Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Kopi
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

Collectief verlof wordt opgelegd, zonder overeenkomst

#1 , 11 maand 2 weken geleden (10 okt 2017 09:53)

Ik ben werkzaam in PC207 en heb recht op 20 wettelijke vakantiedagen + 12 ADV. Er is geen collectief verlof voorzien.
Onze manager bracht ons onlangs op de hoogte dat men verwacht dat we de week tussen Kerst en nieuwjaar verlof opnemen. Dit brengt enkele collega's in de problemen omdat niemand dit had voorzien en niet iedereen nog voldoende verlofdagen heeft staan om dit te overbruggen.
Nu, blijkt dat dit enkel van 1 afdeling wordt verwacht, de andere afdelingen mogen nog steeds hun vakantie vrij inplannen.

- Ik neem aan dat dit niet zomaar kan? Is een sluiting van 1 afdeling mogelijk terwijl de andere afdelingen wel nog vrij hun vakantie mogen inplannen?
- wat indien het management dit toch wil opleggen? Wat gebeurt er dan met de collega's die niet voldoende vakantiedagen meer hebben staan om die vier dagen te overbruggen?
- kan dit vanaf volgend jaar wel opgelegd worden? Op welke manier moet dit dan beschreven/gecommuniceerd worden?

Er is trouwens geen ondernemingsraad en ook geen syndicale afvaardiging in ons bedrijf.

denlowie
Berichten: 10834
Juridisch actief: Nee

#2 , 11 maand 2 weken geleden (10 okt 2017 10:14)

Wat staat er in de cao van pc 207 ?

Als daar niks over instaat kan je werkgever dit wettelijk doen.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Skoldt
Berichten: 159

#3 , 11 maand 2 weken geleden (11 okt 2017 09:08)

denlowie schreef:Als daar niks over instaat kan je werkgever dit wettelijk doen.


Nee dat kan hij niet.
Wanneer een werkgever een sluiting/opname van vakantie wil opleggen aan werknemers, dan moet er inderdaad eerst gekeken worden op sectorvlak als daar iets is over overeengekomen. Indien niet, dan is het de ondernemingsraad (of bij gebrek hieraan enig ander overlegorgaan in het bedrijf) die deze opname van verlof goed- of afkeurt. Bovendien moet deze vakantieregeling ten laatste op 1 december van het voorgaande jaar bekendgemaakt worden en maakt op dat moment integraal deel uit van het arbeidsreglement. Bij gebrek aan enig overlegorgaan binnen de firma, of aan enig ander akkoord inzake opname vakantie, worden vakantiedagen nog altijd in overleg tussen werknemer en werkgever genomen.

Reclame

TomVDJ
Berichten: 10064
Juridisch actief: Nee

#4 , 11 maand 2 weken geleden (11 okt 2017 09:28)

Ik werk ook in PC207 en ook wij sluiten tussen kerst en nieuw (dus héél het bedrijf). Echter is dit bij ons wel opgenomen in een CAO op bedrijfsniveau, dus onderhandeld door onze werknemersafvaardiging. In ruil voor het vastpinnen van deze dagen, krijgen we twee extra verlofdagen (twee brugdagen ergens in het jaar die dan niet van onze verlofdagen afgaan).

Zoals hierboven gezegd denk ik ook niet dat zonder een CAO of overeenkomst tussen werkgever en werknemer, dit kan afgedwongen worden.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

denlowie
Berichten: 10834
Juridisch actief: Nee

#5 , 11 maand 2 weken geleden (11 okt 2017 11:31)

Allez als ik dit hier lees dan heeft de werkgever niks te zegen wanneer er verlof genomen word.

Dit is hier wel een werkplaats waar geen vakbonds afgevaardiging is, en ook niks vermeld in een cao.

ARTIKEL 63 Uitvoeringsbesluit dd 30/03/1967

De paritaire comités kunnen beslissingen treffen omtrent de datum van de vakantie en de eventuele verdeling ervan. De Minister van Sociale Voorzorg moet ten laatste op 31 december van het jaar dat datgene voorafgaat waarin de vakantie moet worden genomen, over deze beslissingen worden ingelicht.

