Er zijn 10357 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door j.demoor
13 apr 2018 12:01
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Ouderlijk huis gekocht
Reacties: 1
Weergaves: 1001

Re: Ouderlijk huis gekocht

Bij het komende overlijden van uw vader is deze geen eigenaar meer van wat vroeger zijn huis was. “Art.1109.Geen toestemming is geldig, indien zij alleen door dwaling is gegeven, door geweld afgeperst of door bedrog verkregen.”(Burgerlijk Wetboek=BW) Tenzij uw broer en/of zus bewijzen dat uw vaders ...
door j.demoor
12 apr 2018 16:59
Forum: Mede-eigendom & Nabuurschap
Onderwerp: Buurman wilt huis verbouwen
Reacties: 3
Weergaves: 1803

Re: Buurman wilt huis verbouwen

“Art.4.2.1.Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen 1° de hiernavolgende bouwwerken verrichten, met uitzondering van onderhoudswerken : a) het optrekken of plaatsen van een constructie...Art.4.2.6.De provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verorde...
door j.demoor
07 apr 2018 12:19
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: misbruik maken van bankrekening als voogd van de rekening
Reacties: 10
Weergaves: 2735

Re: misbruik maken van bankrekening als voogd van de rekening

‘Blijkt dat tante X reeds enkele jaren de rekening van mijn grootouders gebruikt om persoonlijke aankopen te financieren...’ “Art.491.Hij die ten nadele van een ander goederen, gelden, koopwaren, biljetten, kwijtingen, geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een schuldbevrijdi...
door j.demoor
04 apr 2018 14:07
Forum: Andere
Onderwerp: Vaderschap afstaan
Reacties: 5
Weergaves: 4100

Re: Vaderschap afstaan

“Art.57.De akte van geboorte vermeldt...”(Burgerlijk Wetboek=BW).

Vraag uw gemeentelijke ambtenaar van de burgerlijke stand wie als vader vermeld is in voornoemde akte van geboorte en wat u kan doen om desgewenst die akte te wijzigen.
door j.demoor
03 apr 2018 12:30
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: Erfenisinkomsten bij feitelijke scheiding
Reacties: 10
Weergaves: 2628

Re: Erfenisinkomsten bij feitelijke scheiding

“Art.1427.Het wettelijk stelsel wordt ontbonden door : 1° het overlijden van een der echtgenoten; 2° de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed; 3° de gerechtelijke scheiding van goederen; 4° de overgang naar een ander huwelijksvermogensstelsel.”(Burgerlijk Wetboek) Het wettelijk stelsel word...
door j.demoor
02 apr 2018 17:27
Forum: Actuele Thema's
Onderwerp: schadevergoeding vergeten van gedachte verandert.
Reacties: 8
Weergaves: 5031

Re: schadevergoeding vergeten van gedachte verandert.

"Art.1382. Elke daad van de mens,waardoor aan eenander schade wordt veroorzaakt,verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan,deze te vergoeden"(Burgerlijk Wetboek).

Bewijs vooraf aan de (straf?)rechter ,wie u welke schade veroorzaakte en bewijs dan de omvang ervan.
door j.demoor
30 mar 2018 15:21
Forum: Mede-eigendom & Nabuurschap
Onderwerp: Pruimenboom neemt al het zonlicht weg
Reacties: 12
Weergaves: 4927

Re: Pruimenboom neemt al het zonlicht weg

"aanvulling
Indien echter aangetoond wordt dat de bomen ouder zijn dan 30 jaar vervalt deze regelgeving"(26 mar 2018 Lukasi)

Kan u de WETtekst citeren die dit bepaalt ?
door j.demoor
27 mar 2018 19:51
Forum: Mede-eigendom & Nabuurschap
Onderwerp: mijn grond afgegraven door buur
Reacties: 8
Weergaves: 3168

