Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.

Er zijn 1387 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door Bart Vissers
21 feb 2018 12:05
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: geweigerd in de creche
Reacties: 34
Weergaves: 517

Re: geweigerd in de creche

U zou kunnen voorstellen om het eten bereid mee te geven zodat het nog enkel opgewarmd moet worden.
door Bart Vissers
18 feb 2018 20:01
Forum: Praat café
Onderwerp: Mijn rechter en linker hand
Reacties: 16
Weergaves: 821

Re: Mijn rechter en linker hand

Sterkte!
door Bart Vissers
15 feb 2018 08:18
Forum: Bank & Beurs
Onderwerp: Op zwarte lijst als borg
Reacties: 4
Weergaves: 189

Re: Op zwarte lijst als borg

Als je niet getekend hebt: bewijs opvragen en procedure van klacht wegens valsheid in geschrifte overwegen.
door Bart Vissers
14 feb 2018 00:31
Forum: Belastingen, BTW & Accijnzen
Onderwerp: Factuurdatum of betaaldatum
Reacties: 19
Weergaves: 526

Re: Factuurdatum of betaaldatum

Als de factuur betrekking heeft op geleverde prestaties in het vorige boekjaar, dan kan je via een rekening op te maken facturen (440) of overlopende rekeningen (491) het bedrag in de resultatenrekening van vorig boekjaar laten belanden (zolang boekhouding niet afgesloten).
door Bart Vissers
08 feb 2018 21:55
Forum: Consumenten Koop
Onderwerp: Prijsafspraak niet nageleefd
Reacties: 12
Weergaves: 288

Re: Prijsafspraak niet nageleefd

Je hebt het op papier. Men gaat hier moeilijk buiten kunnen. Zelfs als de prijzen uithangen: je hebt een individuele geschreven overeenkomst (minstens aanbod waarop je bent ingegaan). Tenzij uit de opmaak van het document zou kunnen afgeleid worden dat de 60 EUR een waarborg of voorschot zou kunnen ...
door Bart Vissers
05 feb 2018 23:06
Forum: Huren
Onderwerp: Opzeg door huurder na 6 maanden
Reacties: 10
Weergaves: 263

Re: Opzeg door huurder na 6 maanden

Je hebt een keuze gegeven en aangetekend overgemaakt. De huurder heeft een keuze gemaakt. Dan kan hij niet nadien eenzijdig de andere optie toepassen. De optie geldt evenmin tot het einde der tijden (of het einde der contract). Als er geen termijn vooropgesteld is bij je aanbod, dan geldt de redelij...
door Bart Vissers
05 feb 2018 22:20
Forum: Consumenten Koop
Onderwerp: kapotte tv
Reacties: 36
Weergaves: 911

Re: kapotte tv

Wil men niet mee, dan ken je geen tv gaan stelen ter vervanging.
Daarom zijn er rechtbanken opgericht, om je gelijk daar te (proberen) halen.
Weliswaar na je formele ingebrekestelling van aan de verkoper.
door Bart Vissers
05 feb 2018 18:37
Forum: Procedure, Spelers & Instellingen
Onderwerp: Kan tenuitvoerlegging al dan niet ?
Reacties: 14
Weergaves: 275

Re: Kan tenuitvoerlegging al dan niet ?

Een voorziening in cassatie is geen hoger beroep. Gaat ook niet langer over de feiten maar over vormelijkheden of de interpretatie van de wet.
door Bart Vissers
04 feb 2018 01:20
Forum: Kopen
Onderwerp: Garage wel op kadastraal perceel maar niet in akte.
Reacties: 3
Weergaves: 213

Re: Garage wel op kadastraal perceel maar niet in akte.

Blaatpraat schreef:Ik vermoed dat als je hiervoor een sluitend antwoord wenst, je hiervoor best een aanpalingsprocedure opstart bij de rechtbank.

Afpaling, bedoel je?
Als niet-eigenaar noch buur?

Kan m.i. maar eerst na eigendomsverwerving.

Wie gebruikt die garagebox momenteel? Op basis van welke titel?
door Bart Vissers
03 feb 2018 20:48
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Mag stiefmoeder testament mede ondertekenen
Reacties: 6
Weergaves: 166

Re: Mag stiefmoeder testament mede ondertekenen

Indien stiefmoeder mee ondertekend heeft is het zelfs ongeldig. Een testament moet eigenhandig worden geschreven en ondertekend, ieder voor zich. Zonder tussenkomst van iemand anders. Hulp mag wel, beïnvloeding niet. Dus in welke mate is mede ondertekenen, beïnvloeden? Lijkt me vooral een feitenkwe...
door Bart Vissers
03 feb 2018 18:55
Forum: Andere
Onderwerp: Eenheidsprijzen verplicht?
Reacties: 8
Weergaves: 362

Re: Eenheidsprijzen verplicht?

Factuur moet inderdaad gedetailleerd zijn.
door Bart Vissers
03 feb 2018 18:53
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Mag stiefmoeder testament mede ondertekenen
Reacties: 6
Weergaves: 166

Re: Mag stiefmoeder testament mede ondertekenen

Onterven is op zich niet onwettig.
Maar kan wel aanleiding zijn om inkorting te bekomen ten belope van het reservataire deel.
door Bart Vissers
03 feb 2018 18:25
Forum: Consumenten Koop
Onderwerp: levering gordijnen met 2 maand vertraging: wat zijn de rechten?
Reacties: 2
Weergaves: 155

Re: levering gordijnen met 2 maand vertraging: wat zijn de rechten?

Als je hebt aangegeven (en kan bewijzen) dat de leveringsdatum is overeengekomen en een essentieel onderdeel van de overeenkomst uitmaakt, dan kan je ontbinden en/of schadevergoeding vragen. Maar dat is standaard niet het geval en dan geldt de redelijke termijn . Een eenzijdige ontbinding is altijd ...
door Bart Vissers
03 feb 2018 16:35
Forum: Mede-eigendom & Nabuurschap
Onderwerp: Riolering in losweg
Reacties: 9
Weergaves: 192

Re: Riolering in losweg

Heb je een erfdienstbaarheid recht van uitweg of recht van overgang? Ook voor nutsleidingen kan je een recht van overgang of recht van uitweg bekomen. Het eerst kan je met de insluitende eigenaar overeenkomen, het tweede kan je via de rechtbank bekomen (maar is wel een recht). Je mag alvast niet zel...
door Bart Vissers
03 feb 2018 16:16
Forum: Mede-eigendom & Nabuurschap
Onderwerp: appartement gekocht, plots nieuw dak?
Reacties: 28
Weergaves: 533

Re: appartement gekocht, plots nieuw dak?

In de notulen staat enkel wat er beslist werd betreffende de punten die op de dagorde van de AV stonden. Blijkbaar werd het nooit door een eigenaar op de dagorde geplaatst. Daaruit blijkt dat er toen nog geen hoogdringendheid was aangezien niemand het nodig vond om het op de dagorde te laten plaats...

Ga naar uitgebreid zoeken