Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
ell.eken
Topic Starter
Berichten: 15
Juridisch actief: Nee

Zwangerschap - laatdienst

#1 , 11 maand 2 weken geleden (05 dec 2017 17:03)

Hallo,
Volgens de wetgeving en het arbeidsreglement, mag een zwangere mits voorlegging van een geneeskundig getuigschrift, weigeren om prestaties te leveren tussen 20u en 6u.
Ikzelf bij verpleegkundige in een ziekenhuis. Dit wil zeggen dat ik dus met een geneeskundig getuigschrift geen lates en geen nachtdiensten moet doen? Klopt dat. Wat indien de werkgever ondanks wetgeving en arbeidsreglement en medisch attest hier geen rekening mee houdt en mij toch alle schiften laat draaien?
Grts

Blaatpraat
Berichten: 2481

#2 , 11 maand 2 weken geleden (05 dec 2017 23:05)

Dan ga je naar de arbeidsgeneesheer, morgen, al dan niet tijdens de diensturen, en laat je dit in overleg met de geneesheer/vrouw oplossen.
Al dan niet via een werkverwijdering (geen luxe als je zelf in de zorgsector werkt).

Heb je de werkgever al ingelicht van je zwangerschap, en verwezen naar de respectievelijke wet (is die er wel trouwens?) en arbeidsreglement? Misschien heeft de planner dit gewoon over het hoofd gezien...

ell.eken
Topic Starter
Berichten: 15
Juridisch actief: Nee

#3 , 11 maand 2 weken geleden (06 dec 2017 11:16)

De werkgever is wel degelijk op de hoogte van mijn zwangerschap en van de wetgeving, maar ondanks dat wordt er amper rekening mee gehouden. Werkverwijdering doen ze niet (als vastbenoemde kost dat het ziekenhuis geld en dat gaan ze dus kost wat kost vermijden). De arbeidsgeneesheer speelt (moet spelen) onder hetzelfde hoedje van de werkgever. (Getuigt de verschillende telefoons die er al geweest zijn onderling, nog vòòr ik een afspraak had. Ze krijgen ook hun orders van de werkgever.)

Reclame

ell.eken
Topic Starter
Berichten: 15
Juridisch actief: Nee

#4 , 11 maand 2 weken geleden (06 dec 2017 11:22)

Zwangere vrouwen en moeders tijdens de borstvoedingsperiode kunnen niet verplicht worden tot nachtarbeid (tussen 20 en 6 uur).
Dit geldt voor de zwangere vrouwen gedurende 8 weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum. Dit kan uitgebreid worden tot andere periodes tijdens de zwangerschap of tot maximum 4 weken na de zwangerschapsrust. Een medisch attest is nodig.

de reden
Berichten: 2369
Juridisch actief: Nee

#5 , 11 maand 2 weken geleden (06 dec 2017 11:38)

ell.eken schreef:Hallo,
Volgens de wetgeving en het arbeidsreglement, mag een zwangere mits voorlegging van een geneeskundig getuigschrift, weigeren om prestaties te leveren tussen 20u en 6u.


verbod op nachtarbeid tussen 20u en 6u is geen verbod voor een late shift hé, werken van 14u tot 22u wordt niet aanzien als nachtarbeid
supersnel rekenen met een nul ; https://www.youtube.com/watch?v=f8hyN_RpxaA

jefke007
Berichten: 1404

#6 , 11 maand 2 weken geleden (06 dec 2017 17:26)

de meeste verpleegsters kunnen een attest van de arbeidsgeneesheer krijgen die hen nog verbiedt om te werken zodra ze zwanger zijn omdat ze mogelijk met infectieziektes in contact komen, en nadien krijgen ze nog 5 maanden borstvoedingsverlof omwille van hetzelfde infectierisico


14 maanden thuis, wordt door ziekenkas en fonds van beroepsziekten betaald


Een probleem kan zich wel stellen als werkgever je ander werk geeft,bv administratief werk

ell.eken
Topic Starter
Berichten: 15
Juridisch actief: Nee

#7 , 11 maand 2 weken geleden (07 dec 2017 08:09)

22 u is wel na 20 u toch?

meeboo
Berichten: 1076

#8 , 11 maand 2 weken geleden (07 dec 2017 11:11)

jefke007 schreef:
14 maanden thuis, wordt door ziekenkas en fonds van beroepsziekten betaaldfonds van beroepsziekten doet geen tussenkomst meer. Enkel ziekenfonds.

denlowie
Berichten: 11192
Juridisch actief: Nee

#9 , 11 maand 2 weken geleden (07 dec 2017 11:23)

ell.eken schreef:22 u is wel na 20 u toch?


