Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.

Er zijn 45 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door duivenliefhebber
19 mar 2018 16:14
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Beschikbaar gedeelte van nalatenschap opgeslorpt door schenkingen. Art. 925 Burgerlijk Wetboek
Reacties: 5
Weergaves: 140

Re: Beschikbaar gedeelte van nalatenschap opgeslorpt door schenkingen. Art. 925 Burgerlijk Wetboek

Bedankt voor uw beider interessante beschouwingen !

Een (boedel)notaris zal dus blijkbaar de ganse financiële pot officieel moeten becijferen en bij de verdeling artikel 925 van het Burgerlijk voor ogen moeten houden.
door duivenliefhebber
17 mar 2018 19:55
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Beschikbaar gedeelte van nalatenschap opgeslorpt door schenkingen. Art. 925 Burgerlijk Wetboek
Reacties: 5
Weergaves: 140

Re: Beschikbaar gedeelte van nalatenschap opgeslorpt door schenkingen. Art. 925 Burgerlijk Wetboek

Er zijn geen schenkingen buiten erfdeel gebeurd. In het testament wordt gezegd dat iedere erfgenaam gelijkberechtigd moet blijven en dat zij alle drie reeds 75.000 euro als schenking (handgiften in geld) zouden ontvangen hebben. Alleen erfgenaam A heeft slechts 12.000 euro ontvangen als schenking (b...
door duivenliefhebber
17 mar 2018 09:27
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Beschikbaar gedeelte van nalatenschap opgeslorpt door schenkingen. Art. 925 Burgerlijk Wetboek
Reacties: 5
Weergaves: 140

Beschikbaar gedeelte van nalatenschap opgeslorpt door schenkingen. Art. 925 Burgerlijk Wetboek

In de familie zijn we met 3 reservataire erfgenamen geconfronteerd met een testament met een zogenoemde strafclausule. Wie niet akkoord gaat met het testament, zou als boete terugvallen op de wettelijke reserve (1/4). Als de ganse pot van de nalatenschap uitgerekend wordt, hebben we afgerond volgend...
door duivenliefhebber
17 dec 2017 16:01
Forum: Kopen
Onderwerp: Toelating tot uitvoering van veranderingswerken onroerend goed dat voorwerp uitmaakt van een compromis.
Reacties: 2
Weergaves: 214

Toelating tot uitvoering van veranderingswerken onroerend goed dat voorwerp uitmaakt van een compromis.

Een koper wil en mag van de verkoper in het te verkopen onroerend goed, waarvan de notariële akte uiteraard nog moet verleden worden, vanaf datum ondertekening van de compromis reeds onmiddellijk verfraaiingswerken en onderhoudswerken uitvoeren. Mag daaromtrent, om achteraf geen enkele discussie tus...
door duivenliefhebber
15 sep 2017 18:54
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: Opvragen van bankrekeninguittreksels van een overledene bij gebrek aan akte erfopvolging
Reacties: 15
Weergaves: 601

Re: Opvragen van bankrekeninguittreksels van een overledene bij gebrek aan akte erfopvolging

Mijn grootmoeder heeft in haar testament gesteld dat mijn overleden vader en mijn twee tantes destijds elk een GELIJK bedrag in Belgische Franken aan schenkingen hebben gekregen. Indien een van de drie erfgenamen daarmee niet zou akkoord gaan, dan wordt diens erfdeel herleid tot het reservataire dee...
door duivenliefhebber
15 sep 2017 15:48
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: Opvragen van bankrekeninguittreksels van een overledene bij gebrek aan akte erfopvolging
Reacties: 15
Weergaves: 601

Re: Opvragen van bankrekeninguittreksels van een overledene bij gebrek aan akte erfopvolging

Aan allen, Dank voor uw toelichting. Inderdaad, in mijn vraagstelling was er een verspreking. Er is wel degelijk een notarieel testament met een STRAFBEDING. De notaris die het testament heeft opgemaakt doet alsof zijn neus bloedt. Hij beschermt wel één van de tantes die blijkbaar is meegegaan naar ...
door duivenliefhebber
15 sep 2017 12:50
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: Opvragen van bankrekeninguittreksels van een overledene bij gebrek aan akte erfopvolging
Reacties: 15
Weergaves: 601

Opvragen van bankrekeninguittreksels van een overledene bij gebrek aan akte erfopvolging

