Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.

Er zijn 8025 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door scorpioen
14 nov 2018 19:23
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: Aanmaning
Reacties: 4
Weergaves: 77

Re: Aanmaning

Concreet betekent dit dat de partij die dat verzoekschrift heeft ingediend van plan is om een vonnis dat uitgesproken werd (vermoedelijk) tegen jou te laten uitvoeren. Dat zijn dus opnieuw kosten. Je hebt er dus belang bij eens na te gaan wat er in dat vonnis staat, eventueel beroep aan te tekenen, ...
door scorpioen
13 nov 2018 17:42
Forum: Burgerlijke Aansprakelijkheid
Onderwerp: hoe vonnis opzoeken
Reacties: 4
Weergaves: 75

Re: hoe vonnis opzoeken

"Uiteraard dienen gebruikers van fietspaden of rijbanen geen acht te slaan op verkeersborden die aangebracht worden voor het verkeer komende vanuit de andere richting." Wat is er fout aan deze zin? Ik kan toch niet zien welke borden de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting kom...
door scorpioen
13 nov 2018 09:23
Forum: Krediet en Schuldbemiddeling
Onderwerp: Kennisgeving overdracht schuld
Reacties: 12
Weergaves: 251

Re: Kennisgeving overdracht schuld

Betaal gewoon de hoofdsom van de facturen en vraag aan Intrum waarop zij zich steunen om te zeggen dat u zelf achter de facturen moet vragen.
door scorpioen
12 nov 2018 19:25
Forum: Wegcode & Verkeersovertredingen
Onderwerp: Ongeval
Reacties: 5
Weergaves: 161

Re: Ongeval

Het kan m.i. zelfs zover gaan dat de eigenaar van de wagen geen enkele vergoeding ontvangt. Afhankelijk van de situatie kan geoordeeld worden dat de bestuurder van een vorklift geen fout beging omdat hij zich er niet aan diende te verwachten dat een wagen geparkeerd stond op een plaats waar dit volg...
door scorpioen
12 nov 2018 14:34
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: telefonisch contract ? geldig ?
Reacties: 7
Weergaves: 120

Re: telefonisch contract ? geldig ?

Voor contracten boven 375 euro moet er wel een schriftelijk bewijs zijn (art. 1341 BW), minstens een begin van bewijs met geschrift dat aangevuld wordt met vermoedens, om de overeenkomst te bewijzen.
door scorpioen
11 nov 2018 11:53
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: Leugens van de procureurs des konings
Reacties: 8
Weergaves: 259

Re: Leugens van de procureurs des konings

Art. 1382 BW heeft niets te maken met verjari'g. Een verjaringstermijn van 15 jaar is mij onbekend. Als het parket een zaak zonder gevolg rangschikte (seponeert) kan u zelf nog steeds een procedure starten. U kan zich ook burgerlijke partij stellen bij de onderzoeksrechter. Wanneer hebt u klacht nee...
door scorpioen
10 nov 2018 20:01
Forum: Krediet en Schuldbemiddeling
Onderwerp: Kennisgeving overdracht schuld
Reacties: 12
Weergaves: 251

Re: Kennisgeving overdracht schuld

themojo schreef: "Bij het uitblijven van de facturen, heeft u zelf de verantwoordelijkheid om dit te melden of na te vragen."

Staat dit in hun algemene voorwaarden?
door scorpioen
10 nov 2018 16:25
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: conclusietermijnen
Reacties: 1
Weergaves: 46

Re: conclusietermijnen

U kan aan de rechtbank vragen dat die conclusie uit de debatten wordt geweerd.
door scorpioen
10 nov 2018 16:20
Forum: Krediet en Schuldbemiddeling
Onderwerp: Kennisgeving overdracht schuld
Reacties: 12
Weergaves: 251

Re: Kennisgeving overdracht schuld

Als u die factuur, noch een aanmaning, ooit ontvangen hebt, moet u die schadevergoeding niet betalen.
door scorpioen
10 nov 2018 16:19
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: Onteigend
Reacties: 4
Weergaves: 150

Re: Onteigend

De overheid kan pas bezit nemen als de door de vrederechter bepaalde provisionele vergoeding in de Deposito- en Consignatiekas gestort is.
Zie art. 53 Vlaams Onteigeningsdecreet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo ... e_name=wet
door scorpioen
08 nov 2018 13:43
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Overlijden vader (buitenechtelijk kind)
Reacties: 4
Weergaves: 114

Re: Overlijden vader (buitenechtelijk kind)

Je kan zelfs na het overlijden van je vader nog een procedure starten om de afstamming te laten vaststellen. Dan erf je wel.
door scorpioen
08 nov 2018 13:41
Forum: Procedure, Spelers & Instellingen
Onderwerp: Taalwet Gerechtszaken niet meer van openbare orde
Reacties: 5
Weergaves: 144

Re: Taalwet Gerechtszaken niet meer van openbare orde

En wat als geen van de partijen de nietigheid inroept en zij beslissen in het Engels te procederen? Zelfs de volksvertegenwoordigers hebben hun verbazing uitgesproken over wat zij goedgekeurd hebben. Blijkbaar weet de wetgever niet wat hij doet. Er zullen procedures aanhangig gemaakt worden bij het ...
door scorpioen
06 nov 2018 18:00
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: schenking
Reacties: 4
Weergaves: 93

Re: schenking

De "oude akte" zou wel eens de schenkingsakte kunnen zijn.
TS doet er best aan die schenkingsakte eens aandachtig te lezen.
door scorpioen
06 nov 2018 16:52
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: schenking
Reacties: 4
Weergaves: 93

Re: schenking

Vermoedelijk gaat het hier om een conventioneel recht van terugkeer dat in de schenkingsakte bedongen is. Zie Burgerlijk Wetboek: Art. 951 De schenker kan ten aanzien van de geschonken goederen het recht van terugkeer bedingen, hetzij voor het geval van vooroverlijden van de begiftigde alleen, hetzi...
door scorpioen
04 nov 2018 11:13
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: Procedurefout door gemeente
Reacties: 2
Weergaves: 159

Re: Procedurefout door gemeente

Als u een aanslag ontvangt staat daarop vermeld binnen welke termijn en waar u bezwaar kan indienen. Als u de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen ontvangt staat daarbij vermeld dat u in beroep kan gaan bij de rechtbank van eerste aanleg. Als dat niet het geval zou zijn, loopt de...

Ga naar uitgebreid zoeken