Dit is juist maar het verbod is op een ganse shift na 20:00uur of dit nu om 20:00 begint of om 22:00 het moet een ganse schift zijn,voor nacht arbeid te zijn !

De prestaties moeten hoofdzakelijk tussen 24:00uur en 5:00 uur uitgevoerd worden voor een nachtploeg te hebben.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

ell.eken
Topic Starter
Berichten: 15
Juridisch actief: Nee

#10 , 11 maand 2 weken geleden (07 dec 2017 13:22)

denlowie schreef:
ell.eken schreef:22 u is wel na 20 u toch?


Dit is juist maar het verbod is op een ganse shift na 20:00uur of dit nu om 20:00 begint of om 22:00 het moet een ganse schift zijn,voor nacht arbeid te zijn !

De prestaties moeten hoofdzakelijk tussen 24:00uur en 5:00 uur uitgevoerd worden voor een nachtploeg te hebben.


Dat is voor interpretatie vatbaar. Mijn interpretatie hierbij is, dat men dan na 20u niet meer moet werken, aangezien dat dan als nacht wordt aanzien. (Aangezien een zwangerschap veel energie vergt en men 's avonds aldus uitgeteld is, zou ik het niet abnormaal vinden, maar dat is persoonlijk). BTW waar kan ik in de wettekst terugvinden dat dit gaat over een volledige shift?

ell.eken
Topic Starter
Berichten: 15
Juridisch actief: Nee

#11 , 11 maand 2 weken geleden (07 dec 2017 13:23)

meeboo schreef:
jefke007 schreef:
14 maanden thuis, wordt door ziekenkas en fonds van beroepsziekten betaaldfonds van beroepsziekten doet geen tussenkomst meer. Enkel ziekenfonds.


Is enkel van toepassing op contractuelen, niet op statutairen.

Jabbe
Berichten: 583

#12 , 11 maand 1 week geleden (07 dec 2017 14:01)

ell.eken schreef:
denlowie schreef:
ell.eken schreef:22 u is wel na 20 u toch?

Dit is juist maar het verbod is op een ganse shift na 20:00uur of dit nu om 20:00 begint of om 22:00 het moet een ganse schift zijn,voor nacht arbeid te zijn!
De prestaties moeten hoofdzakelijk tussen 24:00uur en 5:00 uur uitgevoerd worden voor een nachtploeg te hebben.


Dat is voor interpretatie vatbaar. Mijn interpretatie hierbij is, dat men dan na 20u niet meer moet werken, aangezien dat dan als nacht wordt aanzien. (Aangezien een zwangerschap veel energie vergt en men 's avonds aldus uitgeteld is, zou ik het niet abnormaal vinden, maar dat is persoonlijk). BTW waar kan ik in de wettekst terugvinden dat dit gaat over een volledige shift?


Interpreteren mag u zo veel u wil. In de arbeidswet staat nachtarbeid hoofdzakelijk tussen 20 en 6u. Dat kan variëren van bedrijf tot bedrijf, en kan zelfs vroeger beginnen of later eindigen. Men kan nu eenmaal niet elke werktoestand gaan vermelden. Als de nachtdienst in uw eenheid dus pas om 22u begint, dan is dat de nachtarbeid waarvan sprake.
Het alternatief is dagdienst aanvragen gedurende uw zwangerschap.


