Er zijn 8177 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door scorpioen
23 mar 2019 12:08
Forum: Belastingen, BTW & Accijnzen
Onderwerp: Annulatie belasting ... of toch niet?
Reacties: 105
Weergaves: 1331

Re: Annulatie belasting ... of toch niet?

De fiscus legt een nieuwe aanslag voor aan het hof. Partijen kunnen hierover pleiten en daarna neemt het hof een beslissing. Het hof is niet verplicht de fiscus te volgen. De nieuwe aanslag kan volledig anders zijn dan de aanslag die nu ter betwisting voorligt. Zo kan de fiscus bijvoorbeeld afzien o...
door scorpioen
23 mar 2019 12:01
Forum: Aanneming
Onderwerp: Gerechtelijk aangestelde expert vraagt een enorm bedrag en maakt fouten, moet ik betalen?
Reacties: 22
Weergaves: 648

Re: Gerechtelijk aangestelde expert vraagt een enorm bedrag en maakt fouten, moet ik betalen?

Gerechtelljk Wetboek Art. 991 § 1 Indien de partijen niet binnen dertig dagen na de neerlegging ter griffie van de gedetailleerde staat overeenkomstig § 2 aan de rechter hebben meegedeeld dat zij het bedrag van het ereloon en de kosten die door de deskundige worden aangerekend, betwisten, wordt dat ...
door scorpioen
23 mar 2019 12:01
Forum: Aanneming
Onderwerp: Gerechtelijk aangestelde expert vraagt een enorm bedrag en maakt fouten, moet ik betalen?
Reacties: 22
Weergaves: 648

Re: Gerechtelijk aangestelde expert vraagt een enorm bedrag en maakt fouten, moet ik betalen?

Gerechtelljk Wetboek Art. 991 § 1 Indien de partijen niet binnen dertig dagen na de neerlegging ter griffie van de gedetailleerde staat overeenkomstig § 2 aan de rechter hebben meegedeeld dat zij het bedrag van het ereloon en de kosten die door de deskundige worden aangerekend, betwisten, wordt dat ...
door scorpioen
22 mar 2019 20:04
Forum: Aanneming
Onderwerp: Gerechtelijk aangestelde expert vraagt een enorm bedrag en maakt fouten, moet ik betalen?
Reacties: 22
Weergaves: 648

Re: Gerechtelijk aangestelde expert vraagt een enorm bedrag en maakt fouten, moet ik betalen?

Indien u niet akkoord gaat met uw veroordeling moet u binnen de gestelde termijn in beroep gaan.
De betwisting betreft het door de deskundige aangerekende ereloon. Dit zou nog niet door de rechter begroot zijn. Dan is er geen uitspraak waar men kan tegen in beroep gaan (voor dit ereloon).
door scorpioen
22 mar 2019 19:58
Forum: Aanneming
Onderwerp: Gerechtelijk aangestelde expert vraagt een enorm bedrag en maakt fouten, moet ik betalen?
Reacties: 22
Weergaves: 648

Re: Gerechtelijk aangestelde expert vraagt een enorm bedrag en maakt fouten, moet ik betalen?

In het vonnis dat de deskundige heeft aangesteld wordt vermeld welke rechter belast is met het toezicht op het deskundig onderzoek. Als niets vermeld wordt is het de rechter die de deskundige heeft aangesteld. U stuurt uw betwisting aan deze rechter (niet de naam is belangrijk, wel: voorzitter van k...
door scorpioen
22 mar 2019 11:14
Forum: Procedure, Spelers & Instellingen
Onderwerp: aangetekende brief zoek
Reacties: 2
Weergaves: 185

Re: aangetekende brief zoek

Cass., 25 september 2014 http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20140925-12&idxc_id=286072&lang=NL U kan argumenteren dat u aan uw verplichting voldaan hebt door een aangetekend schrijven te verzenden. De goede trouw vereist wel dat u, van zodra u weet dat dit schrijven door de...
door scorpioen
22 mar 2019 09:28
Forum: Andere
Onderwerp: Internet fraude, argenta weigert terug te betalen
Reacties: 9
Weergaves: 304

