Er zijn 288 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door Felix VC
14 jun 2019 08:09
Forum: Pensioenen
Onderwerp: medisch pensioen verhuizen naar buitenland.
Reacties: 4
Weergaves: 138

Re: medisch pensioen verhuizen naar buitenland.

Beste Mijn excuses, het klopt inderdaad wat Thieu schrijft dat de Belgische nationaliteit geen must is voor een pensioen als vastbenoemde ambtenaar. Mocht u echter nog een pensioen als werknemer of als zelfstandige hebben, dan speelt de Belgische nationaliteit weer wel een rol. Bedankt Thieu voor de...
door Felix VC
13 jun 2019 13:07
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Pensioen leercontract
Reacties: 5
Weergaves: 149

Re: Pensioen leercontract

Beste Heel eenvoudig uitgedrukt krijg je een pensioen voor de perioden die je werkt, en waarvoor sociale bijdragen werden betaald. Daarnaast zijn er nog gelijkgestelde perioden; perioden waarin je niet kon (bvb. wegens ziekte, werkloosheid, ...) of niet mocht (bvb. wegens legerdienst, zetelen in een...
door Felix VC
13 jun 2019 08:30
Forum: Pensioenen
Onderwerp: medisch pensioen verhuizen naar buitenland.
Reacties: 4
Weergaves: 138

Re: medisch pensioen verhuizen naar buitenland.

Beste Zolang u de Belgische nationaliteit behoudt is uw Belgisch pensioen overal ter wereld uitbetaalbaar. U blijft uw supplement minimum behouden zolang uw eventuele andere inkomsten niet wijzigen, en zolang de inkomsten van uw eventuele huwelijkspartner niet veranderen. Bij dit supplement wordt na...
door Felix VC
12 jun 2019 07:45
Forum: Pensioenen
Onderwerp: werkgever wil pensioenplan afnemen
Reacties: 4
Weergaves: 256

Re: werkgever wil pensioenplan afnemen

Beste In 2015 schreef Line Hellemans volgend artikel: "Zowel de voorloper van de wet betreffende de aanvullende pensioenen (Wet Colla), als de huidige wet (van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen) bepalen dat de beslissing tot invoering, wijziging, of opheffing van een pensioentoezeg...
door Felix VC
07 jun 2019 07:48
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Pensioen en verhuizen naar het buitenland.
Reacties: 5
Weergaves: 184

Re: Pensioen en verhuizen naar het buitenland.

Beste Uw broer heeft de Belgische nationaliteit. Zolang hij deze behoudt, is zijn Belgisch pensioen overal ter wereld uitbetaalbaar. Hij zal wel jaarlijks minstens 1x een levensbewijs moeten laten invullen. Dit document wordt door de pensioenkas toegestuurd. Afhankelijk van het land waar hij gaat wo...
door Felix VC
27 mei 2019 15:51
Forum: Pensioenen
Onderwerp: domicilie
Reacties: 3
Weergaves: 181

Re: domicilie

Beste Om recht te hebben (en te behouden) op uw IGO, moet u uw hoofdverblijfplaats in België hebben. Dit wil zeggen dat u daadwerkelijk en effectief in België moet verblijven. Ieder verblijf in het buitenland, moet u vooraf aan de pensioenkas melden. Jaarlijks mag u maximaal 29 dagen naar het buiten...
door Felix VC
27 mei 2019 15:44
Forum: Pensioenen
Onderwerp: medisch vervroegd pensioen onderwijs ambtenaar
Reacties: 3
Weergaves: 127

Re: medisch vervroegd pensioen onderwijs ambtenaar

Beste Ter aanvulling van de informatie van Thieu Rutten. Indien u contractueel ambtenaar bent (= niet vast benoemd), dan kan u inderdaad niet op medisch pensioen worden gezet en komt u in de ZIV-uitkering terecht. Deze periode telt wel mee voor verdere pensioenopbouw, in tegenstelling tot de vast be...
door Felix VC
17 mei 2019 09:21
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Pensioen bruto-netto ...
Reacties: 47
Weergaves: 1543

Re: Pensioen bruto-netto ...

