Er zijn 8396 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door scorpioen
20 okt 2019 13:30
Forum: Kopen
Onderwerp: Opschortende voorwaarden - verkoop huidige woning???
Reacties: 11
Weergaves: 489

Re: Opschortende voorwaarden - verkoop huidige woning???

Alleen de zuiver potestatieve opschortende voorwaarde is nietig.
Dit is geen zuiver potestatieve voorwaarde.
U hebt wel de verplichting ernstige inspanningen te leveren om de woning te verkopen.
door scorpioen
19 okt 2019 18:07
Forum: Procedure, Spelers & Instellingen
Onderwerp: RVP niey toegekend
Reacties: 7
Weergaves: 440

Re: RVP niey toegekend

De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitair bedrag dat toegekend wordt aan de winnende partij die bijgestaan is door een advocaat. Het bedrag is afhankelijk van de waarde van de vordering.
Voor een vordering van 3.000 euro is het basisbedrag 780 euro.
door scorpioen
18 okt 2019 16:38
Forum: Procedure, Spelers & Instellingen
Onderwerp: RVP niey toegekend
Reacties: 7
Weergaves: 440

Re: RVP niey toegekend

Niemand kan met zekerheid voorspellen wat de rechter in hoger beroep zal beslissen. Is er ooit een advocaat voor u verschenen op de rechtbank of heeft hij een conclusie neergelegd of staat zijn naam vermeld in de dagvaarding? Tevens moet nagekeken worden of het vonnis voor beroep vatbaar is. Wat was...
door scorpioen
17 okt 2019 23:05
Forum: Procedure, Spelers & Instellingen
Onderwerp: RVP niey toegekend
Reacties: 7
Weergaves: 440

Re: RVP niey toegekend

Rb. Brussel, 22 mei 2009, JT2009, 677
Als de winnende partij voor de behandeling van haar zaak slechts gedeeltelijk de bijstand van een advocaat heeft genoten, dan moet de rechtsplegingsvergoeding die haar toekomt, ex aequo et bono, verminderd worden tot een percentage ervan.
door scorpioen
16 okt 2019 22:11
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: Kan recht op alimentatie verjaren?
Reacties: 1
Weergaves: 215

Re: Kan recht op alimentatie verjaren?

Burgerlijk Wetboek Art. 2277.Termijnen van altijddurende renten en van lijfrenten; Schuldvorderingen wegens levering van goederen en diensten via distributienetten voor water, gas of elektriciteit of de levering van elektronische communicatiediensten of omroeptransmissie- en omroepdiensten via elekt...
door scorpioen
16 okt 2019 13:48
Forum: Huren
Onderwerp: Vonnis
Reacties: 6
Weergaves: 299

Re: Vonnis

Beide bedragen zijn dezelfde Meestal wel. Maar niet noodzakelijk. Ik citeer uit een vonnis: De huurder is op het einde van de huur verplicht om het gehuurde goed aan de verhuurder terug te geven. De rechter die de ontbinding van de huurovereenkomst ten laste van de huurder uitspreekt, kan hem bij w...
door scorpioen
12 okt 2019 18:50
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: Gaat rechter haar boekje te buiten?
Reacties: 7
Weergaves: 605

Re: Gaat rechter haar boekje te buiten?

Om een antwoord te kunnen geven zou ik het vonnis moeten lezen.
door scorpioen
11 okt 2019 16:36
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: deurwaarder met bevel voor betwiste buitengewone kosten: dringend nood aan advies!
Reacties: 3
Weergaves: 341

Re: deurwaarder met bevel voor betwiste buitengewone kosten: dringend nood aan advies!

In theorie kan dit zonder advocaat.
Of je hiertoe de nodige kennis hebt moet je zelf maar beoordelen.
door scorpioen
11 okt 2019 12:52
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: deurwaarder met bevel voor betwiste buitengewone kosten: dringend nood aan advies!
Reacties: 3
Weergaves: 341

Re: deurwaarder met bevel voor betwiste buitengewone kosten: dringend nood aan advies!

M.i. is de familierechtbank hiervoor niet bevoegd maar enkel de beslagrechter. U moet dan een dagvaarding laten betekenen om u te verzetten tegen de tenuitvoerlegging.
door scorpioen
11 okt 2019 10:11
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: EOT
Reacties: 8
Weergaves: 375

Re: EOT

Je kan proberen. Het is niet zeker dat men je dat telefonisch meedeelt.
door scorpioen
10 okt 2019 22:51
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: EOT
Reacties: 8
Weergaves: 375

Re: EOT

Op de griffie.
door scorpioen
10 okt 2019 19:52
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: EOT
Reacties: 8
Weergaves: 375

Re: EOT

De rechter heeft pas beslist als hij/zij het vonnis ondertekent en uitspreekt. Als de rechter zegt: "ik teken op 2 september" heeft de rechter dus op 22 augustus juridisch gezien nog geen beslissing genomen. Als de rechter zegt: "ik heb jullie gehoord, alles is in orde, ik zal op 2 september tekenen...
door scorpioen
10 okt 2019 15:03
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: EOT
Reacties: 8
Weergaves: 375

Re: EOT

Bizar.
Eens zien wat er op het proces-verbaal van de terechtzitting van 22/8 geschreven staat. Werd de zaak toen in beraad genomen of werd er iets anders vermeld?
door scorpioen
09 okt 2019 16:44
Forum: Medische Fouten
Onderwerp: Medische aansprakelijkheid
Reacties: 5
Weergaves: 604

Re: Medische aansprakelijkheid

Het antwoord op uw vraag is niet eenvoudig en niet met zekerheid te geven. Een arrest van het Hof van Cassatie van 11 januari 2019 zou kunnen doen denken dat de patiënt moet bewijzen. In die zaak werd echter een vordering op basis van buitencontractuele aansprakelijkheid ingesteld. De vraag blijft m...
door scorpioen
08 okt 2019 17:20
Forum: Huren
Onderwerp: Ex huurder eist 5 manden na vertrek maand huur terug.
Reacties: 1
Weergaves: 241

Re: Ex huurder eist 5 manden na vertrek maand huur terug.

1. Dergelijk wetsartikel bestaat bij mijn weten niet. Verwijst de advocaat naar een artikel? Welk? 2. Het formulier dat u ondertekend heeft voor vrijgave van de huurwaarborg kan eventueel wel iets dergelijks bepalen. Dat kan ik niet zien. 3. De vrijgave van de huurwaarborg kan weg gezien worden als ...

Ga naar uitgebreid zoeken