Er zijn 258 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door Felix VC
15 mar 2019 08:01
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: gescheiden in nederland pensioen uit belgie
Reacties: 4
Weergaves: 103

Re: gescheiden in nederland pensioen uit belgie

Beste Het pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot is geregeld bij wet. Je kan hier inderdaad geen afstand van doen. Zodra de pensioenkas jouw pensioendossier onderzoekt, zal automatisch ook nagegaan worden of u een pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot kan verkrijgen op basis van de ...
door Felix VC
15 mar 2019 08:01
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: gescheiden in nederland pensioen uit belgie
Reacties: 4
Weergaves: 103

Re: gescheiden in nederland pensioen uit belgie

Beste Het pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot is geregeld bij wet. Je kan hier inderdaad geen afstand van doen. Zodra de pensioenkas jouw pensioendossier onderzoekt, zal automatisch ook nagegaan worden of u een pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot kan verkrijgen op basis van de ...
door Felix VC
15 mar 2019 07:46
Forum: Pensioenen
Onderwerp: aow uit Nederland niet genoeg
Reacties: 5
Weergaves: 359

Re: aow uit Nederland niet genoeg

Beste Martha U spreekt van een AOW. Mogelijk werd er tijdens de periode van tewerkstelling voor een werkgever ook een bedrijfspensioen (2e pijler) opgebouwd. Je mag niet vergeten ook dit Nederlands bedrijfspensioen op te vragen. Met vriendelijke groeten Felix Van Cakenberghe Pensioendeskundige DVZ A...
door Felix VC
12 mar 2019 13:54
Forum: Pensioenen
Onderwerp: verlof op te nemen voor pensioen
Reacties: 3
Weergaves: 185

Re: verlof op te nemen voor pensioen

je zal deze verlofdagen automatisch opnemen in december 2020 Beste, Omdat betrokkene half 2019 met pensioen gaat, zullen er geen dagen kunnen opgenomen worden in december 2020. Vanaf 1 juli 2019 is betrokkene met pensioen, en zijn er geen vakantiedagen meer. Zoals "denlowie" meldde zullen eventuele...
door Felix VC
12 mar 2019 13:42
Forum: Pensioenen
Onderwerp: hoeveel pensioen
Reacties: 4
Weergaves: 88

Re: hoeveel pensioen

Beste In aanvulling op de informatie van collega Thieu Rutten, kan bij een eventuele toekenning van een minimumpensioen van € 1.566,79 eventueel nog recht ontstaan op een Inkomensgarantie voor Ouderen. Beschikt het echtpaar slechts over beperkte bestaansmiddelen (inkomsten, roerende en onroerende go...
door Felix VC
07 mar 2019 08:46
Forum: Pensioenen
Onderwerp: pensioen
Reacties: 4
Weergaves: 244

Re: pensioen

Beste "Asperger" heeft gelijk. Zolang uw echtgenoot leeft, heeft zijn vroeger huweljik geen invloed op zijn pensioen. In geval uw echtgenoot overlijdt, zijn er inderdaad verschillende scenario's die afhankelijk zijn van het feit of uw echtgenoot al dan niet een vastbenoemde ambtenaar was. Indien uw ...
door Felix VC
07 mar 2019 08:34
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Op pensioen en blijven werken
Reacties: 2
Weergaves: 170

Re: Op pensioen en blijven werken

Beste Flor, Vermits je ouder bent dan 65 jaar, mag je onbeperkt bijverdienen. Dit betekent dat je pensioen niet wordt verminderd omwille van het feit dat je tijdens je pensioen nog een beroepsactiviteit verrichtte. Dit wil echter niet zeggen dat dit belastingvrij is. Er bestaat geen wetgeving dat je...
door Felix VC
07 mar 2019 08:27
Forum: Pensioenen
Onderwerp: ziektepensioen statutair bediende zorbedrijf antwerpen
Reacties: 1
Weergaves: 124

Re: ziektepensioen statutair bediende zorbedrijf antwerpen

Beste De berekening van je "ziektepensioen" is eigenlijk je gewone pensioenberekening. De relatieve maximumgrens van je pensioen is maximaal 75 % van je referentiewedde. Dit betekent dat je pensioen niet hoger zal zijn dan 75 % van je wedde. Deze inlichtingen zijn louter informatief. Met vriendelijk...
door Felix VC
07 mar 2019 07:53
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Gepensioneerde nemen iemand in huis
Reacties: 3
Weergaves: 215

Re: Gepensioneerde nemen iemand in huis

Beste,

Het feit dat het gepensioneerd koppel iemand in huis nemen, heeft geen invloed op het pensioenbedrag dat zij ontvangen.

