Er zijn 8100 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door scorpioen
16 jan 2019 18:14
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: Deurwaarder
Reacties: 1
Weergaves: 87

Re: Deurwaarder

Ja, met het vonnis en een afrekening naar de deurwaarder gaan.
Je hebt wel een uitgifte van het vonnis nodig. De deurwaarder kan die op de griffie aanvragen als er nog geen werd aangevraagd door uw advocaat. Anders moet je die bij je advocaat gaan halen.
door scorpioen
16 jan 2019 18:12
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: minnelijke schikking
Reacties: 1
Weergaves: 55

Re: minnelijke schikking

familierechtbank
door scorpioen
16 jan 2019 18:11
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: Handelshuur opzeggen door overmacht
Reacties: 5
Weergaves: 90

Re: Handelshuur opzeggen door overmacht

Je kan ook een nieuwe huurder zoeken. Als de verhuurder dit zou weigeren kan dit beschouwd worden als rechtsmisbruik.
Bespreek de zaak met de verhuurder.
door scorpioen
16 jan 2019 18:09
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: Dubieuze clausule huurcontract bij vertrek: vredegerecht?
Reacties: 23
Weergaves: 316

Re: Dubieuze clausule huurcontract bij vertrek: vredegerecht?

Als de verhuurder een nieuwe huurovereenkomst heeft afgesloten met een nieuwe huurder, voordat hij de sleutels in ontvangst nam van de oude huurder, kan dit door de rechtbank aanvaard worden als een bewijs dat de verhuurder en de oude huurder in onderling akkoord vroegtijdig een einde gemaakt hebben...
door scorpioen
16 jan 2019 17:59
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: ontbinding huurcontract wegens verbouwingen, niet uitgevoerd
Reacties: 2
Weergaves: 62

Re: ontbinding huurcontract wegens verbouwingen, niet uitgevoerd

Inderdaad, verzoekschrift neerleggen zoals bepaald in art. 1344bis Ger. W.
door scorpioen
16 jan 2019 17:50
Forum: Huren
Onderwerp: Huuropzeg
Reacties: 13
Weergaves: 228

Re: Huuropzeg

Art. 297 Gerechtelijk Wetboek
De leden van de hoven, rechtbanken, parketten en griffies mogen mondeling noch schriftelijk de verdediging van de partijen voeren en mogen hun geen consult geven.
door scorpioen
14 jan 2019 11:06
Forum: Andere
Onderwerp: deurwaarder
Reacties: 2
Weergaves: 162

Re: deurwaarder

Dagvaarden voor de beslagrechter. Dus best advocaat raadplegen.
door scorpioen
13 jan 2019 23:05
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: Dubieuze clausule huurcontract bij vertrek: vredegerecht?
Reacties: 23
Weergaves: 316

Re: Dubieuze clausule huurcontract bij vertrek: vredegerecht?

De verhuurder kan geen aanspraak maken op een vergoeding op basis van deze bepaling.
Hij kan eventueel wel de huur van oktober vragen. Tenzij hij akkoord ging dat u al in september wegging. Wanneer werd de huurovereenkomst met de nieuwe huurder afgesloten? Met ingang van wanneer?
door scorpioen
13 jan 2019 18:27
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: Dubieuze clausule huurcontract bij vertrek: vredegerecht?
Reacties: 23
Weergaves: 316

Re: Dubieuze clausule huurcontract bij vertrek: vredegerecht?

U kan de overeenkomst van drie jaar opzeggen tegen het einde van het derde jaar zonder betaling van een vergoeding, met een opzegtermijn van drie jaar. Dat is de wet. Die clausule uit de huurovereenkomst is dus niet van toepassing. Vordert de eigenaar die vergoeding van één maand op basis van die cl...
door scorpioen
12 jan 2019 20:28
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: Boete voor te laat als bijzitter tijdens de verkiezingen
Reacties: 16
Weergaves: 397

Re: Boete voor te laat als bijzitter tijdens de verkiezingen

De instructies vermelden toch dat u pas om 7.30 uur aanwezig moet zijn?
door scorpioen
12 jan 2019 12:03
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: Beïnvloeding van een rechter
Reacties: 33
Weergaves: 572

Re: Beïnvloeding van een rechter

Ben je zeker dat het niet iemand is die zich voordoet als vrouw van de rechter? Contact opnemen met de voorzitter van de rechtbank en hem de bewijzen voorleggen. Vraag om de voorzitter persoonlijk te spreken eventueel samen met uw advocaat. Ik zou dit als eerste doen. Als het echt moet. Klacht neerl...
door scorpioen
10 jan 2019 10:39
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: ???
Reacties: 22
Weergaves: 294

Re: ???

De opzeg per aangetekend schrijven van 8 januari doet de opzegtermijn van drie maanden lopen die begint op 1 februari en eindigt op 30 april. Dan moet u een vergoeding van twee maanden huur betalen.
door scorpioen
10 jan 2019 10:36
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: ???
Reacties: 22
Weergaves: 294

Re: ???

Tenzij de huurovereenkomst iets anders bepaalt, is de opzegging aan geen vormvoorwaarden gebonden. Een opzeg kan dus geldig per SMS gegeven worden. U moet wel bewijzen dat de eigenaar die tijdig ontvangen heeft.
door scorpioen
09 jan 2019 12:14
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: Boete voor te laat als bijzitter tijdens de verkiezingen
Reacties: 16
Weergaves: 397

Re: Boete voor te laat als bijzitter tijdens de verkiezingen

Je moet een onderscheid maken tussen de stembureaus (waar je stemt) en de telbureaus. Voor de telbureaus geldt Een eerste lijst bevat de volgende categorieën van kiezers: 1° de magistraten van de rechterlijke orde; 2° de gerechtelijke stagiairs; 3° de advocaten en de advocatenstagiairs volgens hun i...
door scorpioen
09 jan 2019 09:48
Forum: Andere
Onderwerp: Huurder weigert handelshuur te betalen
Reacties: 1
Weergaves: 103

Re: Huurder weigert handelshuur te betalen

U kan zelf een verzoekschrift indienen bij de vrederechter. U moet een bewijs van woonst van de huurder vragen en op veel griffies heeft men modellen voor verzoekschriften wanbetaling huur.

Ga naar uitgebreid zoeken