waar terecht problemen vakbond bouw ?

ellende
Topic Starter
Berichten: 47

waar terecht problemen vakbond bouw ?

#1 , 05 nov 2019 20:38

Naam vakbond geanonimiseerd - JurecaBE - moderator

Dag,

ik ben reeds 14jaar lid bij de [b]VAKBOND[/b]. Sedert 10jaar (ong) werk ik in de bouw.

De laatste jaren ondervind ik niets anders dan problemen omtrent uitbetalingen van oa premies rustdagen, getrouwheidszegel,.....

Deze gaan over aanzienlijke bedragen.
Momenteel ben ik al een maand op bovenvermelde zegels aan het wachten. (+/-2800Euro) Terwijl mijn collega 's deze zegels weken geleden hebben uitbetaald gekregen, van dezelfde vakbond, andere provincie.


Als ik naar hun dienstencentrum afdeling bouw bel, vertellen ze telkens hetzelfde sprookje. Ze beloven hééél veel maar telkens word ik sterk teleur gesteld. De uitleg die ze me geven kan gewoon niet kloppen (miss geloven ze het zelf), maar wat kan ik doen? Door de telefoon trekken lukt net niet spijtig genoeg.


Is er een ombudsdienst of iets dergelijks om problemen bij een vakbond te melden ?
Ik heb geen vertrouwen meer in de vakbond. Het gaat om geld waar ik recht op heb, hard voor gewerkt heb en nodig heb om te leven.
Daar kan je op zn minst correct mee omgaan.


Alvast bedankt voor jullie tips en raad


Groeten JDN

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
denlowie
Berichten: 15222
Juridisch actief: Nee

#2 , 05 nov 2019 21:07

Misschien eens aan denken om te veranderen van Vakbond of naar de hulpkas gaan

Wat kan de reden zijn waarom u moet wachten en je colegas niet bij de zelfde vakbond, eens je dit eens afvragen ??
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

ellende
Topic Starter
Berichten: 47

#3 , 05 nov 2019 21:57

Ik woon in Rummen, net vlaams brabant. Het dichtstbijzijnde kantoor is Aarschot. Dan moet ik al een dag verlof nemen als ik daar op de dag dat het later open is, naartoe zou willen gaan.

Aan een "parochiezaal' hangt een brievenbus van hun. Een maand geleden mijn getrouwheidszegels ingestoken, blijkt dat ze die bij niet heb gehad. Zondag 2dagen geleden steek ik er een kaart van weerverlet in, krijg ik maandag al per mail bericht dat deze is overgemaakt op mijn bankrekening.


Als ze mijn kaart van weerverlet al hebbben kunnen behandelen, moeten ze toch ook die zegels ontvangen hebben De bus wordt wekelijks geleegd??!!!Enneh ja, ik ga me bij een andere vakbond aansluiten, Maar toch zijn deze zegels (van 2800euro) bij mijn huidige vakbond binnen gedaan . Op de premie v rustdagen vorig jaar 10maanden moeten wachten.. Als dat geen dienstverleing is.....

Reclame

denlowie
Berichten: 15222
Juridisch actief: Nee

#4 , 06 nov 2019 09:28

Verander van vakbond en vraag of zij dit kunnen in orde brengen van die zegels, dan zullen zij contact opnemen met de oude vakbond, ik zie echt anders niet zitten om dit snel op te lossen, naar rechtbank gaan duurt weken !!

En/of stel hun aangetekend in gebreke !!
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

de reden
Berichten: 2873
Juridisch actief: Nee

#5 , 07 nov 2019 12:10

naar rechtbank gaan
naar de rechtbank tegen een feitelijk orgaan en dit zonder bewijs, goe gelachen zou ik zeggen
Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden

denlowie
Berichten: 15222
Juridisch actief: Nee

#6 , 07 nov 2019 12:55

naar rechtbank gaan
naar de rechtbank tegen een feitelijk orgaan en dit zonder bewijs, goe gelachen zou ik zeggen
Ze zijn wel allemaal ingeschreven in het KBO en hebben allemaal een ondernemingsnummer, de wet is hier al eens hervormt .

Meer in het bijzonder wordt in art. 703 Ger.W. (dat de identificatie in rechte van rechtspersonen regelt) een tweede paragraaf ingevoegd, dat toelaat dat groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid voortaan in rechte worden gedagvaard, of zelf dagvaarden, onder de loutere vermelding van hun naam en zetel. De vermelding van (de identiteit van) de leden is niet langer vereist. Daarmee ontstaat een identificatievorm die gelijkaardig is aan die van rechtspersonen. Vergis u evenwel niet: in de memorie van toelichting wordt benadrukt dat het nog steeds die gezamenlijke deelgenoten zijn die de materiële procespartij zijn. De groepering verkrijgt dus geenszins rechtspersoonlijkheid; het zijn nog steeds de individuele leden die als partij in het geding zijn. Alleen hoeven zij niet meer te worden vermeld in de dagvaarding. De vermelding van de groepsnaam en de zetel volstaat.

Vereist is wel dat de groepering zonder rechtspersoonlijkheid in de Kruispuntbank van Ondernemingen is ingeschreven.

Art:703 § 2. Indien een groepering zonder rechtspersoonlijkheid in de Kruispuntbank van Ondernemingen is ingeschreven, volstaat de vermelding van haar benaming en zetel die bij haar gegevens in de Kruispuntbank zijn opgenomen om, in gedingen met bettrekking tot de gezamenlijke rechten en verplichtingen van de leden van de groepering, te doen blijken van de identiteit van haar gezamenlijke deelgenoten.
Indien de inschrijving in de Kruispuntbank tevens de identificatiegegevens omvat van een algemeen lasthebber, kan de groepering in dezelfde gedingen in rechte optreden, als eiser of als verweerder, en tevens in persoon verschijnen door tussenkomst van die lasthebber, onverminderd de toepassing, wat betreft vennootschappen, van artikel 36, 1°, van het Wetboek van vennootschappen, doch uitsluitend om in rechte op te treden als verweerder.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Terug naar “Andere”