Er zijn 281 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door Felix VC
17 mei 2019 09:21
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Pensioen bruto-netto ...
Reacties: 47
Weergaves: 1324

Re: Pensioen bruto-netto ...

Beste

Mypension vermeldt meermaals dat het slechts een raming betreft, zonder dat er pensioenrechten aan kunnen worden verbonden.

Met vriendelijke groeten
Felix Van Cakenberghe
Pensioendeskundige DVZ A'pen
door Felix VC
17 mei 2019 07:40
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Pensioen bruto-netto ...
Reacties: 47
Weergaves: 1324

Re: Pensioen bruto-netto ...

Beste Zodra de Federale Pensioendienst alle gegevens ivm uw aanvullend pensioen heeft ontvangen, zal zij de inhoudingen aanpassen. Voor de maanden dat er teweinig SOLID werd ingehouden, moet u geen terugbetaling doen. De nieuwe cijfers zullen dus niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd. Deze ...
door Felix VC
16 mei 2019 14:19
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Pensioen bruto-netto ...
Reacties: 47
Weergaves: 1324

Re: Pensioen bruto-netto ...

Beste Je meldt dat uw bruto aanvullend pensioen € 85.376,36 bedraagt. De uitbetaling gebeurt bij ingang van uw wettelijk pensioen. De ingangsdatum van je wettelijk pensioen is 1 mei 2019. Voor zover ik kon nagaan in deze topic, bent u momenteel nog 61 jaar. De omzetting van het kapitaal van uw aanvu...
door Felix VC
16 mei 2019 13:30
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Medisch pensioen ambtenaar gewaarborgd minimumpensioen
Reacties: 5
Weergaves: 178

Re: Medisch pensioen ambtenaar gewaarborgd minimumpensioen

Beste In geval van lichamelijke ongeschiktheid, wordt het gewaarborgd minimumpensioen van een ambtenaar berekend op basis van 50 % van de gemiddelde wedde van de laatste 5 jaar. Het bedrag mag in principe niet lager zijn dan € 1.365,66 bruto per maand, en mag ook niet hoger zijn dan € 1.920,12 bruto...
door Felix VC
16 mei 2019 13:14
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Pensioen bruto-netto ...
Reacties: 47
Weergaves: 1324

Re: Pensioen bruto-netto ...

Beste Ik las al jou berichten in dit item nogmaals na. Ik kan echter nergens iets terugvinden van een pensioen dat u teveel zou ontvangen hebben, en dat u moet terugbetalen. Voor zover ik kan volgen gaat dit item over de solidariteitsbijdrage die op uw aanvullend pensioen werd ingehouden (en zal ing...
door Felix VC
16 mei 2019 07:43
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Pensioen bruto-netto ...
Reacties: 47
Weergaves: 1324

Re: Pensioen bruto-netto ...

Beste Iedere instelling die aanvullende pensioenen uitbetaald, moet dit binnen een wettelijk vastgelegde termijn na de uitbetaling van een aanvullend pensioen melden aan het pensioenkadaster. Van daaruit wordt de Federale Pensioendienst op de hoogte gebracht van een uitbetaling en van het bedrag. He...
door Felix VC
15 mei 2019 08:30
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Vakantiegeld en Pensioenen
Reacties: 3
Weergaves: 188

Re: Vakantiegeld en Pensioenen

Beste Het klopt dat in de maand mei er mogelijk meer bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden omdat er dan vakantiegeld wordt uitbetaald in het pensioenstelsel van de werknemers en in het stelsel van de ambtenaren. Er is echter wel een verschil: enkel op het vakantiegeld als werknemer wordt al bedrijfsv...
door Felix VC
09 mei 2019 09:55
Forum: Pensioenen
Onderwerp: samenwonen
Reacties: 1
Weergaves: 121

