Er zijn 118 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door Avelivloms
25 dec 2017 14:21
Forum: Actuele Thema's
Onderwerp: Criminele kamers van minister Koen Geens
Reacties: 5
Weergaves: 1672

Re: Criminele kamers van minister Koen Geens

Artikel 33 van de Grondwet bepaalt : "Alle machten gaan uit van de Natie. Zij worden uitgeoefend op de wijze bij de Grondwet bepaald." "De federale wetgevende macht wordt gezamenlijk uitgeoefend door de Koning, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat" (artikel 36 van de Grondwet). Een wet ...
door Avelivloms
25 dec 2017 14:20
Forum: Actuele Thema's
Onderwerp: Criminele kamers van minister Koen Geens
Reacties: 5
Weergaves: 1672

Re: Criminele kamers van minister Koen Geens

Volgens de minister van Justitie, Koen Geens, is het "niet houdbaar" dat er tegen arresten van het hof van assisen geen hoger beroep kan ingesteld worden. Dan zijn criminele kamers de enige oplossing, aldus de minister. Tegen de arresten van het hof van assisen staat geen hoger beroep open; er kan -...
door Avelivloms
23 dec 2017 19:46
Forum: Actuele Thema's
Onderwerp: Criminele kamers van minister Koen Geens
Reacties: 5
Weergaves: 1672

Re: Criminele kamers van minister Koen Geens

"maar het GwH is alvast niet bevoegd om te oordelen over art. 150 Gw.
(Bevoegdheid is beperkt tot Titel II, bevoegdheidsverdelingen, 170, 172 en 191)."

Maar wel over artikel 13 : niemand kan worden afgetrokken van de rechter die de wet hem toekent.
door Avelivloms
22 dec 2017 20:27
Forum: Actuele Thema's
Onderwerp: Criminele kamers van minister Koen Geens
Reacties: 5
Weergaves: 1672

Criminele kamers van minister Koen Geens

Minister Koen Geens, teruggefloten door 's Lands hoogste rechtscollege, wil nu "criminele kamers" oprichten in de correctionele rechtbanken en de hoven van beroep : drie beroepsrechters en vier burgers. Teneinde de misdaden te laten berechten. De Grondwet maakt evenwel de jury uitsluitend bevoegd om...
door Avelivloms
07 dec 2017 17:31
Forum: Administratief recht
Onderwerp: Onteigening en vermindering van de provisionel vergoeding na afbraak van het goed
Reacties: 4
Weergaves: 525

Re: Onteigening en vermindering van de provisionel vergoeding na afbraak van het goed

Artikel 16 van de wet van 26 juli 1962 is m.i. ongrondwettelijk omdat dit artikel niet verbiedt (leemte) dat de rechtbank van eerste aanleg en later het hof van beroep, wanneer zij als herzieningsrechters uitspraak doet over de definitieve onteigeningsvergoeding, het bedrag van de door de vrederecht...
door Avelivloms
04 dec 2017 20:45
Forum: Actuele Thema's
Onderwerp: De nieuwe transgenderwet
Reacties: 8
Weergaves: 2035

De nieuwe transgenderwet

Vanaf 1 januari 2018 kan men totaal vrij zijn geslacht laten wijzigen, zonder attest van een dokter.
Gaat dat niet leiden tot misbruiken ?
Ik ben een seksueel pervert, verklaar me vrouw, en ga eisen te kunnen douchen met de vrouwtjes.
Asperger ? Mevrouw Asperger ?
Hulp !
door Avelivloms
29 nov 2017 11:52
Forum: Administratief recht
Onderwerp: Onteigening en vermindering van de provisionel vergoeding na afbraak van het goed
Reacties: 4
Weergaves: 525

Re: Onteigening en vermindering van de provisionel vergoeding na afbraak van het goed