Re: mijn grond afgegraven door buur

Uw buurman kan zonder uw akkoord uw grond niet afgraven. Doet hij dit wel dan schendt hij uw eigendomsrechten en kan u het geschil voorleggen aan de (straf)rechtbank. De politie kan daartoe proces-verbaal opstellen. Vorder bij de rechter herstel van uw eigendom in de oorspronkelijke toestand. Uw sch...
door j.demoor
26 mar 2018 18:02
Forum: Mede-eigendom & Nabuurschap
Onderwerp: Pruimenboom neemt al het zonlicht weg
Reacties: 12
Weergaves: 4927

Re: Pruimenboom neemt al het zonlicht weg

“Art.35.Hoogstammige bomen mogen slechts op een door vast en erkend gebruik bepaalde afstand geplant worden; bij ontstentenis van zodanig gebruik mogen hoogstammige bomen slechts op twee meter, andere bomen en levende hagen slechts op een halve meter van de scheidingslijn tussen twee erven worden ge...
door j.demoor
24 mar 2018 13:24
Forum: Consumenten Koop
Onderwerp: Voorschoot betaald en geweigerd door de bank
Reacties: 3
Weergaves: 1445

Re: Voorschoot betaald en geweigerd door de bank

“Art.1602.De verkoper is verplicht duidelijk te verklaren waartoe hij zich verbindt. Ieder duister of dubbelzinnig beding wordt tegen de verkoper uitgelegd.”(Burgerlijk Wetboek); . ‘kan ik die voorschot nog recupereren? ‘ Onderzoek zorgvuldig wat uw overeenkomst met uw verkoper bepaalt over het voor...
door j.demoor
23 mar 2018 13:16
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: Erfenis vader
Reacties: 8
Weergaves: 2730

Re: Erfenis vader

“Art.913.De giften, hetzij bij akten onder de levenden, hetzij bij testament, mogen de helft van de goederen van de beschikker niet overschrijden, indien hij bij zijn overlijden slechts één kind achterlaat; een derde, indien hij twee kinderen achterlaat; een vierde, indien hij er drie of meer achter...
door j.demoor
22 mar 2018 14:08
Forum: Misdrijven tegen personen of goederen
Onderwerp: Valsheid in geschrifte
Reacties: 4
Weergaves: 1775

Re: Valsheid in geschrifte

“Art.196.Met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar worden gestraft de andere personen die in authentieke en openbare geschriften valsheid plegen en alle personen die in handels- of bankgeschriften of in private geschriften valsheid plegen, Hetzij door valse handtekeningen, Hetzij door namaking of v...
door j.demoor
20 mar 2018 12:21
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: Onderhandse lening ouders + echtscheiding
Reacties: 2
Weergaves: 1351

Re: Onderhandse lening ouders + echtscheiding

“Art.1200.Er bestaat hoofdelijkheid tussen schuldenaars, wanneer zij verplicht zijn tot een en dezelfde zaak, zodat ieder voor het geheel kan worden aangesproken, en de betaling door een van hen gedaan, de overige schuldenaars jegens de schuldeiser bevrijdt.Art.1202 Hoofdelijkheid wordt niet vermoed...
door j.demoor
19 mar 2018 14:18
Forum: Huren
Onderwerp: Huurcontract vaste duur met ex vriendin
Reacties: 7
Weergaves: 1994

Re: Huurcontract vaste duur met ex vriendin

“Art.1200.Er bestaat hoofdelijkheid tussen schuldenaars, wanneer zij verplicht zijn tot een en dezelfde zaak, zodat ieder voor het geheel kan worden aangesproken, en de betaling door een van hen gedaan, de overige schuldenaars jegens de schuldeiser bevrijdt“(Burgerlijk Wetboek=BW). Onderzoek zorgvul...
door j.demoor
17 mar 2018 13:19
Forum: Andere
Onderwerp: Rookverbod invoeren bij erfpacht
Reacties: 6
Weergaves: 2730

Re: Rookverbod invoeren bij erfpacht

“Art.1.Erfpachrtregt is een zakelijk regt om het vol genot te hebben van een aan eenen anderen toebehorend onroerend goed...Art.3..de erfpachter oefent alle regten uit,welke aan de eigendom van het erf verknocht zijn...”(Wet over het recht van erfpacht 10 januari 1824) Uit ‘een grond die onder erfpa...

Ga naar uitgebreid zoeken