16 MAART 1971. - Arbeidswet
Art. 43. <W 1995-04-03/44, art. 6, 014; Inwerkingtreding : 15-05-1995> § 1. De werkneemsters mogen niet verplicht worden nachtarbeid te verrichten :
1° gedurende een periode van acht weken vóór de vermoedelijke datum van de bevalling;
2° op voorlegging van een geneeskundig getuigschrift waarin de noodzaak daarvan in verband met de veiligheid of de gezondheid van de werkneemster of de gezondheid van het kind wordt bevestigd :
a) gedurende andere periodes tijdens de zwangerschap;
b) gedurende een periode van maximum vier werken die onmiddellijk volgt na de beëindiging van het verlof bedoeld in artikel 39, tweede lid.
In de gevallen bedoeld in het eerste lid neemt de werkgever één van de volgende maatregelen :
1° overplaatsing naar werk overdag;
2° wanneer overplaatsing naar werk overdag technisch of objectief niet mogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijs niet kan worden verlangd, wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de betrokken werkneemster geschorst of wordt de persoon wiens rechtspositie eenzijdig door de overheid is geregeld vrijgesteld van arbeid.
In afwijking van het tweede lid, 2°, wordt aan de werkneemster evenwel het verlof bedoeld in artikel 39, eerste lid, toegekend vanaf de zevende week, vóór de vermoedelijke datum van de bevalling.
Onverminderd de bepalingen van artikel 43bis moet de werkneemster zodra de periode waarvoor één van de in deze paragraaf bedoelde maatregelen van toepassing is verstreken is, onder dezelfde voorwaarden als tevoren worden tewerkgesteld.
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder nachtarbeid verstaan, de arbeid die hoofdzakelijk wordt verricht tussen 20 en 6 uur.
De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regels betreffende de toepassing van deze paragraaf.
§ 2. De bepalingen van § 1 doen geen afbreuk aan de toepassing van gelijkwaardige of strengere waarborgen, bepaald bij een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.


Bij de FOD Werk vind u ook nog een en ander: hier en hier

jefke007 schreef:de meeste verpleegsters kunnen een attest van de arbeidsgeneesheer krijgen die hen nog verbiedt om te werken zodra ze zwanger zijn omdat ze mogelijk met infectieziektes in contact komen, en nadien krijgen ze nog 5 maanden borstvoedingsverlof omwille van hetzelfde infectierisico

14 maanden thuis, wordt door ziekenkas en fonds van beroepsziekten betaald

Een probleem kan zich wel stellen als werkgever je ander werk geeft,bv administratief werk


Dat doet hoewel geen afbreuk aan het feit dat TS alleen geen nachtarbeid wil uitvoeren, maar wel de andere shiften in dezelfde dienst.

ell.eken
Topic Starter
Berichten: 15
Juridisch actief: Nee

#13 , 11 maand 1 week geleden (07 dec 2017 17:05)

Bij ons is er heel veel infectierisico, maar desondanks worden er door de arbeidsgeneesheer geen attesten van werkverwijdering geschreven. (Zowel tijdens zwangerschap als lactatie) Wij moeten in hoofdzaak onszelf zien te beschermen,... Dit omwille van de financiële kant van de zaak. (Statutairen moeten door de werkgever worden betaald. We kunnen niet terugvallen op Rsz.) Een heel groot struikelblok, waardoor de gezondheid van moeder en kind serieus in het gedrang komt.

Jabbe
Berichten: 583

#14 , 11 maand 1 week geleden (08 dec 2017 11:10)

Ik kan alleen nog dit meegeven uit dezelfde arbeidswet.

HOOFDSTUK IV. - Moederschapsbescherming.

