Er zijn 92 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door MellowCaballero
08 apr 2019 13:45
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Afstand van erfenis
Reacties: 5
Weergaves: 558

Re: Afstand van erfenis

Meestal wordt rekening gehouden met de armoededrempel, mensen wiens inkomsten lager liggen dan het leefloon. Vooral ook nog met eigen kapitaal (en inkomsten daaruit), mogelijkheid om te werken (of om nog werk te krijgen gelet op leeftijd, gezondheid), enz. Ook moet de persoon in kwestie onvrijwillig...
door MellowCaballero
07 apr 2019 17:44
Forum: Vennootschappen & Verenigingen
Onderwerp: Gewone zaak onder V.z.w.
Reacties: 5
Weergaves: 470

Re: Gewone zaak onder V.z.w.

Ik vraag mij af hoeveel hij sinds Boek XX nog kan ondernemen tegen een VZW met een ondernemingsactiviteit. VZW's worden ondertussen al gerust failliet verklaard... Tegenwoordig bestaat er weinig discussie meer over het feit dat een VZW ook een onderneming mag voeren (zelfs in niet-ondergeschikte zin...
door MellowCaballero
07 apr 2019 16:52
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: erfenis grootouders
Reacties: 7
Weergaves: 639

Re: erfenis grootouders

De notaris heeft het bij rechte eind (het zou anders maar erg zijn) wanneer hij zegt dat hier geen testament hoeft opgemaakt te worden. Indien uw grootouders van de wettelijke devolutie zouden willen afwijken, dan zouden ze er eentje nodig hebben, maar vermits u de enige erfgenaam bent en ze u wille...
door MellowCaballero
06 apr 2019 17:05
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Afstand van erfenis
Reacties: 5
Weergaves: 558

Re: Afstand van erfenis

Volgens mij is van hoofdelijkheid hier geen sprake. De kinderen (waaronder uw schoondochter) dragen dus inderdaad elk een deel van de onderhoudsplicht in verhouding tot hun financiële mogelijkheden om de staat van behoefte van de vader af te dekken. Is uw schoondochter een welstellende vrouw, dan za...
door MellowCaballero
06 apr 2019 13:38
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Afstand van erfenis
Reacties: 5
Weergaves: 558

Re: Afstand van erfenis

Op voorhand verzaken aan een erfenis kan niet. Dat kan u pas na het overlijden. Zolang ze geen keuze van aanvaarding doet op dat moment, of daden stelt die als een aanvaarding kunnen worden begrepen, vermengt het vermogen van de schoondochter niet met de nalatenschap van haar vader en kunnen diens s...
door MellowCaballero
04 apr 2019 19:38
Forum: Huwelijk & Samenwoning
Onderwerp: RECHT VAN OPSTAL NUT?
Reacties: 1
Weergaves: 425

Re: RECHT VAN OPSTAL NUT?

Dat kan u doen uit praktische overwegingen. Komt het tot een echtscheiding en is met gemeenschappelijke middelen gebouwd op een eigen grond, dan wordt dit een kluwen om de ex-partner uit te betalen. De grond trekt dan immers het gebouw na. D.w.z. dat het gebouw hetzelfde eigendomsstatuut krijgt als ...
door MellowCaballero
04 apr 2019 14:32
Forum: Kopen
Onderwerp: Aankoop woning : potestatieve of opschortende voorwaarde
Reacties: 3
Weergaves: 524

Re: Aankoop woning : potestatieve of opschortende voorwaarde

Hoe dan ook laat u veel over aan de twijfel bij een dergelijke clausule. Als de verkoper er later een probleem van maakt, dan bent u aangewezen op een gunstige beoordeling van de rechter. Een opschortende voorwaarde van financiering is een gestandaardiseerde praktijk en zal door de rechtspraak vaak ...
door MellowCaballero
03 apr 2019 20:23
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Afschrijving/onterven van je ouders
Reacties: 1
Weergaves: 434

