Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.

Er zijn 52 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door duivenliefhebber
21 jul 2018 12:50
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Schenkingsrechten ten laste genomen door de schenker ? Mogelijk bij bankgift ? Tussenkomst notaris vereist ?
Reacties: 10
Weergaves: 334

Schenkingsrechten ten laste genomen door de schenker ? Mogelijk bij bankgift ? Tussenkomst notaris vereist ?

1. Is het bij een bankgift mogelijk dat de schenker de schenkingsrechten ten bedrage van 3 % (rechte lijn) of ten bedrage van 7 % (andere verwanten) TEN LASTE neemt ? 2. Beschouwt de Vlaamse belastingdienst in Aalst die door de schenker "ten laste" genomen schenkingsrechten als aanvullende...
door duivenliefhebber
17 jul 2018 09:30
Forum: Belastingen, BTW & Accijnzen
Onderwerp: Worden er btw-verhogingen, btw-interesten of btw-boeten opgelegd bij een spontane verbetering van een btw-aangifte ?
Reacties: 1
Weergaves: 190

Worden er btw-verhogingen, btw-interesten of btw-boeten opgelegd bij een spontane verbetering van een btw-aangifte ?

Als kleine zelfstandige voeren we zelf onze boekhouding aan de hand van een eenvoudig boekhoudprogramma en dienen we ook elektronisch zelf onze btw-kwartaalaangiften in. Nu pas hebben we gezien dat we in het eerste kwartaal van 2018 een vergissing hebben begaan in het nadeel van de staat. Men kan bl...
door duivenliefhebber
29 apr 2018 23:07
Forum: Mede-eigendom & Nabuurschap
Onderwerp: Hanengekraai toegelaten in bebouwde kom ? Nachtrustverstoring. Geluidsoverlast. Burenhinder.
Reacties: 14
Weergaves: 1654

Re: Hanengekraai toegelaten in bebouwde kom ? Nachtrustverstoring. Geluidsoverlast. Burenhinder.

DANK aan alle panelleden die een "constructieve" en serene bijdrage hebben geleverd. Dankzij de wijze tip "politie" kwam ik op het Internet op onze REGIONALE algemene politieverordening uit, die recent werd goedgekeurd voor de ganse politiezone (zowel steden en gemeenten). Ik cit...
door duivenliefhebber
28 apr 2018 12:30
Forum: Mede-eigendom & Nabuurschap
Onderwerp: Hanengekraai toegelaten in bebouwde kom ? Nachtrustverstoring. Geluidsoverlast. Burenhinder.
Reacties: 14
Weergaves: 1654

Hanengekraai toegelaten in bebouwde kom ? Nachtrustverstoring. Geluidsoverlast. Burenhinder.

Hanengekraai in de bebouwde kom of in een centrumstraat van de gemeente kan bijzonder vervelend en enerverend zijn en vooral de "nachtrust" of "slaap" van iedereen hinderlijk verstoren. Wat kan men als aanpalende of aangrenzende buren van de eigenaar van de haan aanvangen, wannee...
door duivenliefhebber
01 apr 2018 14:15
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Wanneer en op welke wijze moet men om rechtsgeldig te zijn INKORTING vragen ?
Reacties: 1
Weergaves: 167

Wanneer en op welke wijze moet men om rechtsgeldig te zijn INKORTING vragen ?

Beste forumleden, Wanneer en of welke wijze mogen of moeten wettige of beschermde erfgenamen, die zich door overdreven schenkingen of bankgiften en overmatige legaten van de laatst overleden ouder benadeeld voelen, de zogenoemde "inkorting" uitdrukkelijk aanvragen of vorderen als de "...
door duivenliefhebber
19 mar 2018 16:14
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Beschikbaar gedeelte van nalatenschap opgeslorpt door schenkingen. Art. 925 Burgerlijk Wetboek
Reacties: 5
Weergaves: 336

Re: Beschikbaar gedeelte van nalatenschap opgeslorpt door schenkingen. Art. 925 Burgerlijk Wetboek

Bedankt voor uw beider interessante beschouwingen !

