Er zijn 687 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door naicwill
30 dec 2016 08:44
Forum: Mede-eigendom & Nabuurschap
Onderwerp: mede eigendom syndicus
Reacties: 3
Weergaves: 407

Re: mede eigendom syndicus

Sorry, er is dus wrl degelijk een wijziging op komst voor de "huissyndicus" Inschrijving syndicus in KBO: het KB is er nog niet! donderdag 22 december 2016 Als syndicus heb je mogelijk recent informatie ontvangen van één of ander sociaal secretariaat aangaande de inschrijving in de Kruispuntbank van...
door naicwill
30 dec 2016 07:36
Forum: Mede-eigendom & Nabuurschap
Onderwerp: mede eigendom syndicus
Reacties: 3
Weergaves: 407

Re: mede eigendom syndicus

Waarschijnlijk wordt het ondernemingsnummer van de vme bedoeld B.S. 28.06.2010 Ed.2 N.2010-2176 Art. 4 In artikel 577-5 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994, wordt § 1 aangevuld met een lid, luidende: «Alle documenten uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars vermelden h...
door naicwill
30 dec 2016 07:25
Forum: Mede-eigendom & Nabuurschap
Onderwerp: mede eigendom syndicus
Reacties: 3
Weergaves: 407

Re: mede eigendom syndicus

Wet Art. 577-8 §2 "Behalve de datum van de aanstelling of de benoeming, bevat het uittreksel de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de syndicus, of indien het gaat om een vennootschap, haar rechtsvorm, haar naam, haar maatschappelijke zetel, alsmede haar ondernemingsnummer indien de ...
door naicwill
26 dec 2016 18:09
Forum: Kopen
Onderwerp: Notaris als mede-eigenaar
Reacties: 63
Weergaves: 3035

Re: Notaris als mede-eigenaar

objectief kunnen alle bezoekers gebruik maken van alle parkings,maar het gebruiksrecht is onafhakelijk Van de winkel maw de parking naast uw winkel is niet voorbehouden voor u,dus als deze verdwijnt hebt u objectief niet meer schade dan andere mede eigenaars. Als ik het zolees,heeft de verkoper de g...
door naicwill
26 dec 2016 17:29
Forum: Kopen
Onderwerp: Notaris als mede-eigenaar
Reacties: 63
Weergaves: 3035

Re: Notaris als mede-eigenaar

""Door de wijzigingen is een situatie ontstaan waarbij de verwijderde parkings nuttig gingen zijn voor ons, maar niet zozeer voor de anderen. " Hier spreekt u van subjectief nutt die uw kavel heeft van de parkeerplaatsen,terwijl de wet spreekt van objectief nut. Met zulke argumentatie gaat ge bot va...
door naicwill
26 dec 2016 17:09
Forum: Kopen
Onderwerp: Notaris als mede-eigenaar
Reacties: 63
Weergaves: 3035

Re: Notaris als mede-eigenaar

Welke schade lijdt u door het verdwijnen van gemeenschappelijke parkeerplaatsen. Bent u eigenaar van een winkel in het handelspand? Ik denk eeder dat bewoners last zullen hebben van het handelspand,zeker als ze mogen Parkeren voor de appartementen.Om dezebewoners rust te geven heeft men deze parkeer...
door naicwill
26 dec 2016 14:56
Forum: Kopen
Onderwerp: Notaris als mede-eigenaar
Reacties: 63
Weergaves: 3035

Re: Notaris als mede-eigenaar

Bepaalde gemene delen worden niet privatief maar worden in exclusief gebruik gegeven aan mede eigenaars door een beslissing van een deelvereniging. Indien ts overtuigd is dat dit in strijd is met de statuten, dan moet hij dit een (b)av van de hoofdvereniging laten stemmen. Vermits de syndicus weiger...
door naicwill
26 dec 2016 14:43
Forum: Kopen
Onderwerp: Notaris als mede-eigenaar
Reacties: 63
Weergaves: 3035

