Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.

Er zijn 50 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door Vliegende hollander
25 aug 2017 20:59
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Ereloon- en kostennota voor opmaak testament. Betaling.
Reacties: 2
Weergaves: 173

Ereloon- en kostennota voor opmaak testament. Betaling.

1. Op wiens naam moet of mag de notaris zijn ereloonnota of kostennota opmaken voor het opstellen van een authentiek testament ? a. Op naam van de erflater ? b. Op naam van een erfgenaam, zoon of dochter of ander familielid of eventueel een derde die de erflater begeleid heeft of naar het notariskan...
door Vliegende hollander
15 aug 2017 10:50
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Opmaak testament. Beperking van de inkorting.
Reacties: 1
Weergaves: 136

Opmaak testament. Beperking van de inkorting.

Ongehuwde gepensioneerde. Feitelijk samenwonend. Heeft twee zeer hoogbejaarde ouders, die reservataire erfgenamen zijn. Kan of mag in zijn testament worden bepaald dat die ouders de inkorting steeds moeten schriftelijk vragen, en dat, wanneer die inkorting NIET binnen een ZELF "welbepaalde"...
door Vliegende hollander
15 jul 2017 16:20
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Vraag tot vernietiging testament + aanstelling boedelnotaris in één dagvaarding ?
Reacties: 1
Weergaves: 148

Vraag tot vernietiging testament + aanstelling boedelnotaris in één dagvaarding ?

Kunnen of mogen, mede uit kostenbesparende overwegingen, in een en dezelfde "dagvaarding" twee rechtsvorderingen ingesteld worden ? 1. De vernietiging van een testament; + 2. De aanstelling van een boedelnotaris ? Zijn die twee vorderingen voldoende nauw met elkaar verbonden en moet de gew...
door Vliegende hollander
24 jun 2017 16:23
Forum: Successie- & Registratierechten
Onderwerp: Aangifte erfbelasting .... een noodzakelijk kwaad !!!
Reacties: 5
Weergaves: 410

Re: Aangifte erfbelasting .... een noodzakelijk kwaad !!!

Via de website van VLABEL (rubriek contact) kan je een AFSPRAAK maken met een fiscaal medewerker en hem/haar om verduidelijking vragen
door Vliegende hollander
24 jun 2017 14:19
Forum: Bank & Beurs
Onderwerp: Bewaartermijn door de banken van bankhistorieken of banklisting ?
Reacties: 0
Weergaves: 126

Bewaartermijn door de banken van bankhistorieken of banklisting ?

Welke wettelijke bewaartermijn is aan de banken opgelegd om bankhistorieken of banklistings op papier of op microfilm te bewaren in hun archieven en/of in hun administratieve (hoofd)kantoren; wettelijk termijn waarbinnen erfgenamen of hun advocaten daarvan tegen betaling een kopie kunnen opvragen ? ...
door Vliegende hollander
23 mei 2017 16:20
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Afleveringstermijn van een notariële akte van erfopvolging bij betwisting van een authentiek testament ?
Reacties: 4
Weergaves: 275

Afleveringstermijn van een notariële akte van erfopvolging bij betwisting van een authentiek testament ?

Binnen welke "termijn" moet een notaris, op vraag van één of meer van de erfgenamen of legatarissen, de notariële akte van erfopvolging opmaken én er uitgifte van doen wanneer er betwisting bestaat omtrent de rechtsgeldigheid van een authentiek testament, wetende dat de successie-aangifte ...
door Vliegende hollander
27 mar 2017 20:34
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Dicteren van een testament. Formele omzetting van de gedicteerde tekst ?
Reacties: 3
Weergaves: 248

Dicteren van een testament. Formele omzetting van de gedicteerde tekst ?

Men mag zijn testament dicteren aan een notaris. Is het zo dat de gedicteerde tekst door de notaris steeds moet worden omgezet in een formele tekst ? Of, dienen alle gedicteerde woorden "letterlijk" te worden opgeschreven ? Is die eventuele omzetting tot een officiëlere tekst in een of and...
door Vliegende hollander
27 mar 2017 08:28
Forum: Bank & Beurs
Onderwerp: Aangerekende bBankkosten voor opvragen van banklisting
Reacties: 7
Weergaves: 485

Re: Aangerekende bBankkosten voor opvragen van banklisting

Zou een wettige of reservataire ERFGENAAM via zijn eigen PC-banking een dergelijke "listing" kunnen opvragen over de bankrekeningen van de erflater ?
door Vliegende hollander
26 mar 2017 12:56
Forum: Bank & Beurs
Onderwerp: Aangerekende bBankkosten voor opvragen van banklisting
Reacties: 7
Weergaves: 485

Aangerekende bBankkosten voor opvragen van banklisting

Heeft er iemand een precies idee van hoeveel BNP PARIBAS FORTIS, per jaar, als kosten aanrekent voor het bekomen van een zogenaamde "listing" die een overzicht is van de banktransacties, die blijkbaar over een periode van tien jaar terug in de tijd kunnen worden opgevraagd ?
door Vliegende hollander
06 mar 2017 21:34
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Wijziging bij testament van een schenking (bankgifte) in een schenking buiten erfdeel.
Reacties: 5
Weergaves: 284

Re: Wijziging bij testament van een schenking (bankgifte) in een schenking buiten erfdeel.

Dag Heren Poene & Wanton,

Van harte bedankt voor die knappe benaderingen.
Nu schijnt het licht in de duisternis.
door Vliegende hollander
06 mar 2017 16:21
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Wijziging bij testament van een schenking (bankgifte) in een schenking buiten erfdeel.
Reacties: 5
Weergaves: 284

Re: Wijziging bij testament van een schenking (bankgifte) in een schenking buiten erfdeel.

Dit is de casus. Er zijn alleen drie (reservataire erfgenamen/kinderen) van de overleden langstlevende echtgenote: A, B & C. Zowel A en B hebben beide reeds vroeger grote bankgiften gekregen als voorschot op de erfenis. C heeft destijds slechts een kleine bankgift ontvangen als voorschot op erfe...

Ga naar uitgebreid zoeken