Er zijn 8755 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door scorpioen
30 jun 2020 16:27
Forum: Procedure, Spelers & Instellingen
Onderwerp: Hoger beroep
Reacties: 10
Weergaves: 1596

Re: Hoger beroep

Ik begrijp: - geïntimeerde heeft aan appellant gevraagd een herstelling uit te voeren; - de herstelling werd niet (goed) uitgevoerd; - geïntimeerde heeft een vordering ingesteld tegen appellant; - ondertussen heeft geïntimeerde het te herstellen goed niet terug in ontvangst genomen; - in eerste aanl...
door scorpioen
29 jun 2020 18:39
Forum: Procedure, Spelers & Instellingen
Onderwerp: Hoger beroep
Reacties: 10
Weergaves: 1596

Re: Hoger beroep

Bewaring van welk goed?
Waarom heeft / moest appellant dit goed bewaren?
Wie was de oorspronkelijk eisende partij? Wat heeft deze gevorderd?
door scorpioen
29 jun 2020 16:24
Forum: Procedure, Spelers & Instellingen
Onderwerp: Hoger beroep
Reacties: 10
Weergaves: 1596

Re: Hoger beroep

Je zal toch wat meer uitleg moeten geven over de zaak, anders is het niet mogelijk de vraag te beantwoorden.
Als de conclusietermijnen reeds verstreken zijn en je geen conclusie meer kan neerleggen kan het uiteraard niet.
door scorpioen
29 jun 2020 10:18
Forum: Procedure, Spelers & Instellingen
Onderwerp: Hoger beroep
Reacties: 10
Weergaves: 1596

Re: Hoger beroep

Over welke kosten heb je het?
door scorpioen
27 jun 2020 15:41
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Vals testament
Reacties: 6
Weergaves: 379

Re: Vals testament

waarna iemand buiten de familie even later een testament bovenhaalde. Die persoon zal toch de afgifte van het legaat moeten vragen van de erfgenamen die het recht van saisine hebben, die dus bezit kunnen nemen van de nalatenschap zonder enige juridische procedure te moeten voeren. En hij zal de kos...
door scorpioen
27 jun 2020 14:14
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Vals testament
Reacties: 6
Weergaves: 379

Re: Vals testament

Indien aan de vormvereisten is voldaan dan ligt alle bewijslast om het aan te vechten bij u...... Toch niet. Zie B. Verlooy in RABG 2016/4 In een arrest van 19 januari 200110 huldigt het Hof van Cassatie de volgende principes. Een eigenhandig testament stemt, wat de bewijswaarde betreft, overeen me...
door scorpioen
26 jun 2020 19:21
Forum: Huren
Onderwerp: Mogelijk schadevergoeding ???
Reacties: 2
Weergaves: 828

Re: Mogelijk schadevergoeding ???

Art. 25.3° Handelshuurwet De vergoeding bedraagt drie jaar huur, eventueel vermeerderd met een bedrag, toereikend om de veroorzaakte schade geheel te vergoeden, wanneer de verhuurder, zonder van een gewichtige reden te doen blijken, het voornemen op grond waarvan hij de huurder uit het goed heeft ku...
door scorpioen
25 jun 2020 23:17
Forum: Andere
Onderwerp: Vonnis zonder mogelijk te verweren. Proximus
Reacties: 10
Weergaves: 1819

Re: Vonnis zonder mogelijk te verweren. Proximus

Het bedrag is te laag om beroep aan te tekenen.
U kan verzet aantekenen.
Dat moet met een deurwaardersexploot, en de kosten zouden wel eens hoger kunnen zijn dan wat je betwist.
door scorpioen
24 jun 2020 19:21
Forum: Praat café
Onderwerp: de vier trappen van vergelijking
Reacties: 29
Weergaves: 3274

Re: de vier trappen van vergelijking

Waarvoor dient de GEES als de veiligheidsraad beslissingen moet nemen op basis van wat bepaalde virologen in de pers verklaren? Zijn de niet-virologen in de GEES dan zo dom? Over welke belangengroepen heb je het? Is dat een meerderheid in de GEES? Overigens, ik draag altijd een mondmasker in de supe...
door scorpioen
24 jun 2020 18:28
Forum: Praat café
Onderwerp: de vier trappen van vergelijking
Reacties: 29
Weergaves: 3274

Re: de vier trappen van vergelijking

Het rapport van de GEES dat overgemaakt werd aan de veiligheidsraad adviseert niet om mondmaskers te verplichten in winkels.

De politiek zou dus niet zijn afgewezen van het advies van de GEES.
door scorpioen
23 jun 2020 17:29
Forum: Andere
Onderwerp: schadevergoeding en uitkering
Reacties: 4
Weergaves: 1441

Re: schadevergoeding en uitkering

Er bestaan verschillende uitkeringen. Samengevat: als rekening gehouden wordt met het inkomen om de uitkering toe te kennen, zal rekening gehouden worden met de schadevergoeding in zoverre deze ertoe strekt inkomenstenverlies te vergoeden . Dus bijv. niet met de schadevergoeding voor morele schade, ...
door scorpioen
20 jun 2020 16:44
Forum: Huren
Onderwerp: Huurovereenkomst nietig?
Reacties: 8
Weergaves: 1067

Re: Huurovereenkomst nietig?

In een gelijksoortige zaak oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Leuven dat de overeenkomst nietig is en de verhuurder alle betaalde huurgelden diende terug te betalen.
door scorpioen
19 jun 2020 16:27
Forum: Andere
Onderwerp: schadevergoeding en uitkering
Reacties: 4
Weergaves: 1441

Re: schadevergoeding en uitkering

Wat voor uitkering krijg je?
door scorpioen
12 jun 2020 22:15
Forum: Mede-eigendom & Nabuurschap
Onderwerp: erfdienstbaarheid bestemming door huisvader
Reacties: 9
Weergaves: 799

Re: erfdienstbaarheid bestemming door huisvader

A was op dat ogenblik geen eigenaar van het perceel dat thans uw eigendom is? Dan kan hij geen erfdienstbaarheid op dat perceel vestigen. Er kan slechts een erfdienstbaarheid gevestigd worden als ook de eigenaar van perceel C bij de overeenkomst betrokken partij is. Maar .... als die vergoeding ooit...
door scorpioen
12 jun 2020 20:38
Forum: Mede-eigendom & Nabuurschap
Onderwerp: erfdienstbaarheid bestemming door huisvader
Reacties: 9
Weergaves: 799

Re: erfdienstbaarheid bestemming door huisvader

Ik vermoed dat u de thesis van Ilse Parmentier bedoelt?
U leest dit op blz. 50?
Lees ook de voorwaarden op blz. 48.
Begin met de aankoopakte van de eigenaar van het weiland te bekijken. Uw notaris kan niet bekomen op het hypotheekkantoor.

Ga naar uitgebreid zoeken