Ouderschapsverlof werkgever wilt nodige documenten niet invullen/ondertekenen

Lydia Peelemans
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

Ouderschapsverlof werkgever wilt nodige documenten niet invullen/ondertekenen

#1 , 2 maand 2 weken geleden (12 apr 2019 00:28)

Ik zit dus met het volgende...

Ik ging met mijn ‘aanvraag’ ouderschapsverlof naar de werkgever maar die wou hem niet ondertekenen voor ontvangst.

Nu zal ik hem uiteraard aangetekend versturen opdat mijn aanvraag ‘juridisch’ in orde is. (Zit nog ruim binnen termijn)

Ik weet ook al dat ze de nodige documenten ‘luik wergever’ niet zal willen invullen.

Er is geen reden om uit te stellen

Het gaat het hem gewoon puur om machtsmisbruik... ik ben baas en jij mijn bediende en heb nu geen tijd.
We kunnen ook enkel tot bij de wergever (klein familiebedrijf) <10 werknemers op afspraak dus ik hoop op een antwoord/oplossing om mijn papieren toch op tijd ingevuld en ondertekend te krijgen.

Mocht iemand zich de vraag stellen waarom.
Ik ben de eerste in het bedrijf dat het ouderschapsverlof gebruikt en ze vind het maar niks dat dat gewoon ‘kan’ (denk ik)
Want ik stel me die vraag ook!

Alvast bedankt voor de eventuele tips/info

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
denlowie
Berichten: 13665
Juridisch actief: Nee

#2 , 2 maand 2 weken geleden (12 apr 2019 08:12)

Een werknemer heeft recht op ouderschapsverlof wanneer hij in de periode van 15 maanden die voorafgaan aan die schriftelijke kennisgeving aan de werkgever, gedurende 12 maanden verbonden is geweest met een arbeidsovereenkomst met de werkgever die hem tewerkstelt.

Als dit in orde is kan hij dit niet weigeren .

Even tot bij je vakbond langs gaan .

De werknemer moet de werkgever ten minste twee maanden en ten hoogste drie maanden op voorhand verwittigen per aangetekende brief of door de overhandiging van een brief (waarvan een afschrift door de werkgever wordt ondertekend als ontvangstbewijs) waarin de gewenste aanvangsdatum van het ouderschapsverlof wordt vermeld.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Lydia Peelemans
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#3 , 2 maand 2 weken geleden (12 apr 2019 08:59)

Met alles in regel maar ze wou gewoon niet tekenen voor ontvangst en de papieren invullen ... ik mijn zaakvoerder toch niet dwingen het inte vullen?
Vandaar mijn vraag ... wat kan ik doen? Vakbond zegt ook dat ze moet maar ok ja ze willen niet ... wat doe je dan? Waar sta je dan?

Reclame

Mathieu Rutten
Berichten: 1594
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#4 , 2 maand 2 weken geleden (12 apr 2019 09:13)

