Vakantiegeld & loon

Forumuser
Topic Starter
Berichten: 15

Vakantiegeld & loon

#1 , 16 nov 2014 15:35

Hallo,

Donderdag 5 juni 2014 was mijn laatste werkdag bij mijn ex werkgever.

Probleem:

Ik heb mijn vakantiegeld en loon van mei & juni en loon tijdens collectieve sluiting nog niet ontvangen.

Het bedrijf waar ik gewerkt heb is een bouwbedrijf, waar er meer dan 20 verlofdagen zijn. (bouwverlof en inhaalrustdagen)
Ik werkte er als bediende in paritair comité 218, deeltijds, 30 uren per week, 6 uren per dag.

In 2012 had ik 2 dagen betaald verlof a.d.h.v. mijn gewerkte dagen in december.
Voor de rest had ik dat jaar geen betaald verlof. Dit is "opgelost" geweest door middel van een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens collectieve sluiting.

Maar dit kan maar voor een beperkt aantal dagen gevraagd worden en ik had het maximum bereikt volgens het sociaal secretariaat (= een boekhoudkantoor waar ze ook loonafhandeling doen)waar mijn ex werkgever mee samenwerkt. Hierdoor had ik in december 2012 een aantal dagen geen loon gekregen. Dit staat op mijn loonbrief aangeduid als toegestane afwezigheid.

Ik heb toen contact opgenomen met het sociaal secretariaat en zij zijden me dat deze dagen IN PRINCIPE door mijn werkgever betaald moeten worden. Ook heb ik mijn vraag aan de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen gesteld en zij hebben mij dit ook bevestigd.

Dit heb ik toen ook aangegeven aan mijn werkgever, maar deze was hier niet mee akkoord. Ik begrijp vanuit zijn standpunt dat hij niet wil betalen voor dagen dat het bedrijf gesloten is, maar vanuit mijn standpunt “verlies” ik wel loon waar ik recht op heb. (Ik kies niet dat het bedrijf sluit) Voor de goede orde heb ik het hier verder niet meer met mijn werkgever over gehad.

In augustus 2013 en december 2013 zijn er ook dagen die aangeduid zijn als toegestane afwezigheid. (zelfde probleemsituatie als hierboven beschreven)

Ik heb dit even berekend en dit zou in het totaal ongeveer € 800,00 bruto loon zijn dat ik nog tegoed heb als dit correct is.

Reeds gedaan:

Klacht neergelegd bij de sociale inspectie en Toezicht Sociale Wetten.
De sociaal inspecteur heeft mij reeds het volgende gemeld: "aangezien de werkgever op mijn herhaalde schriftelijke vragen tot uitbetaling, niet is ingegaan, ben ik
genoodzaakt geweest het dossier voor verdere opvolging – teneinde de betaling van het nog verschuldigd vertrekvakantiegeld alsnog te bekomen – over te maken aan de bevoegde sociaal inspecteur van onze
buitencontrole." Ik wacht nog op resultaat van de buitencontrole en van De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten heb ik nog geen enkel antwoord mogen bekomen.

Vraag:

Is er nog iets dat ik kan doen? Ik ben niet aangesloten bij een vakbond.

Alvast bedankt.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Skoldt
Berichten: 159

#2 , 17 nov 2014 09:41

Bij mijn weten is 'toegestane afwezigheid' nog steeds onbetaald. Ik weet niet hoe het sociaal secretariaat en het HVW deze dagen interpreteren en op basis van welke wetgeving ze beweren dat deze zouden moeten betaald worden door de werkgever. In principe staat de werkgever u voor deze dagen toe afwezig te blijven, zonder daar loon voor te betalen. Vaak worden voor deze dagen ook de term 'verlof zonder wedde' gebruikt (wat duidelijk inhoudt dat u niet bent bezoldigd voor deze dagen afwezigheid).

JPV
Berichten: 14657
Juridisch actief: Ja

#3 , 17 nov 2014 11:10

u kan zelf naar de arbeidsrechtbank gaan en betaling van het loon opeisen.

Reclame

Forumuser
Topic Starter
Berichten: 15

#4 , 17 nov 2014 19:57

@ Skoldt: ik betwist de toegestane afwezigheid. De arbeiders die in paritair comité 124 zitten hebben recht op inhaalrustdagen, omdat zij 40 uur per week werken. Ik heb daar geen recht op, dat is logisch.
Maar, als zij bijvoorbeeld verplicht een inhaalrustdag op 10 november hebben, dan zou mijn baas tegen mij gezegd hebben dat ik ook niet moest komen werken.
Dit kan ik verstaan, maar het is niet dat er die dag geen werk zou geweest zijn dat ik kon doen.

Ik heb dus een aantal dagen thuis moeten blijven tegen mijn zin, omdat er niemand aanwezig was op het werk.

Als jouw baas tegen jou zegt dat je morgen niet moet komen omwille van diverse redenen, maar jij wil wel komen werken, wat doe je dan?
Zou jij akkoord gaan als jouw baas deze dag niet betaalde?

Ik weet niet op basis van welke wetgeving ik dit zou kunnen staven, maar ik heb ook nog geen argumenten gehoord die dit zouden kunnen ontkrachten.

