dokter geweest ze heeft mijn bloed getrokken en toen bleek dat ik zwanger was. Ik werk als poetsvrouw. Mijn vraag is tot wanneer ben ik verplicht om te werken als poetsvrouw?
het eerste wat u moet doen is uw werkgever per aangetekende op de hoogte brengen,
de werkgever moet er dan op toezien dat u niet in aanraking komt met schadelijke producten
Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden

Blaatpraat
Berichten: 3123

#5 , 03 jun 2019 23:50

In de zorg is dit wel een reden om thuis te blijven .
Enkel in de kinderzorg.
In de andere sectoren van de zorg, mag (of moet) je blijven werken tot de dag voor bevalling, bij wijze van spreken.

de reden
Berichten: 2796
Juridisch actief: Nee

#6 , 04 jun 2019 09:24

In de zorg is dit wel een reden om thuis te blijven .
Enkel in de kinderzorg.
In de andere sectoren van de zorg, mag (of moet) je blijven werken tot de dag voor bevalling, bij wijze van spreken.
is er een risico is het tijdelijk ander werk geven of schorsen van de arbeidsovereenkomst onverschillig welke sector

Art. 41. Voor alle werkzaamheden waarbij zich een specifiek risico kan voordoen van blootstelling aan agentia, procédés of arbeidsomstandigheden, inzonderheid deze waarvan de lijst is vastgesteld door de Koning, evalueert de werkgever de aard, de mate en de duur van deze blootstelling ten einde ieder risico voor de veiligheid of de gezondheid, alsmede iedere terugslag op de zwangerschap of de lactatie van de werkneemster alsmede de gezondheid van het kind te beoordelen en teneinde vast te stellen welke algemene maatregelen moeten worden genomen.

art 42, 1° een tijdelijke aanpassing van de arbeidsomstandigheden of van de risicogebonden werktijden van de betrokken werkneemster;
2° indien een aanpassing van de arbeidsomstandigheden of van de risicogebonden werktijden technisch of objectief niet mogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden verlangd, zorgt de werkgever ervoor dat de betrokken werkneemster andere in haar toestand toelaatbare arbeid kan verrichten;
3° indien overplaatsing technisch of objectief niet mogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijs niet kan worden verlangd, wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de betrokken werkneemster geschorst
Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden

Blaatpraat
Berichten: 3123

#7 , 04 jun 2019 16:37

In de zorg is dit wel een reden om thuis te blijven .
Enkel in de kinderzorg.
In de andere sectoren van de zorg, mag (of moet) je blijven werken tot de dag voor bevalling, bij wijze van spreken.
is er een risico is het tijdelijk ander werk geven of schorsen van de arbeidsovereenkomst onverschillig welke sector

Art. 41. Voor alle werkzaamheden waarbij zich een specifiek risico kan voordoen van blootstelling aan agentia, procédés of arbeidsomstandigheden, inzonderheid deze waarvan de lijst is vastgesteld door de Koning, evalueert de werkgever de aard, de mate en de duur van deze blootstelling ten einde ieder risico voor de veiligheid of de gezondheid, alsmede iedere terugslag op de zwangerschap of de lactatie van de werkneemster alsmede de gezondheid van het kind te beoordelen en teneinde vast te stellen welke algemene maatregelen moeten worden genomen.

art 42, 1° een tijdelijke aanpassing van de arbeidsomstandigheden of van de risicogebonden werktijden van de betrokken werkneemster;
2° indien een aanpassing van de arbeidsomstandigheden of van de risicogebonden werktijden technisch of objectief niet mogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden verlangd, zorgt de werkgever ervoor dat de betrokken werkneemster andere in haar toestand toelaatbare arbeid kan verrichten;
3° indien overplaatsing technisch of objectief niet mogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijs niet kan worden verlangd, wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de betrokken werkneemster geschorst
Ik doelde maar dat dit risico er dus niet automatisch is in de ganse zorgsector.
Enkel in de kinderzorg sowieso, bij de andere hangt het af van hetgeen je exact moet doen.

Terug naar “Andere”