Beste,

Kan het ouderschapsverlof u worden geweigerd?
Privésector en lokale en provinciale besturen
Deze vorm van loopbaanonderbreking kan u niet geweigerd worden indien u voldoet aan de toegangsvoorwaarden bepaald door de reglementering.
Kan uw werkgever uw ouderschapsverlof uitstellen?
Indien u deel uitmaakt van de privésector of van een lokaal of provinciaal bestuur
Uw werkgever kan, binnen de maand die volgt op de schriftelijke kennisgeving, het begin van het ouderschapsverlof uitstellen omwille van de goede werking van de dienst. Toch zal het ouderschapsverlof ingaan ten laatste 6 maanden na de maand waarin de werkgever gebruik heeft gemaakt van zijn recht op uitstel.
Welke formaliteiten moet u vervullen?
Bij elke aanvraag voor thematisch verlof, moet u 2 aparte onderdelen voltooien:
1. De werkgever schriftelijk van uw aanvraag verwittigen;
2. Een aanvraag indienen bij de RVA
Wat is de te volgen procedure bij je werkgever?
Bij elke aanvraag om thematisch verlof, moet je de werkgever op de hoogte brengen van je wens om je prestaties volledig of gedeeltelijk te onderbreken. Die kennisgeving moet schriftelijk gebeuren. Je moet die via een aangetekend schrijven overmaken aan je werkgever, of ze hem schriftelijk overhandigen, met een dubbel exemplaar dat hij moet ondertekenen als ontvangstbewijs.
Je moet daarin het volgende vermelden:
• welk thematisch verlof je wenst te krijgen (ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatief verlof);
 welke vorm van onderbreking je vraagt (volledige onderbreking, halftijdse onderbreking of onderbreking met een vijfde);
 de aanvangsdatum en de duur van de gewenste onderbreking.
Als je een halftijdse onderbreking of een onderbreking met 1/5 vraagt, moet je ook aangeven hoe je je prestaties wenst te verminderen.
Termijn van de schriftelijke kennisgeving
Bij de werkgevers van de privésector en de gemeentebesturen, provinciale besturen en de diensten die ervan afhangen, moet de schriftelijke kennisgeving ten vroegste 3 maanden en ten laatste 2 maanden vóór de gewenste begindatum aan de werkgever worden overgemaakt.
Voorbeeld: om ouderschapsverlof te beginnen op 1 oktober, moet de schriftelijke kennisgeving worden overgemaakt aan de werkgever tussen 1 juli (3 maanden op voorhand) en 1 augustus (2 maanden op voorhand).
Bewijs te bezorgen aan de werkgever
Als de werkgever dat nog niet heeft, moet je hem een kopie bezorgen van de geboorteakte van het kind voor wie je ouderschapsverlof vraagt.
Wat is de aanvraagprocedure bij de RVA?
Wanneer je een begindatum hebt afgesproken met je werkgever voor het thematisch verlof, moet je je aanvraag indienen bij de RVA. Daarmee kun je onderbrekingsuitkeringen aanvragen. Die aanvraag maakt het de RVA ook mogelijk om de periode van thematisch verlof die je werd toegekend door de werkgever in rekening te brengen.
Let op! Als je ouderschapsverlof vraagt zonder uitkeringen, moet je ook een aanvraag indienen bij de RVA, zodat onze diensten weten welke periode je werkgever heeft toegestaan.
De procedure bij de RVA moet je volgen voor elke aanvraag om een thematisch verlof, zowel voor de nieuwe aanvragen als voor latere verlengingen.
De aanvraag wordt liefst elektronisch ingediend, maar kan ook via een papieren formulier worden ingediend
Per aanvraag, kun je vragen om:
 één ononderbroken periode van thematisch verlof;
 één enkele soort onderbreking (volledig, halftijds of met 1/5).
Hoe de aanvraag elektronisch bij de RVA indienen?
Een snelle en milieuvriendelijke oplossing
De aanvraag om een thematisch verlof wordt bij voorkeur online ingediend, via de portaalsite van de sociale zekerheid: https://www.socialsecurity.be.
De werkgever moet als eerste zijn deel van het formulier invullen en het via internet aan de RVA bezorgen. Na die eerste stap krijg je een verwittiging in je eBox waarin staat dat je jouw deel van de aanvraag kunt invullen en naar de RVA kunt sturen via de onlinedienst van de portaalsite van de sociale zekerheid.
Het deel van de aanvraag:
 dat moet worden ingevuld door de werkgever, staat in de lijst ‘beheer van de arbeidsrelaties’ van het luik ‘werkgever’ van die website;
 dat je zelf moet invullen na het deel van de werkgever, staat onder het luik ‘burger’ van die website, in het tabblad ‘Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet’.
Als je het deel 'werknemer' niet elektronisch kunt invullen, kun je het PDF-document dat de toepassing heeft gecreëerd, afdrukken, invullen, ondertekenen en aangetekend versturen naar het RVA-kantoor waarvan je afhangt (zie hierna).
Noodzaak om uw 'eBox' te activeren
Om de aanvraag online te kunnen indienen, moet je je “eBox” activeren, aangezien de RVA via dat kanaal met jou zal communiceren. Indien je jouw deel van de aanvraag om een thematisch verlof via internet indient, worden immers alle aan de RVA meegedeelde gegevens opgeslagen in een algemeen PDF-document dat dient als ontvangstbewijs. Dat PDF-document wordt naar je ‘eBox’ gestuurd.
Wat is de 'eBox' en hoe kun je hem activeren?
De 'eBox' is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen van de verschillende diensten van de sociale zekerheid, waaronder de RVA.
De 'eBox' is beschikbaar op de site https://www.mysocialsecurity.be
Om hem te activeren, hoef je enkel je e-mailadres mee te delen. Vervolgens zul je op dat mailadres worden verwittigd zodra een mededeling beschikbaar is in je 'eBox'. Je krijgt toegang tot de eBox en tot de documenten die je beveiligd werden doorgestuurd door je aan te melden met je elektronische identiteitskaart (eID), of via de app “Itsme”.

