Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.

Er zijn 457 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door Poene
03 jun 2017 13:02
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Aanvraag van bankonderzoek bij de Vlaamse Belastingdiensten of een andere instantie. Bijdrage in de onkosten ?
Reacties: 2
Weergaves: 610

Re: Aanvraag van bankonderzoek bij de Vlaamse Belastingdiensten of een andere instantie. Bijdrage in de onkosten ?

1. Wie mag zo’n “bankonderzoek” aanvragen en waar of door wiens bemiddeling moet die gemotiveerde aanvraag worden ingediend ? Elke erfgenaam die een algemene roeping heeft, kan een bankonderzoek aanvragen. Ook de notaris die gelast is met de nalatenschap kan dit opvragen. Hij zal dit alleen doen al...
door Poene
03 jun 2017 12:51
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: erfenis weigeren
Reacties: 2
Weergaves: 922

Re: erfenis weigeren

Het is normaal dat je niet gecontacteerd bent geweest door een notaris. De buurman die algemene legataris was, is waarschijnlijk naar de notaris geweest om het dossier te laten bekijken. Of hij wist al dadelijk dat er veel schulden waren en koos ervoor om te verwerpen. Dat kan via een eenvoudige ver...
door Poene
03 jun 2017 12:23
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: vraagje over "de executeur"
Reacties: 3
Weergaves: 445

Re: vraagje over "de executeur"

Executeur is geen begrip in het Belgisch recht. In Nederland bestaat dit wel. Het Belgische equivalent is de 'testamentuitvoerder'.
Afwikkelingsbewindvoerder is eveneens geen begrip naar Belgisch recht.

Is dit geen testament volgens Nederlands recht?
door Poene
01 jun 2017 20:28
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: werderbelegging bewijzen
Reacties: 3
Weergaves: 405

Re: werderbelegging bewijzen

Niet 100%, maar 50% + 1 eurocent moet betaald zijn met eigen middelen. Dit principe is zo verwoord in art. 1402 Burgerlijk Wetboek: Art. 1402. Wederbelegging wordt geacht te zijn gedaan ten aanzien van een der echtgenoten, wanneer deze bij de aankoop van een onroerend goed verklaard heeft dat de aan...
door Poene
31 mei 2017 23:01
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: werderbelegging bewijzen
Reacties: 3
Weergaves: 405

Re: werderbelegging bewijzen

De wederbelegging moet voor minstens de helft gefinancierd zijn door eigen gelden van de man. Dit is slechts een wettelijk vermoeden. Je kan met alle middelen van recht (geschrift, getuigen, vermoedens (emails/fax)) het tegenbewijs leveren dat het goed niet voor minstens 50% betaald is met eigen gel...
door Poene
31 mei 2017 22:44
Forum: Kopen
Onderwerp: Verkoopovereenkomst
Reacties: 4
Weergaves: 735

Re: Verkoopovereenkomst

Is de informatie verplichting anders voor een onderhandse verkoopovereenkomst of voor een verkoopovereenkomst opgesteld door een notaris..., neem ik hier genoegen mee als wordt vermeld " de verkoper verklaard geen weet te hebben van enige stedenbouwkundige inbreuken..., geen kennis te hebben v...
door Poene
31 mei 2017 22:35
Forum: Kopen
Onderwerp: moet koper wachten op rangorde schuldeisers?
Reacties: 2
Weergaves: 584

Re: moet koper wachten op rangorde schuldeisers?

Hallo Darja, Je hebt gelijk. De rangorde (waarschijnlijk bedoel je 'rangregeling') van de schuldeisers heeft niets meer met de verkoop te maken. Dat is een akte die na de verkoopakte doorgaat en alleen de beslagene-verkoper, de schuldeisers en de notaris aangaan. Ik weet niet wat het excuus is, maar...
door Poene
25 mei 2017 18:18
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: erfenis
Reacties: 4
Weergaves: 653

Re: erfenis

Mogelijke oplossing: 1. Beding van aanwas in volle eigendom (met optie) op het huis laten afsluiten. Je moet hiervoor bij de notaris een notariële akte laten ondertekenen. Het gevolg is dat de helft van het huis van de eerststervende in volle eigendom zal gaan naar de langstlevende. De kinderen kunn...
door Poene
24 mei 2017 15:08
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Afleveringstermijn van een notariële akte van erfopvolging bij betwisting van een authentiek testament ?
Reacties: 4
Weergaves: 613

Re: Afleveringstermijn van een notariële akte van erfopvolging bij betwisting van een authentiek testament ?

