Er zijn 484 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door Poene
08 jan 2019 23:28
Forum: Successie- & Registratierechten
Onderwerp: Tante overleden + algehele gemeenschap
Reacties: 5
Weergaves: 377

Re: Tante overleden + algehele gemeenschap

Roharro en de notaris hebben gelijk. Overigens is het zo dat jonge notarissen recent nog het vergelijkend examen hebben meegedaan en hard hebben moeten studeren. Qua theoretische kennis zijn jonge notarissen vaak sterker dan oude notarissen. Die laatsten hebben dan meer maturiteit en mensenkennis. H...
door Poene
08 jan 2019 23:25
Forum: Successie- & Registratierechten
Onderwerp: Vader overleden, nu ook grootvader
Reacties: 2
Weergaves: 206

Re: Vader overleden, nu ook grootvader

- 1 persoon en 2 personen, met als verdeling 50%-25%-25%? Dit is juist Percentages: 0-50.000 EUR: 3% 50.000-250.000: 9% 250.000+: 27% En dit zowel voor roerend als onroerend mag je beginnen vanaf de onderste schijf van 3%. Dat is gunstig voor jullie. Fiscaal zal de afhandeling ongeveer 6 maanden dur...
door Poene
05 jan 2019 19:02
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: vernietigen testament
Reacties: 9
Weergaves: 528

Re: vernietigen testament

Hallo, Als je een testament hebt laten opstellen bij een notaris,kan je het dan ook laten nietig verklaren? En moet dit gebeuren bij de zelfde notaris waar het opgemaakt is ,of kan je kiezen van notaris? Groeten Je moet je vorig testament niet laten nietig verklaren (wat door een rechtbank zou moet...
door Poene
04 jan 2019 00:00
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: erfenissprong ?
Reacties: 5
Weergaves: 344

Re: erfenissprong ?

Opgelet, niet zomaar verwerpen. Er is immers geen erfenissprong in testamentaire erfopvolging, tenzij dit in het testament voorzien is. Als er staat dat alles naar je moeder gaat zonder dat er staat "met recht van plaatsvervulling" en je moeder verwerpt, dan zal het testament geen uitwerking meer he...
door Poene
29 dec 2018 14:16
Forum: Kopen
Onderwerp: Verkoop bij bewindvoering
Reacties: 1
Weergaves: 228

Re: Verkoop bij bewindvoering

In principe worden huizen van mensen onder bewind openbaar verkocht. Doch er kan ook een verkoop uit de hand georganiseerd worden als er een goed bod is en als de verkoop uit de hand de belangen van de beschermde persoon dient. M.a.w. als een openbare verkoop waarschijnlijk een lagere prijs zou opbr...
door Poene
29 dec 2018 14:11
Forum: Kopen
Onderwerp: Risico verkoper, als koper uiteindelijk niet kan betalen ?
Reacties: 3
Weergaves: 346

Re: Risico verkoper, als koper uiteindelijk niet kan betalen ?

Je heeft als verkoper toch geen zaken hoe deze vennootschap u gaat betalen, bij de notaris moet er een gewaarborgde cheque zijn punt . Cheques zijn al een aantal jaar afgeschaft en niet meer toegelaten als betaalmiddel bij de notaris. Wat de vraag van TS betreft: als de koper bij de akte niet kan b...
door Poene
29 dec 2018 14:07
Forum: Kopen
Onderwerp: Voorlopig compromis getekend maar verkoper heeft gelogen
Reacties: 6
Weergaves: 582

Re: Voorlopig compromis getekend maar verkoper heeft gelogen

De nietigheid kan niet ingeroepen worden omdat dit geen informatieverplichting is die gesanctioneerd wordt met nietigheid. Alleen als de wet een artikel bevat dat de nietigheid toelaat, zal de rechter dit kunnen uitspreken. De eenvoudigste oplossing is om de verkoper en makelaar aan te schrijven met...
door Poene
29 dec 2018 14:00
Forum: Kopen
Onderwerp: Huis overleden vader verkopen maar nog geen overlijdensakte in bezit.
Reacties: 12
Weergaves: 450

Re: Huis overleden vader verkopen maar nog geen overlijdensakte in bezit.