Re: Afschrijving/onterven van je ouders

Onterven kan u doen in een testament. Ouders hebben niet langer een reserve (een beschermde aanspraak op uw nalatenschap). Afstammingsbanden kan u niet doorbreken, zeker al niet wanneer ze beantwoorden aan de biologische realiteit. U ten volle laten adopteren is als meerderjarige ook niet langer een...
door MellowCaballero
03 apr 2019 19:41
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: erven van achterneef en plaatsvervulling
Reacties: 3
Weergaves: 457

Re: erven van achterneef en plaatsvervulling

Ik neem aan dat de vermelde zussen in de vierde (want u vermeldt eerst 5de) graad staan tav de overledene? Van wie zijn zij afstammelingen ten aanzien van de overledene (een grootouder of een overgrootouder)? Plaatsvervulling kan enkel optreden ten behoeve van de afstammelingen van broers en zussen ...
door MellowCaballero
03 apr 2019 19:25
Forum: Vennootschappen & Verenigingen
Onderwerp: Oprichten vennootschap in bijberoep
Reacties: 10
Weergaves: 2878

Re: Oprichten vennootschap in bijberoep

Ja, ik dacht aan toestanden à la Xerius en Acerta. Die mannen zijn daar dag in en uit mee bezig. Art. 1:8 Nieuw WVV "De inbreng is de handeling waarbij een persoon iets ter beschikking stelt van een op te richten of een bestaande vennootschap, met het oogmerk ven-noot er van te worden of zijn aandee...
door MellowCaballero
03 apr 2019 19:18
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: verandering van uitwerking EOT akte op eenzijdig verzoek.
Reacties: 1
Weergaves: 372

Re: verandering van uitwerking EOT akte op eenzijdig verzoek.

In principe is de regelingsakte na echtscheiding EOT onwijzigbaar. Er zijn gevallen in de rechtspraak waarbij iemand zijn slag heeft thuis gehaald op basis van een 'gekwalificeerde benadeling', maar dit is een zware bewijslast. De wederzijdse regeling van de vermogensrechten moet desgevallend een zw...
door MellowCaballero
03 apr 2019 19:04
Forum: Kopen
Onderwerp: Aankoop woning : potestatieve of opschortende voorwaarde
Reacties: 3
Weergaves: 524

Re: Aankoop woning : potestatieve of opschortende voorwaarde

Dat lijkt mij inderdaad een erg onzorgvuldige redactie. Niet de eerste keer dat makelaars zich daaraan bezondigen. U laat een onderhandse akte best opstellen door een notaris. Kost u doorgaans ook minder. Een zuiver potestatieve opschortende voorwaarde (1174 BW) treedt in door de enkele en eenzijdig...
door MellowCaballero
03 apr 2019 18:54
Forum: Vennootschappen & Verenigingen
Onderwerp: Oprichten vennootschap in bijberoep
Reacties: 10
Weergaves: 2878

Re: Oprichten vennootschap in bijberoep

U gaat voor uw eerste vraag naar een sociaal secretariaat. De voorwaarden die u aangeeft kunnen inderdaad toepasselijk zijn. Ook kan u voor het door de vennootschap aan u uitgekeerde loon als zelfstandige in bijberoep bepaalde gunstregelingen genieten. De nieuwe BV: Geen minimumkapitaal. Wel moet u ...
door MellowCaballero
24 mar 2019 23:47
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Moeder blokkeert verkoop huis
Reacties: 9
Weergaves: 912

Re: Moeder blokkeert verkoop huis

Procedure voor de familierechtbank (art. 745sexies BW) bij verzoekschrift. Omrekeningskoers @ 12,13% op de huidige normale aankoopwaarde. Problematisch dat het een gesplitste aankoop betreft. Dan kan u op bovenstaande procedure geen beroep doen (enkel bij VG uit erfenis of testament) omdat u vriendi...
door MellowCaballero
24 mar 2019 19:22
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Moeder blokkeert verkoop huis
Reacties: 9
Weergaves: 912

Re: Moeder blokkeert verkoop huis

Indien de moeder het vruchtgebruik heeft, kan uw vriendin daar eigenlijk enkel tegen ageren door de omzetting van het vruchtgebruik te vragen. Dit zou wel met zich meebrengen dat u de waarde van het vruchtgebruik moet vergoeden. De omzetting van het VG wordt belast als een verdeling (hoewel het geen...

Ga naar uitgebreid zoeken