Art. 39.<W 2004-07-09/30, art. 289, 023; Inwerkingtreding : 01-07-2004; zie ook W 2004-07-09/30, art. 290> Op verzoek van de werkneemster moet de werkgever haar verlof geven ten vroegste vanaf de zesde week vóór de vermoedelijke datum van de bevalling of vanaf de achtste week vóór deze datum wanneer de geboorte van een meerling wordt verwacht. De werkneemster bezorgt hem ten laatste zeven weken vóór de vermoedelijke datum van de bevalling of negen weken vóór deze datum wanneer de geboorte van een meerling wordt verwacht, een geneeskundig voorschrift waaruit deze datum blijkt. Zo de bevalling eerst plaats heeft na de door de geneesheer voorziene datum, wordt het verlof tot de werkelijke datum van de bevalling verlengd.
[1 De werkneemster mag geen arbeid verrichten vanaf de zevende dag die de vermoedelijke datum van de bevalling voorafgaat tot het verstrijken van een periode van negen weken die begint te lopen op de dag van de bevalling. De periode van negen weken begint te lopen de dag na de dag van de bevalling wanneer de werkneemster de arbeid nog heeft aangevat op de dag van de bevalling.]1
Op haar verzoek wordt de arbeidsonderbreking na de negende week verlengd met een periode waarvan de duur gelijk is aan de duur van de periode waarin zij verder gearbeid heeft vanaf de zesde week vóór de werkelijke datum van de bevalling of vanaf de achtste week wanneer de geboorte van een meerling wordt verwacht. Deze periode wordt, bij vroeggeboorte, verminderd met de dagen waarop arbeid verricht werd tijdens de periode van zeven dagen die de bevalling voorafgaat. [4 De Koning kan de periodes bepalen die met periodes van arbeid kunnen worden gelijkgesteld met het oog op de verlenging van de arbeidsonderbreking.]4 (Wanneer de werkneemster de arbeidsonderbreking na de negende week met ten minste twee weken kan verlengen, kunnen de laatste twee weken van de postnatale rustperiode op haar verzoek worden omgezet in verlofdagen van postnatale rust. De werkgever moet deze periode, in functie van het aantal dagen voorzien in het werkrooster van de werkneemster, omzetten in verlofdagen van postnatale rust. De werkneemster moet deze verlofdagen van postnatale rust opnemen volgens een planning die door haar wordt vastgesteld, binnen acht weken te rekenen vanaf het einde van de ononderbroken periode van postnatale rust. De Koning kan de nadere regels van de wijze waarop de werkneemster haar werkgever verwittigt van de omzetting en de planning bepalen en kan andere wijzen van omzetting uitwerken.) <W 2008-12-22/32, art. 129, 027; Inwerkingtreding : 01-04-2009; zie ook art. 132>
(Op vraag van de werkneemster wordt de periode van arbeidsonderbreking na de negende week verlengd met één week, wanneer de werkneemster ongeschikt is geweest om haar arbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval gedurende de ganse periode vanaf de zesde week voorafgaand aan de werkelijke datum van de bevalling, of de achtste week wanneer de geboorte van een meerling wordt verwacht.) <W 2006-07-20/39, art. 271, 1°, 026; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
Ingeval van geboorte van een meerling, wordt op verzoek van de werkneemster de periode van arbeidsonderbreking na de negende week, eventueel verlengd overeenkomstig het bepaalde (in het derde en het vierde lid), verlengd met een periode van (maximaal) twee weken. <W 2006-07-20/39, art. 271, 2°, 026; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
Wanneer het pasgeboren kind na de eerste zeven dagen te rekenen vanaf zijn geboorte in de verplegingsinrichting moet opgenomen blijven, kan op verzoek van de werkneemster de postnatale rustperiode verlengd worden met een duur gelijk aan de periode dat haar kind na die eerste zeven dagen in de verplegingsinrichting opgenomen blijft. De duur van deze verlenging mag vierentwintig weken niet overschrijden. Met dat doel bezorgt de werkneemster aan haar werkgever :
a) bij het einde van de postnatale rustperiode, een getuigschrift van de verplegingsinrichting waaruit blijkt dat het pasgeboren kind in de verplegingsinrichting opgenomen blijft na de eerste zeven dagen vanaf zijn geboorte en met vermelding van de duur van de opname;
b) in voorkomend geval een nieuw getuigschrift van de verplegingsinrichting bij het einde van de verlenging die voortvloeit uit het bepaalde in dit lid waaruit blijkt dat tijdens deze verlenging het pasgeboren kind de verplegingsinrichting nog niet heeft mogen verlaten en met vermelding van de duur van de opname.
[2 [4 De Koning bepaalt de duur alsmede de voorwaarden en de nadere regels waaronder, in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder, de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of de afwezigheden bedoeld in dit artikel, worden omgezet in een verlof voor de werknemer die de vader is of die voldoet aan de in artikel 30, § 2, eerste tot vijfde lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalde voorwaarden. De Koning kan in geval van omzetting van het moederschapsverlof een andere werknemer gelijkstellen met de werknemer die de vader is.]4 ]2
[3 [4 Vanaf het ogenblik dat de werknemer zijn werkgever in kennis stelt van de omzetting van het moederschapsverlof, mag hij niet door de werkgever worden ontslagen totdat een periode van een maand is verstreken die ingaat op het einde van het verlof, behalve om redenen die vreemd zijn aan dit verlof.]4
De werkgever draagt de bewijslast van deze redenen.
Indien de reden die wordt aangehaald ter staving van het ontslag, niet beantwoordt aan de voorschriften vermeld in het achtste lid of bij ontstentenis van een reden, zal de werkgever aan de werknemer een forfaitaire vergoeding betalen welke gelijk is aan het brutoloon voor zes maanden, onverminderd de vergoedingen, aan de werknemer verschuldigd in geval van verbreking van de arbeidsovereenkomst.
De Koning bepaalt de gevallen waarin de in het vorige lid bedoelde vergoeding niet verschuldigd is.]3
----------
(1)<W 2009-05-06/03, art. 53, 028; Inwerkingtreding : 01-03-2009>
(2)<W 2011-04-13/09, art. 4, 032; Inwerkingtreding : 20-05-2011>
(3)<W 2011-06-11/16, art. 2, 033; Inwerkingtreding : 30-07-2011>
(4)<W 2014-04-25/77, art. 12, 036; Inwerkingtreding : 16-06-2014>

