Er zijn 33 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door Lasto
17 feb 2018 10:55
Forum: Andere
Onderwerp: Parkeerretributie Roeselare
Reacties: 27
Weergaves: 1728

Re: Parkeerretributie Roeselare

Denk toch goed na, want als je er 2 aangetekende brieven gaat sturen zal je meer kwijt zijn dan wat je nu moet betalen, aangetekende zending is nu reeds 6,77€ , en dan ben je nog niet zeker dat je niet moet betalen. Denk ook goed na wat de gevolgen op lange termijn zijn, als iedereen zo economisch ...
door Lasto
17 feb 2018 09:58
Forum: Andere
Onderwerp: Parkeerretributie Roeselare
Reacties: 27
Weergaves: 1728

Re: Parkeerretributie Roeselare

Als het dashboard niet volledig zichtbaar is op de foto die men als bewijs aanbrengt, dan denk ik dat je wel degelijk kans op slagen hebt.
door Lasto
16 feb 2018 17:31
Forum: Andere
Onderwerp: Nieuwbouw buren
Reacties: 5
Weergaves: 1110

Re: Nieuwbouw buren

Je kan zeker vragen om dat op papier te bevestigen.
door Lasto
16 feb 2018 17:18
Forum: Administratief recht
Onderwerp: Facebook censuur door gemeentelijke overheid?
Reacties: 31
Weergaves: 2010

Re: Facebook censuur door gemeentelijke overheid?

Ik ben geneigd svandamme in deze te volgen. De vrijheid van meningsuiting is een grondrecht. Het wordt voor elke Belgische burger gewaarborgd in het EVRM en in de Belgische Grondwet. Het gevolg daarvan is dat elk orgaan dat bekleed is met overheidsgezag ertoe gehouden is om die vrijheid te respecter...
door Lasto
21 mar 2017 09:41
Forum: Milieurecht
Onderwerp: Functiewijziging tuinhuis
Reacties: 10
Weergaves: 1533

Re: Functiewijziging tuinhuis

de enige vergunning die nodig is: is inderdaad de commerciële vergunning van de gemeente waarvan ik uitga dat je die al hebt, vermits je al enige maanden in je huiskamer ontvangt.
Daar ging ik ook vanuit.
En wat is een commerciële vergunning?
door Lasto
20 mar 2017 13:01
Forum: Milieurecht
Onderwerp: Functiewijziging tuinhuis
Reacties: 10
Weergaves: 1533

Re: Functiewijziging tuinhuis

Zoals je zelf al aanhaalt, gaat het hier om een functiewijziging. Zoals hierboven werd aangehaald, heb je daar een vergunning voor nodig. Je kan niet zomaar handelsactiviteiten beginnen uitoefenen in je tuinhuis (en ook niet in je woning trouwens). Wordt inderdaad strafrechtelijk gesanctioneerd.
door Lasto
20 mar 2017 12:58
Forum: Milieurecht
Onderwerp: Van agrarisch gebied naar bouwgrond
Reacties: 8
Weergaves: 2129

Re: Van agrarisch gebied naar bouwgrond

In eerste instantie moet je inderdaad de juiste bestemming van de grond nagaan. Je kan dat opzoeken, maar als je niet zeker bent, vraag het dan best na bij de gemeente en vraag waarop ze zich daarvoor baseren (een RUP of het gewestplan). Vraag ook na of er eventueel een verkavelingsvergunning van to...
door Lasto
20 mar 2017 12:49
Forum: Administratief recht
Onderwerp: Waardebepaling onteigende boom op privé terrein
Reacties: 3
Weergaves: 807

Re: Waardebepaling onteigende boom op privé terrein

Het gelijkheidsbeginsel, zoals vervat in artikel 10 en 11 van de Grondwet. Maar ook artikel 16 van de Grondwet. De overheid die tot onteigening overgaat, moet voorafgaand aan de onteigening een billijke onteigeningsvergoeding betalen. Dit houdt in dat ze volledig moet zijn. Ik zie niet in waarom één...
door Lasto
12 dec 2016 10:37
Forum: Onderwijsrecht
Onderwerp: Betwisting examenresultaat cursus EHBO
Reacties: 10
Weergaves: 1443

