Eindjaarspremie nog niet betaald

Trickster
Topic Starter
Berichten: 102

Eindjaarspremie nog niet betaald

#1 , 06 jan 2021 11:46

Hallo,

Beste wensen voor het nieuwe jaar aan het team van het juridisch forum.

Ik heb enkele vragen ivm de eindejaarspremie. Deze werd tot op heden nog niet betaald door mijn werkgever en ik had hieromtrent enkele vraagjes:

1/ kan ik mijn werkgever via een aangetekend schrijven hem hierover aanschrijven? Het is immers niet de eerste maal dat dit gebeurd en in het verleden werd hij al meermaals schriftelijk door mij of mijn collega's hierover aangeschreven.

2/ daar de betaling pas plaats zal hebben in 2021, heeft dit gevolgen voor de personenbelasting aanslagjaar 2021?

3/ brengt de laattijdige uitbetaling (volgens pc 200 moet dit uiterlijk op 31/12/2020 betaald zijn) intresten met zich mee? En zo ja, zijn deze intresten te verrekenen op het bruto of nettobedrag?

Alvast bedankt voor het antwoord.

Mvg

Reclame