Indien het paritair comité zijn beslissing op genoemde datum niet heeft meegedeeld, mag de ondernemings-raad omtrent ditzelfde object beslissingen treffen.

Bij ontstentenis van ondernemingsraad of indien de ondernemingsraad geen beslissing heeft getroffen, mogen de regelingen op het vlak van de

onderneming getroffen worden tussen werkgever eendeels en de syndicale afvaardiging anderdeels of bij ontstentenis van deze laatste, de

werknemers. Indien op deze verschillende vlakken geen beslissing wordt genomen, worden de regelingen getroffen bij individueel akkoord tussen de

werkgever en de werknemer.

artikel 64

5° 5° met betrekking tot de vakantieperiode buiten de eerste twee of drie weken, naargelang de werknemers bij het verstrijken van het

vakantiedienstjaar ten minste 18 jaar zijn of jonger, dienen de toekenningsmodaliteiten van die aard te zijn dat de globale aan de produktie bestede tijd

maximaal wordt gevrijwaard; indien mogelijk dienen deze vakantiedagen opgenomen te worden tijdens de periodes van afnemende activiteit of naar

aanleiding van gewestelijke, plaatselijke of andere feestdagen

artikel 65

ARTIKEL 65
Bij ontstentenis van beslissing of van collectief akkoord omtrent de data van de vakantie en de eventuele verdeling ervan, kan de werknemer die 18

jaar oud is bij het verstrijken van het vakantiedienstjaar vragen dat de derde vakantieweek bij de eerste twee wordt gevoegd; de werkgever kan zich

hiertegen evenwel verzetten, indien zulks de organisatie van het werk zou kunnen verstoren.]
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

TomVDJ
Berichten: 10064
Juridisch actief: Nee

#6 , 11 maand 2 weken geleden (11 okt 2017 13:55)

denlowie schreef:Allez als ik dit hier lees dan heeft de werkgever niks te zegen wanneer er verlof genomen word.
Kan je even zeggen wie dit beweert heeft? Als er niets in een (C)AO staat, moet het opnemen van verlof IN OVERLEG genomen worden. Op dit moment werkenmers verplichten om tussen kerst en nieuw verlof op te nemen, kan je bezwaarlijk "overleg" noemen, zeker niet indien er bepaalde werknemers niet genoeg verlof meer staan hebben. Werkgever had hier veel vroeger mee moeten afkomen. Als dit voor de arbeidsrechtbank komt, staat hij zwak, denk ik. Als er al verminderde activiteit is tussen kerst en nieuw, dan moest dit al veel langer geweten zijn door de werkgever, zou ik zo denken.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

denlowie
Berichten: 10834
Juridisch actief: Nee

#7 , 11 maand 2 weken geleden (11 okt 2017 15:50)

TomVDJ schreef:
denlowie schreef:Allez als ik dit hier lees dan heeft de werkgever niks te zegen wanneer er verlof genomen word.
Kan je even zeggen wie dit beweert heeft?Bij gebrek aan enig overlegorgaan binnen de firma, of aan enig ander akkoord inzake opname vakantie, worden vakantiedagen nog altijd in overleg tussen werknemer en werkgever genomen.


Wanneer er geen vakbondsafgevaardiging is, zal de werkgever wel delegeren en zo een werkplaats is maar een kleine KMO, en als de werkgever niet kan beslissen wanneer er een collectief verlof kan genomen worden wanneer er geen werk is , dan sluit deze werkgever best de deuren, en gaat best over de grens verder werken.
En desnoods via de arbeidsrechtbank het afdwingen.

