Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.

Er zijn 57 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door Vliegende hollander
09 mei 2018 14:45
Forum: Andere
Onderwerp: ONDERHANDSE ZORGVOLMACHT. SCHENKING VAN ROERENDE WAARDEN MOGELIJK ???
Reacties: 1
Weergaves: 134

ONDERHANDSE ZORGVOLMACHT. SCHENKING VAN ROERENDE WAARDEN MOGELIJK ???

Kunnen aan de hand van een onderhandse zorgvolmacht door de lasthebber(s) schenkingen van roerende waarden (banktegoeden) worden gedaan, wanneer dit in die onderhandse zorgvolmacht werd voorzien ? Voor ONroerende goederen is blijkbaar steeds een notariële zorgvolmacht nodig. Maar, is dit eveneens ve...
door Vliegende hollander
27 apr 2018 08:31
Forum: Procedure, Spelers & Instellingen
Onderwerp: Indienen van nieuwe argumenten en stukken na indiening van de syntheseconclusies door tegenpartij.
Reacties: 1
Weergaves: 79

Indienen van nieuwe argumenten en stukken na indiening van de syntheseconclusies door tegenpartij.

We hebben, als eiser, bij de rechtbank van eerste aanleg een rechtszaak lopen. Onze syntheseconclusies moesten en werden tijdig ingediend tegen 15 maart 2018. De twee tegenpartijen moeten hun syntheseconclusies pas ten laatste neerleggen tegen 30 april 2018 De rechtsdag is al voorzien op 24 mei 2018...
door Vliegende hollander
10 apr 2018 16:36
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Andere aanwezigen, dan de 2 getuigen, bij de opmaak van een notarieel testament ?
Reacties: 0
Weergaves: 81

Andere aanwezigen, dan de 2 getuigen, bij de opmaak van een notarieel testament ?

1. Mogen er zowel bij het (letterlijk) "dicteren" als bij de integrale "voorlezing" van een notarieel testament familieleden of derden (toekomstige al dan niet reservataire erfgenamen) eveneens steeds voortdurend AANWEZIG zijn, naast de wettelijk verplichtende voortdurende aanwez...
door Vliegende hollander
30 mar 2018 18:30
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Nemen van beschermingsmaatregelen tegen verduisteringen door erfgenamen
Reacties: 2
Weergaves: 127

Nemen van beschermingsmaatregelen tegen verduisteringen door erfgenamen

We zitten verwikkeld in een testamentaire betwisting waarbij een aantal wettige of zogenoemde reservataire (samenspannende) erfgenamen roerende goederen van de overledene eerder hebben verduisterd en overdreven veel schenkingen of giften hebben gekregen die het "beschikbaar deel" van de na...
door Vliegende hollander
19 feb 2018 19:48
Forum: Medisch- & Sportrecht
Onderwerp: Opvragen van rekeninguittreksels bij het ziekenfonds
Reacties: 1
Weergaves: 94

Opvragen van rekeninguittreksels bij het ziekenfonds

Kan men bij het ziekenfonds kopieën of duplicaten van rekeninguittreksels (= kwijtschriften van terugbetaalde geneeskundige verstrekkingen) aanvragen ten name van een overledene waarvan hij wettige erfgenaam geworden is ? Op grond van welke concrete wet kan of mag dit ? Welke specifieke formaliteite...
door Vliegende hollander
22 dec 2017 15:57
Forum: Belastingen, BTW & Accijnzen
Onderwerp: Tarief gemiddelde marktrente jaar 2017 ?
Reacties: 3
Weergaves: 225

Re: Tarief gemiddelde marktrente jaar 2017 ?

Dank voor het weergeven van het desbetreffende wetsartikel !
door Vliegende hollander
22 dec 2017 11:01
Forum: Belastingen, BTW & Accijnzen
Onderwerp: Tarief gemiddelde marktrente jaar 2017 ?
Reacties: 3
Weergaves: 225

Tarief gemiddelde marktrente jaar 2017 ?

De fiscus hanteert blijkbaar het begrip "marktrente" bij de beoordeling van de fiscale aftrekbaarheid van interesten.

Heeft iemand een idee hoeveel die zo gezegde (gemiddelde) marktrente zou kunnen bedragen voor het jaar 2017 ?

BEDANKT.
door Vliegende hollander
25 aug 2017 20:59
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Ereloon- en kostennota voor opmaak testament. Betaling.
Reacties: 2
Weergaves: 299

Ereloon- en kostennota voor opmaak testament. Betaling.

1. Op wiens naam moet of mag de notaris zijn ereloonnota of kostennota opmaken voor het opstellen van een authentiek testament ? a. Op naam van de erflater ? b. Op naam van een erfgenaam, zoon of dochter of ander familielid of eventueel een derde die de erflater begeleid heeft of naar het notariskan...
door Vliegende hollander
15 aug 2017 10:50
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Opmaak testament. Beperking van de inkorting.
Reacties: 1
Weergaves: 246

Opmaak testament. Beperking van de inkorting.

Ongehuwde gepensioneerde. Feitelijk samenwonend. Heeft twee zeer hoogbejaarde ouders, die reservataire erfgenamen zijn. Kan of mag in zijn testament worden bepaald dat die ouders de inkorting steeds moeten schriftelijk vragen, en dat, wanneer die inkorting NIET binnen een ZELF "welbepaalde"...
door Vliegende hollander
15 jul 2017 16:20
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Vraag tot vernietiging testament + aanstelling boedelnotaris in één dagvaarding ?
Reacties: 1
Weergaves: 248

Vraag tot vernietiging testament + aanstelling boedelnotaris in één dagvaarding ?

Kunnen of mogen, mede uit kostenbesparende overwegingen, in een en dezelfde "dagvaarding" twee rechtsvorderingen ingesteld worden ? 1. De vernietiging van een testament; + 2. De aanstelling van een boedelnotaris ? Zijn die twee vorderingen voldoende nauw met elkaar verbonden en moet de gew...
door Vliegende hollander
24 jun 2017 16:23
Forum: Successie- & Registratierechten
Onderwerp: Aangifte erfbelasting .... een noodzakelijk kwaad !!!
Reacties: 5
Weergaves: 688

Re: Aangifte erfbelasting .... een noodzakelijk kwaad !!!

Via de website van VLABEL (rubriek contact) kan je een AFSPRAAK maken met een fiscaal medewerker en hem/haar om verduidelijking vragen
door Vliegende hollander
24 jun 2017 14:19
Forum: Bank & Beurs
Onderwerp: Bewaartermijn door de banken van bankhistorieken of banklisting ?
Reacties: 0
Weergaves: 282

Bewaartermijn door de banken van bankhistorieken of banklisting ?

Welke wettelijke bewaartermijn is aan de banken opgelegd om bankhistorieken of banklistings op papier of op microfilm te bewaren in hun archieven en/of in hun administratieve (hoofd)kantoren; wettelijk termijn waarbinnen erfgenamen of hun advocaten daarvan tegen betaling een kopie kunnen opvragen ? ...

Ga naar uitgebreid zoeken