Vanaf het overlijden zijn jullie inderdaad van rechtswege eigenaar. Jullie mogen dus het huis verkopen direct na het overlijden. De compromis wordt getekend door alle erfgenamen. Er zal normaal een periode van maximaal 4 maanden voorzien zijn waarbinnen de akte verleden moet worden. Tijdens deze per...
door Poene
29 dec 2018 13:55
Forum: Kopen
Onderwerp: Wanneer verplicht domicilieverandering
Reacties: 19
Weergaves: 788

Re: Wanneer verplicht domicilieverandering

Waarschijnlijk is de woning gekocht met abattement waardoor TS een vraag heeft over de uiterste termijn waarbinnen de koper zijn domicilie naar de woning moet verplaatst hebben. Dit is eind december 2018. Als hij dit nu nog niet gedaan heeft, zal het te laat zijn. Binnen een half jaar kun je een boe...
door Poene
28 dec 2018 16:08
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: erven onroerend goed via notaris of automatisch?
Reacties: 2
Weergaves: 342

Re: erven onroerend goed via notaris of automatisch?

Wanneer de Vlaamse Belastingdienst jouw aangifte van nalatenschap ontvangt, zullen ze doorgeven aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie dat jij nu volledig eigenaar bent. Het kadaster, dat daarvan deel uitmaakt, zal haar databank aanpassen en voortaan zal jij officieel als eigen...
door Poene
28 dec 2018 16:05
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Naakte eigendom
Reacties: 3
Weergaves: 264

Re: Naakte eigendom

Sowieso moet je als blote eigenaar geen onroerende voorheffing betalen. Wanneer je volle eigenaar wordt, zal je slechts aansprakelijk zijn voor de onroerende voorheffing die vanaf 1 januari nadien ingekohierd wordt. Alle onroerende voorheffing die dateert van voor die datum is voor de vruchtgebruike...
door Poene
28 dec 2018 16:00
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Verdeling opbrengst verkoop woning
Reacties: 2
Weergaves: 238

Re: Verdeling opbrengst verkoop woning

Bij het verlijden van de akte moet de moeder de verkoopakte ondertekenen én de afrekening naar waar geld gestort wordt. Als zij haar handtekening zet op de afrekening en de rekening van haar kinderen invult als begunstigden van de stortingen die aan haar toekomen dan zal dit zo uitgevoerd worden. De...
door Poene
15 jul 2017 12:26
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Afstand doen van schenking
Reacties: 10
Weergaves: 1270

Re: Afstand doen van schenking

Wat is het detail van deze kosten (opgesplitst in ereloon, registratierechten en overige aktekosten)?
door Poene
08 jul 2017 11:36
Forum: Huwelijk & Samenwoning
Onderwerp: Aankoop huis - onenigheid over beding van aanwas
Reacties: 2
Weergaves: 625

Re: Aankoop huis - onenigheid over beding van aanwas

Geen sprake van. Dat zou ik niet aanvaarden in een relatie. Ook aan jonge koppels zou ik dit nooit aanbevelen. Het beding van aanwas moet in volle eigendom zijn. Dat is ook in zijn voordeel. Als jij na de akte zou overlijden, zou hij in onverdeeldheid zitten voor wat betreft de blote eigendom. Wat g...
door Poene
08 jul 2017 11:29
Forum: Huwelijk & Samenwoning
Onderwerp: verdeling huis, btw in vermindering
Reacties: 4
Weergaves: 736

Re: verdeling huis, btw in vermindering

Ik vermoed dat TS bedoelt dat hij een nieuwbouw heeft gekocht en de btw op de constructies via de lening terugbetaald heeft. Dat zal het wel zijn (een lening met BTW kan uiteraard niet). Er bestaan geen wettelijke regels over wat je wel of niet moet terugbetalen wanneer je je partner uitkoopt. Dat i...

Ga naar uitgebreid zoeken