Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.

Er zijn 2638 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door basejumper
19 jun 2018 18:52
Forum: Algemeen
Onderwerp: Verzekering houten parket bij huur
Reacties: 7
Weergaves: 288

Re: Verzekering houten parket bij huur

Een verzekering verzekert een onvoorzien schadegeval. Een verzekering dekt nooit slijtage. Uw verzekering huurdersaansprakelijkheid dekt ook de schade aan parket als die het gevolg is van een verzekerde oorzaak. Een aantal risico's kan u zelf verkleinen. uw voorbeeld verschuiven meubelen : daar best...
door basejumper
19 jun 2018 17:57
Forum: Bank & Beurs
Onderwerp: Borgstelling
Reacties: 3
Weergaves: 152

Re: Borgstelling

Beste

U kan best een advocaat raadplegen. Als hypothecair borgsteller kan u inderdaad aangesproken worden tot betaling.
Uiteraard zal normaliter eerst loonbeslag gelegd worden bij betrokken partijen. Secundo het huis van de schuldenaars; tertio dat van u.
door basejumper
18 jun 2018 22:30
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: scheiding / aankoop woning
Reacties: 1
Weergaves: 108

Re: scheiding / aankoop woning

Advies komt nu wat laat. U had eerst bij de bank moeten vragen of een tenlasteneming door uw ex zou toegestaan worden. DE afspraken in uw EOT zijn onderlinge afspraken. Betekent dat zij de afbetaling van de bestaande lening zal verder zetten, maar betekent geenszins dat uw naam geschrapt zal worden ...
door basejumper
18 jun 2018 22:25
Forum: Mede-eigendom & Nabuurschap
Onderwerp: verzekering
Reacties: 4
Weergaves: 137

Re: verzekering

Beste Dat zal afhangen van de polisvoorwaarden blokpolis. In vele blokpolissen wordt er afstand van verhaal jegens huurders afgesproken. Dat kost doorgaans 10 % meer in premie maar alle eigenaars zijn dan gerust dat er niet ergens een onverzekerde huurder aansprakelijk wordt gesteld. Bekijk dus die ...
door basejumper
15 jun 2018 23:07
Forum: Bank & Beurs
Onderwerp: Blokkering bankrekening
Reacties: 3
Weergaves: 272

Re: Blokkering bankrekening

Als de adresgegevens niet meer actueel zijn zal de bank de rekening inderdaad blokkeren. De bank heeft een aantal wettelijke plichten die ze niet kan uitvoeren als ze geen - op officiële documenten gebaseerd - adres heeft.
door basejumper
10 jun 2018 18:23
Forum: Bank & Beurs
Onderwerp: Niet verkrijgen overbruggingskrediet (verkoop/aankoop-belofte)
Reacties: 8
Weergaves: 379

Re: Niet verkrijgen overbruggingskrediet (verkoop/aankoop-belofte)

Ikken Kan je eens duidelijk het verhaal schetsen? Hoeveel zal de aankoop kosten? Hoeveel moet je daar voor lenen? Welke verkoopprijs plak je op je huidige woning? Wat is de nog uitstaande schuld op die woning? Hoeveel bedragen de gezinsinkomsten? welke is de actuele leninglast(en)? In elke geval : t...
door basejumper
07 jun 2018 19:32
Forum: Misdrijven tegen personen of goederen
Onderwerp: onwettig checken bankrekening
Reacties: 4
Weergaves: 274

Re: onwettig checken bankrekening

Het klopt dat elke verrichting vastgelegd wordt. U kan dus uw vermoeden in een schrijven duidelijk maken aan de klachtendienst van die bank. Alsdan zal deze een onderzoek instellen en kunnen nagaan of uw beweringen stroken met de waarheid. En of in voorkomend geval de raadpleging nodig was in de uit...
door basejumper
07 jun 2018 19:28
Forum: Praat café
Onderwerp: Geld inzamelen via school, kan dat zomaar?
Reacties: 8
Weergaves: 312

Re: Geld inzamelen via school, kan dat zomaar?

