Er zijn 135 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door Gaby P
07 jul 2020 20:50
Forum: Successie- & Registratierechten
Onderwerp: Erfenis grootouder na overlijden ouder
Reacties: 10
Weergaves: 755

Re: Erfenis grootouder na overlijden ouder

Aan Thomas Morus: Wettelijk is het niet voorzien dat het in één aangifte gebeurt. Maar het gebeurt wel eens: de waarde van het onroerend goed staat toch al in de aangifte van nalatenschap van opa. Maar omdat vader zijn aangifte moet tekenen (zie ook hieronder), heeft het werken met één aangifte tot ...
door Gaby P
07 jul 2020 12:03
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: verdeling erfenis via testament
Reacties: 6
Weergaves: 773

Re: verdeling erfenis via testament

De juiste bewoordingen van het testament zijn van groot belang. De twee vrienden zijn namelijk bijzonder legatarissen. Krijgen ze: a) een bijzonder legaat van een abstracte geldsom ("50.000 euro") of b) een bijzonder legaat van een bepaalde rekening ("50.000 van mijn KBC-rekening") ? Het verschil aa...
door Gaby P
06 jul 2020 13:15
Forum: Successie- & Registratierechten
Onderwerp: Erfenis grootouder na overlijden ouder
Reacties: 10
Weergaves: 755

Re: Erfenis grootouder na overlijden ouder

Ik moet helaas Wanton uitdrukkelijk tegenspreken. Er moet wel degelijk een aangifte van nalatenschap worden ingediend: - door uw vader alleen te tekenen - op een formulier "nieuwe aangifte van nalatenschap" (aankruisen van de rubriek "Deze aangifte wordt ingediend naar aanleiding van het actueel wor...
door Gaby P
06 jul 2020 12:42
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Geblokkeerde erfenis tante
Reacties: 4
Weergaves: 379

Re: Geblokkeerde erfenis tante

De wetgeving is zo gemaakt dat de fiscus heel snel recht heeft op de successierechten. Wat er in het "echte" leven gebeurt, daar moet de fiscus dus (in bijna alle gevallen) geen rekening mee houden of op wachten. Dat er nog niets verdeeld is, of uitgekeerd; of dat er rechtszaken lopende zijn; dat er...
door Gaby P
05 jul 2020 20:50
Forum: Successie- & Registratierechten
Onderwerp: Erfenis grootouder na overlijden ouder
Reacties: 10
Weergaves: 755

Re: Erfenis grootouder na overlijden ouder

Ik maak even deze veronderstelling: uw opa en oma bezaten samen een huis. Ze hadden geen huwelijkscontract en geen een van de twee had een testament. En de 4 kinderen van uw opa waren gemeenschappelijke kinderen met uw oma. En uw ouders hadden geen huwelijkscontract en uw moeder had geen testament. ...
door Gaby P
02 jul 2020 21:55
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: verzekering overlijden door ongeval
Reacties: 1
Weergaves: 355

Re: verzekering overlijden door ongeval

Ja, het is een beding ten gunste van een derde. De nu overleden persoon heeft ooit - eenmalig of regelmatig - een premie betaald aan een verzekeraar. De uitkering aan de "derde" zal nu belast worden in de erfbelasting bij die persoon. Dat het verschil tussen de premie en de uitkering zeer groot kan ...
door Gaby P
01 jul 2020 19:20
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: TAK 23 binnen of buiten erfdeel?
Reacties: 18
Weergaves: 2161

Re: TAK 23 binnen of buiten erfdeel?

Ik lees ook in het artikel dat er een vermoeden is dat zoiets buiten erfdeel valt. (ik zeg niets over inkorting, omdat dat de vraag niet is). "Situatie voor de hervorming van het erfrecht Wanneer voor 1 september 2018 een begunstigde werd aangeduid in een levensverzekeringscontract en de verzekering...
door Gaby P
26 jun 2020 20:18
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Uitdoving of overgang vruchtgebruik
Reacties: 2
Weergaves: 467

Re: Uitdoving of overgang vruchtgebruik

De rubriek over wettelijk voortgezet vruchtgebruik mag u overslaan (nee of geen aanvinken). Daarvoor is inderdaad een schenking vereist van na 1/9/2018.