Re: Notaris als mede-eigenaar

de vredrechter geeft opdracht aan syndicus binnen een bepaalde termijn de bijeenroeping van een algemene vergadering te gelasten ten einde over uw voorstel te beraadslagen.
door naicwill
26 dec 2016 10:34
Forum: Kopen
Onderwerp: Notaris als mede-eigenaar
Reacties: 63
Weergaves: 3035

Re: Notaris als mede-eigenaar

Wet Art. 577-9 § 3 Iedere mede-eigenaar kan eveneens aan de rechter vragen, binnen een termijn die deze laatste vaststelt, de bijeenroeping van een algemene vergadering te gelasten ten einde over een door voornoemd mede-eigenaar bepaald voorstel te beraadslagen, wanneer de syndicus verzuimt of onrec...
door naicwill
26 dec 2016 10:23
Forum: Kopen
Onderwerp: Notaris als mede-eigenaar
Reacties: 63
Weergaves: 3035

Re: Notaris als mede-eigenaar

"Het gebouw werd niet vergroot en parkings werden vervangen door gras, wat uiteraard goedkoper is voor de bouwheer. " Denkt u nu werkelijk dat die parkings gratis zijn voor de mede eigenaars,normaal worden destaanplaatsen verkocht aan de eigenaars,dus groot verlies voor bouwheer. Gemeenschappelijke ...
door naicwill
26 dec 2016 10:15
Forum: Kopen
Onderwerp: Notaris als mede-eigenaar
Reacties: 63
Weergaves: 3035

Re: Notaris als mede-eigenaar

"U hebt gedeeltelijk gelijk. Er werd gestemd over een bouwkundige wijziging aan het achterliggende gebouw (andere indeling). Deze beslissing werd later bevestigd door een statutenwijziging voor de deelvereniging door de notaris. Probleem is dat in die statutenwijziging, van de notaris-mede-eigenaar,...
door naicwill
26 dec 2016 08:49
Forum: Kopen
Onderwerp: Notaris als mede-eigenaar
Reacties: 63
Weergaves: 3035

Re: Notaris als mede-eigenaar

De wijzing buitenaanleg isdus opgelegd door stedebouw.Waarschijnlijk had de syndicus deze wijziging eerst moeten laten goedkeuren door de hoofdvereniging.Indien de vereiste meerderheid niet gehaald wordt,zal de bouwheer binnen de 4 maand naar de vrederechter en daar gelijk krijgen van de vrederechte...
door naicwill
26 dec 2016 08:00
Forum: Kopen
Onderwerp: Notaris als mede-eigenaar
Reacties: 63
Weergaves: 3035

Re: Notaris als mede-eigenaar

"Maar ik vermoed dat noch de notaris noch de syndicus de bouwvergunning goed hebben gelezen. In die bouwvergunning, werd ook de buitenaanleg gewijzigd..."

En wat houdt dat in?
door naicwill
26 dec 2016 07:27
Forum: Kopen
Onderwerp: Notaris als mede-eigenaar
Reacties: 63
Weergaves: 3035

Re: Notaris als mede-eigenaar

" Syndicus heeft niet alle deelverenigingen uitgenodigd. Die van ons werd niet uitgenodigd. Probleem is dat de aanleg tussen de gebouwen de bevoegdheid is van de overkoepelende vereniging, maar dat enkel een deel van de deelverenigingen werd uitgenodigd. Enkel de statuten van enkele deelverenigingen...
door naicwill
25 dec 2016 22:01
Forum: Kopen
Onderwerp: Notaris als mede-eigenaar
Reacties: 63
Weergaves: 3035

Re: Notaris als mede-eigenaar

Wa nneer had deze vergadering plaats?Na Compromis? Na akte? Waarom zou syndicus u niet uitgenodigd hebben? Zou indien u tegenstemd had,de beslissing anders geweest zijn.zou er nog een 3/4 de 'meerderheid geweest zijn. Wet: Art. 577-6 § 12 De syndicus neemt binnen de dertig dagen na de algemene verga...

Ga naar uitgebreid zoeken