Er zijn 167 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door Fresh
27 dec 2006 12:03
Forum: Huren
Onderwerp: handelshuur
Reacties: 21
Weergaves: 5537

En als ik erop mag wijzen : indien in het huurcontract geen beding opgenomen is dat het gaat om een handelshuurcontract dan is het er geen en valt het onder het gemene huur ( gemeen recht ). Handelshuurwet: Artikel 1. De bepalingen van deze afdelingen zijn van toepassing op de huur van onroerende g...
door Fresh
27 dec 2006 11:59
Forum: Huren
Onderwerp: handelshuur
Reacties: 21
Weergaves: 5537

@scorpioen: de handelshuurwet is van dwingend recht, de partijen hebben omtrent de al dan niet toepassing dus geen enkele keuze. Voorts kan geen van de aangehaalde argumenten mij overtuigen om een handelshuur te gebruiken betreffende een artsenpraktijk. M.i. is dit volstrekt juridisch onmogelijk om...
door Fresh
19 dec 2006 10:42
Forum: Huren
Onderwerp: handelshuur
Reacties: 21
Weergaves: 5537

Beste, Mocht ik van u zijn, ik zou langsgaan bij een advocatenkantoor en een overeenkomst op maat laten redigeren. Uiteraard kunnen partijen perfect de handelshuurwet op hun overeenkomst van toepassing verklaren (mits enig voorbehoud ivm rechterlijke rekwalificatie). In deze is dit toch af te raden:...
door Fresh
18 dec 2006 16:47
Forum: Huren
Onderwerp: handelshuur
Reacties: 21
Weergaves: 5537

@scorpioen: de handelshuurwet is van dwingend recht, de partijen hebben omtrent de al dan niet toepassing dus geen enkele keuze. Voorts kan geen van de aangehaalde argumenten mij overtuigen om een handelshuur te gebruiken betreffende een artsenpraktijk. M.i. is dit volstrekt juridisch onmogelijk om ...
door Fresh
18 dec 2006 15:14
Forum: Huren
Onderwerp: handelshuur
Reacties: 21
Weergaves: 5537

voor vrije beroepen is men vrij te kiezen of men onder de handelshuur valt of niet Kunt u mij eens zeggen op welke (wettelijke) basis u zich baseert voor zulke beweringen? M.i. is het deontologisch verboden voor artsen om hun beroep in de hoedanigheid van handelaar uit te oefenen ergo is handelshuu...
door Fresh
10 dec 2006 23:45
Forum: Kopen
Onderwerp: aankoop woning (voorschot)
Reacties: 17
Weergaves: 15816

Ik wou U de technische details besparen, maar als U er echt op staat.... De wetgever heeft inderdaad expliciet geopteerd de controle op antiwitwas-praktijken en financiering van terrorisme toe te vertrouwen aan practici die dagdagelijks in contact komen met financi?le transacties. Enkel deze persone...
door Fresh
10 dec 2006 23:43
Forum: Kopen
Onderwerp: aankoop woning (voorschot)
Reacties: 17
Weergaves: 15816

Zoals iedereen weet is het sluitstuk van het preventieve luik van het antiwitwassysteem in ons land de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financi?le stelsel voor het witwassen van geld (hierna ?de wet?); dit is de omzetting in het Belgische recht van de Europese richtlijn...
door Fresh
10 dec 2006 23:42
Forum: Kopen
Onderwerp: aankoop woning (voorschot)
Reacties: 17
Weergaves: 15816

HOOFDSTUK IIbis. - Beperking van de betalingen in contanten. <Ingevoegd> Art. 10bis. <W> De prijs van de verkoop van een onroerend goed mag enkel vereffend worden door middel van overschrijving of cheque, uitgezonderd voor een bedrag tot 10 % van de prijs van de verkoop, en voor zover dit bedrag nie...
door Fresh
10 dec 2006 19:23
Forum: Kopen
Onderwerp: aankoop woning (voorschot)
Reacties: 17
Weergaves: 15816

Dan staan er volgens mij leugens op mijn compromie hoor :shock: het meest voorkomend is tussen 5 % en Maximum 10 procent. registratierechten kunnen niet betaald worden van het voorschot, het voorschot moet op een geblokkeerde rekening komen van makelaar of bij geval van rechtstreekse aankoop aan ee...
door Fresh
09 dec 2006 15:17
Forum: Kopen
Onderwerp: aankoop woning (voorschot)
Reacties: 17
Weergaves: 15816

Er bestaat GEEN maximum noch een minimum inzake voorschot. Doorgaans bedraagt het voorschot inzake onroerende goederen inderdaad 10%. De reden hiervoor is heel eenvoudig: de registratierechten in Vlaanderen bedragen 10%. Niet zelden gebeurt het immers dat er tussen het ondertekenen van de compromis ...
door Fresh
09 dec 2006 15:06
Forum: Verkeersongevallen
Onderwerp: wagen te laat gecontroleerd
Reacties: 9
Weergaves: 2706

tss, toch wel erg dat het Belgisch Gerecht zich met zulke onnozele prullen moet bezighouden.

@vraagsteller: je zal helemaal niet voor de strafrechter moeten verschijnen, na betaling van de minnelijke schikking vervalt de strafvordering
door Fresh
09 dec 2006 15:02
Forum: Huwelijk & Samenwoning
Onderwerp: samen auto kopen
Reacties: 5
Weergaves: 2304

Wat scorpioen adviseert is volledig correct. Voor zulke gevallen hoef je echt niet naar een advocaat of een notaris te lopen (geloof me: dezen zullen niks beters op papier zetten dan wat scorpioen hier heeft neergeschreven, alleen het kost je een pak geld meer). Enkel bij de aankoop van een onroeren...
door Fresh
07 dec 2006 14:06
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: recht op beroep?
Reacties: 9
Weergaves: 1440

Beste,

U hebt ALTIJD recht om in hoger beroep te gaan tot zolang de termijn hiervoor niet is verstreken (1 maand vanaf de BETEKENING). Het argument omtrent de stilzwijgende berusting slaat werkelijk nergens op en bewijst volgens mij alleen dat de tegenpartij in dat dossier h???l erg zwak staat
door Fresh
07 dec 2006 11:09
Forum: Misdrijven tegen personen of goederen
Onderwerp: Strafklacht na een dading mogelijk?
Reacties: 3
Weergaves: 1375

strafklacht kan ALTIJD, ook na een dading (= BURGERLIJK)
door Fresh
07 dec 2006 11:08
Forum: Huren
Onderwerp: Huurders kunnen voortaan kosteloos en zonder opzeg weg ????
Reacties: 3
Weergaves: 1301

Ik ben er vrij zeker van dat de bepalingen in de nieuwe programmawet er niet 'toevallig' zijn ingesukkeld. Volgens de tekst die nu ter stemming voorligt mag iedere huurder - indien het huurcontract niet is geregistreerd - vertrekken zonder opzegtermijn, noch opzegvergoeding. Opgepast: het betreft sl...

Ga naar uitgebreid zoeken