Groetjes,

Thieu Rutten
(pensioen)deskundige
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

jefke007
Berichten: 1497

#5 , 2 maand 2 weken geleden (12 apr 2019 09:17)

Met alles in regel maar ze wou gewoon niet tekenen voor ontvangst en de papieren invullen ... ik mijn zaakvoerder toch niet dwingen het inte vullen?
Vandaar mijn vraag ... wat kan ik doen? Vakbond zegt ook dat ze moet maar ok ja ze willen niet ... wat doe je dan? Waar sta je dan?

Aangetekend tegen ontvangstbewijs naar de werkgever opsturen, of al minstens aan de vakbond vragen dat ze je effectief willen helpen.
Je betaalt toch lidgeld aan de vakbond om geholpen te worden.

Dat de vakbond zegt dat het moet is niet voldoende, ze moeten je met raad en DAAD bijstaan

Lydia Peelemans
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#6 , 2 maand 2 weken geleden (12 apr 2019 13:47)

Dankjewel voor de info... ik weet dat ze idd niet mag weigeren maar is gewoon echt een moeilijke baas en zeker in zo’n dingen
Ik zal nog eens bij mijn vakbond gaan aankloppen
Merci!

Blaatpraat
Berichten: 2889

#7 , 2 maand 2 weken geleden (12 apr 2019 14:19)

Ah, zo'n baas die vindt dat personeelsleden al teveel cadeautjes krijgen, en als ze iets meer willen dan enkel hun basiswedde hierover klaagt.
Zelfs de 20 verlofdagen vinden zulke werkgevers al veel. Ze vinden het normaal dat je overuren presteert, maar o wee als maar eens een week/maand net voldoende gepresteerd hebt, dan ben je niet amicaal genoeg voor het bedrijf.
Herkenbaar?

Tip: kijk uit naar een andere job. Er zijn betere werkgevers op de markt, u zult uw ogen wellicht opentrekken.

Het juridische aspect van uw vraag is alvast al beantwoord, ik probeer hier gewoon wat raad voor de toekomst te geven. :-)

Lydia Peelemans
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#8 , 2 maand 1 week geleden (13 apr 2019 08:56)

Klopt als een bus!!
Vooral GEVEN maar niets mogen nemen... overuren en weekendwerk en tja... dat doe ik dan idd nog met plezier (voor de klanten welliswaar)
Al jaren zegt zo goed als iedereen wat jij hier zegt maar de jobinhiud is zo leuk en niet echt in mijn regio te vinden... bang om een nieuwe job te vinden heb ik niet laar de stap nemen ... tja... daar heb ik wel bang van. I’m not a quitter ... maar ik weet ook dat dat niet de juiste gedachte is maar...

Blaatpraat
Berichten: 2889

#9 , 2 maand 1 week geleden (13 apr 2019 11:25)

Ik zat met hetzelfde een aantal jaar geleden.
Deed de job op zich ook graag, was dicht bij de deur etc.
Op een dag toch de stap gezet om eens passief de arbeidsmarkt te verkennen, en het moment dat ik een goede vacature zag (die als enig nadeel had dat mijn reistijd van 5 minuten naar 2 uur ging, enkele rit) hierop gesprongen.
2.5 jaar later heb ik het me nog geen enkel moment beklaagd, en zijn mijn ogen ondertussen goed open gegaan voor zulke werkgevers...

Terug naar “Andere”