Re: Betwisting examenresultaat cursus EHBO

De vraag die moet worden beantwoord is: handelt Rode Kruis Vlaanderen vzw als een administratieve overheid bij het evalueren van praktijkexamens? Is het antwoord ja, dan is het van belang na te gaan of er een examenreglement bestaat en of er beroepsmogelijkheden in zijn voorzien. Die beroepsmogelijk...
door Lasto
12 dec 2016 10:27
Forum: Administratief recht
Onderwerp: Advocaat in de fout - wat doen?
Reacties: 5
Weergaves: 1092

Re: Advocaat in de fout - wat doen?

Er bestaat geen wetgeving die zegt dat een advocaat geen recht heeft op vergoeding voor prestaties die later "totaal nutteloos" zouden zijn gebleken. De advocaat heeft recht op betaling van een billijk ereloon (eventueel is de berekening ervan vastgelegd in een overeenkomst met de cliënt) voor de pr...
door Lasto
12 dec 2016 10:20
Forum: Administratief recht
Onderwerp: verkavelingsaanvraag
Reacties: 2
Weergaves: 439

Re: verkavelingsaanvraag

Klopt: er kan geen aanspraak worden gemaakt op een verkavelingsvergunning als ze nooit geldig werd verleend. Eventueel kan er wel een schadevergoeding gevraagd worden indien je - vertrouwend op de "gunstig" brief van de gemeente - kosten zou hebben gemaakt die je niet zou hebben gemaakt als de brief...
door Lasto
25 aug 2016 22:55
Forum: Praat café
Onderwerp: Tergend roekeloos geding automatisch opnemen in conclusies of niet?
Reacties: 5
Weergaves: 1392

Re: Tergend roekeloos geding automatisch opnemen in conclusies of niet?

Er is toch wel enige omzichtigheid geboden. Wanneer je de rechtbank vraagt om een procespartij te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding, stel je een zgn. "tegeneis" in. Het gevolg kan zijn dat als de eiser ongelijk krijgt over zijn eis tegen jou, maa...
door Lasto
19 aug 2016 17:44
Forum: Mede-eigendom & Nabuurschap
Onderwerp: Wat kan ik verder ondernemen?ik vraag om raad
Reacties: 21
Weergaves: 1366

Re: Wat kan ik verder ondernemen?ik vraag om raad

Als dat niet het geval is, wendt u zich (al dan niet bijgestaan door een advocaat/raadsman) best tot de rechtbank. De rechtbank kan oordelen of de buurvrouw burenhinder veroorzaakt en/of of zij de toegebrachte schade aan het dak dient te vergoeden. waarom niet tot uw verzekeringsagent van uwe (rech...
door Lasto
19 aug 2016 17:38
Forum: Huren
Onderwerp: Werken huurwoning
Reacties: 5
Weergaves: 497

Re: Werken huurwoning

om de verhuurder er schriftelijk (maar best ook diplomatisch) aan te herinneren (1) En dat doe je best via AANGETEKEND SCHRIJVEN en niet via een banale email Daar ben ik het niet mee eens. Je moet ervan uitgaan dat de verhuurder het probleem uit het oog verloren is en hem nog een kans geven om het ...
door Lasto
16 aug 2016 12:45
Forum: Huren
Onderwerp: Werken huurwoning
Reacties: 5
Weergaves: 497

Re: Werken huurwoning

De verhuurder van een huurwoning is verplicht ervoor te zorgen dat de huurder het 'rustig genot' kan hebben van de woning. Als het genot van de huurwoning wordt verstoord door iets dat de huurder niet zelf veroorzaakt heeft (of (mede)verantwoordelijk voor is), is de verhuurder verplicht die verstori...

Ga naar uitgebreid zoeken