Pagina 1 van 1

Indexatie achterstallig loon

Geplaatst: 12 sep 2021 12:03
door Bart1975
De arbeidsrechtbank en het Hof van Beroep heeft mijn werkgever veroordeeld voor het niet toekennen van anciënniteit bij aanwerving. 15 jaar lang (loopbaan bij huidige werkgever) is er dus te weinig loon uitbetaald. Mijn vraag is: moet ik bij de berekening van de achterstallen rekening houden met de toen heersende index, of mag ik enkel de loontabellen aan 100% gebruiken?

Re: Indexatie achterstallig loon

Geplaatst: 12 sep 2021 13:42
door LYNX XX
Bent u aangesloten bij een vakbond ? Laat die dan de vordering doen en leg het hun voor.

Voor de arbeidsrechtbank wie heeft u verdedigd ? Advocaat of vakbond moet de rechter een raming van het bedrag voorleggen : indexaties + wettelijke verhoging + rente.
Automatisch doet de rechter dat niet

Laat de berekening maken door de vakbond of uw advocaat. Iemand heeft zijn taak niet volbracht.

Re: Indexatie achterstallig loon

Geplaatst: 12 sep 2021 15:04
door Bart1975
Bent u aangesloten bij een vakbond ? Laat die dan de vordering doen en leg het hun voor.

Voor de arbeidsrechtbank wie heeft u verdedigd ? Advocaat of vakbond moet de rechter een raming van het bedrag voorleggen : indexaties + wettelijke verhoging + rente.
Automatisch doet de rechter dat niet

Laat de berekening maken door de vakbond of uw advocaat. Iemand heeft zijn taak niet volbracht.
Niet aangesloten bij vakbond. Het was gewoon een vraag uit interesse. Mijn advocaat heeft juist het arrest van het Hof van Beroep doorgestuurd. Hij doet zeker zijn job, maar ik wou zelf mijn berekeningen even maken.

Re: Indexatie achterstallig loon

Geplaatst: 12 sep 2021 15:39
door LYNX XX
Er zou toch al een voorstel tot vergoeding moeten geweest zijn voor de rechter.

De berekening van de totale vergoeding ligt niet zo simpel.
Indexaties van 15 jaar, loonsverhogingen ( schaalaanpassingen ), eindejaarspremies, verlofgelden ... ? en dan nog de rente berekening. Is niet zo op één twee drie gedaan.

Waarschijnlijk ( zonder vastlegging bedrag door de rechtbank ) zal het hier om een compromis tussen de advocaat en de werkgever gaan. Ook bijkomend : RSZ en belastingen en andere afhoudingen.