Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.

Er zijn 8741 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door wanton
20 nov 2018 22:59
Forum: Andere
Onderwerp: Samenwonen met schulden
Reacties: 4
Weergaves: 79

Re: Samenwonen met schulden

Maak een document op dat die mensen u een gemeubelde kamer ter beschikking stellen.
door wanton
20 nov 2018 22:56
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: keuzebeding op eigen vermogen
Reacties: 6
Weergaves: 79

Re: keuzebeding op eigen vermogen

We hebben het hier over roerende goederen bij overlijden : dan gaat het wel degelijk zoals ik heb gesteld. Evenwel, bij ontbinding van het huwelijk door scheiding kan de begunstigde een voorafname doen ter waarde van de oorspronkelijke schenking. Onroerende goederen , dat wordt beheerd door kadaster...
door wanton
20 nov 2018 17:49
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: keuzebeding op eigen vermogen
Reacties: 6
Weergaves: 79

Re: keuzebeding op eigen vermogen

Tenzij die som, op een aparte rekening, echt volledig gescheiden gehouden wordt van de gemeenschap, wordt dat bedrag bij overlijden van één van de gehuwde partners en aanwezigheid van gezamenlijke kinderen, toch als gemeenschap beschouwd. U hoeft geen speciale maatregelen te nemen. Dit bedrag - voor...
door wanton
20 nov 2018 17:41
Forum: Belastingen, BTW & Accijnzen
Onderwerp: Kind niet tenlaste indien hij erft?
Reacties: 11
Weergaves: 103

Re: Kind niet tenlaste indien hij erft?

Neem contact met het belastingkantoor die u de brief stuurde en leg de situatie uit. Een uitbetaling van groepsverzekering wordt fiscaal gelijkgesteld met een pensioenuitbetaling. U heeft dus in 2017 inkomsten genoten die te hoog zijn om als persoon ten laste te tellen voor uw moeder. Daar zal dit j...
door wanton
16 nov 2018 17:34
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Wat bij overlijden vader?
Reacties: 9
Weergaves: 197

Re: Wat bij overlijden vader?

Ik ben daar niet zo zeker van. Ik denk dat u best regelmatig de overlijdensberichten van de gemeente opvolgt , of via de site van de begrafenisondernemers uit de buurt. Zijn vriendin zal u niet verwittigen, de gemeente of de begrafenisondernemer ook niet. Verder vrees ik, beste josi, dat er niets me...
door wanton
15 nov 2018 14:22
Forum: Successie- & Registratierechten
Onderwerp: Successierechten op eigendom helft appartement besparen
Reacties: 2
Weergaves: 138

Re: Successierechten op eigendom helft appartement besparen

Hoe kom jij aan dat bedrag? Stiefkinderen betalen het tarief rechte lijn. Dan betaal jij op een waarde van 100.000 € een bedrag van 6.000 € aan erfbelasting. Uw stiefmoeder moet wel een testament ten uwen gunste maken.
door wanton
14 nov 2018 19:48
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: Hypothecaire lening en bijhorigheden
Reacties: 1
Weergaves: 72

Re: Hypothecaire lening en bijhorigheden

Dat is een borg voor mogelijke toekomstige kosten als de bank ooit zou moeten overgaan tot uitoefening van de hypotheek. Die worden hier bepaald op 5 %. dat kunnen zijn : niet-betaalde intresten, advocaatkosten, gerechtskosten, deurwaarder, en alles wat daar bij betrokken raakt. Bij normale gang van...
door wanton
14 nov 2018 17:20
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: onterven vader en kosten rusthuis
Reacties: 1
Weergaves: 117

Re: onterven vader en kosten rusthuis

Wat betreft rusthuis : het OCMW van de gemeente waar uw vader nu woont, is verplicht de kosten daarvan te betalen als hij zelf dat niet kan. Daarna gaan zij op zoek naar onderhoudsplichtigen en zullen ze idd bij u terecht komen. Met dit verhaal echter hebben jullie veel kans dar er geen bijdrage moe...
door wanton
13 nov 2018 23:54
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Erfenis vader verwerpen, wat met erfenis grootouders
Reacties: 3
Weergaves: 146

Re: Erfenis vader verwerpen, wat met erfenis grootouders

Opgelet. Het blijkt dat vader schulden heeft. Als grootmoeder eerder overlijdt, is vader erfgenaam. Hij wil weigeren ten gunste van zij n kinderen. Ik vrees dat dat niet gaat lukken. Zijn schuldeisers kunnen ( en zullen) zich daartegen verzetten, zodat zij (een deel van) die schuld kunnen recuperere...
door wanton
12 nov 2018 17:20
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: aangifte nalatenschap
Reacties: 1
Weergaves: 49

Re: aangifte nalatenschap

Het speelt geen rol op wiens naam de wagens zijn ingeschreven, ze behoren tot het gemeenschappelijk vermogen. U dient ze dus door het volle bedrag te vermelden bij de roerende goederen. Zaak op 2ehandsauto.be naar dezelfde wagen, -merk, model en jaar- en neem daar de waarde over naar beneden afgerond.
door wanton
11 nov 2018 19:31
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: gebruik van juiste vakken invullen erfbelasting
Reacties: 1
Weergaves: 51

Re: gebruik van juiste vakken invullen erfbelasting

Ik heb vragen bij bepaalde vakken bij het zelf invullen van aangifte van een nalatenschap. Dit is de situatie : Moeder is gestorven in 2003 op 66 jarige leeftijd, vader was toen 68 jaar. Er is geen huwelijkscontract, geen testament, geen levensverzekering,.. Er zijn 2 kinderen. Bezittingen 1 woonhu...
door wanton
11 nov 2018 11:03
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Berekening reservatair deel
Reacties: 4
Weergaves: 182

Re: Berekening reservatair deel

Om de verdeling te berekenen, moet men de schenkingen aan de kinderen meetellen. Dat betekent dat de echtgenoot de nu aanwezige roerende goederen krijgt, in volle eigendom. De onroerende eigendom wordt in drie verdeeld. De kinderen hun deel in blote eigendom, de echtgenoot in volle eigendom. Die hee...
door wanton
06 nov 2018 21:21
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: Wijziging wetgeving erfrecht
Reacties: 8
Weergaves: 177

Re: Wijziging wetgeving erfrecht

Gezien het bedrag en het feit dat begunstigde niet de echtgenote is, heb ik het zware vermoeden dat het een tak21-beleggingsverzekering betreft. Ik geef TS de raad een notaris aan te spreken met alle info, want de verzekeringsmaatschappij kan al het nodige doen om het bedrag uit te betalen aan de ve...
door wanton
06 nov 2018 21:16
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: Overleden vader zijn auto verkocht ...wat met sucsessierechten
Reacties: 4
Weergaves: 141

Re: Overleden vader zijn auto verkocht ...wat met sucsessierechten

U dient de auto als dusdanig wel op te (laten) nemen in de aangifte van nalatenschap bij 'roerende goederen' , voor de waarde = verkoopprijs.
U mag dit geld gerust verdelen.
door wanton
06 nov 2018 16:53
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: Wijziging wetgeving erfrecht
Reacties: 8
Weergaves: 177

Re: Wijziging wetgeving erfrecht

Als dit gaat om een verzekering TAK 21 of 23, waarbij die som in één keer werd betaald, moet in principe dat bedrag volledig worden opgenomen in de fictieve massa. Als er geen schriftelijke verklaring is dat die zuster bevoordeeld wordt, is er en gelijke verdeling zoals de wet voorschrijft.

Ga naar uitgebreid zoeken