Ook de rubriek Overgang/uitdoving vruchtgebruik mag u overslaan (nee of geen aanvinken).
door Gaby P
25 jun 2020 12:46
Forum: Administratief recht
Onderwerp: OPenbaar patrimonium, datum van aankoop zoeken.
Reacties: 1
Weergaves: 232

Re: OPenbaar patrimonium, datum van aankoop zoeken.

A) Betalend, op het kantoor rechtszekerheid van de FOD Financiën bevoegd voor de betrokken gemeente. Zonder motivatie, maar als de gemeente dat goed verkreeg door een legaat geldt deze openbaarheid (van wat men vroeger een hypotheekkantoor noemde) niet. B) In principe gratis, door het schriftelijk t...
door Gaby P
18 jun 2020 22:06
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Aangifte nalatenschap en keuze
Reacties: 3
Weergaves: 702

Re: Aangifte nalatenschap en keuze

Volgens mij is het indienen van een ondertekende aangifte van nalatenschap geen aanvaarding van die nalatenschap. Maar let op voor alle stappen die u zet samen met de notaris en voor alle stappen die de notaris voor u zou zetten. U mag NIET deelnemen aan de vereffening van de nalatenschap. Vereffene...
door Gaby P
18 jun 2020 21:31
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Erfgenaam uitsluiten
Reacties: 5
Weergaves: 1021

Re: Erfgenaam uitsluiten

U gaat er van uit dat u na het overlijden van uw vader een vrijwillige overeenkomst zal kunnen sluiten met uw broer om hem uit te kopen. Hij kan u daarbij bij wijze van spreken afpersen: voor welke prijs gaat u hem uitkopen? Hij kan bij elk bod van u er zoveel bijvoegen als hij wil. Als u beiden nie...
door Gaby P
18 jun 2020 21:16
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Erven van broer
Reacties: 4
Weergaves: 768

Re: Erven van broer

Het maakt geen deel uit van uw vraag, maar weet alvast dat de neven/nichten belast zullen worden in het hoogste tarief van de erfbelasting en niet - zoals de broers en zusters in leven - in het tarief broers/zusters.
door Gaby P
17 jun 2020 19:02
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Notariële volmacht Spanje
Reacties: 6
Weergaves: 883

Re: Notariële volmacht Spanje

Iemand (notaris of een verzekeraar) kan u maar verwittigen als ze weten dat u bestaat, dat u leeft en waar u woont. Wat ik schreef, is vanuit Belgische ervaring. In België zou ik ook weten wat te doen: uitzoeken bij de verzekeraarsfederatie bij welke firma die verzekering zit en me daar zelf aanmeld...
door Gaby P
15 jun 2020 13:11
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Vruchtgebruik afstaan
Reacties: 3
Weergaves: 742

Re: Vruchtgebruik afstaan

Als iemand - gezond van geest - een brief stuurt naar de blote eigenaars zeggende dat het gezien de lichamelijke toestand niet meer mogelijk is om op een redelijke, normale manier in te staan voor de verplichtingen die het vruchtgebruik veroorzaken (fysieke arbeid; verplaatsingsmoeilijkheden; geen r...
door Gaby P
15 jun 2020 12:59
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Notariële volmacht Spanje
Reacties: 6
Weergaves: 883

Re: Notariële volmacht Spanje

De uitkering van een levensverzekering (LV) is niet altijd een deel van de erfenis. Stel dat uw zuster een LV afsloot als volgt: "ik A, geef een bepaald bedrag (de premie-s) aan verzekeraar firma X met de opdracht dat als ik overlijd, dat geld moet toekomen aan mijn zusters". En ze maakt geen testam...

Ga naar uitgebreid zoeken