@ JPV: bedankt voor uw antwoord

Bijkomende vraag:

Het bedrijf waar ik werkzaam was, heeft als bedrijfsvorm BVBA.
Als het bedrijf blijft weigeren om te betalen en het geld dat het heeft uitgeeft en er dus bijgevolg niets meer is om mijn loon te betalen, is er dan een mogelijkheid dat de zaakvoerders aansprakelijk gesteld worden?

Alvast bedankt.

JPV
Berichten: 14657
Juridisch actief: Ja

#5 , 17 nov 2014 20:48

Nee, dan krijg je je geld via het fso, gezien' je dan het faillissement kan vragen.

Forumuser
Topic Starter
Berichten: 15

#6 , 27 nov 2014 18:22

Heb nog verder geïnformeerd bij de inspectiediensten en mocht de buitencontrole niet opleveren dan zal de inspectie een strafrechtelijke vervolging tegen de werkgever bij het Arbeidsauditoraat aan vragen door middel van een Proces-verbaal.

Dit is off-topic:

Een fietsvergoeding telt toch voor de afstand heen en terug naar je werk hé?
Volgens Google Maps is de afstand enkel 2,4 km, dus 4,8 km heen en terug. De fietsvergoeding is een gunst, maar ik vraag mij af het gebruikelijk is om het aantal kilometers af te ronden?
Bijvoorbeeld 4,8 km naar 5 km en 4,4 km naar 4 km?
Of zouden ze het het gewoon 4,8 x € 0,22 kunnen doen?

Alvast bedankt.

JPV
Berichten: 14657
Juridisch actief: Ja

#7 , 27 nov 2014 20:25

kan ook zijn dat 4,8 naar 4 km verhaald wordt, gezien je zou kunnen argumenteren dat enkel een volle km recht heeft op een vergoeding. Hangt volledig af van het paritair comité

Forumuser
Topic Starter
Berichten: 15

#8 , 30 dec 2014 15:46

Ter info:

Fietsvergoeding is in mijn voordeel uitgedraaid. Het bedrijf rond af naar boven.
Ontbrekend loon & vakantiegeld op 18/12 ontvangen. Op mijn betwisting over dagen die als toegestaan afwezig zijn doorgegeven heb ik nog geen antwoord mogen bekomen van de inspectiedienst.

Forumuser
Topic Starter
Berichten: 15

#9 , 10 mei 2015 19:21

Ik ben recent aangesloten bij een vakbond en heb daar een afspraak gemaakt met de rechtskundige dienst. De mevrouw die mij aanhoorde vertelde me dat ik gelijk heb met betrekking tot mijn probleem/vraag (zie mijn eerste post).
Ze vertelde me dat ik een schadevergoeding kan eisen (ik denk dat ze zij ten bedrage van een maandloon). De dagen kunnen niet meer als gewerkt aanzien worden, vermits ik effectief niet gewerkt heb.

Omdat ik nog niet lang genoeg lid ben kunnen zij mij niet vertegenwoordigen en heb ik dus zelf met een advocaat contact opgenomen.

Er zou een 'verjaringsstuitende' aanmaning naar mijn ex-werkgever gestuurd moeten worden, vermits de verjaring begin volgende maand is.

Omdat ik graag heb dat dit allemaal goed zal verlopen, vraag ik naar jullie inzichten hierin.

Dank u.

JPV
Berichten: 14657
Juridisch actief: Ja

#10 , 12 mei 2015 13:04

in wat?

Forumuser
Topic Starter
Berichten: 15

#11 , 18 mei 2015 21:10

@ JPV

Mijn excuses. Ik geef eigenlijk geen informatie waarover jullie een inzicht zouden kunnen geven.

Ik wil waakzaam zijn dat er geen fouten gemaakt worden, vandaar mijn bezorgdheid over de gang van zaken.

Wat gebeurd er als mijn ex-werkgever niet thuis is op het moment dat de postbode langskomt met een aangetekende brief en hij deze nadien gaat ophalen in een postkantoor NADAT de verjaring ingetreden is?
Ik weet niet hoeveel tijd Bpost een aangetekende brief bijhoudt (1 week?)

Bijvoorbeeld:
Als ik op 18/05 een aangetekende zending verstuur heb en deze op 19/05 aangeboden wordt door de Post en niet ontvangen wordt.
Dan steekt de postbode een bericht van aanbieding in de bus veronderstel ik.

Als hij dan de 7de dag (26/05) naar het postkantoor komt om de brief op te halen en de verjaring is bijvoorbeeld 25/05, is de verjaring dan gebeurd en kan er niets meer ondernomen worden?

Koenc
Berichten: 1

#12 , 28 mei 2015 15:30

Vraagje…
Ik heb vorig jaar deeltijds (19u) aanvullend met tijdskrediet gewerkt. Heb ontslag genomen in het najaar en toen is het enkel en dubbel vakantiegeld uitbetaald geweest.
Nu is er een afhouding gebeurd van mijn loon voor mijn vakantiedagen.
Ik werk nu 75% tov 50% vorig jaar.
Op hoeveel dagen heb ik nu recht? een werkdag van 75% bedraagt 5,7u...

Terug naar “Loon”