Art. 39bis. <ingevoegd bij W 1995-04-03/44, art. 1, 014; Inwerkingtreding : 10-05-1995> De zwangere werkneemster, die de werkgever heeft op de hoogte gebracht van haar toestand heeft het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van haar normaal loon, gedurende de tijd die nodig is om zwangerschapsonderzoeken te kunnen ondergaan, wanneer deze niet kunnen plaatsvinden buiten de arbeidsuren. Om gerechtigd te zijn op het loon, moet de werkneemster de werkgever vooraf op de hoogte stellen van haar afwezigheid.
Indien een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement zulks voorschrijft, of bij ontstentenis van zodanig voorschrift, op verzoek van de werkgever, legt de werkneemster aan deze laatste een geneeskundig getuigschrift voor dat haar afwezigheid rechtvaardigt.

Art. 40. (Behalve om redenen die vreemd zijn aan de lichamelijke toestand als gevolg van de zwangerschap of van de bevalling, mag een werkgever die een zwangere werkneemster tewerkstelt, geen handeling stellen die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking vanaf het ogenblik waarop hij werd ingelicht omtrent de zwangerschap tot een maand na het einde van de postnatale rustperiode, de periode van acht weken gedurende dewelke de werkneemster in voorkomend geval haar verlofdagen van postnatale rust moet opnemen inbegrepen.) <W 2008-12-22/32, art. 130, 027; Inwerkingtreding : 01-04-2009; zie ook art. 132>
De werkgever dient te bewijzen dat zulke redenen voorhanden zijn. (Op verzoek van de werkneemster stelt de werkgever haar er schriftelijk van in kennis.) <W 1995-04-03/44, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 10-05-1995>
(Zo de ingeroepen reden tot staving van het ontslag niet beantwoordt aan het bepaalde in het eerste lid of bij ontstentenis van reden, zal de werkgever aan de werkneemster een forfaitaire vergoeding betalen welke gelijk is aan het brutoloon voor zes maanden, onverminderd de vergoedingen aan de werkneemster verschuldigd in geval van verbreking van de arbeidsovereenkomst.) <W 1995-04-03/45, art. 1, 013; Inwerkingtreding : 20-05-1995>

