Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.

Er zijn 118 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door Avelivloms
03 mar 2018 22:18
Forum: Rechten van de Mens / Discriminatie
Onderwerp: Gebed op een openbare plaats
Reacties: 11
Weergaves: 1410

Re: Gebed op een openbare plaats

“Art.9.1.Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte,geweten en godsdienst;dit recht omvat...tevens de vrijheid hetzij alleen,hetzij met anderen,zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door...”(4 november 1950 Verdrag tot bescherming van de ...
door Avelivloms
03 mar 2018 21:56
Forum: Rechten van de Mens / Discriminatie
Onderwerp: Gebed op een openbare plaats
Reacties: 11
Weergaves: 1410

Re: Gebed op een openbare plaats

“Art.9.1.Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte,geweten en godsdienst;dit recht omvat...tevens de vrijheid hetzij alleen,hetzij met anderen,zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door...”(4 november 1950 Verdrag tot bescherming van de ...
door Avelivloms
03 mar 2018 11:34
Forum: Rechten van de Mens / Discriminatie
Onderwerp: Gebed op een openbare plaats
Reacties: 11
Weergaves: 1410

Re: Gebed op een openbare plaats

Bidden op de openbare weg moet gelijkgesteld worden met gelijkaardige activiteiten. In groep bidden zal vlug beschouwd worden als een manifestatie waarvoor een toelating van de burgemeester voor nodig is volgens het gemeentelijk politiereglement. Alleen bidden op de stoep kan beschouwd worden - in s...
door Avelivloms
03 mar 2018 01:00
Forum: Rechten van de Mens / Discriminatie
Onderwerp: Gebed op een openbare plaats
Reacties: 11
Weergaves: 1410

Re: Gebed op een openbare plaats

Wel ik ga me er eens in verdiepen ...
door Avelivloms
28 feb 2018 23:05
Forum: Praat café
Onderwerp: Procedurefout in terreurproces Abdeslam
Reacties: 12
Weergaves: 657

Re: Procedurefout in terreurproces Abdeslam

Het is oneerlijk !
door Avelivloms
28 feb 2018 23:05
Forum: Praat café
Onderwerp: Procedurefout in terreurproces Abdeslam
Reacties: 12
Weergaves: 657

Re: Procedurefout in terreurproces Abdeslam

Doek dit forum dan maar op. Waarom? Omdat dit forum geen invloed kan hebben op een lopende rechtszaak? :roll: :roll: :roll: Dit forum dient om mensen die een juridisch probleem hebben / juridisch advies wensen verder te helpen. Niet om zaken te bediscussiëren die op politics.be (of in uw geval: het...
door Avelivloms
28 feb 2018 01:00
Forum: Praat café
Onderwerp: Mag de Belgische Staat zijn eigen Antiracismewet overtreden ?
Reacties: 5
Weergaves: 405

Mag de Belgische Staat zijn eigen Antiracismewet overtreden ?

Bent u van mening dat de Belgische Staat door de erkenning en de financiering van de islamitische eredienst zijn medewerking verleent aan een groep of een vereniging die kennelijk en herhaaldelijk (dus "meerdere malen" : GwH nr. 40/2009, B.43.2) rassendiscriminatie en segregatie jegens de ...
door Avelivloms
25 feb 2018 12:08
Forum: Praat café
Onderwerp: Procedurefout in terreurproces Abdeslam
Reacties: 12
Weergaves: 657

Re: Procedurefout in terreurproces Abdeslam

mava105 schreef:Die meer dan waarschijnlijk niemand gelezen heeft wegens te lang. Trouwen onze commentaar zal geen enkel invloed hebben op de rechtzaak


Doek dit forum dan maar op.
door Avelivloms
25 feb 2018 11:34
Forum: Praat café
Onderwerp: Procedurefout in terreurproces Abdeslam
Reacties: 12
Weergaves: 657

Re: Procedurefout in terreurproces Abdeslam

mava105 schreef:Met wat?


:shock:

Met wat ik in de openingspost schreef ?????
door Avelivloms
24 feb 2018 20:36
Forum: Praat café
Onderwerp: Procedurefout in terreurproces Abdeslam
Reacties: 12
Weergaves: 657

Re: Procedurefout in terreurproces Abdeslam

Oude Belg schreef:En wat is uw juridische vraag?


Impliciete vraag : ben je akkoord ?
door Avelivloms
24 feb 2018 19:17
Forum: Praat café
Onderwerp: Belgische onteigeningswetten en de rechten van de mens
Reacties: 4
Weergaves: 394

Re: Belgische onteigeningswetten en de rechten van de mens

Oude Belg schreef:Stellingen horen thuis voor onroerende goederen tijdens bouw- of verbouwingswerken.


Wat bedoel je Oude Belg ?
door Avelivloms
24 feb 2018 14:00
Forum: Praat café
Onderwerp: Belgische onteigeningswetten en de rechten van de mens
Reacties: 4
Weergaves: 394

Re: Belgische onteigeningswetten en de rechten van de mens

Ik vat mijn stellingen beknopt samen : 1. De uitzettingsvergoeding, de vergoeding door de betaling van dewelke de onteigenaar bezit neemt van het onteigende goed, wordt door de vrederechter bepaald bij ruwe schatting en zonder deskundigenverslag. Dat is strijdig met artikel 6 van het EVRM; 2. De ver...
door Avelivloms
24 feb 2018 12:20
Forum: Praat café
Onderwerp: Procedurefout in terreurproces Abdeslam
Reacties: 12
Weergaves: 657

Procedurefout in terreurproces Abdeslam

Meester Sven Mary in de bres voor Abdeslam met procedurefout ontleend aan de Taalwet Gerechtszaken (artikel 12) Meester Sven Mary stelde dat de deken van de onderzoeksrechters die gespecialiseerd zijn in terreurzaken in het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel (waar onderzoeksrechters uit ...
door Avelivloms
24 feb 2018 02:36
Forum: Praat café
Onderwerp: Belgische onteigeningswetten en de rechten van de mens
Reacties: 4
Weergaves: 394

Belgische onteigeningswetten en de rechten van de mens

BEDENKINGEN I.V.M. DE STRIJDIGHEID VAN DE WET VAN 26 JULI 1962 (INZONDERHEID DE ARTIKELEN 8 EN 16) MET DE ARTIKELEN 10, 11, 15, 16, 22 EN 23 VAN DE GRONDWET EN ANALOGE BEPALINGEN VAN HET EVRM A. INLEIDING Er wordt te dezen opgeworpen dat de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogd...
door Avelivloms
25 jan 2018 18:23
Forum: Rechten van de Mens / Discriminatie
Onderwerp: Godsdienst die aanzet tot genocide, discriminatie, enz.
Reacties: 14
Weergaves: 704

Re: Godsdienst die aanzet tot genocide, discriminatie, enz.

Oude Belg schreef:Het oude testament roept de hele tijd op om alle ongelovigen te doden.


Dan zijn ze in hetzelfde bed ziek en moet de geldkraan dicht

Ga naar uitgebreid zoeken