Vergeet ook niet om, als je de aangifte zou indienen vooraleer de kwestie afgehandeld is, voorbehoud te maken. Als je geen voorbehoud zou maken dan zou een dergelijke aangifte eventueel kunnen gelden als buitengerechtelijke bekentenis die het testament aanvaardt. (Dat staat in het laatste nummer van...
door Poene
23 mei 2017 23:12
Forum: Kopen
Onderwerp: Verkoopsovereenkomst
Reacties: 5
Weergaves: 701

Re: Verkoopsovereenkomst

Dwaling zie ik in zo'n gevallen niet snel gebeuren. De twee voorwaarden voor dwaling zijn: - de dwaling moet betrekking hebben op 'de zelfstandigheid van de zaak', dit is: de dwaling moet betrekking hebben op een element waaraan een partij op een voor de tegenpartij kenbare wijze een doorslaggevend ...
door Poene
23 mei 2017 23:03
Forum: Kopen
Onderwerp: Eigendomsbetwisting: landmeter vs kadaster
Reacties: 3
Weergaves: 1022

Re: Eigendomsbetwisting: landmeter vs kadaster

* 2005: Jules bezit 2 aangrenzende kadastrale percelen (A en B), en laat een landmeter een plan opmaken om A te verkleinen ten voordele van B. Jules verkoopt (verkleinde) A aan Gert, en het opmetingsplan van de landmeter met gewijzigde perceelsgrenzen wordt aan de akte gevoegd. Het opmetingsplan wo...
door Poene
23 mei 2017 22:34
Forum: Kopen
Onderwerp: Toevoegen notaris van de koper bij openbare verkoop
Reacties: 3
Weergaves: 530

Re: Toevoegen notaris van de koper bij openbare verkoop

Iedere cliënt heeft altijd het recht om bijgestaan te worden door een eigen raadsman (bv. notaris) die hij bij de akte erbij haalt. Dit wordt letterlijk in alle notariële akten waar partijen optreden vermeld. Voor een openbare verkoop zul je je eigen notaris apart moeten vergoeden, bovenop het erelo...
door Poene
23 mei 2017 22:32
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Contract ongeldig?
Reacties: 4
Weergaves: 465

Re: Contract ongeldig?

Wat is hier het bedrog? Dat er een dode persoon wordt opgegeven? Wie wordt er bedrogen?

Louter voortgaande op de gegevens die je meedeelt, meen ik dat dit helemaal geen bedrog is. Een slordigheid of verwardheid misschien wel.
door Poene
23 mei 2017 22:31
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Afleveringstermijn van een notariële akte van erfopvolging bij betwisting van een authentiek testament ?
Reacties: 4
Weergaves: 613

Re: Afleveringstermijn van een notariële akte van erfopvolging bij betwisting van een authentiek testament ?

Er is hier geen enkele wettelijke termijn die dit regelt. De notaris die het dossier zou laten liggen, riskeert wel dat zijn aansprakelijkheid in het gedrang komt wegens nalatigheid. Dat is de enige 'termijn' die van toepassing zou kunnen zijn. Als het dossier binnenkomt, moeten we enkele gegevens h...
door Poene
23 mei 2017 22:00
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Contract ongeldig?
Reacties: 4
Weergaves: 465

Re: Contract ongeldig?

Een reeds overleden begunstigde kan inderdaad niet effectief de som ontvangen. Je zegt nergens van wanneer de polis dateert. Misschien dateert die van 1986 toen hij wel nog leefde? Wel erg vreemd om je eigen vader als begunstigde aan te duiden. Het gaat hier niet over erven, maar om een contract dat...

Ga naar uitgebreid zoeken