Er zijn 42 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door Jonas Helaut
03 nov 2008 10:01
Forum: Belastingen, BTW & Accijnzen
Onderwerp: onmogelijkheid om een subsidiaire aanslag te vestigen
Reacties: 12
Weergaves: 6722

ontstentenis van Bericht van Wijziging maakt zeker een kans, doch is nogal mager om een ganse 'case' op te bouwen. Als een bericht van wijziging moest verstuurd worden en dit niet gebeurd is zal de rechtbank de aanslag nietig verklaren. Daar kan volgens mij weinig twijfel over bestaan. Een subsidia...
door Jonas Helaut
01 nov 2008 16:57
Forum: Belastingen, BTW & Accijnzen
Onderwerp: Onroerende voorheffing - eerste aanslag
Reacties: 5
Weergaves: 2863

De programmawet van 27 december 200412 schaft vanaf 1 januari 2005 de woningaftrek af. In de plaats daarvan wordt het kadastraal inkomen van de eigen woning volledig van belasting vrijgesteld. Ook de verrekening van de onroerende voorheffing wordt volledig geschrapt. Om niet te raken aan de verreke...
door Jonas Helaut
01 nov 2008 16:45
Forum: Belastingen, BTW & Accijnzen
Onderwerp: onmogelijkheid om een subsidiaire aanslag te vestigen
Reacties: 12
Weergaves: 6722

ontstentenis van Bericht van Wijziging maakt zeker een kans, doch is nogal mager om een ganse 'case' op te bouwen. uitblijven van een beslissing binnen 6 maand, maakt weinig kans, gelet op de overvloedige rechtspraak in volgende zin: art.1385undeciesGer.W. werd net gewijzigd om belastingplichtige to...
door Jonas Helaut
01 nov 2008 11:57
Forum: Belastingen, BTW & Accijnzen
Onderwerp: Onroerende voorheffing - eerste aanslag
Reacties: 5
Weergaves: 2863

OV eigen woning is vrijgesteld!!!
door Jonas Helaut
01 nov 2008 11:53
Forum: Belastingen, BTW & Accijnzen
Onderwerp: onmogelijkheid om een subsidiaire aanslag te vestigen
Reacties: 12
Weergaves: 6722

als ik het goed begrijp vraagt u de nietigheid vd aanslag wegens schending van art. 346 WIB 92? art. 346 WIB 92 is van openbare orde en de schending ervan (bv niet verzenden van Bvw) heeft nietigheid vd aanslag tot gevolg. Verzoekschrift op grond van art. 1385undecies Ger.W. is het middel waarmee U ...
door Jonas Helaut
01 nov 2008 11:24
Forum: Procedure, Spelers & Instellingen
Onderwerp: Nu eens een vraag waar ik geen fluit van ken...
Reacties: 19
Weergaves: 8584

zonder kennis van het dossier en dus louter algemeen: de Rechtbank is enkel verplicht te antwoorden op schriftelijke conclusies, in burgerlijke zaken geldt bovendien het ultra petita beginsel (Rechter mag enkel antwoorden op hetgeen de partijen hem voorleggen), uit de combinatie van deze principes m...
door Jonas Helaut
01 nov 2008 11:19
Forum: Bank & Beurs
Onderwerp: no cure no pay dossier Fortis
Reacties: 2
Weergaves: 2112

ik sluit aan bij bericht van demoor.
Succes fee is toegelaten in België en gebruikelijk
door Jonas Helaut
01 nov 2008 11:15
Forum: Huren
Onderwerp: Minnelijke beëindiging handelshuurovereenkomst
Reacties: 2
Weergaves: 1635

steeds notarieel of via Vredegerecht
mvg
door Jonas Helaut
28 apr 2008 10:55
Forum: Procedure, Spelers & Instellingen
Onderwerp: tegenpartij vraagt Bewijsstukken..
Reacties: 18
Weergaves: 7824

Beste Scorpioen, Het door jou aangehaalde art. 756 betreft de mededeling der stukken AAN DE RECHTBANK. Sedert de nieuwe procedurewet (2007) dienen deze idd 15d voor de zitting ter griffie te worden neergelegd zodat de rechter op die manier (althans in theorie) de zaak kan voorbereiden. De stukken di...
door Jonas Helaut
26 apr 2008 23:43
Forum: Huwelijk & Samenwoning
Onderwerp: vruchtgebruik firma tegenover vruchtgebruik privé
Reacties: 3
Weergaves: 2847

Een vennootschap kan uiteraard niet schenken (druist in tegen winstoogmerk en is derhalve nietig) wat uiteraard niet wil zeggen dat hiervoor geen elegante (en eenvoudige) oplossingen voor bestaan. Praat eens met Uw notaris.
door Jonas Helaut
26 apr 2008 23:37
Forum: Procedure, Spelers & Instellingen
Onderwerp: tegenpartij vraagt Bewijsstukken..
Reacties: 18
Weergaves: 7824

Beste, De zaak aanhouden wil gewoon zeggen dat de advocaat van tegenpartij gevraagd heeft op hem te wachten ter behandeling van de zaak tot zijn komst ter zitting (sommige advocaten heb wel meer zittingen tegelijkertijd) Niets van aantrekken dus. U moet van de rechter een procedurekalender afspreken...
door Jonas Helaut
12 apr 2008 11:16
Forum: Procedure, Spelers & Instellingen
Onderwerp: EReloon advocaat; 125.000 euro....
Reacties: 12
Weergaves: 5988

U heeft uiteraard steeds het recht de ereloonstaat van Uw advocaat te betwisten. De Rechtbank zal steeds het advies van de Raad van de Orde van Advocaten inwinnen omtrent de omvang en de begrotingswijze van het ereloon. U zal dan worden geconvoceerd ter zitting van een taxatiecommissie bestaande uit...
door Jonas Helaut
22 mar 2008 22:12
Forum: Procedure, Spelers & Instellingen
Onderwerp: Graag wat info
Reacties: 4
Weergaves: 2502

@ Andy: indien U een licentiaatsdiploma rechten + tableau-ervaring kunt voorleggen wens ik uiteraard met U van gedachten te wisselen omtrent de juridische relevantie van wetteksten. Voor de goede lezer: de bepalingen die werden geciteerd (o.a. WHPC) zijn in deze niet relevant daar in casu uiteraard ...
door Jonas Helaut
18 mar 2008 21:26
Forum: Procedure, Spelers & Instellingen
Onderwerp: Graag wat info
Reacties: 4
Weergaves: 2502

Het takelen na een ongeval wordt gekwalificeerd als zaakwaarneming. Ik zou dan ook negatief adviseren om hieromtrent een vordering in rechte in te leiden. De door U geciteerde wetsbepalingen zijn bovendien juridisch niet relevant.
door Jonas Helaut
14 mar 2008 08:52
Forum: Procedure, Spelers & Instellingen
Onderwerp: verhaalbaarheid van advocatenkosten
Reacties: 4
Weergaves: 2546

1200 = niet in geld waardeerbare zaken.

Voor de overige zaken (bv pecuniaire schadevergoeding, invordering factuur) => zie tabel basisvergoeding/max/min

Ga naar uitgebreid zoeken