Er zijn 687 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door naicwill
25 dec 2016 20:18
Forum: Kopen
Onderwerp: Notaris als mede-eigenaar
Reacties: 63
Weergaves: 2820

Re: Notaris als mede-eigenaar

Wet Art. 577-9 § 2 Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen. Deze vordering moet worden ingesteld binnen een termijn van vier maanden vanaf de datum waarop de algemene vergader...
door naicwill
25 dec 2016 20:10
Forum: Kopen
Onderwerp: Notaris als mede-eigenaar
Reacties: 63
Weergaves: 2820

Re: Notaris als mede-eigenaar

"Betreft het citaat met betrekking tot de volmachten, kan ik u melden dat dit niet relevant is in dit dossier. De eigenaars van de andere appartementen hebben de verandering van aanleg goedgekeurd. Zij hebben een element in de aanleg verandert, dat in principe enkel van belang was voor de eigenaars ...
door naicwill
25 dec 2016 19:59
Forum: Kopen
Onderwerp: Notaris als mede-eigenaar
Reacties: 63
Weergaves: 2820

Re: Notaris als mede-eigenaar

"Het gaat in jullie reacties vooral over het deelnemen aan de stemming over de oplevering." Het gaat inderdaad over de voorlopige oplevering bij de wet Breyne,maar die is bij u niet van toepassing. Maar vervolgens schakelen ze allebei over op Artikel 577-6§9 BW die volgens mij van toepassing Is zoal...
door naicwill
25 dec 2016 19:35
Forum: Kopen
Onderwerp: Notaris als mede-eigenaar
Reacties: 63
Weergaves: 2820

Re: Notaris als mede-eigenaar

Asperger :"Tenzij uitzondering wordt gemaakt in de compromis." Onder de oude Appartementswet van 1994 werd deze werkwijze wel nog aangenomen, waardoor de promotor of bouwheer a.d.h.v. de volmacht in de plaats van de mede-eigenaars kon gaan stemmen op de Algemene Vergadering.259 Toch moet er rekening...
door naicwill
25 dec 2016 18:49
Forum: Kopen
Onderwerp: Notaris als mede-eigenaar
Reacties: 63
Weergaves: 2820

Re: Notaris als mede-eigenaar

Advocate Astrid. Clabots Dit betekent dat de bouwheer niet mag deelnemen aan het debat noch de stemming voor zover dit de oplevering van de gemene delen betreft. Vaak leidt dit in de praktijk tot de verhitte discussie dat de bouwheer, nadien geconfronteerd met een initiatief van de VME tot dagvaarde...
door naicwill
25 dec 2016 18:38
Forum: Kopen
Onderwerp: Notaris als mede-eigenaar
Reacties: 63
Weergaves: 2820

Re: Notaris als mede-eigenaar

In beide gevallen(notaris en bouwheer ) geldt volgens mij zoals ik hierboven #4 reeds schreef Wet op de gedwongen mede-eigendom van gebouwen en groepen van gebouwen: Artikel 577-6§9 BW: Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door haar in dienst is genomen of voor die veren...
door naicwill
24 dec 2016 12:51
Forum: Kopen
Onderwerp: Notaris als mede-eigenaar
Reacties: 63
Weergaves: 2820

Re: Notaris als mede-eigenaar

Wet Art. 577-6 § 9 Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door (haar) in dienst is genomen of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslaging en de stemmingen over de opdrach...
door naicwill
23 dec 2016 21:25
Forum: Mede-eigendom & Nabuurschap
Onderwerp: raad van mede-eigendom en de syndicus
Reacties: 5
Weergaves: 511

