Er zijn 134 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door nicky54
30 jun 2020 17:34
Forum: Belastingen, BTW & Accijnzen
Onderwerp: eigendom nog gedeeltelijk op mijn naam na verkoop aan ex-vrouw
Reacties: 5
Weergaves: 525

Re: eigendom nog gedeeltelijk op mijn naam na verkoop aan ex-vrouw

Werd door de notaris geen akte van afstand-deling opgemaakt, waaruit moet blijken dat je ex-vrouw de eigendomstitel heeft gekregen?
door nicky54
28 jun 2020 17:59
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: Na feitelijk samenwonen ex-partner onderhouden
Reacties: 1
Weergaves: 383

Re: Na feitelijk samenwonen ex-partner onderhouden

Vermits voor feitelijk samenwonenden geen wettelijk statuut met rechten en plichten bestaat, zijn er bij de beëindiging van de feitelijk samenwoonst geen formele verplichtingen. Er bestaat geen wettelijke onderhoudsplicht tussen ex-partners na de beëindiging van de samenwoning. Zeer uitzonderlijk wo...
door nicky54
17 jun 2020 18:46
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: Erfenis gebruikt voor verbouwing woning
Reacties: 3
Weergaves: 883

Re: Erfenis gebruikt voor verbouwing woning

WETTELIJK STELSEL - STORTINGEN VAN EIGEN GELDEN OP EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REKENING! Hof van Cassatie : Arrest van 21 januari 2011. Storting van eigen gelden op een gemeenschappelijke rekening vallen, behoudens tegenbewijs, in het gemeenschappelijk vermogen : hieruit volgt dat het gemeenschappelijk v...
door nicky54
27 feb 2020 14:59
Forum: Huwelijk & Samenwoning
Onderwerp: Terugeisend geld van mijn ex vriend
Reacties: 1
Weergaves: 470

Re: Terugeisend geld van mijn ex vriend

Indien uw ex-partner de onbetwistbare bewijzen (rekeningafschriften) kan voorleggen wat hij betaalde voor de aflossing van de lening van u en uw ex-man, dan kan hij aanspraak maken op een vordering voor (mede)-afbetalingen van die lening. Immers, volgens de rechtspraak, mag men zich niet verrijken z...
door nicky54
26 feb 2020 15:34
Forum: Kopen
Onderwerp: Wettelijk samenwonen + aankoop huis
Reacties: 1
Weergaves: 434

Re: Wettelijk samenwonen + aankoop huis

Uw partner heeft een huurkoopcontract aangegaan op zijn naam. Dit is een persoonlijke schuld en hij alleen is hiervoor aansprakelijk. Voor wettelijk samenwonenden gelden dezelfde regels als voor partners die trouwden met "scheiding van goederen" : beide samenwonende partners zijn enkel samen aanspra...
door nicky54
25 feb 2020 17:14
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: Wat te doen met het huis?
Reacties: 1
Weergaves: 486

Re: Wat te doen met het huis?

Voor de "uitonverdeeldheidtreding" met betrekking tot de samen aangekochte woning zullen feitelijk samenwonenden zich moeten wenden tot de Familie- en Jeugdrechtbank. Voor een regeling van het voorlopig gebruik van de gezinswoning, de voorlopige afbetaling van de hypothecaire kredieten, en andere dr...
door nicky54
29 jan 2020 17:14
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: Burgerrechtelijke schuldvordering jegens ex man
Reacties: 1
Weergaves: 384

Re: Burgerrechtelijke schuldvordering jegens ex man

Is deze hoofdelijke aansprakelijkheid van die schuld tijdens de echtscheidingsprocedure nooit ter sprake gekomen?
door nicky54
29 jan 2020 16:51
Forum: Bank & Beurs
Onderwerp: PPersoonlijke lening
Reacties: 4
Weergaves: 721

Re: PPersoonlijke lening

Waarvoor dank voor beide antwoorden!
door nicky54
29 jan 2020 13:35
Forum: Bank & Beurs
Onderwerp: PPersoonlijke lening
Reacties: 4
Weergaves: 721

PPersoonlijke lening

Ik wens een appartement te kopen voor 140.000€. Ik heb alleen dit bedrag ter beschikking. Kan ik een persoonlijke lening aangaan voor de notariskosten?
door nicky54
26 jan 2020 18:45
Forum: Huwelijk & Samenwoning
Onderwerp: woning afkopen...
Reacties: 6
Weergaves: 736

Re: woning afkopen...

Bovenvermelde berekening is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Heb een vereffening-verdeling meegemaakt waarbij de notaris de herwaardering van een schuldvordering niet aannam. Het dossier werd in een p.v. van zwarigheden naar de rechtbank gestuurd. De rechter oordeelde dat de herwaardering van de s...
door nicky54
25 jan 2020 20:26
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: vereffening verdeling echtscheiding
Reacties: 2
Weergaves: 363

Re: vereffening verdeling echtscheiding

Werd er een notaris door de rechtbank aangesteld om de vereffening verdeling te leiden?
door nicky54
25 jan 2020 20:12
Forum: Huwelijk & Samenwoning
Onderwerp: woning afkopen...
Reacties: 6
Weergaves: 736

Re: woning afkopen...

Het onroerend goed werd, volgens u, aangekocht voor 245.000 €. Het huis werd onlangs, volgens u, geschat op 480.000 €. Dit is een waardevermeerdering van 95,91%. U investeerde 200.000 € voor renovatie of verbouwingen, eigen gelden van vóór het wettelijk samenwonen. Gezien het onroerend goed aan beid...
door nicky54
25 jan 2020 18:04
Forum: Huwelijk & Samenwoning
Onderwerp: woning afkopen...
Reacties: 6
Weergaves: 736

Re: woning afkopen...

Het bedrag dat geïnvesteerd werd voor renovatie dient geherwaardeerd te worden volgens het Hof van Cassatie in een arrest van 27 september 2012 : De feiten kunnen kort samengevat als volgt. Partijen waren gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen (te vergelijken met wettelijk samenwonenden...

Ga naar uitgebreid zoeken