Wat denkt U van de volgende "klacht" van een onteigende ? In 1975 kocht ik een huis met aanhorigheden en een tuin. Deze woning had een zadeldak en geen wolfsdak. Vóór de werken die aan de woning dienden te worden aangebracht vroeg ik toelating aan de gemeente voor het restaureren van deze woning. Op...
door Avelivloms
28 nov 2017 19:33
Forum: Administratief recht
Onderwerp: Onteigening en vermindering van de provisionel vergoeding na afbraak van het goed
Reacties: 4
Weergaves: 525

Onteigening en vermindering van de provisionel vergoeding na afbraak van het goed

Ik word onteigend, krijg een provisionee vergoeding en verlaat mijn hus.
De onteigenaar breekt de woning af en vraagt in beroep of herziening de vermindering van mijn provisiolnele vergoeding.
Zijn mijn rechten daardoor niet geschonden ?
door Avelivloms
25 okt 2017 23:45
Forum: Europees / Internationaal recht
Onderwerp: Kan de Europese Unie zelf onteigenen ?
Reacties: 2
Weergaves: 1028

Kan de Europese Unie zelf onteigenen ?

Kan de Europese Unie in België onroerende goederen krachtens een eigen beslissing, zonder tussenkomst van een Belgische overheid, onroerende goederen onteigenen ?
Of moet een Belgische ( eventueel Vlaamse, Waalse of Brusselse ) overheid dat in de plaats van de Europse Unie doen ?
door Avelivloms
11 dec 2016 20:58
Forum: Actuele Thema's
Onderwerp: Rechter in kort geding beveelt Molenbeek in brand te steken
Reacties: 7
Weergaves: 1306

Re: Rechter in kort geding beveelt Molenbeek in brand te steken

We zijn al wel zover dat een staatsraad en een rechter in vreemdelingenzaken zeggen dat eenieder ter wereld een visum voor België kan aanvragen als hij in zijn land dreigt onmenselijk behandeld te worden. En dat de regering dat moet toestaan.
door Avelivloms
11 dec 2016 17:21
Forum: Actuele Thema's
Onderwerp: Rechter in kort geding beveelt Molenbeek in brand te steken
Reacties: 7
Weergaves: 1306

Re: Rechter in kort geding beveelt Molenbeek in brand te steken

Hetgeen niet mag, kan wel gebeuren.
Het is niet omdat diefstal niet mag, dat er geen dieven zijn.
door Avelivloms
11 dec 2016 14:02
Forum: Actuele Thema's
Onderwerp: Rechter in kort geding beveelt Molenbeek in brand te steken
Reacties: 7
Weergaves: 1306

Rechter in kort geding beveelt Molenbeek in brand te steken

Een rechter in kort geding zou de federale Regering bevelen Molenbeek in brand te steken. Schendt de federale Regering de scheiding der machten indien zij Molenbeek niet onmiddellijk in brand steekt ? Of mag de minister van Binnenlandse zaken alle rechtsmiddelen uitputten om zich tegen het rechterli...
door Avelivloms
03 dec 2016 16:17
Forum: Misdrijven tegen personen of goederen
Onderwerp: Gedeeltelijke vernietiging van strafwet door GrwH
Reacties: 2
Weergaves: 339

Re: Gedeeltelijke vernietiging van strafwet door GrwH

Het betreft een aangevraagde prejudiciële vraag.
Meer bepaald de "kwaadwilligheid" die geëist wordt voor laterlijke aangifte.
door Avelivloms
02 dec 2016 18:45
Forum: Misdrijven tegen personen of goederen
Onderwerp: Gedeeltelijke vernietiging van strafwet door GrwH
Reacties: 2
Weergaves: 339

Gedeeltelijke vernietiging van strafwet door GrwH

Een strafwet stelt het kwaadwillig verspreiden van bepaalde inlichtingen strafbaar.
Het Grondwettelijk Hof vernietigt het woord "kwaadwillig".
Kunnen personen die deze inlichtingen in het verleden niet-kwaadwillig verspreid hebben, na deze vernietiging gestraft worden ?

Ga naar uitgebreid zoeken