Natuurlijk is de werkgever te laat, maar de vraag van TS was toch ook kan dit vanaf volgend jaar wel opgelegd worden? Op welke manier moet dit dan beschreven/gecommuniceerd worden?
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

TomVDJ
Berichten: 10064
Juridisch actief: Nee

#8 , 11 maand 2 weken geleden (11 okt 2017 16:06)

Dus als iets in overleg tussen werknemer en werkgever moet gebeuren, betekent dit voor jou dat de werkgever niets te zeggen heeft? Jij hebt een vreemde manier van interpreteren, moet ik zeggen...

Vraag naar de topic starter toe: is er tussen kerst en nieuw inderdaad een verlaagde productiviteit in uw bedrijf? Of wil de bedrijfsleider gewoon sluiten omdat hij bijvoorbeeld zelf op skiverlof gaat? Beetje raar dat dit bij één afdeling opgelegd wordt, maar de andere afdelingen van het bedrijf gewoon verder kunnen werken...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Skoldt
Berichten: 159

#9 , 11 maand 1 week geleden (12 okt 2017 07:58)

denlowie schreef:Natuurlijk is de werkgever te laat, maar de vraag van TS was toch ook kan dit vanaf volgend jaar wel opgelegd worden? Op welke manier moet dit dan beschreven/gecommuniceerd worden?


De werkgever kan nooit éénzijdig collectief verlof invoeren. Indien er geen overlegorganen zijn binnenin het bedrijf en de werkgever wil collectief verlof invoeren, dan heeft hij het akkoord nodig van elk van zijn werknemers die betrokken zijn in het verlof. Komen werkgever en werknemer niet overeen, dan kan eventueel de tussenkomst worden gevraagd van de sociale inspectie die toeziet op de naleving van de vakantiereglementering. Wanneer ook dan geen overeenkomst mogelijk is, dan is het de arbeidsrechtbank die de knoop doorhakt.

Dus om terug te keren naar de vragen van TS :

1. Ja, de werkgever heeft het recht 1 afdeling een collectief verlof op te leggen, maar dan moet hij de regels inzake collectieve sluiting respecteren, wat hier niet het geval is.
2. Wanneer iemand geen verlof genoeg heeft om een collectieve sluiting te overbruggen, dan kan die persoon een werkloosheidsvergoeding wegens collectieve sluiting krijgen. De vraag rijst hier uiteraard hoe de uitbetalingsinstellingen zich zullen opstellen tegenover deze situatie waar een onwettelijke invoering van collectief verlof aan de grondslag ligt.
3. Zie hierboven. Hij heeft een akkoord nodig van elk van jullie.

Kopi
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#10 , 11 maand 1 week geleden (16 okt 2017 10:30)

Mijn excuses voor de late reactie, door enkele hectische dagen amper tijd gehad om dit topic te checken. Alvast bedankt voor de feedback tot nu toe!

TomVDJ schreef:Vraag naar de topic starter toe: is er tussen kerst en nieuw inderdaad een verlaagde productiviteit in uw bedrijf? Of wil de bedrijfsleider gewoon sluiten omdat hij bijvoorbeeld zelf op skiverlof gaat? Beetje raar dat dit bij één afdeling opgelegd wordt, maar de andere afdelingen van het bedrijf gewoon verder kunnen werken...


Wel, het is inderdaad zo dat de manager van die ene afdeling die week verlof heeft en liever wil dat de rest van de afdeling dan ook thuis is.
Er is inderdaad een iets lagere productiviteit in het hele bedrijf maar in bepaalde afdelingen is er dan weer net een sterk verhoogde productiviteit - er is niet echt een lijn in te trekken.

TomVDJ
Berichten: 10064
Juridisch actief: Nee

#11 , 11 maand 1 week geleden (16 okt 2017 12:49)

Kopi schreef:Wel, het is inderdaad zo dat de manager van die ene afdeling die week verlof heeft en liever wil dat de rest van de afdeling dan ook thuis is.
Dat is dus een totaal onaanvaardbare reden voor collectief verlof. Als dit voor een arbeidsrechtbank komt, en de manager komt niet met keiharde, goeie redenen voor dit collectief verlof, dan wordt dit zo van tafel geveegd...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Andere”