Mijn grootmoeder is onlangs overleden. Mijn vader was al eerder gestorven. Als enige kleinzoon wens ik bankrekeninguittreksels op te vragen bij de banken. Er is een notarieel testament opdoken waarin een zogenaamd "strafbeding" is opgenomen. Er zijn drie erfgenamen (kleinzoon van vooroverl...
door duivenliefhebber
10 sep 2017 20:15
Forum: Algemeen
Onderwerp: Gebroken bril bij fietsongeval
Reacties: 8
Weergaves: 568

Re: Gebroken bril bij fietsongeval

Beste Franciscus, Bedankt voor uw verrijkende bijdrage ! We gaan onze verzekeringspolis privéleven eens grondig laten uitpluizen. Beste Asperger, Vergeet niet dat er ook zeer vele Belgische oorlogsslachtoffers waren en krijgsgevangenen waren. Hopelijk waren er géén familieleden van u bij betrokken.....
door duivenliefhebber
10 sep 2017 17:46
Forum: Algemeen
Onderwerp: Gebroken bril bij fietsongeval
Reacties: 8
Weergaves: 568

Re: Gebroken bril bij fietsongeval

Oorzaak van het fietsongeval. : Evenwicht verloren, daardoor in de straatgoot terecht gekomen en vervolgens op paaltje gestoten met alle verdere schadegevolgen van dien.
door duivenliefhebber
10 sep 2017 17:26
Forum: Algemeen
Onderwerp: Gebroken bril bij fietsongeval
Reacties: 8
Weergaves: 568

Gebroken bril bij fietsongeval

Bij een betalende deelname aan een evenement georganiseerd door een VZW Heemkundige Kring ter gelegenheid van de 100 jaar eerste wereldoorlog waarbij een fietstocht werd ingelast, heb ik een fietsongeval voor waarbij ik een snijwonde, enkele kneuzingen en een grote blauwe plek oploop, doch waarbij v...
door duivenliefhebber
02 sep 2017 11:53
Forum: Huren
Onderwerp: Opleggen van een rookverbod aan de huurder ?
Reacties: 2
Weergaves: 305

Opleggen van een rookverbod aan de huurder ?

Mag in een huurcontract van een gezinswoning door de eigenaar een ROOKVERBOD worden opgenomen ? De huurder is helaas een drankverslaafde en rookt bovendien enorm veel. Het aanvankelijk huurcontract is echter nooit geregistreerd geweest. De NIEUWE eigenaar, ingevolge erfenis, vreest nu dat er door al...
door duivenliefhebber
19 aug 2017 15:57
Forum: Andere
Onderwerp: Afbraak en verbouwing door blote eigenaar. Stedenbouwkundige verplichtingen. Toelating vruchtgebruiker ?
Reacties: 2
Weergaves: 330

Afbraak en verbouwing door blote eigenaar. Stedenbouwkundige verplichtingen. Toelating vruchtgebruiker ?

1. Moet een blote eigenaar aan de vruchtgebruiker de schriftelijke toelating vragen om afbraakwerken en om vernieuwingswerken uit te voeren aan een private woning die door de blote eigenaar kosteloos in gebruik wordt genomen ? 2. Wie moet de "stedenbouwkundige vergunning" tot afbraak en to...
door duivenliefhebber
16 jul 2017 17:23
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Bankgift. Schenking met interestlast. Niet vervullen van de overeengekomen rentelast. Herroeping.
Reacties: 3
Weergaves: 230

Re: Bankgift. Schenking met interestlast. Niet vervullen van de overeengekomen rentelast. Herroeping.

Zal de Vlaamse fiscus die niet overgeschreven interesten van de laatste drie jaar naderhand gaan beschouwen als een verkapte schenking in hoofde van de twee begiftigden ? Mag of moet de benadeelde erfgenaam een verbeterde (afzonderlijke) successieaangifte indienen om zelf niet afgestraft te worden v...
door duivenliefhebber
16 jul 2017 16:30
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Bankgift. Schenking met interestlast. Niet vervullen van de overeengekomen rentelast. Herroeping.
Reacties: 3
Weergaves: 230

Bankgift. Schenking met interestlast. Niet vervullen van de overeengekomen rentelast. Herroeping.

Een overledene deed tijdens zijn leven twee gelijke bankgiften aan slechts twee van zijn drie wettige erfgenamen. Een erfgenaam werd dus benadeeld. Aan die bankgift was echter een onderhandse overeenkomst gevoegd waarbij de begiftigden zich er uitdrukkelijk toe verbonden hadden om ALLE interesten di...

Ga naar uitgebreid zoeken