Re: samenwonen

Beste Samenwonen met een andere persoon of koppel heeft geen invloed op het pensioenbedrag (noch bruto, noch netto). Mogelijk kan de samenwoning wel een invloed hebben op de inkomsten van het andere koppel. Deze inlichtingen zijn louter informatief. Met vriendelijke groeten Felix Van Cakenberghe Pen...
door Felix VC
06 mei 2019 08:29
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Gezinspensioen en landbouwactiviteiten
Reacties: 4
Weergaves: 199

Re: Gezinspensioen en landbouwactiviteiten

Beste Uw echtgenote is jonger dan 65 jaar en bewijst geen loopbaan van 45 jaar. In deze situatie moet zij haar beroepsinkomsten beperken, zodat u het gezinspensioen kan behouden. Als zelfstandige moet uw echtgenote haar beroepsinkomsten beperken tot € 6 538,00 (het betreft het jaarlijks netto bedrij...
door Felix VC
02 mei 2019 07:51
Forum: Pensioenen
Onderwerp: pensioengelden
Reacties: 5
Weergaves: 222

Re: pensioengelden

Beste In uw bericht hebt u het over een "pensioenspaarfonds". Indien u hiermee een pensioenverzekering of pensioensparen bij uw verzekeringsmaatschappij of bank bedoelt, heeft de uitbetaling hiervan geen enkele invloed op u pensioenbedrag (noch op het brutobedrag, noch op het nettobedrag). Deze inli...
door Felix VC
30 apr 2019 10:49
Forum: Pensioenen
Onderwerp: overlevingspensioen
Reacties: 4
Weergaves: 197

Re: overlevingspensioen

Beste Er zijn mij ook geen beperkingen gekend ivm het overlevingspensioen van de vroegere DOSZ. De berekening van het overlevingspensioen in dit pensioenstelsel gebeurt wel op een volledig andere wijze. Het overlevingspensioen is een percentage van het rustpensioen dat uw overleden echtgenoot ontvin...
door Felix VC
25 apr 2019 13:55
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Grensarbeid - NL tijdvakken
Reacties: 4
Weergaves: 192

Re: Grensarbeid - NL tijdvakken

Beste Voor zover uw gegevens correct zijn (en waarom zou ik hier aan twijfelen), kan u inderdaad vanaf uw 63e met vervroegd pensioen in België. Hou er wel rekening mee dat dit pensioen enkel berekend wordt op basis van uw 22-jarige beroepsloopbaan in België. Met andere woorden: België zal geen pensi...
door Felix VC
17 apr 2019 08:03
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Groepsverzekering
Reacties: 3
Weergaves: 201

Re: Groepsverzekering

Beste In principe wordt een periode die gedekt is door een opzegvergoeding aanzien als een gewerkte periode. Je opzegvergoeding is een loon waarvoor je niet hoefde te werken. Je ontving trouwens ook geen vervangingsinkomsten. De wet van 27 februari 2019 tot wijziging van het Wetboek van de Inkomsten...
door Felix VC
16 apr 2019 08:04
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Welvaartsenveloppe 2019-2020
Reacties: 3
Weergaves: 252

Re: Welvaartsenveloppe 2019-2020

Beste Ook ik heb slechts weet dat de welvaartsenveloppe enkel van toepassing zou zijn op het minimumpensioen, het vakantiegeld en pensioenen die 5 jaar geleden zijn ingegaan. Toch nog voor alle duidelijkheid: de welvaartsenveloppe heeft niets te maken met een eventuele indexatie. Volgens de vooruitz...
door Felix VC
08 apr 2019 08:03
Forum: Pensioenen
Onderwerp: vervroegd pensioen
Reacties: 4
Weergaves: 311

Re: vervroegd pensioen

Beste Een volledig kalenderjaar telt in de pensioenreglementering 312 voltijdse dagen. Indien u recht hebt op een werkloosheidsuitkering, dan worden de werkloosheidsdagen gelijkgesteld voor uw pensioen; met andere woorden deze tellen mee als loopbaan. Een half jaar werkloosheid komt in principe neer...

Ga naar uitgebreid zoeken