Er zijn 8681 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door scorpioen
18 apr 2020 16:45
Forum: Andere
Onderwerp: Openbare verkoop mogelijkheid uit de hand verkopen
Reacties: 12
Weergaves: 1091

Re: Openbare verkoop mogelijkheid uit de hand verkopen

Gerechtelijk Wetboek Art. 1580bis. Indien het belang van de partijen zulks vereist, kan de rechter de verkoop uit de hand bevelen. Bij tegeldemaking van het onroerend goed dat als hoofdverblijf van de schuldenaar dient, kan de rechter bovendien als verkrijger de persoon aanduiden die aan de schulden...
door scorpioen
18 apr 2020 16:41
Forum: Mede-eigendom & Nabuurschap
Onderwerp: Erfdienstbaarheid van doorgang
Reacties: 5
Weergaves: 372

Re: Erfdienstbaarheid van doorgang

Waarom is die hoogte van 2m60 nodig? De rechtbank van eerste aanleg Leuven (vonnis 29 juni 2011, RW 2012 - 13, 1473) besliste: Uit dit alles volgt dat de nv M., als eigenaar van het lijdend erf, ertoe gerechtigd is om de hoogte van de erfdienstbaarheid te beperken tot die hoogte die een normaal gebr...
door scorpioen
16 apr 2020 22:12
Forum: Milieurecht
Onderwerp: Nieuwe wet trage wegen
Reacties: 9
Weergaves: 548

Re: Nieuwe wet trage wegen

Dan bestaat die weg niet en moet ook de stad zich daaraan houden.
door scorpioen
16 apr 2020 22:11
Forum: Procedure, Spelers & Instellingen
Onderwerp: Nieuwe wetten
Reacties: 3
Weergaves: 320

Re: Nieuwe wetten

Een strafwet werkt nooit retroactief.
Je kan enkel veroordeeld worden voor feiten die strafbaar waren toen je die feiten pleegde.
door scorpioen
16 apr 2020 17:58
Forum: Milieurecht
Onderwerp: Nieuwe wet trage wegen
Reacties: 9
Weergaves: 548

Re: Nieuwe wet trage wegen

Staat in die wet dat ze met terugwerkende kracht geldt en eerdere veroordelingen opheft? Ik denk van niet. RECHTSZEKERHEID! We weten niet wat er in de vonnissen staat. Ik heb dit al eens gevraagd https://juridischforum.be/viewtopic.php?f=49&t=104816&p=598406#p598406 #31 #36 Geen antwoord. Hoe kunne...
door scorpioen
06 apr 2020 16:00
Forum: Actuele Thema's
Onderwerp: Gasboetes 5 April
Reacties: 11
Weergaves: 1693

Re: Gasboetes 5 April

Art. 2. Telethuiswerk is verplicht bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent. Voor de functies waar telethuiswerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels ...
door scorpioen
06 apr 2020 14:51
Forum: Procedure, Spelers & Instellingen
Onderwerp: adres firma onjuist, A.Z. terug naar afzender
Reacties: 18
Weergaves: 931

Re: adres firma onjuist, A.Z. terug naar afzender

Hof van Cassatie 25 juni 2004 http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20040625-12&idxc_id=197742&lang=NL Overwegende dat luidens artikel 1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, degene die de uitvoering van een verbintenis vordert het bestaan daarvan moet bewijzen ; Overweg...
door scorpioen
06 apr 2020 11:52
Forum: Huren
Onderwerp: Huurcontract 1 jaar verlenging
Reacties: 8
Weergaves: 452

Re: Huurcontract 1 jaar verlenging

Zolang de huurovereenkomst niet geregistreerd is na de termijn van twee maanden, vermeld in artikel 32, 5°, van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, zijn de opzeggingstermijn, vermeld in het eerste lid, en de vergoeding, vermeld in het tweede lid, niet van toepassing. De huur...
door scorpioen
05 apr 2020 19:06
Forum: Andere
Onderwerp: Loonbeslag
Reacties: 3
Weergaves: 574

Re: Loonbeslag

U spreekt van 'loonbeslag'.
Hoe werd dit gelegd?
Er is een groot verschil tussen een 'beslag', dit is dan een 'beslag onder derden' dat gelegd wordt met een deurwaardersexploot of een 'overdracht van loon', die gebeurt zonder gerechtsdeurwaarder.
door scorpioen
05 apr 2020 19:01
Forum: Procedure, Spelers & Instellingen
Onderwerp: adres firma onjuist, A.Z. terug naar afzender
Reacties: 18
Weergaves: 931

Re: adres firma onjuist, A.Z. terug naar afzender

zonder rappel geen dagvaarding lees ik dat correct ?
U hebt toch een dagvaarding ontvangen.
door scorpioen
03 apr 2020 16:13
Forum: Actuele Thema's
Onderwerp: tweede verblijf
Reacties: 31
Weergaves: 1621

Re: tweede verblijf

door scorpioen
03 apr 2020 15:43
Forum: Actuele Thema's
Onderwerp: tweede verblijf
Reacties: 31
Weergaves: 1621

Re: tweede verblijf

Op zich verbiedt de overheid het gebruik van uw tweede verblijf niet, enkel de verplaatsing. Wie reeds in zijn tweede verblijf was, kan daar m.i. gewoon blijven.
Toch niet. We moeten thuis blijven.
door scorpioen
03 apr 2020 15:00
Forum: Actuele Thema's
Onderwerp: Maatregelen Corona - Lichaamsbeweging en andere
Reacties: 19
Weergaves: 1237

Re: Maatregelen Corona - Lichaamsbeweging en andere

Dit valt onder:
Art. 5. Worden verboden:
- de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard;
door scorpioen
03 apr 2020 10:41
Forum: Actuele Thema's
Onderwerp: Maatregelen Corona - Lichaamsbeweging en andere
Reacties: 19
Weergaves: 1237

Re: Maatregelen Corona - Lichaamsbeweging en andere

Het Hof van Cassatie formuleerde het als volgt: “Wanneer een term door de wetgever of de verordenende overheid niet is gedefinieerd, dient men hem de gebruikelijke betekenis te geven, behoudens wanneer blijkt dat de wetgever of de verordenende overheid van deze gebruikelijke betekenis heeft willen a...
door scorpioen
02 apr 2020 17:00
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Uit onverdeeltijd treden
Reacties: 4
Weergaves: 608

Re: Uit onverdeeltijd treden

Heeft de notaris pv van zwarigheden neergelegd bij de rechtbank?
Dan moet je daar de procedure verderzetten. Zaak laten vaststellen. Gebeurt niet automatisch. Heb je een advocaat?

Ga naar uitgebreid zoeken