Een (boedel)notaris zal dus blijkbaar de ganse financiële pot officieel moeten becijferen en bij de verdeling artikel 925 van het Burgerlijk voor ogen moeten houden.
door duivenliefhebber
17 mar 2018 19:55
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Beschikbaar gedeelte van nalatenschap opgeslorpt door schenkingen. Art. 925 Burgerlijk Wetboek
Reacties: 5
Weergaves: 336

Re: Beschikbaar gedeelte van nalatenschap opgeslorpt door schenkingen. Art. 925 Burgerlijk Wetboek

Er zijn geen schenkingen buiten erfdeel gebeurd. In het testament wordt gezegd dat iedere erfgenaam gelijkberechtigd moet blijven en dat zij alle drie reeds 75.000 euro als schenking (handgiften in geld) zouden ontvangen hebben. Alleen erfgenaam A heeft slechts 12.000 euro ontvangen als schenking (b...
door duivenliefhebber
17 mar 2018 09:27
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Beschikbaar gedeelte van nalatenschap opgeslorpt door schenkingen. Art. 925 Burgerlijk Wetboek
Reacties: 5
Weergaves: 336

Beschikbaar gedeelte van nalatenschap opgeslorpt door schenkingen. Art. 925 Burgerlijk Wetboek

In de familie zijn we met 3 reservataire erfgenamen geconfronteerd met een testament met een zogenoemde strafclausule. Wie niet akkoord gaat met het testament, zou als boete terugvallen op de wettelijke reserve (1/4). Als de ganse pot van de nalatenschap uitgerekend wordt, hebben we afgerond volgend...
door duivenliefhebber
17 dec 2017 16:01
Forum: Kopen
Onderwerp: Toelating tot uitvoering van veranderingswerken onroerend goed dat voorwerp uitmaakt van een compromis.
Reacties: 2
Weergaves: 300

Toelating tot uitvoering van veranderingswerken onroerend goed dat voorwerp uitmaakt van een compromis.

Een koper wil en mag van de verkoper in het te verkopen onroerend goed, waarvan de notariële akte uiteraard nog moet verleden worden, vanaf datum ondertekening van de compromis reeds onmiddellijk verfraaiingswerken en onderhoudswerken uitvoeren. Mag daaromtrent, om achteraf geen enkele discussie tus...
door duivenliefhebber
15 sep 2017 18:54
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: Opvragen van bankrekeninguittreksels van een overledene bij gebrek aan akte erfopvolging
Reacties: 15
Weergaves: 1294

Re: Opvragen van bankrekeninguittreksels van een overledene bij gebrek aan akte erfopvolging

Mijn grootmoeder heeft in haar testament gesteld dat mijn overleden vader en mijn twee tantes destijds elk een GELIJK bedrag in Belgische Franken aan schenkingen hebben gekregen. Indien een van de drie erfgenamen daarmee niet zou akkoord gaan, dan wordt diens erfdeel herleid tot het reservataire dee...
door duivenliefhebber
15 sep 2017 15:48
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: Opvragen van bankrekeninguittreksels van een overledene bij gebrek aan akte erfopvolging
Reacties: 15
Weergaves: 1294

Re: Opvragen van bankrekeninguittreksels van een overledene bij gebrek aan akte erfopvolging

Aan allen, Dank voor uw toelichting. Inderdaad, in mijn vraagstelling was er een verspreking. Er is wel degelijk een notarieel testament met een STRAFBEDING. De notaris die het testament heeft opgemaakt doet alsof zijn neus bloedt. Hij beschermt wel één van de tantes die blijkbaar is meegegaan naar ...
door duivenliefhebber
15 sep 2017 12:50
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: Opvragen van bankrekeninguittreksels van een overledene bij gebrek aan akte erfopvolging
Reacties: 15
Weergaves: 1294

Opvragen van bankrekeninguittreksels van een overledene bij gebrek aan akte erfopvolging

Mijn grootmoeder is onlangs overleden. Mijn vader was al eerder gestorven. Als enige kleinzoon wens ik bankrekeninguittreksels op te vragen bij de banken. Er is een notarieel testament opdoken waarin een zogenaamd "strafbeding" is opgenomen. Er zijn drie erfgenamen (kleinzoon van vooroverl...

Ga naar uitgebreid zoeken