Re: raad van mede-eigendom en de syndicus

Misschien denken sommigge syndici dat de raad van mede eigendom hetzelfde
Is als de vroegere raad van beheer.
Daar ging het over het beheer van de vme en dat moet samem met de syndicus,nu gaat het
Over controle syndicus en dat moet zonder syndicus,die zich dan kan verantwoorden op de. Av.
door naicwill
23 dec 2016 20:02
Forum: Mede-eigendom & Nabuurschap
Onderwerp: raad van mede-eigendom en de syndicus
Reacties: 5
Weergaves: 511

Re: raad van mede-eigendom en de syndicus

Art. 577-8/1 In elk gebouw of groep van gebouwen omvattende ten minste twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, wordt door de eerste algemene vergadering een raad van mede-eigendom opgericht. m. Hij kan ongeacht welke andere opdracht of delegatie krijgen, zo de alg...
door naicwill
21 dec 2016 08:52
Forum: Mede-eigendom & Nabuurschap
Onderwerp: Uitnodiging jaarlijks Algemene vergadering
Reacties: 12
Weergaves: 1060

Re: Uitnodiging jaarlijks Algemene vergadering

"U zegt : behalve in spoedeisende gevallen. Ik denk dan aan grote technische problemen. Maar als het gaat om bijv. het dreigen met stopzetten van zijn taak als interne syndicus, valt dat onder de noemer " spoedeisend geval " Mvg" Normaal gezien niet,wei indien syndicus "zware fouten" heeft gemaakt. ...
door naicwill
21 dec 2016 07:52
Forum: Mede-eigendom & Nabuurschap
Onderwerp: Uitnodiging jaarlijks Algemene vergadering
Reacties: 12
Weergaves: 1060

Re: Uitnodiging jaarlijks Algemene vergadering

De wet van 01/09/ 2010 primeert boven wat in de oude statuten van 2009 staat, indeien Ze nog niet aangepast is. De bijeenroeping geschiedt bij een ter post aangetekende brief, tenzij de geadresseerden individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd de oproeping via een ander communicatie...
door naicwill
20 dec 2016 19:17
Forum: Mede-eigendom & Nabuurschap
Onderwerp: Uitnodiging jaarlijks Algemene vergadering
Reacties: 12
Weergaves: 1060

Re: Uitnodiging jaarlijks Algemene vergadering

Wet Art. 577-6 § 3 De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de vergadering plaatsvindt, alsmede de agenda met opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd. De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-eige...
door naicwill
20 dec 2016 18:51
Forum: Mede-eigendom & Nabuurschap
Onderwerp: Uitnodiging jaarlijks Algemene vergadering
Reacties: 12
Weergaves: 1060

Re: Uitnodiging jaarlijks Algemene vergadering

Elke mede-eigenaar kan (alleen of samen met andere mede-eigenaars) de syndicus verzoeken om een punt op de agenda te zetten. Dat moet gebeuren minstens 3 weken vóór het begin van de periode voorzien in het reglement van de mede-eigendom. Als je te laat bent, wordt het punt toegevoegd aan de agenda v...
door naicwill
20 dec 2016 18:30
Forum: Huren
Onderwerp: kost huurder of verhuurder?
Reacties: 2
Weergaves: 323

Re: kost huurder of verhuurder?

Dampkap: onderhoud, reinigen, vervangen van de filter, vervangen van lampen is ten laste van de huurder. Vervangen van motor of van de gehele dampkap, als gevolg van sleet, is ten laste van de verhuurder.
http://www.taxat.be/artikels/artikel_20070315_00003.jsp
door naicwill
20 dec 2016 14:03
Forum: Aanneming
Onderwerp: factuur aannemer
Reacties: 1
Weergaves: 631

Re: factuur aannemer

Vraag Wij hebben aantal meerwerken gevraagd. We kochten een sod-woning die al gedeeltelijk gebouwd was. Ruwbouw, ramen en een deel van de elektriciteit. Betalingen zijn in het contract voorzien in schijven. Volgens de huidige stand van de werken is voorzien dat wij 75 % betalen. Maar men vraagt nu o...

Ga naar uitgebreid zoeken