Er zijn 9649 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door wanton
18 apr 2006 17:01
Forum: Huwelijk & Samenwoning
Onderwerp: samen huis kopen kan/mag niet
Reacties: 14
Weergaves: 11908

Uw vriendin koopt het huis uit onverdeeldheid , waar zij reeds deel van uitmaakt. Hierbij treedt zij en zij alleen op : dit goed blijft in principe , door 'natrekking' een eigen goed van haar. Waarom trouwen? 1. Uw vriendin(echtgenote dan) kan inbreng doen in de huwelijks- gemeenschap aan tarief 1%....
door wanton
13 apr 2006 18:56
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: testament
Reacties: 5
Weergaves: 2612

Alles verkopen? Van mij krijgt ge in geen geval de bevestiging dat ge juist en correct bezig zijt. Verkoop uw eigendommen en zie dat ge nog drie jaar leeft . Zover gaat men immers terug. Zorg echter wel dat ge in uw eigen woning zo lang mogelijk kunt blijven wonen. Ik ken mensen die tot 50 % van hun...
door wanton
13 apr 2006 16:45
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: testament
Reacties: 5
Weergaves: 2612

U stelt het voor alsof er een verschil bestaat bij de vererving tussen roerend en onroerend goed. Indien U geen testament maakt of uw huwelijkscontract wijzigt is de verdeling als volgt : langstlevende echtgenoot(LLE) : behoudt de helft van de gemeenschap in volle eigendom (VE) zowel van roerend als...
door wanton
12 apr 2006 19:42
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: verdeling erfenis tss kind en echtgenote
Reacties: 2
Weergaves: 1695

vraag over het huis : wanneer is uw vader eigenaar geworden , tijdens zijn eerste of tweede huwelijk? en zijn eerste vrouw : is die overleden of was er een echtscheiding?
door wanton
10 apr 2006 20:23
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: erfenis schoonouders
Reacties: 10
Weergaves: 4171

Alle tegoeden die niet als eigen kunnen bewezen worden , zijn gemeenschappelijk. Erfenissen die niet offici?el of in 't zwart (volgens de volksmond) verdeeld werden , kunnen niet als eigen bewezen worden. BW art 1405 punt 4 : " gemeenschappelijk zijn alle goederen waarvan niet bewezen is dat zij aan...
door wanton
10 apr 2006 13:42
Forum: Huwelijk & Samenwoning
Onderwerp: samen huis kopen kan/mag niet
Reacties: 14
Weergaves: 11908

De bewering van sperwer raakt kant noch wal.
door wanton
10 apr 2006 13:35
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: erfenis schoonouders
Reacties: 10
Weergaves: 4171

Els, ik moet je teleurstellen. Inderdaad, al hetgeen je echtgenoot offici?el erft van zijn ouders is van hem en blijft van hem. U bent wettelijk gezien nog steeds een vreemde voor uw schoonouders. Idem : wat Uzelf van uw ouders zou krijgen ( of gekregen hebben) is dan weer van U alleen. Indien er ee...
door wanton
02 apr 2006 17:50
Forum: Successie- & Registratierechten
Onderwerp: verdeling opbrengst ouderlijk huis
Reacties: 1
Weergaves: 2195

U kan aan de notaris vragen het bedrag uit te keren door middel van ??n enkele check. Sommigen betalen uit zoals de familie het vraagt. Hier zit niet het probleem. Doe een verdeling wel via de rekening van moeder. Hopelijk leeft moeder dus nog meer dan 3 jaar na de akteverlijding = dan is deze gift ...
door wanton
02 apr 2006 14:42
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: verkoop huis door weduwe, met twee kinderen
Reacties: 6
Weergaves: 6371

Nog twee opmerkingen . Laat , om alle misverstanden achteraf te vermijden , de afstand van vruchtgebruik bvb. vastleggen in de verkoopakte van het O.G. Secundo : het kadaster is geen gemeentelijke dienst, maar afhankelijk van Registratie en Domeinen. Zie in telefoongids onder Ministerie van Financi?...
door wanton
02 apr 2006 14:34
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: erfrecht
Reacties: 1
Weergaves: 1587

Uw kinderen blijven uw wettelijke erfgenamen en hou dat zo. U kan wel bij testament het vruchtgebruik van uw onroerende goederen overmaken aan uw vriendin. Vruchtgebruik betekent hier het recht van bewoning en de inning van eventuele huurgelden. Na de dood van de vruchtgebruikster , in de veronderst...
door wanton
01 apr 2006 18:47
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: verkoop huis door weduwe, met twee kinderen
Reacties: 6
Weergaves: 6371

De verdeling die U vermeldt is geen afwijking in de zin dat die waarschijnlijk het gevolg is van een bepaling in het huwelijkscontract van uw ouders of van een wederzijdse gift die zij deden of een testament. Alleen indien hiervan geen enkele toepassing aanwezig is , moet de verdeling 'volgens de we...
door wanton
01 apr 2006 16:15
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: verkoop huis door weduwe, met twee kinderen
Reacties: 6
Weergaves: 6371

De wettelijke verdeling is : moeder = 1/2 in volle eigendom (VE) en 1/2 in vruchtgebruik(VG) kinderen = samen 1/2 ( of ieder 1/4) in naakte eigendom (NE) Indien de verdeling werkelijk is zoals U vermeldt , is dit het gevolg van een bepaling in hun huwelijkscontract of van een (wederzijde) gift. U ka...
door wanton
18 mar 2006 16:25
Forum: Huwelijk & Samenwoning
Onderwerp: Uit elkaar
Reacties: 3
Weergaves: 2891

B.W. art. 215 ? 2 bepaalt de rechten van de andere echtgenoot op woonst , zelfs indien het huurcontract slechts door ??n van de echtgenoten is aangegaan. Sinds 1/1/2000 geldt dit ook voor WETTELIJK samenwonenden. Voor feitelijk samenwonenden is er m.i. geen verzekerd recht op 'woonst', zoals in uw s...
door wanton
15 mar 2006 20:18
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Schenking?
Reacties: 4
Weergaves: 2027

Zie B.W. art. 922 : schenkingen onder levenden tellen steeds mee om de juiste verdeelsleutel te bepalen , en wel in de toestand op ogenblik van schenking aan waarde op moment van overlijden van de schenker. Er staat geen tijdslimiet. Zo kan het dus gebeuren dat een huis, geschonken in 1990 en beschr...
door wanton
12 mar 2006 13:23
Forum: Successie- & Registratierechten
Onderwerp: erven + verkoop woning
Reacties: 2
Weergaves: 2469

Een schenking onder levenden geschiedt steeds met in achtname van de wettelijke bepalingen. U kan ervan uitgaan dat volgende verdeling van toepassing is : Moeder : volle eigendom (VE) voor 5/8 Vruchtgebruik (VG) voor de andere 3/8 kinderen: Naakte eigendom (NE) voor 3/8 in onverdeeldheid Dit is op s...

Ga naar uitgebreid zoeken