Beste

Mypension vermeldt meermaals dat het slechts een raming betreft, zonder dat er pensioenrechten aan kunnen worden verbonden.

Met vriendelijke groeten
Felix Van Cakenberghe
Pensioendeskundige DVZ A'pen
door Felix VC
17 mei 2019 07:40
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Pensioen bruto-netto ...
Reacties: 47
Weergaves: 1543

Re: Pensioen bruto-netto ...

Beste Zodra de Federale Pensioendienst alle gegevens ivm uw aanvullend pensioen heeft ontvangen, zal zij de inhoudingen aanpassen. Voor de maanden dat er teweinig SOLID werd ingehouden, moet u geen terugbetaling doen. De nieuwe cijfers zullen dus niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd. Deze ...
door Felix VC
16 mei 2019 14:19
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Pensioen bruto-netto ...
Reacties: 47
Weergaves: 1543

Re: Pensioen bruto-netto ...

Beste Je meldt dat uw bruto aanvullend pensioen € 85.376,36 bedraagt. De uitbetaling gebeurt bij ingang van uw wettelijk pensioen. De ingangsdatum van je wettelijk pensioen is 1 mei 2019. Voor zover ik kon nagaan in deze topic, bent u momenteel nog 61 jaar. De omzetting van het kapitaal van uw aanvu...
door Felix VC
16 mei 2019 13:30
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: Medisch pensioen ambtenaar gewaarborgd minimumpensioen
Reacties: 5
Weergaves: 231

Re: Medisch pensioen ambtenaar gewaarborgd minimumpensioen

Beste In geval van lichamelijke ongeschiktheid, wordt het gewaarborgd minimumpensioen van een ambtenaar berekend op basis van 50 % van de gemiddelde wedde van de laatste 5 jaar. Het bedrag mag in principe niet lager zijn dan € 1.365,66 bruto per maand, en mag ook niet hoger zijn dan € 1.920,12 bruto...
door Felix VC
16 mei 2019 13:14
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Pensioen bruto-netto ...
Reacties: 47
Weergaves: 1543

Re: Pensioen bruto-netto ...

Beste Ik las al jou berichten in dit item nogmaals na. Ik kan echter nergens iets terugvinden van een pensioen dat u teveel zou ontvangen hebben, en dat u moet terugbetalen. Voor zover ik kan volgen gaat dit item over de solidariteitsbijdrage die op uw aanvullend pensioen werd ingehouden (en zal ing...
door Felix VC
16 mei 2019 07:43
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Pensioen bruto-netto ...
Reacties: 47
Weergaves: 1543

Re: Pensioen bruto-netto ...

Beste Iedere instelling die aanvullende pensioenen uitbetaald, moet dit binnen een wettelijk vastgelegde termijn na de uitbetaling van een aanvullend pensioen melden aan het pensioenkadaster. Van daaruit wordt de Federale Pensioendienst op de hoogte gebracht van een uitbetaling en van het bedrag. He...
door Felix VC
15 mei 2019 08:30
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Vakantiegeld en Pensioenen
Reacties: 3
Weergaves: 230

Re: Vakantiegeld en Pensioenen

Beste Het klopt dat in de maand mei er mogelijk meer bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden omdat er dan vakantiegeld wordt uitbetaald in het pensioenstelsel van de werknemers en in het stelsel van de ambtenaren. Er is echter wel een verschil: enkel op het vakantiegeld als werknemer wordt al bedrijfsv...
door Felix VC
09 mei 2019 09:55
Forum: Pensioenen
Onderwerp: samenwonen
Reacties: 1
Weergaves: 149

Re: samenwonen

Beste Samenwonen met een andere persoon of koppel heeft geen invloed op het pensioenbedrag (noch bruto, noch netto). Mogelijk kan de samenwoning wel een invloed hebben op de inkomsten van het andere koppel. Deze inlichtingen zijn louter informatief. Met vriendelijke groeten Felix Van Cakenberghe Pen...

Ga naar uitgebreid zoeken