Art. 41. <W 1995-04-03/44, art. 3, 014; Inwerkingtreding : 15-05-1995> Voor alle werkzaamheden waarbij zich een specifiek risico kan voordoen van blootstelling aan agentia, procédés of arbeidsomstandigheden, inzonderheid deze waarvan de lijst is vastgesteld door de Koning, evalueert de werkgever de aard, de mate en de duur van deze blootstelling ten einde ieder risico voor de veiligheid of de gezondheid, alsmede iedere terugslag op de zwangerschap of de lactatie van de werkneemster alsmede de gezondheid van het kind te beoordelen en teneinde vast te stellen welke algemene maatregelen moeten worden genomen.
De diensten waaraan met toepassing van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen opdrachten inzake arbeidsveiligheid en -gezondheid zijn toevertrouwd worden betrokken bij de in het eerste lid bedoelde evaluatie.
De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regels volgens welke de in dit artikel bedoelde evaluatie gebeurt.

Art. 41bis. <ingevoegd bij W 1995-04-03/44, art. 4, 014; Inwerkingtreding : 15-05-1995> De bepalingen van de artikelen 42, 43 en 44 zijn van toepassing op de zwangere werkneemsters, van zodra zij hun werkgever op de hoogte hebben gebracht van hun toestand.
De bepalingen van de artikelen 42, 43, 43bis en 44 zijn van toepassing op de werkneemsters tijdens de lactatie, van zodra zij hun werkgever op de hoogte hebben gebracht van hun toestand.

Art. 42. <W 1995-04-03/44, art. 5, 014; Inwerkingtreding : 15-05-1995> § 1. Wanneer er met toepassing van artikel 41 een risico is vastgesteld, neemt de werkgever, rekening houdend met het resultaat van de evaluatie één van de volgende maatregelen aangepast aan het geval van de betrokken werkneemster zodat de blootstelling van de werkneemster aan dit risico wordt vermeden :
1° een tijdelijke aanpassing van de arbeidsomstandigheden of van de risicogebonden werktijden van de betrokken werkneemster;
2° indien een aanpassing van de arbeidsomstandigheden of van de risicogebonden werktijden technisch of objectief niet mogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden verlangd, zorgt de werkgever ervoor dat de betrokken werkneemster andere in haar toestand toelaatbare arbeid kan verrichten;
3° indien overplaatsing technisch of objectief niet mogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijs niet kan worden verlangd, wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de betrokken werkneemster geschorst of wordt de persoon wiens rechtspositie eenvoudig door de overheid is geregeld vrijgesteld van arbeid.
Voor risico's waaraan elke blootstelling moet worden verboden en waarvan de lijst is vastgesteld door de Koning, moet de werkgever één van de in het eerste lid bedoelde maatregelen onmiddellijk toepassen.
Eén van de in het eerste lid bedoelde maatregelen wordt eveneens toegepast wanneer de werkneemster een gevaar of aandoening aanvoert die met haar toestand verband houdt en aan het verrichten van arbeid kan te wijten zijn, op voorwaarde dat de arbeidsgeneesheer tot wie zij zich richt een risico bedoeld in dit artikel vaststelt.
Onverminderd de bepalingen van artikel 43bis, moet de werkneemster zodra de periode waarvoor één van de in het eerste lid bedoelde maatregelen van toepassing is verstreken is, onder dezelfde voorwaarden als tevoren worden te werk gesteld.
§ 2. De in § 1 bedoelde maatregelen worden voorgesteld door de arbeidsgeneesheer of door een andere geneesheer in de ondernemingen waarin geen beroep op een arbeidsgeneesheer moet worden gedaan. De kosten zijn ten laste van de werkgever.
§ 3. De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regels betreffende de toepassing van de in dit artikel bedoelde maatregelen.
Hij bepaalt tevens de voorwaarden en de nadere regels volgens welke de werkneemster de verklaring tot ongeschiktheid van de geneesheer kan betwisten.

meeboo
Berichten: 1076

#15 , 11 maand 1 week geleden (08 dec 2017 11:43)

op uw strepen staan. Het is onaanvaardbaar dat een zwangere vrouw in een risicovolle omgeving werkt. desnoods schakel je uw vakbond in.

Arbeidsgeneesheer moet in eer en geweten handelen en mag geenszins onder een hoedje spelen met de werkgever.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Andere”