Re: Internet fraude, argenta weigert terug te betalen

Herroepingsrecht heeft hier niets mee te maken.
Zie wel art. VII. 35 en volgende Wetboek Economisch Recht
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo ... e_name=wet

klacht neerleggen:
https://www.ombudsfin.be/nl/particulier ... -indienen/
door scorpioen
21 mar 2019 12:50
Forum: Belastingen, BTW & Accijnzen
Onderwerp: belastbaar inkomen
Reacties: 14
Weergaves: 184

Re: belastbaar inkomen

Waar komt dit bedrag van 20.233 vandaan? Ik lees: https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/documents/wegwijs_in_het_sociaal_huurstelsel_-_versie_1.10.pdf Deze standaardinkomensgrenzen worden om de vier jaren geëvalueerd door de minister. Daarbij wordt nagegaan of de evolutie van de grenzen de...
door scorpioen
20 mar 2019 18:03
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: Deurwaarder beslagname inboedel ?
Reacties: 5
Weergaves: 449

Re: Deurwaarder beslagname inboedel ?

Maak een overeenkomst van bruikleen op. U geeft de opgesomde goederen kosteloos in bruikleen en kan ze steeds terugeisen. Laat de overeenkomst registreren. Voeg kopie van de facturen en bewijs van betaling door u bij de overeenkomst. Leg een exemplaar van dit alles bij de goederen.
door scorpioen
20 mar 2019 17:26
Forum: Andere
Onderwerp: Lening aan goede vriend
Reacties: 3
Weergaves: 111

Re: Lening aan goede vriend

Dat begrijp ik, maar deze lening staat nergens geregistreerd, is dat erg?
Geen probleem. Wat belangrijk is, is dat u een geldig door uw vriend ondertekend document hebt.
door scorpioen
20 mar 2019 11:03
Forum: Huren
Onderwerp: vraag ivm huur pand
Reacties: 3
Weergaves: 113

Re: vraag ivm huur pand

En in huurovereenkomsten voor woningen die dienen tot hoofdverblijfplaats is het verboden de onroerende voorheffing ten laste van de huurder te leggen.
door scorpioen
19 mar 2019 16:55
Forum: Aanneming
Onderwerp: Gerechtelijk aangestelde expert vraagt een enorm bedrag en maakt fouten, moet ik betalen?
Reacties: 22
Weergaves: 648

Re: Gerechtelijk aangestelde expert vraagt een enorm bedrag en maakt fouten, moet ik betalen?

Dat de rechter wat de grond van de zaak betreft u in het ongelijk heeft gesteld, zegt niets over wat hij beslist i.v.m. de betwisting van de 'factuur.
door scorpioen
19 mar 2019 14:38
Forum: Kopen
Onderwerp: Verkopers komen aanvaard bod op woning niet meer na
Reacties: 15
Weergaves: 378

Re: Verkopers komen aanvaard bod op woning niet meer na

U moet eerst de verkoper in gebreke stellen stellen om de akte te tekenen. Pas als de verkoper hierop niet ingaat kan u de ontbinding van de koop met schadevergoeding eisen. Als geen overeenkomst getekend werd waarin een schadevergoeding van 10 % voorzien is moet u de schade bewijzen. Hoe gaat u uw ...
door scorpioen
18 mar 2019 17:10
Forum: Aanneming
Onderwerp: Gerechtelijk aangestelde expert vraagt een enorm bedrag en maakt fouten, moet ik betalen?
Reacties: 22
Weergaves: 648

Re: Gerechtelijk aangestelde expert vraagt een enorm bedrag en maakt fouten, moet ik betalen?

De 'factuur' (=staat van kosten en ereloon) van een gerechtsdeskundige moet u betwisten door binnen de dertig dagen de rechter aan te schrijven (met vermelding van het nummer van de algemene rol) en de redenen waarom u deze betwist.
door scorpioen
17 mar 2019 21:52
Forum: Belastingen, BTW & Accijnzen
Onderwerp: Annulatie belasting ... of toch niet?
Reacties: 105
Weergaves: 1331

Re: Annulatie belasting ... of toch niet?

Het kan inderdaad zijn dat de uiteindelijke aanslag betekent dat je nog geld terugkrijgt. Wacht dus gewoon het arrest van het hof van beroep en de subsidiaire aanslag rustig af.

Ga naar uitgebreid zoeken