Mag een school beroep doen op solidariteit en liefdadigheid? Waarom zou dat niet mogen?
door basejumper
07 jun 2018 19:24
Forum: Belastingen, BTW & Accijnzen
Onderwerp: Fiscale aftrekbaarheid pensioenspaarrekening(en)
Reacties: 4
Weergaves: 151

Re: Fiscale aftrekbaarheid pensioenspaarrekening(en)

Beste Vraag is hier ook of beide contracten blijven bestaan dan wel of u een transfert van de X deelbewijzen naar Y gedaan hebt. (Dus afsluiting X pensioenspaarrekening). Alsdan hanteert de fiscus doorgaans een tolerantie in die zin dat er slechts één contract overblijft en de eerdere X stortingen o...
door basejumper
06 jun 2018 20:48
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Schoonouders eisen geschonken 'waarborg' terug.
Reacties: 19
Weergaves: 540

Re: Schoonouders eisen geschonken 'waarborg' terug.

Klopt wat wanton zegt. In de huurwaarborg zal een bank nooit rekening houden met een derde partij buiten eigenaars en huurders. Dat zijn standaardcontracten en de bank gaat zich echt niet bezig houden met familiale aanspraken/geschillen. Zij storten terug aan de huurders en die moeten daarna zelf zo...
door basejumper
06 jun 2018 20:40
Forum: Belastingen, BTW & Accijnzen
Onderwerp: Buitenlands geld naar België
Reacties: 4
Weergaves: 191

Re: Buitenlands geld naar België

Beste

De bank zal inderdaad een analyse maken van de binnenkomende sommen.
U zal inderdaad de herkomst kunnen bewijzen door de verkoopakte + afrekening notaris buitenland + bewijs van storting in buitenland via de uittreksels van de rekening aldaar.
door basejumper
05 jun 2018 19:27
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Schoonouders eisen geschonken 'waarborg' terug.
Reacties: 19
Weergaves: 540

Re: Schoonouders eisen geschonken 'waarborg' terug.

Een tussenoplossing kan er natuurlijk in bestaan dat u zelf een tegenvoorstel doet om die som gespreid terug te betalen.
Als u 100 € per maand terugbetaalt bent u er na een goed jaar ook vanaf en staat u zonder verplichtingen ten aanzien van uw schoonouders.
door basejumper
04 jun 2018 20:40
Forum: Krediet en Schuldbemiddeling
Onderwerp: Aanvraag lening
Reacties: 4
Weergaves: 178

Re: Aanvraag lening

Beste Elke kredietopening die voldoet aan de wetgeving op consumentenkredieten komt daar op. Bij de meeste banken dus ook de debetlijnen op rekening. De vermelding komt er vanaf moment van aanbod, dus VOOR ondertekening krediet. Dit om te vermijden dat bij verschillende banken tegelijk kredieten wor...
door basejumper
03 jun 2018 15:25
Forum: Bank & Beurs
Onderwerp: bankzaken mededelen
Reacties: 4
Weergaves: 283

Re: bankzaken mededelen

Beste Zo lang uw moeder bij haar volle verstand is kan zij en volmacht geven aan wie ze wil. het is haar geld. Daar kan u ook niets aan doen. (juridisch). Zoals wanton zegt kan u na overlijden wel informatie opvragen met terugwerkende kracht. En zoals Mava stelt : de beste manier is praten binnen de...
door basejumper
01 jun 2018 16:25
Forum: Kopen
Onderwerp: Persoonlijke lening voor notariskosten?
Reacties: 6
Weergaves: 344

Re: Persoonlijke lening voor notariskosten?

Beste Ik zit nu in Italie maar zal hier kortelings op reageren. Het is inderdaad zo dat nieuwe wet op woonkredieten niet meer toelaat om notariskosten te financieren via consumentenkredieten. In die zin dat elke kredietvorm dienstig om je huis te financieren onder die wet moet vallen. Dat er minder ...

Ga naar uitgebreid zoeken