Deze inlichtingen zijn louter informatief.

Felix Van Cakenberghe
Pensioendeskundige DVZ A'pen
door Felix VC
11 feb 2019 12:37
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Progressieve tewerkstelling of toegestane arbeid en effect op pensioen?
Reacties: 5
Weergaves: 206

Re: Progressieve tewerkstelling of toegestane arbeid en effect op pensioen?

Beste De informatie van collega Thieu Rutten is correct indien je al gepensioneerd bent. Uit de titel van je topic meen ik te mogen afleiden dat je nog niet met pensoen bent Indien u een ziekte- of invaliditeitsuitkering van het ziekenfonds ontvangt, worden deze dagen als gelijkgestelde dagen aanzie...
door Felix VC
05 feb 2019 08:25
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: scheiden van tafel en bed gepensioneerde ouders
Reacties: 4
Weergaves: 334

Re: scheiden van tafel en bed gepensioneerde ouders

Beste Bij de opname van uw vader in een verzorgingstehuis, is uw vader niet verplicht om zijn adres op het verzorgingstehuis te zetten. Het is een keuze die hij kan maken. Wonen uw ouders op een verschillende hoofdverblijfplaats, dan worden zij als feitelijk gescheiden aanzien. Dit is geen scheiding...
door Felix VC
05 feb 2019 07:54
Forum: Pensioenen
Onderwerp: pensioen
Reacties: 2
Weergaves: 179

Re: pensioen

Beste Zoals "denlowie" schrijft, is het aantal vakantiedagen altijd gebaseerd op het aantal dagen dat je het kalenderjaar voordien werkte. De vakantiedagen die je in 2019 krijgt, zijn dus opgebouwd door je arbeid in 2018. Je gaat op 1 augustus 2019 met pensioen. Je hebt het recht om al je vakantieda...
door Felix VC
30 jan 2019 07:52
Forum: Pensioenen
Onderwerp: PENSIOENEN. Vermindering bij twee bejaarde samenwonende tweelingzussen/weduwen.
Reacties: 2
Weergaves: 176

Re: PENSIOENEN. Vermindering bij twee bejaarde samenwonende tweelingzussen/weduwen.

Beste Zoals collega Rutten meldt, heeft de samenwoning van de twee zussen geen invloed op het pensioenbedrag. Indien één van de twee zussen een IGO heeft, kan dit hier wel een invloed op hebben. Deze inlichtingen zijn louter informatief. Met vriendelijke groeten Felix Van Cakenberghe Pensioendeskund...
door Felix VC
22 jan 2019 07:49
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Pensioen na loopbaan verkoper in loon & premiestelsel
Reacties: 3
Weergaves: 249

Re: Pensioen na loopbaan verkoper in loon & premiestelsel

Beste Het feit dat u wel dan niet belastingen betaalt, heeft geen enkele invloed op uw eventuele rechten op pensioen. Uw inkomsten komen in aanmerking voor uw pensioen indien er sociale zekerheidsbijdragen op betaald zijn. Werkt u als zelfstandige, dan komen uw inkomsten in aanmerking indien u in re...
door Felix VC
18 jan 2019 08:20
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: Pensioen na scheiding
Reacties: 1
Weergaves: 218

Re: Pensioen na scheiding

Beste Ik neem aan dat uw ex-echtgenoot geen vast benoemde ambtenaar was. In België wordt het pensioen in geval van (feitelijke en wettelijke) scheiding geregeld bij wet. Er worden dus geen afspraken gemaakt bij een notaris, maar je rechten en plichten liggen vast. Bij een wettelijke scheiding gaat d...

Ga naar uitgebreid zoeken